SHOW ALL
งานวิ่ง/ไตรกีฬา
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มีนาคม
320) TC100 Extreme สัตหีบ เส้นทางปั่นข้ามภูเขา เลียบอ่าว ปีที่ 2
สมัครลงชื่อ

สมัครและสั่งก่อนวันที่ 7 สิงหาคม จะได้รับเสื้อ Jersey ในวันงาน

รับสมัครทั้งหมด

600 คน

ผู้สมัครแล้ว

21 คน

316) PEA Bike for Life 2018 Tour of Dankhunthot
รับสมัครทั้งหมด

1,010 คน

ผู้สมัครแล้ว

108 คน

314) Thai Angel Cycling แข่งขันปั่นจักรยานหญิง ครั้งที่ 2
ใกล้เปิดรับสมัคร !!

เปิดรับสมัคร: 01 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00

รับสมัครทั้งหมด

1,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

0 คน

311) ปั่นโชคดี@ชั่งหัวมัน ปี2
สมัครลงชื่อ

สมัครหลังวันที่ 16 กรกฎาคม ราคาจะถูกปรับและไม่มีเสื้อ

รับสมัครทั้งหมด

200 คน

ผู้สมัครแล้ว

48 คน

308) SHIMANO BLUE RACE 2018 พิชิตเขาค้อ
รับสมัครทั้งหมด

1,111 คน

ผู้สมัครแล้ว

446 คน

306) TC100 สนาม 3 ห้วยปรือ ขุนด่าน วังบอน
ปิดรับสมัครแล้ว !!

ปิดการแจ้งชำระเงิน วันสุดท้าย วันที่ 16 กรกฎาคม 2561

รับสมัครทั้งหมด

1,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

870 คน

300) ปั่นแค่ไหว Challenge#7 @บางพระ
ปิดรับสมัครแล้ว !!

ปิดการรับสมัครวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

รับสมัครทั้งหมด

600 คน

ผู้สมัครแล้ว

597 คน

298) งานแข่งขันทวิกีฬา Probike Classique Duathlon @เมืองเหน่อ#ทวิ วิ่ง-ปั่น-วิ่ง
ปิดรับสมัครแล้ว !!

ปิดการรับสมัครวันที่ 15 กรกฎาคม 2561

รับสมัครทั้งหมด

500 คน

ผู้สมัครแล้ว

417 คน

291) Angthong Rotary Cycling Challenge #2nd
ปิดรับสมัครแล้ว !!

ปิดการแจ้งชำระเงิน วันสุดท้าย วันที่ 25 มิถุนายน 2561 .......หลังจากนั้น ผู้ที่ สถานะ "รอชำระ" จะถูกเปลี่ยนเป็น "คัดชื่อออก" ค่ะ.....

รับสมัครทั้งหมด

1,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

591 คน

89) เลื่อนวัน!! "ท้าปั่น...สุดปลายฟ้าบูรพา..ตราด”
ปิดรับสมัครแล้ว !!

ประกาศ !! เลื่อนการจัดกิจกรรม กำหนดวันใหม่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

รับสมัครทั้งหมด

500 คน

ผู้สมัครแล้ว

16 คน

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.