Bike Tour De The Army 2023

วันอาทิตย์ 17 ก.ย. 2566
ลานจอดรถ ต้นจามจุรียักษ์ จ.กาญจนบุรี

ข้อมูลสรุป

วันที่กำหนดแข่ง

วันอาทิตย์ 17 ก.ย. 2566

รับสมัครวันสุดท้าย

07 ก.ย. 2566 เวลา 23:00 หรือ เมื่อเต็มจำนวน

รับสมัครทั้งหมด

500 คน

รูปแบบแข่งขัน

แบบปกติ

จุดปล่อยตัว

ลานจอดรถ ต้นจามจุรียักษ์ จ.กาญจนบุรี

จัดโดย

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬากองทัพบก สนับสนุนโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) TCEB

สมัคร/สถานะ

รับสมัครทั้งหมด
500 คน
ผู้สมัครแล้ว
499 คน

  ค่าสมัคร   คน  
A-ระยะทาง 52 กิโลเมตร150 บาท 351 คน
B-ระยะทาง 27 กิโลเมตร120 บาท 148 คน

ประเภท/ค่าสมัคร

Event Facebook   Bike Tour De The Army 2023
Download GPX แผนที่เส้นทาง A   ระยะทาง 52 กิโลเมตร
Download GPX แผนที่เส้นทาง B   ระยะทาง 27 กิโลเมตร

 

Bike Tour De The Army 2023 (Kanchanaburi)

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาจักรยานรายการ “BIKE TOUR DE THE ARMY ''  โดยใช้เส้นทางในพื้นที่ท่องเที่ยวในเขตทหาร เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว
 2. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวในรูปแบบนักกีฬาให้จังหวัดในส่วนภูมิภาคภายหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จากการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว และพัฒนาต่อยอดได้อย่างยั่งยืน
 3. เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ และกิจกรรมกลางแจ้งแนวผจญภัย ให้เดินทางมาร่วมกิจกรรมกีฬาในส่วนภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวในกลุ่มตลาดคุณภาพ
 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกีฬาของจังหวัดกาญจนบุรี และกำลังพลทหารบกในด้านการบริหารจัดการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ให้สามารถรองรับการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว และกิจกรรมกีฬาขนาดใหญ่ ได้ในอนาคต
 5. เพื่อสรางโอกาสให้เยาวชนในส่วนภูมิภาคหันมาเล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้น เป็นการสร้างโอกาสให้เยาวชนในการพัฒนาศักยภาพทางกีฬาให้ก้าวไปสู่ระดับความเป็นเลิศ และต่อยอดสู่ระดับทีมชาติ ในอนาคต
 6. เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมกิจกรรมกีฬา และการท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวเขตทหาร (Army Land) ให้เป็นที่รู้จักของประชาชน
 7. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกองทัพบกกับประชาชน ผ่านโครงการกิจกรรมกีฬา และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตทหาร


สถานที่จัดงาน
กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 1 กรมการสัตว์ทหารบก ต้นจามจุรียักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี เล็งเห็นว่าเพื่อให้เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยภาพรวม และถือเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมมือกันแบบบูรณาการระหว่าง กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬากองทัพบก เพื่อให้เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนวงการกีฬา และแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด กาญจนบุรี ให้กลับมาฟื้นตัวภายหลังวิกฤติการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 จึงได้ดำเนินโครงการกิจกรรมกีฬาจักรยาน BIKE TOUR DE THE ARMY '' เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจขึ้น โดยใช้พื้นที่ท่องเที่ยวในเขตทหาร (Army Land) ของจังหวัดกาญจนบุรี เป็นสถานที่จัดกิจกรรม

 


ประเภทกิจกรรม/ระยะทาง/ค่าสมัคร
(ไม่มีการแข่งขัน)
1.  ระยะทาง 52 กิโลเมตร ค่าสมัคร 150 บาท

2.  ระยะทาง 27 กิโลเมตร ค่าสมัคร 120 บาท
(ค่าสมัครทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาของจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป)

 

 

สิ่งที่นักกีฬาจะได้รับจากการสมัครเข้าร่วม ดังนี้:
•    เบอร์ประจำตัวนักกีฬา BIB
•    เสื้อที่ระลึกการเข้าร่วมกิจกรรม (***ท่านอาจได้รับเสื้อไม่ตรงไซส์กับที่สมัคร ขึ้นกับลำดับก่อนหลังในการมารับอุปกรณ์ในวันลงทะเบียน)
•    อาหารและเครื่องดื่มหลังเข้าเส้นชัย
•    เหรียญรางวัล (หลังเข้าเส้นชัย)
•    ประกันอุบัติเหตุ (ประกันจะคุ้มครองผู้ที่สมัครผ่านระบบก่อนวันรับอุปกรณ์และสำหรับผู้สมัครที่ปั่นจักรยานในเส้นทางที่ผู้จัดกำหนดไว้เท่านั้น)

ของที่ระลึก

เสื้อที่ระลึก/เหรียญที่ระลึก

 

 

รางวัลพิเศษ

Top20 (ชาย - หญิง) ระยะ 52 Km.
Top20 (ชาย - หญิง) ระยะ 27 Km.

แผนที่/กำหนดการ/อื่นๆ

แผนที่เส้นทาง

1. ระยะทาง 52 กิโลเมตร
https://footpathapp.com/routes/54930f46-142d-4fcb-a875-acc49ae4a68c
            จุดเริ่มต้น ต้นจามจุรียักษ์ จ.กาญจนบุรี ผ่านคอกม้า ผ่านวัดถ้ำมุนีนาถ(วัดฤาษี) เลี้ยวซ้ายโรงพยาบาลสัตว์ ตรงไปสามแยกจามจุรียักษ์ ปั่นบนถนนแม่น้ำกรอง (ถนนหมายเลข 3209) ผ่าน อบต.เกาะสำโรง เลี้ยวซ้ายวัดเขาปู่คง เส้นทางลัดไป อ.ท่าม่วง (เส้นทางหลวงชนบท 4004) ผ่านวัดเขาปู่คง ผ่านโรงเรียนบ้านรางสาลี่ สามแยกรางสาลี่ สามแยกเลี้ยวซ้ายไป อ.ท่าม่วง ผ่านโรงเรียนขุนไทยธาราราม ผ่านบ้านหนองสำโรง ต.รางสาลี่ ผ่านศาลาเอนกประสงค์บ้านไทรงาม เลี้ยวขาวเข้าถนนปูน ข้างทางเป็นไร่อ่อย ไร่ผลไม้ชาวบ้าน ผ่านธรรมสถานอินทร์หนู บ้านเขานางพิมพ์ ต.บ้านใหม่ เลี้ยวซ้ายวัดเขานางพิมพ์ ปั่นบนถนนหมายเลข 3492 ผ่านโรงเรียนหนองมงคล ข้ามสะพานคลอง เลี้ยวซ้ายปั่นบนถนนริมคลอง ถนนหมายเลข 6067 ผ่านสะพานหนองตะโก เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานไปต้นจามจุรียักษ์ ผ่านโรงเรียนบ้านห้วยโจน ผ่านฮักเขาคาเฟ่ ตรงตามทาง ต้นจามจุรียักษ์ ทั้งนี้ผู้ที่เข้าแข่งขันจะต้องเป็นผู้ที่ปั่นครบทั้งเส้นทาง 52 กิโลเมตร ถึงจะมีสิทธิ์เป็นผู้ที่ได้รับรางวัล การตัดสินใช้ผลจากระบบชิปจับเวลาเป็นหลัก หลังจากคณะกรรมการผู้ตัดสินประกาศผลรางวัลอย่างเป็นทางการ


 

2. ระยะทาง 27 กิโลเมตร
https://footpathapp.com/routes/c5db96d9-1c3b-4c07-9fd7-19645665f1c5
         จุดเริ่มต้น ต้นจามจุรียักษ์ จ.กาญจนบุรี ผ่านคอกม้า ผ่านวัดถ้ำมุนีนาถ(วัดฤาษี) เลี้ยวซ้ายโรงพยาบาลสัตว์ ตรงไปสามแยกจามจุรียักษ์ ปั่นบนถนนแม่น้ำกรอง (ถนนหมายเลข 3209) เลี้ยวซ้ายตรงร้านค้าชุมชนบ้านท่ากระบือ บนถนนปู่นริมทางไร่อ่อย ไร่ผลไม้ สี่แยกเลี้ยวซ้าย ผ่านสวนนงนุช กาญจนบุรี สี่แยกเลี้ยวซ้าย สี่แยกเลี้ยวขวา สี่แยกเลี้ยวขวา ขึ้นถนนเลี้ยวซ้าย เลี้ยวซ้ายอู่ตะเภา ซอย 6 ผ่านร้านหญิงหญิง กาแฟ ถึงสามแยกเลี้ยวซ้าย ต้นจามจุรียักษ์ ทั้งนี้ผู้ที่เข้าแข่งขันจะต้องเป็นผู้ที่ปั่นครบทั้งเส้นทาง 27 กิโลเมตร ถึงจะมีสิทธิ์เป็นผู้ที่ได้รับรางวัล การตัดสินใช้ผลจากระบบชิปจับเวลาเป็นหลัก หลังจากคณะกรรมการผู้ตัดสินประกาศผลรางวัลอย่างเป็นทางการ

 

กำหนดการ

 

กติกาสำหรับนักปั่นผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 1. นักปั่นต้องมีอายุ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีประสบการณ์ความชำนาญในการปั่นจักรยาน
 2. นักปั่นจะต้องสวมเครื่องแต่งกายรัดกุมไม่แต่งกายอย่างไม่เหมาะสม อันสร้างความไม่สบายใจแก่นักปั่นท่านอื่นหรือผู้เข้าชม เช่น ไม่สุภาพ โป๊ แสดงความเห็นทางการเมือง ลบหลู่ศาสนาหรือความเชื่อ โฆษณาสินค้า โฆษณาชวนเชื่อ เป็นต้น
 3. ติดหมายเลขเบอร์ที่ได้รับให้ชัดเจน สวมใส่อุปกรณ์เซพตี้ให้เรียบร้อย และพกกระบอกน้ำเพื่อนำมารับบริการน้ำดื่มตามจุดที่ให้บริการ
 4. นักปั่นต้องปฏิบัติตามสัญญาณป้ายจราจรต่าง ๆ และคำแนะนำของกรรมการสนาม เจ้าหน้าที่ตำรวจ อาสาสมัคร เพื่อความปลอดภัย ฝ่าฝืนถูกปรับออก
 5. ห้ามสร้างสถานการณ์ให้ตนเองหรือผู้อื่นตกอยู่ในเหตุล่อแหลม หรือ อันตรายระหว่างทาง หากพบว่ามีเจตนา จะถูกปรับออกทันที
 6. กิจกรรมปั่นในครั้งนี้ เป็นการปั่นแบบทัวร์ริ่ง ไม่มีการแข่งขัน ไม่มีอุปกรณ์บันทึกเวลา
 7. การเปลี่ยนแปลง ถ่ายโอนชื่อผู้ลงทะเบียน หลังจากลงทะเบียนสมัครเรียบร้อยแล้ว ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ถ่ายโอน ชื่อผู้ลงทะเบียน
 8. ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง บทความ สถิติการแข่งขัน เป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัด และอาจถูกนำเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ นิตยสาร เป็นต้น นักกีฬาสามารถนำภาพถ่ายภาพเคลื่อนไหว และเสียงของตนเองไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ผู้จัดไม่อนุญาตให้นำภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวของงานและการแข่งขันไปใช้ในทางพาณิชย์
 9. ผู้จัดไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสิ่งต่อไปนี้:
 • ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (ผู้จัดจะจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน)
 • การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล
 • การล่าช้าของการจัดกิจกรรมที่เกิดจากสิ่งที่ผู้จัดควบคุมไม่ได้

Contact Us

 • THAI MTB.,LTD
  • 0863793440
 • LINE ID
  • @event.thaimtb (งานจักรยาน)
  • @thaimaster (งานวิ่ง/อื่นๆ)
 • web_support@thaimtb.com