ชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม "เลื่อน>>100 Plus "สุพรรณบุรีปั่นสไตล์เมืองเหน่อ # 6""

No. ชื่อ-นามสกุล ทีม BIB No. ขนาดเสื้อ เส้นทาง สถานะ
   
1 นาย วราวุธ ศิลปอาชา Suphanburi Fc. V-1 XL VIP (สามารถเลือกปั่นได้ทุกเส้นทาง) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
2 น.ส. สุวรรณา ศิลปอาชา Suphanburi Fc. V-2 M VIP (สามารถเลือกปั่นได้ทุกเส้นทาง) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
3 ด.ช. ปฬมพร ศิลปอาชา Suphanburi Fc. V-3 L VIP (สามารถเลือกปั่นได้ทุกเส้นทาง) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
4 นาย ปรีชา คงนนทชัย MueangNoe Suphanburi Cycling Club V-4 L VIP (สามารถเลือกปั่นได้ทุกเส้นทาง) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
5 นาย อานนท์ ฉิมพันธ์ CRS Bike Suphanburi V-5 S VIP (สามารถเลือกปั่นได้ทุกเส้นทาง) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
6 นาย ธัญวิสิษฐ์ ฉิมพันธ์ CRS Bike Suphanburi V-6 L VIP (สามารถเลือกปั่นได้ทุกเส้นทาง) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
7 นาย สุวิทย์ โชติจารุไชยา MueangNoe Suphanburi Cycling Club V-7 S VIP (สามารถเลือกปั่นได้ทุกเส้นทาง) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
8 นาย Sirinthorn Arayangkul MueangNoe Suphanburi Cycling Club V-8 L VIP (สามารถเลือกปั่นได้ทุกเส้นทาง) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
9 นาง Supaporn Arayangkul MueangNoe Suphanburi Cycling Club V-9 M VIP (สามารถเลือกปั่นได้ทุกเส้นทาง) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
10 นาย สถาพร วันคง MueangNoe Suphanburi Cycling Club V-10 XL VIP (สามารถเลือกปั่นได้ทุกเส้นทาง) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
11 นาย ชนภัช เกษตรเจริญกิจ CRS Bike Suphanburi V-11 5XL VIP (สามารถเลือกปั่นได้ทุกเส้นทาง) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
12 นาย ชยพล ลิ้มจิรภิญญา MueangNoe Suphanburi Cycling Club V-12 XL VIP (สามารถเลือกปั่นได้ทุกเส้นทาง) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
13 นาย ดำรงค์ จงสมจิตร MueangNoe Suphanburi Cycling Club V-13 L VIP (สามารถเลือกปั่นได้ทุกเส้นทาง) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
14 นาย สวัสดิ์ เอิบโชคชัย
(ชื่อผู้รับแทน: tikky)
OSK Cycling Club A-1 เส้นทาง A ระยะทาง 112 กม. แจ้งขอเงินคืนแล้ว รอดำเนินการคืน
15 นาย สรกฤช ธนาดำรงศักดิ์ Osk Cycling Club A-2 เส้นทาง A ระยะทาง 112 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
16 นาย กิติสร สุขประดิษฐ์ OSK Cycling Club B-1 เส้นทาง B ระยะทาง 68 กม. แจ้งขอเงินคืนแล้ว รอดำเนินการคืน
17 นาย นารถ จันทวงศ์ OSK Cycling Club A-3 เส้นทาง A ระยะทาง 112 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
18 นาย ณัฐชัย สุวิสุทธะกุล OSK Cycling Club A-4 เส้นทาง A ระยะทาง 112 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
19 นาย สรรเพชญ บุญประกอบกูล OSK Cycling Club A-5 เส้นทาง A ระยะทาง 112 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
20 ว่าที่ร้อยตรี มัฒนะ พินิจพานิชย์ OSK Cycling Club V-14 M VIP (สามารถเลือกปั่นได้ทุกเส้นทาง) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
21 นาย Ponlawut Lordamrongkiat OSK cycling club A-6 เส้นทาง A ระยะทาง 112 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
22 นาย วีระสิทธิ์ เจียรกุล OSK Cycling Club A-7 เส้นทาง A ระยะทาง 112 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
23 นาย พิเศษศักดิ์ ยืนยง OSK Cycling Club A-8 เส้นทาง A ระยะทาง 112 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
24 นาย สุธีกานต์ ธัญญธาดา OSK Cycling Club A-9 เส้นทาง A ระยะทาง 112 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
25 นาย นพรัตน์ สื่อศิริธำรงค์ OSK Cycling Club A-10 เส้นทาง A ระยะทาง 112 กม. แจ้งขอเงินคืนแล้ว รอดำเนินการคืน
  
Page: / Page Size:

รวม: 5,244 คน (ทั้งหมด 5,244 คน)


Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.