ปั่นท่องเที่ยววิถีถิ่น กินลม ชมธรรมชาติแลประวัติศาสตร์ @ท่าเสด็จ - จ.ประจวบคีรีขันธ์

Sun 10 Sep 2023
อุทยานราชภักดิ์ หัวหิน

Event Summary

Race Date

Sun 10 Sep 2023

Final Register

15 Aug 2023 Time 23:00 or Full

Total Register

999 participants

Race Type

แบบปกติ

Parking Area

อุทยานราชภักดิ์ หัวหิน

Orgainizer by

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ

Reservation status

Limit
999 participants
Current
357 participants

  Register fee   Service fee   Total  
Distance 50 km599 baht 20 baht357 persons

Category/Fee

ปั่นท่องเที่ยววิถีถิ่น กินลม ชมธรรมชาติแลประวัติศาสตร์ @ท่าเสด็จ
9-10 กันยายน 2566
หัวหิน”กับการปั่นเพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวโดยเริ่มต้นปั่นจากอุทยานราชภักดิ์ มุ่งสู่ค่ายธนะรัชต์ ซึ่งเป็นเส้นทางธรรมชาติที่สวยงามทั้งสองข้างทาง พร้อมทั้ง มีประวัติศาตร์ที่เก่าแก่และต้นไม้ใหญ่นานาพันธุ์ ให้ศึกษาอย่างมากมาย และยังเป็นการส่งเสริม การใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวและออกกำลังกาย ในพื้นที่หัวหินและใกล้เคียง.


สถานที่จัดงาน 
ลานอุทยานราชภักดิ์  จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันอาทิตย์ 10 กันยายน 2566 

วัตถุประสงค์การจัดงาน

 1. ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีถิ่น แหล่งท่องเที่ยวในค่ายทหาร
 2. ส่งเสริมการใชจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว และออกกำลังกาย
 3. ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีถิ่น โดยใชจักรยานเป็นพาหนะ
 4. รายได้จาการจัดงานเพื่อสาธารณประโยชน์
   

ประเภท/ค่าสมัคร

 • ปั่นท่องเที่ยว ระยะทาง 50 กม. (จักรยานทุกประเภท)
 • ค่าสมัคร 599 บาท (ยังไม่รวมค่าบริการการสมัครออนไลน์ 20 บาท)

 

รางวัลพิเศษ
3 รางวัล สำหรับทีม/ชมรม ที่ส่งสมาชิกเข้าร่วมปั่นมากที่สุด 

 

 สิ่งที่ผู้สมัครจะได้รับ

 • เสื้อที่ระลึก  ,เหรียญที่ระลึก (รับเหรียญเมื่อเข้าเส้นชัย)
 • ผู้สมัคร 200 ท่านแรกมีของที่ระลึกพิเศษ
 • ประกันชีวิต (ประกันจะคุ้มครองผู้ที่สมัครผ่านระบบก่อนวันรับอุปกรณ์และสำหรับผู้สมัครที่ปั่นในเส้นทางที่ผู้จัดกำหนดไวเ้ท่านั้น)
 • อาหารเช้า ก่อนปั่นจักรยาน
 • อาหารและเครื่่องดื่มหลังเข้าเส้นชัย

บริการในสนาม

 • Marshall นำหน้า
 • รถกระบะเก็บตก ปิดท้าย
 • รถพยาบาล
 • ป้ายบอกทาง
 • จุดให้น้ำ

Race entitlements

เสื้อที่ระลึก

 

เหรียญที่ระลึก

Race Map/Schedule/Note

แผนที่เส้นทาง ระยะทาง 50 กม.

 

กำหนดการ

 

กฎกติกาในการปั่นจักรยาน

 1. บุคคลทั่วไป นักกีฬา และนักท่องเที่ยว ต้องงมีอายุ 15 ปี ขึ้นไป
 2. ในกรณีนักปั่นมีโรคประจำตัวให้ระบุในใบสมัครและแจ้ง ใหเ้จ้าหน้าที่ ในวันลงทะเบียนรันเสื้อปั่น
 3. ในการปั่นจักรยานตลอดเส้น ทางจะมี Marshall นำขบวนและดูแลขบวนปั่น
 4. นักปั่นต้องปั่นในเส้นทางที่กำหนดเท่านั้น หากผู้ปั่น ปั่นออกนอกเส้นทางที่กำหนด ผูจัดขอยกเลิก ข้อตกลงทั้งหมด เช่น ประกันภัย
 5. ตลอดการปั่นทุกเส้นทางให้ผู้ปั่นปฎิบัติตามเจ้าหน้าที่ Marshall อย่างเคร่งครัดตลอดเส้นทาง
 6. ระหว่างเส้นทางปั่น หากจักรยานท่านมีปัญหาไม่สามารถปั่นต่อได้ ท่านจะต้องนำจักรยานออกจากเส้นทาง หรือนักปั่นที่ตกค้าง รอทีม Sweeper เราจะรับท่านมาที่จุดปล่อยตัว
 7. นักปั่นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทุกท่านจะไดรับประกันอุบัติเหตุ ตามชื่อนามสกุล ที่ลงทะเบียนมาเท่านั้น
 8. การตัดสินเกณท์การเข้าร่วมกิจกรรมคณะกรรมการและคณะผู้จัดถือเป็นสิ้นสุด

 

ภาพเส้นทาง

ACCOMMODATION

Contact Us

 • THAI MTB.,LTD
  • 0863793440
 • LINE ID
  • @event.thaimtb (งานจักรยาน)
  • @thaimaster (งานวิ่ง/อื่นๆ)
 • web_support@thaimtb.com