ชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม "ปั่นคลาสสิคสิงห์ปาร์คเชียงราย Singha Bangkok Airways Road Classic 2018"

ลำดับที่
522
น.ส. ภัสจิรา กรุดเส็ง    ทีม: -
D: ระยะทาง 60 กม. (รับเสื้อ Road Classic)    ขนาดเสื้อ: M
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
521
ว่าที่ร้อยตรี ฐานทัพ ปินตาสม    ทีม: -
A: ระยะทาง 180 กม. (รับเสื้อ Road Classic)    ขนาดเสื้อ: S
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
520
นาย รัชกฤช แสงวารินทร์    ทีม: เพื่อนช้างถีบ
D: ระยะทาง 60 กม. (รับเสื้อรุ่นพิเศษ Road Classic Pro)    ขนาดเสื้อ: XXL
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
519
นาย วันรุ่ง ขนรกุล    ทีม: เพื่อนช้างถีบ
D: ระยะทาง 60 กม. (รับเสื้อรุ่นพิเศษ Road Classic Pro)    ขนาดเสื้อ: XXL
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
518
นาย เอนก ปัญญาธรรม
D: ระยะทาง 60 กม. (รับเสื้อ Road Classic)    ขนาดเสื้อ: M
สถานะ: รอชำระเงิน    แจ้งโอนเงินแทน / ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตแทน
517
นาย เขตต์ ศรีสวัสดิ์    ทีม: basbike
C : ระยะทาง 100 กม. (รับเสื้อรุ่นพิเศษ Road Classic Pro)    ขนาดเสื้อ: XS
สถานะ: รอชำระเงิน    แจ้งโอนเงินแทน / ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตแทน
516
นาย ปรีชา เข็มกายี    ทีม: สโมสรนักปั่นตราด
B: ระยะทาง 150 กม. (รับเสื้อ Road Classic)    ขนาดเสื้อ: L
สถานะ: รอชำระเงิน    แจ้งโอนเงินแทน / ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตแทน
515
นาง นันทพร เพ่งภูมิพณิช    ทีม: ไม่มี
E: ระยะทาง 40 กม. (รับเสื้อ Road Classic)    ขนาดเสื้อ: L
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
514
นาย พิระพล เพ่งภูมิพณิช    ทีม: ไม่มี
E: ระยะทาง 40 กม. (รับเสื้อ Road Classic)    ขนาดเสื้อ: M
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
513
นาย Pisit Suwanprapit    ทีม: Singha soitan
A: ระยะทาง 180 กม. (รับเสื้อ Road Classic)    ขนาดเสื้อ: M
สถานะ: รอชำระเงิน    แจ้งโอนเงินแทน / ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตแทน
512
นาย นิเวทย์ คำปัญญา    ทีม: สันปูเลย
D: ระยะทาง 60 กม. (รับเสื้อ Road Classic)    ขนาดเสื้อ: M
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
511
นาง อรทัย สิทธิราช    ทีม: ไม่มี
E: ระยะทาง 40 กม. (รับเสื้อ Road Classic)    ขนาดเสื้อ: S
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
510
นาย ภูวนัย สิทธิราช    ทีม: ไม่มี
D: ระยะทาง 60 กม. (รับเสื้อ Road Classic)    ขนาดเสื้อ: XL
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
509
น.ส. สุภาพร ไข่ทอง    ทีม: อิสระ
E: ระยะทาง 40 กม. (รับเสื้อ Road Classic)    ขนาดเสื้อ: XL
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
508
นาย ชำนาญ อินต๊ะลอ    ทีม: อิสระ
D: ระยะทาง 60 กม. (รับเสื้อ Road Classic)    ขนาดเสื้อ: XL
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
507
นาย นิวัฒน์ คำราพิช    ทีม: สันปูเลย
D: ระยะทาง 60 กม. (รับเสื้อ Road Classic)    ขนาดเสื้อ: M
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
506
นาย กิจ คิดคำส่วน    ทีม: สันปูเลย
D: ระยะทาง 60 กม. (รับเสื้อ Road Classic)    ขนาดเสื้อ: M
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
505
นาย สมุพล ศรีเรือง
D: ระยะทาง 60 กม. (รับเสื้อ Road Classic)    ขนาดเสื้อ: XXL
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
504
นาย โชติกิตติ์ ศรีใจ    ทีม: Aomdoi
C : ระยะทาง 100 กม. (รับเสื้อ Road Classic)    ขนาดเสื้อ: L
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
503
นาย อาทยา หยู่เย็น    ทีม: AIS​ North​ Region
E: ระยะทาง 40 กม. (รับเสื้อ Road Classic)    ขนาดเสื้อ: XL
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
502
นาย มนัสจรินทร์ ตระกูลสายหยุด    ทีม: สันปูเลย
D: ระยะทาง 60 กม. (รับเสื้อ Road Classic)    ขนาดเสื้อ: XL
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
501
น.ส. วาสนา อ่วมสั้น    ทีม: เสือเมืองใหม่
C : ระยะทาง 100 กม. (รับเสื้อ Road Classic)    ขนาดเสื้อ: M
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
500
นาย สัจพันธ์ รัศมีโรจน์สกุล    ทีม: เสือเมืองใหม่
C : ระยะทาง 100 กม. (รับเสื้อ Road Classic)    ขนาดเสื้อ: M
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
499
นาย พิชัย ปันทอง    ทีม: สันปูเลย
D: ระยะทาง 60 กม. (รับเสื้อ Road Classic)    ขนาดเสื้อ: L
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
498
นาย พลเดช คำเหล็ก    ทีม: สันปูเลย
D: ระยะทาง 60 กม. (รับเสื้อ Road Classic)    ขนาดเสื้อ: L
สถานะ: สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
  
Page: / Page Size:
รวม: 521 คน (ทั้งหมด 496 คน)

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.