ชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม "ปั่นคลาสสิคสิงห์ปาร์คเชียงราย Singha Bangkok Airways Road Classic 2018"

ลำดับที่
617
น.ส. นันทรัศมิ์ เทพดลไชย
E: ระยะทาง 40 กม. (ไม่รับเสื้อ)
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
616
นาย Nontaporn Deachsing    ทีม: PMC
C : ระยะทาง 100 กม. (ไม่รับเสื้อ)
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
615
นาย disorn ninpetch    ทีม: Slipnumb CC
A: ระยะทาง 180 กม. (ไม่รับเสื้อ)
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
614
นาย อรัณพงษ์ วงศ์อินทร์    ทีม: ปั่นเอาม่วน-ดอยสะเก็ด
D: ระยะทาง 60 กม. (ไม่รับเสื้อ)
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
613
นาย Pisit Suwanprapit    ทีม: Singha soitan
A: ระยะทาง 180 กม. (ไม่รับเสื้อ)
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
612
นาย Anan Inparn
A: ระยะทาง 180 กม. (ไม่รับเสื้อ)
สถานะ: รอชำระเงิน    แจ้งโอนเงินแทน / ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตแทน
611
นาย ณศตวรรษ จินะพรม
A: ระยะทาง 180 กม. (ไม่รับเสื้อ)
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
610
นาย กฤษกร โพธิวงศ์วัฒน์
B: ระยะทาง 150 กม. (ไม่รับเสื้อ)
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
609
น.ส. ทิพวรรณ ภู่ระยับ
B: ระยะทาง 150 กม. (ไม่รับเสื้อ)
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
608
นาย พรรณวิสุทธิ์ อักษรสวาสดิ์    ทีม: ชมรมจักรยานอิสระตาก
D: ระยะทาง 60 กม. (ไม่รับเสื้อ)
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
607
น.ส. ฐิติมา ขันสุรินทร์    ทีม: เสือสันกำแพง
E: ระยะทาง 40 กม. (รับเสื้อ Road Classic)    ขนาดเสื้อ: M
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
606
น.ส. สุรินทร วงค์คำแดง    ทีม: เสือสันกำแพง
E: ระยะทาง 40 กม. (รับเสื้อ Road Classic)    ขนาดเสื้อ: M
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
605
นาย เอนก ศรีสุวรรณ    ทีม: น่าน ปั่น ปั่น
D: ระยะทาง 60 กม. (รับเสื้อ Road Classic)    ขนาดเสื้อ: M
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
604
นาย ชวลิต ศรีสุวรรณ    ทีม: น่าน ปั่น ปั่น
C : ระยะทาง 100 กม. (รับเสื้อ Road Classic)    ขนาดเสื้อ: XL
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
603
นาย วัชรวุฒิ สุขโชติ    ทีม: เทศบาลตำบลสันมหาพน
D: ระยะทาง 60 กม. (รับเสื้อ Road Classic)    ขนาดเสื้อ: L
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
602
นาย อุดม ม่วงเนตร    ทีม: รักไตรตรึงษ์
D: ระยะทาง 60 กม. (รับเสื้อ Road Classic)    ขนาดเสื้อ: M
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
601
นาย รนกร คงสุขพบโชค    ทีม: รักไตรตรึงษ์
D: ระยะทาง 60 กม. (รับเสื้อ Road Classic)    ขนาดเสื้อ: L
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
600
นาย ศตพล ครูเจริญ    ทีม: รักไตรตรึงษ์
D: ระยะทาง 60 กม. (รับเสื้อ Road Classic)    ขนาดเสื้อ: XL
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
599
นาย ธรณิศ จันทะวัง    ทีม: stone bike
C : ระยะทาง 100 กม. (ไม่รับเสื้อ)
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
598
Mr. พิสิทธิ์ สำโรง    ทีม: S-Team Cycling Chiang Mai
C : ระยะทาง 100 กม. (รับเสื้อ Road Classic)    ขนาดเสื้อ: XL
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
597
Mr. Henry Clark
B: ระยะทาง 150 กม. (รับเสื้อ Road Classic)    ขนาดเสื้อ: S
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
596
Mrs. Bianca Bea Clark
B: ระยะทาง 150 กม. (รับเสื้อ Road Classic)    ขนาดเสื้อ: XS
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
595
นาย สุทธินันท์ รักโนนสูง    ทีม: เทศบาลตำบลสันมหาพน
D: ระยะทาง 60 กม. (รับเสื้อ Road Classic)    ขนาดเสื้อ: L
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
594
นาง อารยา รักโนนสูง    ทีม: เทศบาลตำบลสันมหาพน
D: ระยะทาง 60 กม. (รับเสื้อ Road Classic)    ขนาดเสื้อ: XL
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
593
นาย พิเชษฐ์ รักโนนสูง    ทีม: เทศบาลตำบลสันมหาพน
D: ระยะทาง 60 กม. (รับเสื้อ Road Classic)    ขนาดเสื้อ: L
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
  
Page: / Page Size:
รวม: 616 คน (ทั้งหมด 591 คน)

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.