New
398) งานสมาคมฯ Sport Tourism Bike for All สนาม #1 สุพรรณบุรี
สมัครลงชื่อ

ค่าสมัครหน้างานวันเสาร์ 700 บาท / วันอาทิตย์ 800 บาท

รับสมัครทั้งหมด

500 คน

ผู้สมัครแล้ว

29 คน

NEW
391) Tour of Korat 2019 จักรยานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี 2562
สมัครลงชื่อ

ปิดการรับสมัคร และ ปิดการแจ้งโอนเงิน วันที่ 27 มีนาคม 12:00

รับสมัครทั้งหมด

1,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

101 คน

New
389) TC100 KOR King of Rolling เนินแผ่หลาปีที่ 2
สมัครลงชื่อ

ปิดการรับสมัครวันที่ 26 มีนาคม 2562

รับสมัครทั้งหมด

600 คน

ผู้สมัครแล้ว

128 คน


SHOW ALL
งานวิ่ง/ไตรกีฬา
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
ธันวาคม
400) ปั่นแค่ไหว Challenge#9
รับสมัครทั้งหมด

500 คน

ผู้สมัครแล้ว

16 คน

398) งานสมาคมฯ Sport Tourism Bike for All สนาม #1 สุพรรณบุรี
สมัครลงชื่อ

ค่าสมัครหน้างานวันเสาร์ 700 บาท / วันอาทิตย์ 800 บาท

รับสมัครทั้งหมด

500 คน

ผู้สมัครแล้ว

29 คน

395) ปั่นเปิดเมืองพิไชย ครั้งที่ 3
สมัครลงชื่อ

ปิดการรับสมัคร และ ปิดการแจ้งโอนเงิน วันที่ 26 มีนาคม

รับสมัครทั้งหมด

1,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

51 คน

394) SHIMANO MTB EXPERIENCE 2019
สมัครลงชื่อ

Early bird ค่าสมัคร 800 บาท ระหว่างวันที่ 8-31 มี.ค. 2562

รับสมัครทั้งหมด

500 คน

ผู้สมัครแล้ว

210 คน

393) ปั่นสักการะศาลหลักเมืองพิษณุโลก
สมัครลงชื่อ

ปิดการรับสมัคร และ ปิดการแจ้งโอนเงิน วันที่ 26 มีนาคม

รับสมัครทั้งหมด

1,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

115 คน

392) K.O.M 2019 (ปั่นเปิดถนนข้าวโพดพิชิตเขาพลอง)
สมัครลงชื่อ

ประกาศวันที่ 18 มีนาคม - [เลื่อนจัดงานจาก 7 เมษายน 2562 ไปเป็นวันที่ 19 พฤษภาคม 2562]

รับสมัครทั้งหมด

1,200 คน

ผู้สมัครแล้ว

65 คน

391) Tour of Korat 2019 จักรยานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี 2562
สมัครลงชื่อ

ปิดการรับสมัคร และ ปิดการแจ้งโอนเงิน วันที่ 27 มีนาคม 12:00

รับสมัครทั้งหมด

1,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

101 คน

389) TC100 KOR King of Rolling เนินแผ่หลาปีที่ 2
สมัครลงชื่อ

ปิดการรับสมัครวันที่ 26 มีนาคม 2562

รับสมัครทั้งหมด

600 คน

ผู้สมัครแล้ว

128 คน

388) LRT โป่งกระทิงเดือด 4 By BOMBBIKE
ปิดรับสมัครแล้ว !!

ปิดการแก้ไขข้อมูล วันที่ 28 กุมภาพันธ์

รับสมัครทั้งหมด

1,100 คน

ผู้สมัครแล้ว

1,117 คน

376) TOUR OF PHANGNGA 6th
ปิดรับสมัครแล้ว !!

ปิดการรับสมัคร และ ปิดการแจ้งโอนเงิน วันที่ 15 มีนาคม 2562

รับสมัครทั้งหมด

500 คน

ผู้สมัครแล้ว

316 คน

368) ปั่นแค่ไหว Challenge#8
ปิดรับสมัครแล้ว !!

ประกาศ - เลื่อนจัดงานจาก 24 มีนาคม 2562 ไปเป็นวันที่ 31 มีนาคม 2562 เนื่องจากตรงกับวันเลือกตั้งใหญ

รับสมัครทั้งหมด

500 คน

ผู้สมัครแล้ว

131 คน

89) เลื่อนวัน!! "ท้าปั่น...สุดปลายฟ้าบูรพา..ตราด”
ปิดรับสมัครแล้ว !!

ประกาศ !! เลื่อนการจัดกิจกรรม กำหนดวันใหม่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

รับสมัครทั้งหมด

500 คน

ผู้สมัครแล้ว

0 คน

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.