“ปั่น ปัน รัก 2023” เพื่อคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จ.นครนายก

วันอาทิตย์ 10 ก.ย. 2566
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก จ.นครนายก

ข้อมูลสรุป

วันที่กำหนดแข่ง

วันอาทิตย์ 10 ก.ย. 2566

รับสมัครวันสุดท้าย

21 ส.ค. 2566 เวลา 11:25 หรือ เมื่อเต็มจำนวน

รับสมัครทั้งหมด

1,000 คน

รูปแบบแข่งขัน

แบบปกติ

จุดปล่อยตัว

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก จ.นครนายก

จัดโดย

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดนครนายก

สอบถามข้อมูล เส้นทาง/การจัดงาน

037-382-552,084-362-3860

สอบถามข้อมูล ระบบสมัคร

086-379-3440

สมัคร/สถานะ

รับสมัครทั้งหมด
1,000 คน
ผู้สมัครแล้ว
731 คน

  ค่าสมัคร   คน  
VIP ระยะทาง 20 กม.1,500 บาท 96 คน
บุคคลทั่วไป ระยะทาง 55 กม. [รับสูงสุด 800 คน]800 บาท 634 คน

ประเภท/ค่าสมัคร

 

โครงการ  “ปั่น ปัน รัก 2023” เพื่อคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน

รับถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


สถานที่จัดงาน
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก จ.นครนายก
วันอาทิตย์ 10 กันยายน 2566 หลักการและเหตุผล
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก (บ้านรื่นสุข) เป็นหน่วยงานในสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดนครนายก มีบทบาทในการฟื้นฟูพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนให้มีการดำเนินชีวิตที่ดีตามสภาพความพิการของแต่ละบุคคล ปัจจุบันมีคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ จำนวน 79 คน อายุระหว่าง 18-48 ปี   ไม่สามารถเรียนต่อ ขาดผู้อุปการะ และเลี้ยงดูตนเองไม่ได้ ทางมูลนิธิฯ จึงจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก ให้เป็นสถานที่อยู่อาศัย ให้การอุปการะ ฝึกกายภาพบำบัดและอาชีวบำบัด ฝึกทักษะทางสังคม เพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กายภาพบำบัดและอาชีวบำบัด และเพื่อการบริหารองค์กรรวมถึงปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดนครนายก เล็งเห็นความสำคัญในการดูแลคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนกลุ่มนี้จึงได้จัดโครงการปั่นปันรักให้คนตาบอดพิการซ้ำซ้อนขึ้น เพื่อหารายได้เป็นค่าอาหาร จัดซื้ออุปกรณ์กายภาพบำบัดและอาชีวบำบัดต่าง ๆ สำหรับคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนดังกล่าว


วัตถุประสงค์การจัดงาน

 1. เพื่อหารายได้สนับสนุนในกิจการของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน นครนายก (บ้านรื่นสุข)
 2. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะและการออกกำลังกายให้แข็งแรงด้วยการปั่นจักรยาน
 3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก
   

 

 

ประเภท/ค่าสมัคร

ปั่นจักรยานเชิงท่องเที่ยว 
(จักรยานทุกประเภท)

 • VIP​ จำนวน 200 คน ​ค่าสมัคร 1,500 บาท ระยะทาง 20 กม.
 • บุคคลทั่วไป  จำนวน 800 คน ค่าสมัคร 800 บาท ระยะทาง  55 กม.
   

รางวัลพิเศษ
ชมรมจักรยานที่ส่งนักปั่นจักรยานเข้าร่วมโครงการมากที่สุด สามลำดับแรก
รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 สิ่งที่ผู้สมัครจะได้รับ

 • เสื้อที่ระลึก  ,เหรียญที่ระลึก (รับเหรียญเมื่อเข้าเส้นชัย)
 • เสื้อ T-Shirt เป้ภาพวาดฝีพระหัตถ์ สำหรับ ประเภท VIP
 • ประกันชีวิต (ประกันจะคุ้มครองผู้ที่สมัครผ่านระบบก่อนวันรับอุปกรณ์และสำหรับผู้สมัครที่ปั่นในเส้นทางที่ผู้จัดกำหนดไวเ้ท่านั้น)
 • อาหารเช้า ก่อนปั่นจักรยาน
 • อาหารและเครื่่องดื่มหลังเข้าเส้นชัย

เสื้อ/เหรียญ ที่ระลึก

เสื้อที่ระลึก

 

เหรียญที่ระลึก

 


เสื้อ T-Shirt ที่ระลึก (สำหรับผู้สมัคร VIP)

 

 

เส้นทาง/กำหนดการ/กติกา

แผนที่เส้นทาง ระยะทาง 55 กม.

 


แผนที่เส้นทาง ระยะทาง 20 กม.(VIP)

 

 


กำหนดการ

หมายเหตุ -กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


ข้อกำหนด

 1. จักรยานทุกประเภทสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้และต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิดแล้วอย่างน้อย 2 เข็มขึ้นไป
 3. ระหว่างเส้นทางผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องสวมหมวกกันกระแทกและปั่นด้วยความระมัดระวังไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น
 4. ความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับตัวผู้สมัครและทรัพย์สิน ทางผู้จัดไม่ข้อรับผิดชอบทุกกรณี (มีประกันอุบัติเหตุโดยผู้จัดเป็นผู้ดำเนินการให้)

 

ที่พักแนะนำ/อื่นๆ

ภาพงานกิจกรรมที่ผ่านมา

 

ที่พักแนะนำ ใกล้จุด start

1. ธารา ชลพฤกษ์รีสอร์ท 
โทร 037-307-567,037-641444,080-630-3331
Email:clpresort2013@gmail.com  / @tharaclpresort

2. เรนเดียร์ พาร์ค รีสอร์ท (Reindeer Park Resort)  
โทร 098-2649296  

3. ลอฟท์ วิลเลจ นครนายก 
โทร 081-6958886

4. วิลลา พนาลัย (Villa Panalai)

5. ระเบียงไพร แวลลีย์ (Rabiangprai Valley) 
โทร 037-349908

6. Sp3 Hotel 
โทร 086-1228071

7. Juntra Resort (SHA Plus+) 
โทร 037-315289

8. E2S Place 
โทร 087-1144557

9. Armthong Resort 
โทร 087-1144557

Contact Us

 • THAI MTB.,LTD
  • 0863793440
 • LINE ID
  • @event.thaimtb (งานจักรยาน)
  • @thaimaster (งานวิ่ง/อื่นๆ)
 • web_support@thaimtb.com