Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

1,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

63 คน

ปิดรับสมัครแล้ว !! ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบสถานะ/แจ้งชำระเงิน

ปิดการรับสมัคร และ ปิดการแจ้งโอนเงิน วันที่ 26 มีนาคม

Event Details
  • วันที่กำหนดแข่งวันจันทร์ 08 เม.ย. 2562
  • รับสมัครวันสุดท้าย26 มี.ค. 2562 เวลา 23:00 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
  • รับสมัครทั้งหมด1,000 คน
Event Route
  ค่าสมัคร คน
A. ระยะทาง 50 กิโลเมตร520 บาท 0 คน
ฺB. ระยะทาง 15 กิโลเมตร520 บาท 0 คน
VIP เลือกปั่นเส้นทางที่ต้องการได้1,020 บาท 0 คน
Event Description
Update ข้อมูลล่าสุดจากผู้จัดงาน ได้ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1785400

 

รายละเอียดการจัดงาน ปั่นเปิดเมืองพิไชย ครั้งที่ 3

กำหนดการจัดงาน
วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 (ลงทะเบียนรับเสื้อล่วงหน้า)
:arrow: เวลา 13.00 น.- 17.00 น. ลงทะเบียนรับเสื้อ ที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 (วันจัดกิจกรรม)
:arrow: เวลา 05.30 น.- 06.30 น. ลงทะเบียนรายงานตัวและรับประทานอาหารเช้าพร้อมเครื่องดื่ม
:arrow: เวลา 06.35 น.- 06.50 น. พิธีเปิดกิจกรรม "ปั่นเปิดเมืองพิไชย ครั้งที่ 3"
:arrow: เวลา 07.00 น. เริ่มปล่อยขบวนปั่นจักรยาน
:arrow: เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป - นักปั่นจักรยานเริ่มเข้าเส้นชัย
- มอบเหรียญรางวัลและของที่ระลึก แก่นักปั่นที่เข้าเส้นชัย
- รับประทานอาหาร ของว่างและเครื่องดื่ม


วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
1. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนด้วยการปั่นจักรยาน
2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอพิชัย


ประเภทของการสมัคร

VIP ลงทะเบียน 1,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมการใช้ระบบลงทะเบียน 20 บาท รับเสื้อปั่นจักยาน+เหรียญที่ระลึก+ของที่ระลึก
A 50 ก.ม. ลงทะเบียน 500 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมการใช้ระบบลงทะเบียน 20 บาท รับเสื้อปั่นจักยาน+เหรียญที่ระลึก(ปั่นครบระยะ)

B 15 ก.ม. ลงทะเบียน 500 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมการใช้ระบบลงทะเบียน 20 บาท รับเสื้อปั่นจักยาน+เหรียญที่ระลึก(ปั่นครบระยะ)


รูปภาพ

 


รูปภาพ

แบบเสื้อปั่นจักรยาน
รูปภาพ

แบบเหรียญที่ระลึก
รูปภาพ
 

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.