Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

2,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

0 คน

Event Details
  • วันที่กำหนดแข่ง29 ม.ค. 2560
  • รับสมัครวันสุดท้าย12 ธ.ค. 2559 เวลา 21:00 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
  • รับสมัครทั้งหมด2,000 คน
Event Route
  ค่าสมัคร คน
ประเภท A ระยะทาง 70 กิโลเมตร520 บาท 0 คน
ประเภท B ระยะทาง 40 กิโลเมตร520 บาท 0 คน
ประเภท VIP ระยะทาง 20 กิโลเมตร1,020 บาท 0 คน
Event Description

update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1515227

ชมรมจักรยานจังหวัดสระบุรี ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
ขอเชิญร่วม กิจกรรม "ปั่นกินนม ชมฟาร์ม ที่มวกเหล็ก" ซึ่งในกิจกรรมนี้นักปั่นฯ จะได้สัมผัสลมหนาวสุดท้ายของปี พร้อมชื่นชมความงดงามของธรรมชาติท่ามกลางขุนเขา น้ำตกและฟาร์มวัว แวะเที่ยวงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ อสค. ในพื้นที่ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในรายการ สระบุรีใจเกินร้อย ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560
 

*****เปิดรับสมัครวันเสาร์ที่ 15 ต.ค. 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป*****


 

Pic01.jpg


วัตถุประสงค์การจัดงาน
1. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงและปลูกจิตสำนึกให้เล่นกีฬาและการออกกำลังกายโดยจักรยาน
2. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ
3. เพื่อรณรงค์การใช้จักรยานส่งเสริมนโยบายการประหยัดพลังงานและขับขี่อย่างปลอดภัย
4. เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักมากขึ้น และสร้างรายได้
ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
5. เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด
6. เพื่อสนับสนุนงบประมาณแก่สาธารณกุศล ให้แก่ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

รายละเอียดกิจกรรม Update : 06 ต.ค. 2559
รับสมัครผู้เข้าร่วมงานปั่นจักรยาน (ประเภทเสือหมอบและเสือภูเขา) จำนวนจำกัด เพียง 2,000 ท่านผู้สมัครทุกท่านจะได้รับเสื้อปั่นจักรยานที่ระลึก (มีกระเป๋าหลัง//ซิปสั้น) พร้อมเหรียญรางวัล มีรายละเอียดประเภทดังนี้ 
1) ประเภท A ระยะทาง 70 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท แยกนักปั่นชาย - หญิง
- นักปั่นชาย รับเหรียญทองชนะเลิศอันดับ 1-100
- นักปั่นหญิง รับเหรียญทองชนะเลิศอันดับ 1-50 
สำหรับผู้ที่ไม่ติดอันดับ แต่เข้าเส้นชัยภายในเวลา 3 ชม. 30 นาที รับเหรียญเงินเป็นที่ระลึก 
2) ประเภท B ระยะทาง 40 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท แยกนักปั่นชาย - หญิง
- นักปั่นชาย รับเหรียญทองชนะเลิศอันดับ 1-100
- นักปั่นหญิง รับเหรียญทองชนะเลิศอันดับ 1-50
สำหรับผู้ที่ไม่ติดอันดับ แต่เข้าเส้นชัยภายในเวลา 2 ชม. 30 นาที รับเหรียญเงินเป็นที่ระลึก 
3) ประเภทวีไอพี (VIP) ชาย-หญิง ระยะทาง 20 กิโลเมตร ค่าสมัคร 1,000 บาท ไม่จำกัดชนิดจักรยานและ
เลือกปั่นได้ตามอัธยาศัยจะได้รับเหรียญทองเป็นที่ระลึก
กติกาการปั่น
1. นักจักรยานทุกคนต้องสวมหมวกกันกระแทกและรัดสายรัดคางให้เรียบร้อยในระหว่างการปั่น
2. นักจักรยานทุกคนเมื่อผ่านจุด Finish ทุกคนพร้อมนำป้ายหน้ารถแสดงต่อกรรมการเพื่อขอรับเหรียญ
รางวัลที่ระลึก
3. การจัดการและการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นข้อยุติเด็ดขาด

เสื้อและเหรียญที่ระลึกงานปั่น

Pic04.jpg


ขนาดเสื้อ

Pic05.jpg


แผนที่ประเภท A ระยะทาง 70 km.

Pic06.jpg


แผนที่ประเภท B ระยะทาง 40 km

Pic07.jpg


รูปภาพ 

*****เส้นทางปั่นประเภท VIP ระยะทาง 20km
จากจุดสตาร์ทวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก - อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ไป-กลับ

สถานที่จัดงานวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

Pic08.jpg

การรับสมัคร
เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ไปจนกว่าจะครบตามจำนวน 2,000 ท่าน หรือไม่เกินวันที่ 6 ธันวาคม 2559
ผู้สมัครจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล, ประเภทการแข่งขัน, ขนาด Size เสื้อ สามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง
- รับสมัครผ่านระบบออนไลน์เวบ ThaiMTB http://event.thaimtb.com (มีค่าบริการ 20 บาท)
- สมัครตรงที่ผู้จัดสำหรับคนในพื้นที่

การลงทะเบียนรับเสื้อให้นำบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้มาแสดง ผู้ที่ไม่ได้มารับด้วยตัวเองจะต้องฝากบัตรประชาชนหรือบัตรทางราชการออกให้ มากับผู้ที่มารับแทน เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครทุกท่าน
*** ไม่เปิดรับสมัครหน้างาน ***

ติดต่อสอบถามรายละเอียดกิจกรรม/การสมัคร/เส้นทาง เพิ่มเติมได้ที่
คุณชูเกียรติ สัจจะไพศาล โทร. 099-3899962
คุณกิตติพงษ์ ฉายาวัฒนะ โทร. 084-1184679
อาจารย์จำเริญ โล่ห์เงิน โทร. 089-9006326
*** หรือที่ Facebook : สระบุรีใจเกินร้อย

รูปภาพ

กำหนดการ (อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก สระบุรี
14.00 - 17.00 น. ลงทะเบียน (รับเสื้อ/เบอร์ติดหน้ารถ)
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก สระบุรี
06.00 - 07.30 น. ลงทะเบียน (รับเสื้อ/เบอร์ติดหน้ารถ) รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. พิธีเปิดกิจกรรม / ปล่อยตัวนักปั่นออกจากวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ตามประเภทดังนี้
08.20 น. ปล่อยตัวนักปั่นประเภท A ชาย/หญิง
08.30 น. ปล่อยตัวนักปั่นประเภท B ชาย/หญิง
08.40 น. ปล่อยตัวนักปั่นประเภท VIP ชาย/หญิง
11.30 - 12.00 น. เข้าเส้นชัย ที่วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก / รับเหรียญรางวัล / รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม
14.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.