Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

1,500 คน

ผู้สมัครแล้ว

0 คน

ปิดรับสมัครแล้ว !! ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบสถานะ/แจ้งชำระเงิน

ปิดรับสมัคร และรับชำระถึงวันที่ 5 กพ.เท่านั้น

Event Details
  • วันที่กำหนดแข่งวันอาทิตย์ 7 ก.พ. 2559
  • รับสมัครวันสุดท้าย 30 พ.ย. 542 เวลา 00:00 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
  • รับสมัครทั้งหมด1,500 คน
Event Route
  ค่าสมัคร คน
Great escape 54KM600 บาท 0 คน
MTB Men 35+ 54KM600 บาท 0 คน
MTB Men Open 54KM600 บาท 0 คน
MTB Women Open 54KM600 บาท 0 คน
Road bike Men Gold 35+ 84KM600 บาท 0 คน
Road bike Men Gold Open 84KM600 บาท 0 คน
Road bike Men Silver 35+ 84KM600 บาท 0 คน
Road bike Men Silver Open 84KM600 บาท 0 คน
Road bike Women 35+ 84KM600 บาท 0 คน
Road bike Women Open 84KM600 บาท 0 คน
Team TimeTrial (ต้องกรอก4คน) (ุ 1,500บาท (4x375) )คนละ 375 บาท 0 คน
Event Description
update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1365301
สนามที่ 1 “Kanchanaburi Classic”

นักปั่นจะได้เปิดประสบการณ์สุดท้าทายกับการแข่งขันจักรยานบนเส้นที่แสนคลาสสิค ท่ามกลางธรรมชาติ บนถนนคอนกรีตและทางลาดยางที่ไม่เรียบมากนัก 
สลับกับเนินเขาสูงชัน เหมาะสำหรับนักปั่นผู้คลั่งไคล้การไต่เขาและทางแนว Roubaix เส้นทางการแข่งขันที่จะทำให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็น สปริ้นเตอร์ นักไต่เขา 
หรือสายเบรคอะเวย์ ก็สามารถชนะในการแข่งขันนี้ได้

วัตถุประสงค์	

Drive G Studio และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี”

- ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาจักรยาน
-	ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ เปิดประสบการณ์ใหม่บนเส้นทาง unseen สำหรับนักปั่นจักรยาน
-	ส่งเสริมการสร้างรายได้ของภาคเอกชนในส่วนธุรกิจ รีสอร์ท โรงแรมและร้านค้า ในพื้นที่อำเภอไทรโยคและ
ใกล้เคียง
-	รายได้ส่วนหนึ่ง บริจาคเพื่อสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่อำเภอไทรโยค

วันที่จัดกิจกรรม	วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559

สถานที่จัดการแข่งขัน	ที่ว่าการอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ประเภทการแข่งขัน	

- Great escape ท่องเที่ยว 54KM ผู้ที่สามารถปั่นจบภายในเวลาที่กำหนด จะได้รับ Certificate และ โล่เกียรติยศ เพื่อยืนยันว่าท่านคือผู้พิชิตเส้นทาง Kanchanaburi Classic
- Road bike Men Gold Open 84KM
-	Road bike Men Gold 35+ 84KM
-	Road bike Men Silver Open 84KM
-	Road bike Men Silver 35+ 84KM
-	Road bike Women Open 84KM
-	Road bike Women 35+ 84KM
-	MTB Men Open 54KM
-	MTB Men 35+ 54KM
-	MTB Women Open 54KM
-	การแข่งขันจับเวลาประเภททีม 4 คน 20KM


*
รุ่น Gold เป็นการแข่งที่เข้มข้น รางวัลสูงกว่าและมีเงินรางวัล 
รุ่น Silver กติกาการแข่งขันเหมือนรุ่น Gold แต่ไม่มีเงินรางวัล

การแข่งขันได้รับการรับรองจากสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ใช้ชิบจับเวลาในการแข่งขัน ยกเว้นรุ่น Great escape ท่องเที่ยว
ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านจะได้รับเสื้อยืด ที่ออกแบบเฉพาะในแต่ละสนาม

- ค่าสมัครในแต่ละรุ่นจะอยู่ที่ 600 บาท
- ประเภททีมจับเวลา 4 คน 1500 บาท
- รุ่นท่องเที่ยวสมัครหน้างานได้

ปิดรับสมัครวันที่ 5 กพ. 2559

กำหนดการการแข่งขันจักรยาน

วันเสาร์ 6 กุมภาพันธ์ 2559	
13.00 – 17.00 น. ลงทะเบียน ที่ อาคารอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอไทรโยค

วันอาทิตย์ 7 กุมภาพันธ์ 2559	
06:30 น. เริ่มลงทะเบียน, รับประทานอาหารเช้า
08:00 น. ปิดลงทะเบียน
08:20 น. นักปั่นรวมตัวจุดปล่อยตัว
08:25 น. พิธีเปิดการแข่งขัน ประธานกล่าวเปิดงาน
08:30 น. ปล่อยตัวการแข่งขัน รุ่น Road Bike Men Gold Open
08:32 น. ปล่อยตัวการแข่งขัน รุ่น Road Bike Men Gold 35+
08.34 น. ปล่อยตัวการแข่งขัน รุ่น Road Bike Men Silver Open
08.36 น. ปล่อยตัวการแข่งขัน รุ่น Road Bike Men Silver 35+
08.38 น. ปล่อยตัวการแข่งขัน รุ่น MTB Men Open
08.40 น. ปล่อยตัวการแข่งขัน รุ่น MTB Men 35+
08.42 น. ปล่อยตัวการแข่งขัน รุ่น Road bike Women Open
08.45 น. ปล่อยตัวการแข่งขัน รุ่น Road bike Women 35+
08.47 น. ปล่อยตัวการแข่งขัน รุ่น MTB Women Open
08.49 น. ปล่อยตัวรุ่นท่องเที่ยว Great escape
13.30 น. ปล่อยตัวการแข่งขันรุ่นทีมจับเวลา
Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.