ชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม "CENTRAL CENTARA CPN Bangkok Cycling Championship 2017 @ CentraPlaza WestGate"

No. ชื่อ-นามสกุล ทีม BIB No. ขนาดเสื้อ เส้นทาง สถานะ
   
1 นาย สวัสดิ์ เอิบโชคชัย OSK Cycling Club XL A4 : Male 40 (อายุ 40 –49ปี) ชิงถ้วยเกียรติยศ ยกเลิก
2 นาย นคร นิลสิทธิ์ ร็อคค่า อัด สุด จี๊ด L A5 : Male 50 (อายุ 50 ปีขึ้นไป) ชิงถ้วยเกียรติยศ สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
3 นาง ตันติมา นิลสิทธิ์ ร็อคค่า อัด สุด จี๊ด XS C : รุ่นปั่นใจเกินร้อย (ไม่จำกัดประเภทจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
4 น.ส. พัชรินทร์ นิยมตรง ร็อคค่า อัด สุด จี๊ด S C : รุ่นปั่นใจเกินร้อย (ไม่จำกัดประเภทจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
5 น.ส. ศุภวัลย์ จุลมาณพ ร็อคค่า อัด สุด จี๊ด 3XL C : รุ่นปั่นใจเกินร้อย (ไม่จำกัดประเภทจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
6 นาย ปฐมชัย ไกรชมสม เสือ OEG อยุธยา XL C : รุ่นปั่นใจเกินร้อย (ไม่จำกัดประเภทจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
7 นาย Akarat Wongprachan L C : รุ่นปั่นใจเกินร้อย (ไม่จำกัดประเภทจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
8 นาย Akarit Wongprachan XL C : รุ่นปั่นใจเกินร้อย (ไม่จำกัดประเภทจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
9 นาย ประจักษ์ แก้วทิพย์ ทารวย1 L A4 : Male 40 (อายุ 40 –49ปี) ชิงถ้วยเกียรติยศ สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
10 นาย สมบัติ สาริโก มารวย1 L A5 : Male 50 (อายุ 50 ปีขึ้นไป) ชิงถ้วยเกียรติยศ สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
11 นาย อนรรฆชาติ รุจนยุทธ SAC XL A3 : Male 30 (อายุ 30 – 39 ปี) ชิงถ้วยเกียรติยศ สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
12 นาย กิตติศักดิ์ สังเขป XL A4 : Male 40 (อายุ 40 –49ปี) ชิงถ้วยเกียรติยศ สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
13 น.ส. อัชฌา ล้ำเลิศปัญญา CUTS cycling club S B1 : Open Female (ไม่จำกัดอายุ ) ชิงถ้วยพระราชทานฯ สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
14 นาย จตุพร พงษ์สวัสดิ์ XL C : รุ่นปั่นใจเกินร้อย (ไม่จำกัดประเภทจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
15 นาย สุรพล แซ่คั่ง Roca อัด สุด จี๊ด M A5 : Male 50 (อายุ 50 ปีขึ้นไป) ชิงถ้วยเกียรติยศ สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
16 นาย จรัญ อุ่นสนิท M C : รุ่นปั่นใจเกินร้อย (ไม่จำกัดประเภทจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
17 นาย อภิวัฒน์ สุทธา DogCry 2XL C : รุ่นปั่นใจเกินร้อย (ไม่จำกัดประเภทจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
18 นาย ธรรมนูญ สุ่มสกุล ROCA US SUD JEED M A1 : Open Male (ไม่จำกัดอายุ ) ชิงถ้วยพระราชทานฯ สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
19 นาย ศักดา ธรรมภักดิ์ ร็อคค่า อัด สุด จี๊ด L A1 : Open Male (ไม่จำกัดอายุ ) ชิงถ้วยพระราชทานฯ คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
20 นาย pakawat buaklay ROCA US SUD JEED M A1 : Open Male (ไม่จำกัดอายุ ) ชิงถ้วยพระราชทานฯ สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
21 นาย กิตติชัย ฐิติโชติรัตนา SCG Cycling Club XL C : รุ่นปั่นใจเกินร้อย (ไม่จำกัดประเภทจักรยาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
22 นาย อดิศร แสงทนต์ L A5 : Male 50 (อายุ 50 ปีขึ้นไป) ชิงถ้วยเกียรติยศ สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
23 นาย วโรดม เจริญสวรรค์ CUTS cycling club M A3 : Male 30 (อายุ 30 – 39 ปี) ชิงถ้วยเกียรติยศ สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
24 นาย ชุติวิชัย โตวิกัย CUTS cycling club L A3 : Male 30 (อายุ 30 – 39 ปี) ชิงถ้วยเกียรติยศ สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
25 นาย สิริพงศ์ พันธุ์วุฒิ ROCA US SUD JEED M A1 : Open Male (ไม่จำกัดอายุ ) ชิงถ้วยพระราชทานฯ สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
  
Page: / Page Size:

รวม: 1,293 คน (ทั้งหมด 1,293 คน)


Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.