New
333) ปั่นชมเมืองพระชนกจักรี ครั้งที่ 4 “แผ่นดินธรรม สู่แผ่นดินทอง”
ใกล้เปิดรับสมัคร !!

เปิดรับสมัคร: 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00

รับสมัครทั้งหมด

2,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

0 คน

New
331) TC 100 ปั่นเที่ยวไปกับพี่ชานล "ปั้นล้อเล็กเป็นดารา นครนายก"
สมัครลงชื่อ

กิจกรรมสำหรับ รถพับหรือจักรยานล้อเล็ก

รับสมัครทั้งหมด

100 คน

ผู้สมัครแล้ว

88 คน


SHOW ALL
งานวิ่ง/ไตรกีฬา
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มีนาคม
333) ปั่นชมเมืองพระชนกจักรี ครั้งที่ 4 “แผ่นดินธรรม สู่แผ่นดินทอง”
ใกล้เปิดรับสมัคร !!

เปิดรับสมัคร: 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00

รับสมัครทั้งหมด

2,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

0 คน

331) TC 100 ปั่นเที่ยวไปกับพี่ชานล "ปั้นล้อเล็กเป็นดารา นครนายก"
สมัครลงชื่อ

กิจกรรมสำหรับ รถพับหรือจักรยานล้อเล็ก

รับสมัครทั้งหมด

100 คน

ผู้สมัครแล้ว

88 คน

330) Singha Mountain Bike Thailand Open 2018
สมัครลงชื่อ

ประกันอุบัติเหตุ จะได้รับเมื่อสมัครภายในวันที่ 31 ต.ค เท่านั้น

รับสมัครทั้งหมด

1,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

3 คน

325) TC 100 สนามปิดฤดูกาล 2018 “สามวัง สามหาด สามรส”
สมัครลงชื่อ

ผู้สมัครที่สมัครมาครบ 4 สนามแล้ว สามารถเลือกเสื้อ Jersey ที่ระลึกได้ โดยต้องสมัครและชำระเงิน ภายในวันที่ 20 สิงหาคม.... หลังจากนั้นจะเลือกได้เฉพาะเสื้อโปโลเท่านั้นค่ะ

รับสมัครทั้งหมด

1,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

88 คน

326) Le Tour de Vientiane 2018
รับสมัครทั้งหมด

1,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

725 คน

324) My FIRST 100KM : สนาม จปร. – ขุนด่าน
สมัครลงชื่อ

สมัครภายใน 26 ส.ค. 61 รับสเปรย์หล่อลื่นกันสนิม Bezlube มูลค่า 129 บาท ฟรี (200 ท่านแรกที่ชำระเงินก่อนเท่านั้น)

รับสมัครทั้งหมด

500 คน

ผู้สมัครแล้ว

504 คน

322) ภูทับเบิก Roadbike King Of Mountain 2018 ครั้งที่ 3
สมัครลงชื่อ

ประกาศเลื่อนกำหนดวันเเข่งขัน ไปเป็น วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 จากเดิมวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 เนื่องจาก ถนนเส้นทางได้เกิดการทรุดตัวของชั้นดิน ทำให้มีชำรุดเสียหาย และมีกำหนดการซ่อมแซมถนน โดยใช้ระยะเวลาซ่อมแซ่มประมาณ 6 เดือน จึงจะแล้วเสร็จ

รับสมัครทั้งหมด

500 คน

ผู้สมัครแล้ว

63 คน

320) TC100 Extreme สัตหีบ เส้นทางปั่นข้ามภูเขา เลียบอ่าว ปีที่ 2
สมัครลงชื่อ

สมัครและสั่งก่อนวันที่ 7 สิงหาคม จะได้รับเสื้อ Jersey ในวันงาน

รับสมัครทั้งหมด

600 คน

ผู้สมัครแล้ว

100 คน

316) PEA Bike for Life 2018 Tour of Dankhunthot
สมัครลงชื่อ

ผู้สมัคร ที่สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 จะได้รับเสื้อในวันที่ 15 - 16 กันยายน 2561 -- สมัครหลังจากนั้น จะได้รับเสื้อวันที่ 22 ตุลาคม

รับสมัครทั้งหมด

1,010 คน

ผู้สมัครแล้ว

783 คน

314) Thai Angel Cycling แข่งขันปั่นจักรยานหญิง ครั้งที่ 2
ใกล้เปิดรับสมัคร !!

เปิดรับสมัคร: 01 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00

รับสมัครทั้งหมด

1,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

0 คน

308) SHIMANO BLUE RACE 2018 พิชิตเขาค้อ
รับสมัครทั้งหมด

1,111 คน

ผู้สมัครแล้ว

622 คน

300) ปั่นแค่ไหว Challenge#7 @บางพระ
ปิดรับสมัครแล้ว !!

ปิดการรับสมัครวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

รับสมัครทั้งหมด

600 คน

ผู้สมัครแล้ว

597 คน

89) เลื่อนวัน!! "ท้าปั่น...สุดปลายฟ้าบูรพา..ตราด”
ปิดรับสมัครแล้ว !!

ประกาศ !! เลื่อนการจัดกิจกรรม กำหนดวันใหม่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

รับสมัครทั้งหมด

500 คน

ผู้สมัครแล้ว

16 คน

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.