SHOW ALL
งานวิ่ง/ไตรกีฬา
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
103) TC100 สนาม 1 พระพุทธบาท ทุ่งทานตะวัน เขาจีนแล เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
NEW
สมัครลงชื่อ

ผู้สมัครที่เป็น .."กลุ่มทั่วไป"..กรุณาเข้ามาเปลี่ยนกลุ่มเป็น A B C หรือ D ด้วยนะค่ะ

รับสมัครทั้งหมด

2,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

1,011 คน

102) พิชิตอินทนนท์ ครั้งที่ 10
NEW
ปิดรับสมัครแล้ว !!

ปิดการแก้ไขข้อมูลวันที่ 5 ธันวาคม 2559 12:00

รับสมัครทั้งหมด

5,100 คน

ผู้สมัครแล้ว

5,219 คน

98) Lao Star International Challenge 2017 หนองคาย-เวียงจันทน์ "ปิดเมืองปั่น ครั้งประวัติศาสตร์"
ปิดรับสมัครแล้ว !!

ปิดรับสมัคร และ ปิดแก้ไขข้อมูลแล้ว

รับสมัครทั้งหมด

1,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

959 คน

96) ปั่นแค่ไหว Challenge นครนายก
ปิดรับสมัครแล้ว !!

ผู้สมัคร "กลุ่มทั่วไป" ออกตัว 7:15 น.

รับสมัครทั้งหมด

350 คน

ผู้สมัครแล้ว

350 คน

93) M2f cycling Championship 2016
ปิดรับสมัครแล้ว !!

ปิดรับสมัคร และ ปิดแก้ไขข้อมูลแล้ว

รับสมัครทั้งหมด

1,500 คน

ผู้สมัครแล้ว

1,600 คน

91) ปั่นเปิดตำนาน เขาโจด-เขาเหล็ก ::::โดย TCHA
ปิดรับสมัครแล้ว !!

ปิดรับสมัคร และ ปิดแก้ไขข้อมูลแล้ว

รับสมัครทั้งหมด

500 คน

ผู้สมัครแล้ว

184 คน

89) เลื่อนวัน!! "ท้าปั่น...สุดปลายฟ้าบูรพา..ตราด”
สมัครลงชื่อ

ประกาศ !! เลื่อนการจัดกิจกรรม กำหนดวันใหม่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

รับสมัครทั้งหมด

500 คน

ผู้สมัครแล้ว

29 คน

87) งานปั่นการกุศล วัดวังวิว บางปะอิน อยุธยา
สมัครลงชื่อ

ประกาศ !! เลื่อนการจัดกิจกรรม เป็นวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560

รับสมัครทั้งหมด

1,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

242 คน

80) (เลื่อนเป็น 5กพ.) Tour of Bangsaen 2016 การแข่งขันจักรยานระดับสากล
ปิดรับสมัครแล้ว !!

ปิดรับสมัครแล้ว / ปิดการแก้ไขข้อมูลวันที่ 30 ธันวาคม 2559

รับสมัครทั้งหมด

4,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

4,012 คน

85) ปั่นท้าพิสูจน์ หนาวสุดในสยาม พิชิตยอดภูเรือ
ปิดรับสมัครแล้ว !!

ปิดรับสมัคร และ ปิดแก้ไขข้อมูลแล้ว

รับสมัครทั้งหมด

1,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

54 คน

77) "ปั่นกินลม ชมเขื่อนป่าสัก เยือนอาณาจักรแก่งเสือเต้น" ลพบุรี
สมัครลงชื่อ

ประกาศ !! เลื่อนการจัดกิจกรรม เป็นวันที่ 22 มกราคม 2560

รับสมัครทั้งหมด

1,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

138 คน

72) ปั่นชมเมืองพระชนกจักรี อุทัยธานี ครั้งที่ 2
ปิดรับสมัครแล้ว !!

ปิดรับสมัคร และ ปิดแก้ไขข้อมูลแล้ว

รับสมัครทั้งหมด

2,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

881 คน

71) ไลออนส์ชวนปั่นมหัศจรรย์เมืองสามอ่าว ครั้งที่ 2
สมัครลงชื่อ

ประกาศ !! เลื่อนการจัดกิจกรรม เป็นวันที่ 29 มกราคม 2560

รับสมัครทั้งหมด

500 คน

ผู้สมัครแล้ว

75 คน

70) ปั่นเลียบโขง ชมขุนเขา สัมผัสไอหนาว พิชิตยอดผาตากเสื้อ Sky Walk หนองคาย
ปิดรับสมัครแล้ว !!

ปิดรับสมัคร และ ปิดแก้ไขข้อมูลแล้ว

รับสมัครทั้งหมด

700 คน

ผู้สมัครแล้ว

499 คน

62) 5 ธันวา ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ "ปั่นไปบอกรักพ่อ" ครั้งที่ 3
ปิดรับสมัครแล้ว !!

ปิดรับสมัคร และ ปิดแก้ไขข้อมูลแล้ว

รับสมัครทั้งหมด

999 คน

ผู้สมัครแล้ว

169 คน

60) เลื่อนวัน !! “ปั่นวัดใจ ไหว้พ่อขุน” (Tour of Lomsak) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559
ปิดรับสมัครแล้ว !!

ประกาศ !! เลื่อนการจัดกิจกรรม เป็นวันที่ 29 มกราคม 2560 / ปิดรับสมัคร และ ปิดการแก้ไขข้อมูลแล้ว

รับสมัครทั้งหมด

1,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

286 คน

76) เลื่อน>>100 Plus "สุพรรณบุรีปั่นสไตล์เมืองเหน่อ # 6"
ปิดรับสมัครแล้ว !!

ประกาศ !! เลื่อนการจัดกิจกรรมไปเดือน พ.ย.60

รับสมัครทั้งหมด

5,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

3,193 คน

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.