ชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม "ปั่นด้วยกัน ปันน้ำใจ ให้ผู้พิการ ชิงถ้วยประทาน เเก่งกระจาน 61km"

No. ชื่อ-นามสกุล ทีม BIB No. ขนาดเสื้อ เส้นทาง สถานะ
   
1 นาย สวัสดิ์ เอิบโชคชัย OSK Cycling Club XL ชาย 40-49 ปี MALE คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
2 ว่าที่ พ.ต. พิสิฐ จันทร์ผ่อง ชมรมจักรยานแม่น้ำไบค์ 5XL รุ่นพิชิตเส้นทาง เพื่อสุขภาพ 61 km. ไม่จำกัดชนิดจักรยาน คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
3 นาย ดิเรก เอี้ยงทอง Pana Bike L ชาย 40-49 ปี MALE คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
4 นาย พงศ์พาวัต ใหญ่วงศ์กรณ์ Bike against forest fire L ชาย 50 ปีขึ้นไป MALE คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
5 น.ส. ธชวรรณ สุทธาธาร S ทั่วไปหญิง OPEN Female สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
6 นาย สุมิตร สุขใส ชะอำไบค์ midnight M ชาย 40-49 ปี MALE สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
7 นาย เชาวลิต แดงสมศรี hmc L รุ่นพิชิตเส้นทาง เพื่อสุขภาพ 61 km. ไม่จำกัดชนิดจักรยาน คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
8 นาง สุจิตรา สอนดี อิสระ M รุ่นพิชิตเส้นทาง เพื่อสุขภาพ 61 km. ไม่จำกัดชนิดจักรยาน คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
9 นาย วิโรจน์ สอนดี อิสระ 2XL รุ่นพิชิตเส้นทาง เพื่อสุขภาพ 61 km. ไม่จำกัดชนิดจักรยาน คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
10 นาย กิตติชัย อนันต์สินชัย ธกส.จ.ชัยภูมิ M รุ่นพิชิตเส้นทาง เพื่อสุขภาพ 61 km. ไม่จำกัดชนิดจักรยาน คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
11 จ่าสิบโท กฤษณพงษ์ มอยไข ENGINEER CYCLING L OPEN MALE ทั่วไปชาย คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
12 สิบโท จิรากร หนองอ้อ ENGINEER CYCLING S OPEN MALE ทั่วไปชาย คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
13 จ่าสิบเอก นิรันดร วาระพิลา ENGINEER CYCLING L OPEN MALE ทั่วไปชาย คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
14 นาย ชาติพัฒน์ ผลภาค Crazie Bike S OPEN MALE ทั่วไปชาย คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
15 นาย นิรพล จิตรชื่น Crazie Bike M OPEN MALE ทั่วไปชาย คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
16 นาย พรศักดิ์ สุขเจริญ Crazie Bike M OPEN MALE ทั่วไปชาย คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
17 นาย สายชล จันทร์แจ่มใส Crazie Bike M OPEN MALE ทั่วไปชาย คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
18 น.ส. สมหมาย พูนสวัสดิ์ S ทั่วไปหญิง OPEN Female คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
19 นาย นราวุฒิ ปาริชาตบริบูรณ์ Crazie Bike S OPEN MALE ทั่วไปชาย คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
20 นาย เอกอนันต์ ผลศิริกาญจน์ Crazie Bike M OPEN MALE ทั่วไปชาย คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
21 นาย ยุทธการ สายเพชร SAPA SAPET L OPEN MALE ทั่วไปชาย คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
22 นาย ธนัช ห้อยยี่ภู่ SAPA SAPET L OPEN MALE ทั่วไปชาย คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
23 นาย WOLFRAM SPREER SAPA SAPET 2XL OPEN MALE ทั่วไปชาย คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
24 นาย WALTER OSENBERG SAPA SAPET XL OPEN MALE ทั่วไปชาย คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
25 นาย องอาจ สุยะใจ เสือบ้านเวียง@แม่สาย M ชาย 30 – 39 ปี Male คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
  
Page: / Page Size:

รวม: 479 คน (ทั้งหมด 479 คน)


Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.