Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

300 คน

ผู้สมัครแล้ว

5 คน

Event Details
  • วันที่กำหนดแข่งวันเสาร์ 16 ก.พ. 2562
  • รับสมัครวันสุดท้าย11 ก.พ. 2562 เวลา 23:00 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
  • รับสมัครทั้งหมด300 คน
Event Route
  ค่าสมัคร คน
ร่วมกิจกรรม ระยะทาง 45 กิโลเมตร (รับเสื้อที่ระลึก)300 บาท 0 คน
Event Description

 

จุดประสงค์

 

เชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบปั่นจักรยาน และชมรมปั่นจักรยานต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง มาร่วมงาน ขี่ ปั่น ปันน้ำใจ @ กาญจนบุรี   วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562   เส้นทาง บ้านนอกคอกนา-ต้นจามจุรียักษ์ โดยนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นำไปจัดทำแผงโซล่าเซลล์ให้กับศูนย์เด็กเล็ก ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 8 ศูนย์ 

ระยะปั่นประมาณ 45 กม.
 

รับเสื้อที่บ้านนอกคอกนา กาญจนบุรี วันที่  7 ก.พ. 62 หรือรับที่หน้างาน
 

กำหนดการวันงาน

05.30 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/นักปั่นจักรยาน ลงทะเบียน

06.00 น. รับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย 

07.20 น. ท่านนายอำเภอท่าม่วง นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา กล่าวรายงาน
07.30 น. ท่านผู่ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายจิระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ประธานกล่าวเปิดงาน และถ่ายรูป ปล่อยขบวน

08.30 น. ขบวนนักปั่นเข้าสุ่จุดรวมพล ณ ต้นจามจุรียักษ์ รับประทานเครืองดื่ม ร่วมกิจกรรมและร่วมถ่ายรูป

10.00 น. ขบวนนักปั่นกลับสู่ บ้านนอกคอกนา กาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมและรับประทานอาหารกลางวัน

12.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

49813507_2262212967359960_8810463463089373184_o.jpg

 

MAP (002).jpg

 

 

5704 (002).jpg

50839900_2139930112695433_7561025487766552576_n (002).jpg

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.