การแข่งขันจักรยานทางเรียบ ชิงแชมป์จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2

วันอาทิตย์ 19 พ.ย. 2566
ลาน อบจ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปทุมธานี

ข้อมูลสรุป

วันที่กำหนดแข่ง

วันอาทิตย์ 19 พ.ย. 2566

รับสมัครวันสุดท้าย

07 พ.ย. 2566 เวลา 23:59 หรือ เมื่อเต็มจำนวน

รับสมัครทั้งหมด

500 คน

รูปแบบแข่งขัน

แบบปกติ

จุดปล่อยตัว

ลาน อบจ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปทุมธานี

จัดโดย

สมาคมกีฬาจักรยานปทุมธานี ร่วมกับจังหวัดปทุมธานี, อบจ.ปทุมธานี, การกีฬาแห่งประเทศไทย (จ. ปทุมธานี) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.ปทุมธานี, สภา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ปทุมธานี

สมัคร/สถานะ

รับสมัครทั้งหมด
500 คน
ผู้สมัครแล้ว
331 คน

ขยายเวลารับสมัคร รอบสุดท้าย 5-7 พ.ย. 2566

  ค่าสมัคร   ค่าบริการ   คน  
A ชาย ไม่จำกัดอายุ790 บาท 20 บาท53 คน
B ชาย อายุไม่เกิน 20 ปี790 บาท 20 บาท29 คน
C ชาย อายุ 30-39 ปี790 บาท 20 บาท52 คน
D ชาย อายุ 40-49 ปี790 บาท 20 บาท81 คน
E ชาย อายุ 50-59 ปี790 บาท 20 บาท57 คน
F ชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป790 บาท 20 บาท34 คน
G หญิง ไม่จำกัดอายุ790 บาท 20 บาท11 คน
H หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป790 บาท 20 บาท14 คน

ประเภท/ค่าสมัคร

แผนที่เส้นทาง   ระยะทาง 70 กิโลเมตร

PCA Championship # 2
การแข่งขันจักรยานทางเรียบ ชิงแชมป์จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
 

สมาคมกีฬาจักรยานปทุมธานี ร่วมกับจังหวัดปทุมธานี, อบจ.ปทุมธานี, การกีฬาแห่งประเทศไทย (จ. ปทุมธานี) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.ปทุมธานี, สภา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ปทุมธานี โดยได้รับความร่วมมือจากกรมทางหลวงชนบท และ หน่วยราชการ ทุกภาคส่วน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน เพื่อเป็นเป็นการสร้างชื่อให้กับจังหวัดปทุมธานี และ เป็นการกระตุ้นเศรฐกิจในจังหวัดปทุมธานี


วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้มีการแข่งขันจักรยานในระดับชิงแชมป์ของจังหวัดปทุมธานีทุก ๆ ปี
2. สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด เพื่อการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการต่าง ๆ ใน จังหวัดปทุมธานี
3. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปหันมาเล่นกีฬาจักรยานเพื่อห่างไกลยาเสพติดมากยิ่งขึ้น


 

สถานที่จัดงาน
จุดลงทะเบียน/จุดจอดรถ /Rolling start : ลาน อบจ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปทุมธานี
https://goo.gl/maps/UKfr2LbbFx3MwPw7A

วันอาทิตย์ที่  19 พฤศจิกายน 2566


ประเภทกิจกรรม/ระยะทาง
การแข่งขัน เสือหมอบระยะทาง 70 กม. (แข่งขัน 2 รอบสนาม)
ระยะทางต่อรอบ = 35 กิโลเมตร
ได้รับการรับรองการจัดการแข่งขันโดย สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

รุ่นการแข่งขัน
•    A รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย     
•    B รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี ชาย 
•    C รุ่นอายุ 30-39 ปี ชาย 
•    D รุ่นอายุ 40-49 ปี ชาย 
•    E รุ่นอายุ 50-59 ปี ชาย 
•    F รุ่นอายุ 60 ขึ้นไป ชาย 
•    G รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง 
•    H รุ่นอายุ 35ปีขึ้นไป หญิง
มีชิพจับเวลา สำหรับทุกประเภทการแข่งขัน

 

ค่าสมัคร 
สมัครตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2566  
ค่าสมัคร 790 บาท  ได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึก  ( + ค่าบริการของ ThaiMTB 20 บาท) หมายเหตุ :
1-หากนักกีฬาในแต่ละรุ่นมีคนสมัครน้อยกว่า 30 คน จะมีการรวมรุ่น
2-ทั้งนี้ ทุกรุ่นของการแข่งขัน ไม่อนุญาตให้นักกีฬาที่ติดทีมชาติในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง นับจากวันแข่งขันเข้าทำการแข่งขัน

3-ไม่รับสมัครหน้างาน


ค่าสมัครจะรวม 

 • เหรียญที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมแข่งขัน
 • กาแฟ - อาหารเช้า, ผลไม้ และน้ำดื่ม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีน้ำให้บริการ ๒ จุด 
 1. จุดแรกบริเวณจุดปล่อยตัว และ บริเวณที่จัดงาน
 2. จุดที่ ๒ บริเวณจุดจอดพักรถ โดยผู้แข่งขันต้อง เข้าถนนเลนซ้าย  โดยผู้จัดจะแสดงป้ายอย่างชัดเจนเพื่อเข้ารับน้ำ และ สามารถรับน้ำ ได้จากรถ Marshall 

 

ข้อกำหนด
1. ใช้จักรยานประเภทถนนเท่านั้น (Road Bike)
2. ห้ามติดแอร์โร่บาร์
3. ห้ามใช้จักรยานไฮบริด
4. ห้ามรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ของผู้ติดตามนักกีฬา นำรถเข้าไปวิ่งบนเส้นทางการแข่งขันโดยเด็ดขาด
5. การตัดสินของกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
6. เยาวชนอายุไม่ถึง 15 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร

ของที่ระลึก

เสื้อ T-Shirt ที่ระลึก

 

 


เหรียญที่ระลึก (เมื่อเข้าเส้นชัย)

 

รางวัลการแข่งขัน


-  ประเภท A รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย  รางวัล 10 อันดับ
ชนะเลิศอับดับ 1    เงินรางวัล 5000 บาท พร้อมโล่รางวัล และ เหรียญรางวัลพิเศษ
รองชนะเลิศอับดับ 1    เงินรางวัล 2500 บาท พร้อมโล่รางวัล และ เหรียญรางวัลพิเศษ
รองชนะเลิศอับดับ 2    เงินรางวัล 1000 บาท พร้อมโล่รางวัล และ เหรียญรางวัลพิเศษ
รองชนะเลิศ อันดับ 3-4    รับโล่รางวัล และ เหรียญรางวัลพิเศษ
รองชนะเลิศ อันดับ 5-9   ได้รับเหรียญรางวัลพิเศษ

-ประเภท B-H  รางวัล 10 อันดับ
ชนะเลิศอับดับ 1    เงินรางวัล 3000 บาท พร้อมโล่รางวัล  และ เหรียญรางวัลพิเศษ
รองชนะเลิศอับดับ 1    เงินรางวัล 2000 บาท พร้อมโล่รางวัล  และ เหรียญรางวัลพิเศษ
รองชนะเลิศอับดับ 2    เงินรางวัล 1000 บาท พร้อมโล่รางวัล  เและ เหรียญรางวัลพิเศษ
รองชนะเลิศ อันดับ 3-4    รับโล่รางวัล เและ เหรียญรางวัลพิเศษ
รองชนะเลิศ อันดับ 5-9   ได้รับเหรียญรางวัลพิเศษ

Remark: ในทุกรุ่นการแข่งขัน หากผู้สมัครไม่ถึง 20 คน ของดเงินรางวัล


รางวัลพิเศษ
ทีมที่มีผู้สมัครจำนวนมากที่สุด ได้รับโล่ชนะเลิศ 1 รางวัล

 

เหรียญรางวัลพิเศษ  (อันดับ 1-10)

แผนที่/กำหนดการ/อื่นๆ

แผนที่เส้นทาง 
ระยะทาง 70 กม. (แข่งขัน 2 รอบสนาม)

 

 

กำหนดการ

 

 

ภาพงานครั้งที่ผ่านมา


 

Contact Us

 • THAI MTB.,LTD
  • 0863793440
 • LINE ID
  • @event.thaimtb (งานจักรยาน)
  • @thaimaster (งานวิ่ง/อื่นๆ)
 • web_support@thaimtb.com