NEW
212) SPINMAN CYCLING FEST 2017 เทศกาลปั่นจักรยานนานาชาติ ราชบุรี ครั้งแรกของเมืองไทย
สมัครลงชื่อ

ปิดการแจ้งชำระเงิน วันสุดท้าย วันที่ 31 ตุลาคม 2560 20:00.......หลังจากนั้น ผู้ที่ สถานะ "รอชำระ" จะถูกเปลี่ยนเป็น "คัดชื่อออก"

รับสมัครทั้งหมด

1,600 คน

ผู้สมัครแล้ว

1,286 คน


SHOW ALL
งานวิ่ง/ไตรกีฬา
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
212) SPINMAN CYCLING FEST 2017 เทศกาลปั่นจักรยานนานาชาติ ราชบุรี ครั้งแรกของเมืองไทย
สมัครลงชื่อ

ปิดการแจ้งชำระเงิน วันสุดท้าย วันที่ 31 ตุลาคม 2560 20:00.......หลังจากนั้น ผู้ที่ สถานะ "รอชำระ" จะถูกเปลี่ยนเป็น "คัดชื่อออก"

รับสมัครทั้งหมด

1,600 คน

ผู้สมัครแล้ว

1,286 คน

209) ปั่นพิชิตอินทนนท์ คนพันธุ์อึด ครั้งที่ 11
ปิดรับสมัครแล้ว !!

ปิดรับสมัคร และ ปิดแก้ไขข้อมูลแล้ว

รับสมัครทั้งหมด

7400+400 คน

ผู้สมัครแล้ว

7,764 คน

204) ปั่นวัดใจ มังกรปากน้ำโพ ครั้งที่3 “The Colorful”
ปิดรับสมัครแล้ว !!

ปิดรับสมัครแล้วค่ะ

รับสมัครทั้งหมด

4000 + คนในพื้นที่ 1000 คน

ผู้สมัครแล้ว

5,021 คน

199) ปั่นโชคดี@เขาโจด
ปิดรับสมัครแล้ว !!

ปิดรับสมัคร และ ปิดแก้ไขข้อมูลแล้ว

รับสมัครทั้งหมด

500 คน

ผู้สมัครแล้ว

178 คน

197) งานปั่นเพื่อสันติภาพ Peace Road 2017
สมัครลงชื่อ

ปิดการแจ้งชำระเงิน วันสุดท้าย วันที่ 31 ตุลาคม 2560 20:00.......หลังจากนั้น ผู้ที่ สถานะ "รอชำระ" จะถูกเปลี่ยนเป็น "คัดชื่อออก"

รับสมัครทั้งหมด

1,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

302 คน

163) Singha - Bangkok Airways Road Classic 2017 ณ สิงห์ปาร์ค เชียงราย
สมัครลงชื่อ

ปิดการแจ้งชำระเงิน วันสุดท้าย วันที่ 31 ตุลาคม 2560 20:00.......หลังจากนั้น ผู้ที่ สถานะ "รอชำระ" จะถูกเปลี่ยนเป็น "คัดชื่อออก"

รับสมัครทั้งหมด

2,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

404 คน

162) CMU Bike Challenge 2560 ปั่นจักรยานการกุศลเพื่อน้อง ม.ช.
สมัครลงชื่อ

ผู้ลงทะเบียนหลัง 30 ก.ย.60 ของที่ระลึก เสื้อ เเละ เหรียญ จะถูกจัดส่งไปทางไปรษณีย์หลังวันที่ 6 พ.ย.60

รับสมัครทั้งหมด

2,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

215 คน

143) ศรีสะเกษ-ปั่นพิชิตผามออีแดง โรตารีกันทรลักษ์ปั่นใจเกินร้อยเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 3
สมัครลงชื่อ

ปิดการแจ้งชำระเงิน วันสุดท้าย วันที่ 31 ตุลาคม 2560 20:00.......หลังจากนั้น ผู้ที่ สถานะ "รอชำระ" จะถูกเปลี่ยนเป็น "คัดชื่อออก"

รับสมัครทั้งหมด

1,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

252 คน

89) เลื่อนวัน!! "ท้าปั่น...สุดปลายฟ้าบูรพา..ตราด”
ปิดรับสมัครแล้ว !!

ประกาศ !! เลื่อนการจัดกิจกรรม กำหนดวันใหม่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

รับสมัครทั้งหมด

500 คน

ผู้สมัครแล้ว

17 คน

76) 100 Plus "สุพรรณบุรีปั่นสไตล์เมืองเหน่อ # 6"
ปิดรับสมัครแล้ว !!

ปิดการแก้ไขข้อมูล วันสุดท้าย วันที่ 16 มิถุนายน 2560

รับสมัครทั้งหมด

5,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

5,914 คน

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.