Reservation & Status
Limit

1,000 participants

Current

172 participants

Register Payment
Event Details
 • Race DateSat 02 May 2020
 • Final Register01 Apr 2020 Time 23:00 or Full
 • Total Register1,000 participants
Event Route
  Register fee Service fee Total
Solo Lion Heart 15 KM (3 States)2,760 baht 160 baht14 persons
Solo Sprint 8KM (3 States)2,040 baht 120 baht21 persons
Team Mixed 24 KM (x4) (3 States)คนละ 1,800 baht 100 baht0 persons

Solo Sprint 8KM

Male 12-15850 baht 50 baht2 persons
Male 16-29850 baht 50 baht3 persons
Male 30-39850 baht 50 baht15 persons
Male 40-49850 baht 50 baht7 persons
Male 50-59850 baht 50 baht2 persons
Male 60+850 baht 50 baht4 persons
Female 12-15850 baht 50 baht0 persons
Female 16-29850 baht 50 baht7 persons
Female 30-39850 baht 50 baht9 persons
Female 40-49850 baht 50 baht7 persons
Female 50+850 baht 50 baht3 persons

Solo Lion Heart 15 KM

Male 16-291,150 baht 50 baht0 persons
Male 30-391,150 baht 50 baht9 persons
Male 40-491,150 baht 50 baht11 persons
Male 50-591,150 baht 50 baht1 persons
Male 60+1,150 baht 50 baht1 persons
Female 16-291,150 baht 50 baht2 persons
Female 30-391,150 baht 50 baht4 persons
Female 40-491,150 baht 50 baht7 persons
Female 50+1,150 baht 50 baht0 persons

Team Mixed 24 KM (x4)

Team Mixed 24 KM (x4)คนละ 750 baht 50 baht8 persons

Family & Kids Walk/Run 2 KM

Family & Kids Walk/Run 2 KM350 baht 30 baht10 persons
    Waiting for payment25 persons
Event Description

 

กลับมาอีกครั้งกับงาน

เดอะ สิงห์ ออปสตาเคิล เทรล ซีรีย์ 2020

#Thesinghaobstacletrail2020 #SOT2020

เรายังคงความเป็นซีรีส์ต่อเนื่อง 3 สนามกันเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือสนามใหม่ !!!

 

เดอะ สิงห์ ออปสตาเคิล เทรล ซีรีย์ 2020 #1 สนามที่ 15

วันที่: 2 พฤษภาคม 2563
สถานที่: ลากูน่า, ภูเก็ต
GPS Coordinates: 8°00’06.33″ N 98°17’38.95″ E
พิกัด : https://bit.ly/35kjV2s

banner1-เก่ง.png

 

เดอะ สิงห์ ออปสตาเคิล เทรล ซีรีย์ 2020 #2 สนามที่ 16

วันที่: 6 กันยายน 2563
สถานที่: สวนผึ้งไฮแลนด์ , ราชบุรี
GPS Coordinates: 13°32’48.29″ N 99°19’09.02″ E
พิกัด : https://bit.ly/36mtxe9

banner2.png

เดอะ สิงห์ ออปสตาเคิล เทรล ซีรีย์ 2020 #3 สนามที่ 17

วันที่: 6 ธันวาคม 2563
สถานที่: สิงห์ปาร์ค, เชียงราย
GPS Coordinates: 19°51’11.14″ N 99°44’36.52″ E
พิกัด : https://goo.gl/maps/rfiVG1LgzjyemD7p6

banner3-กล้า.png

 

นิยามของ สิงห์เก่ง แกร่ง กล้า

 • เกี่ยวกับประสบการณ์ความสนุกตั้งแต่ปล่อยตัวจนถึงเข้าเส้นชัย
 • เกี่ยวกับการสร้าง และได้รับรอยยิ้มตลอดการแข่งขัน
 • เกี่ยวกับแรงผลักดันตัวเอง และคนรอบตัวให้ค้นพบความแข็งแรงในแบบฉบับของตัวเอง
 • เกี่ยวกับการทํางานเป็นทีม และการทําอะไรสนุกๆ ด้วยกันให้เป็นที่น่าจดจํา
 • เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนอื่น การมีนํ้าใจ และการทําอะไรนอกเหนือจากสิ่งที่ตัวเองเคยทํา
 • เกี่ยวกับการสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติกลางแจ้ง

เราอยากแนะนําให้ผู้เข้าร่วมลงสมัครกับเพื่อนๆ เป็นทีม เพื่อความสนุกยิ่งขึ้น และเพื่อการผ่านด่านที่ต้องการมีการช่วยเหลือกัน

ระยะทางและประเภทการแข่งขัน

 • 8 กม. ( กลุ่มอายุ ชาย หญิง )
 • 15 กม. ( กลุ่มอายุ ชาย หญิง )
 • 24 กม. ( ทีม )
 • 2 กม. Family & Kids walk run

 

ประเภทเดี่ยว

1solo.png

หมายเหตุ : นักกีฬาที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ต้องมีผู้ปกครองในการเซ็นต์ใบยินยอมลงแข่ง

 

ประเภททีม

2team.png

 


ค่าสมัคร ( ราคาด้านล่างยังไม่รวมค่าดำเนินการ 6% )

3fee.png

สมัครแพคเกจ 3 สนาม แบบชำระครั้งเดียว รับส่วนลด 20%

 

กำหนดการวันแข่งขัน

4schedule.png


สภาพอากาศ
สภาพอากาศโดยทั่วไปของเดือนพฤษภาคมที่จังหวัดภูเก็ต จะอยู่ที่ 31 องศาเซลเซียส ซึ่งอยู่ในระดับที่ร้อนสําหรับการแข่งขัน และมีความชื้นสัมพันธ์อยู่ที่ 60 เพราะฉะนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านต้องรักษาความชุ่มชื้นของร่างกายโดยการดื่มนํ้าเป็นระยะตลอดการแข่งขัน

สภาพอากาศโดยทั่วไปของเดือนกันยายนที่จังหวัดราชบุรี จะอยู่ที่ 28 องศาเซลเซียส ซึ่งอยู่ในระดับที่ร้อนสําหรับการแข่งขัน และมีความชื้นสัมพันธ์อยู่ที่ 60 เพราะฉะนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านต้องรักษาความชุ่มชื้นของร่างกายโดยการดื่มนํ้าเป็นระยะตลอด

สภาพอากาศโดยทั่วไปของเดือนธันวาคมที่จังหวัดเชียงราย จะอยู่ที่ 24 องศาเซลเซียส ซึ่งอยู่ในระดับที่ร้อนสําหรับการแข่งขัน และมีความชื้นสัมพันธ์อยู่ที่ 60 เพราะฉะนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านต้องรักษาความชุ่มชื้นของร่างกายโดยการดื่มนํ้าเป็นระยะตลอดการแข่งขัน

จุดให้นํ้านักกีฬา
จุดให้นํ้า 6 จุดสําหรับระยะ 15 กม. ในสนามแข่ง
จุดให้นํ้า 3 จุดสําหรับระยะ 8 กม. ในสนามแข่ง
จุดให้นํ้า 11 จุดสําหรับทีมระยะ 24 กม. ในสนามแข่ง
และจุดให้นํ้าที่หน้าเส้นชัยอีก 1 จุดสําหรับทุกระยะ

 

เสื้อที่ระลึก เสื้อที่ระลึกนั้นรวมอยู่ในค่าสมัครทุกระยะและจะแจกวันรับลงทะเบียนหน้างานเท่านั้น

G-เสื้อเก่ง.png

เสื้อ3สนาม.png

 

เหรียญที่ระลึก จะแจกให้ทุกท่านที่เข้าเส้นชัยโดยนําป้ายหมายเลขการแข่งขันมาแลกรับที่หน้าเส้นชัย

G-เหรียญเก่ง.png

 

เหรียญ3สนาม.png

g-เหรียญ.png

 

เสื้อฟินิชเชอร์
เสื้อพิเศษสำหรับนักกีฬาที่ลงสมัครครบทั้ง 3 สนามในงาน เดอะ สิงห์ ออปสตาเคิล เทรล ซีรีย์ 2020

 

G-finisher.png

 

บริการทางการแพทย์
06:00 – 13:00 น.
มีหน่วยพยาบาลหน้างานที่จะคอยให้บริการนักกีฬาทุกท่าน และยังมีหน่วยพยาบาลประจําจุดในสนามแข่งที่จะคอยดูแลหากมีนักกีฬาบาดเจ็บภายในสนามแข่งขัน
เต็นท์พยาบาลหน้างานจะอยู่บริเวณ จุดเริ่มต้น และจุดจบการแข่งขัน ที่จะคอยให้บริการทั้งก่อน และหลังการแข่งขันโดยจะอยู่บริการให้กับนัก กีฬาจนถึงเวลา 13.00 น. ในวันแข่งขัน

สถานที่เก็บของหาย
ของที่เก็บได้จะอยู่ในเต็นท์ที่เก็บของหาย (Lost and found) บริเวณหน้างาน
หลังจบงานหากไม่มีผู้แสดงตัวเป็นเจ้าของทางผู้จัดจะเก็บไว้ที่ สํานักงานของบริษัท และจะเก็บไว้ 1 อาทิตย์หลังวันแข่ง
เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของท่านกรุณาติดเครื่องหมายแสดงความเป็นเจ้าของที่ กระเป๋าหรือสัมภาระของท่านในวันงาน

จุดจอดรถ
ฟรีที่จอดรถบริเวณหน้างาน ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมในเวปไซต์และแฟนเพจ

เครื่องแต่งกาย
แต่งกายในเสื้อผ้าที่สวมใส่แล้วสบายตัวและไม่ต้องกังวลเรื่องความเลอะระหว่างแข่ง
แนะนําให้พกถุงมือไปด้วยเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บจากการปีนป่ายในบางด่านและการใส่รองเท้าสําหรับการวิ่งเทรลจะช่วยป้องกันในเรื่องของการลื่นได้เป็นอย่างดี อุปกรณ์เพิ่มเติมเหล่านี้สามารถหาซื้อได้วันลงทะเบียนที่หน้างาน

booklaguna.png

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.