ชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม "ทดสอบลองใช้ระบบลงทะเบียน ,ค่าสมัคร 20 บาท"

No. ชื่อ-นามสกุล ทีม BIB No. ขนาดเสื้อ เส้นทาง สถานะ
   
1 นาย สวัสดิ์ เอิบโชคชัย OSK Cycling Club A1 รุ่น A สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
3 นาย สวัสดิ์3 เอิบโชคชัย OSK Cycling Club รุ่น B รอชำระเงิน แจ้งโอนเงินแทน
4 นาย สวัสดิ์4 เอิบโชคชัย OSK Cycling Club รุ่น B รอชำระเงิน แจ้งโอนเงินแทน
5 นาย สวัสดิ์ee เอิบโชคชัย OSK Cycling Club B2 รุ่น B สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
6 ด.ญ. Wee1 E. A-34 รุ่น A ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
7 ด.ญ. Wee2 E. B-35 รุ่น B ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
8 ด.ญ. Wee3 E. A-35 รุ่น A ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
9 ด.ญ. Wee4 E. B-36 รุ่น B ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
10 ด.ญ. Wee5 E. A-36 รุ่น A ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
11 นาย สวัสดิ์eee เอิบโชคชัย OSK Cycling Club B3 รุ่น B สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
12 นาย สวัสดิ์eee1 เอิบโชคชัย OSK Cycling Club รุ่น A รอชำระเงิน แจ้งโอนเงินแทน
13 นาย สวัสดิ์eee2 เอิบโชคชัย OSK Cycling Club รุ่น B รอชำระเงิน แจ้งโอนเงินแทน
14 น.ส. พีฤดาq สวัสดิ์เวช ANS1 รุ่น A รอชำระเงิน แจ้งโอนเงินแทน
15 นาย กฤติภณ ธนนชนะกิจ A-37 รุ่น A ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
16 ด.ช. A AA A-38 รุ่น A ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
17 นาง ABC BBBBB A-39 รุ่น A ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
18 นาย กฤติภณa ธนนชนะกิจ รุ่น B ยกเลิก
19 นาง ABCs BBBBB รุ่น B ยกเลิก
20 นาง ABC BBBBBs รุ่น B ยกเลิก
22 นาย สวัสดิ์q1 เอิบโชคชัย OSK Cycling Club รุ่น A รอชำระเงิน แจ้งโอนเงินแทน
23 นาย สวัสดิ์q2 เอิบโชคชัย OSK Cycling Club รุ่น B รอชำระเงิน แจ้งโอนเงินแทน
24 นาย สวัสดิ์q3 เอิบโชคชัย OSK Cycling Club รุ่น A รอชำระเงิน แจ้งโอนเงินแทน
28 ด.ช. A AAa รุ่น A สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
29 นาย กฤติภณaw ธนนชนะกิจ รุ่น B สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
30 นาง ABC BBBBBsx รุ่น A สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
  
Page: / Page Size:

รวม: 295 คน (ทั้งหมด 295 คน)


Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.