ชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม "Bule Sky Jersey 100 km. เนินนางพญา Roadbike Challenge 2017"

No. ชื่อ-นามสกุล ทีม BIB No. ขนาดเสื้อ เส้นทาง สถานะ
   
1 นาย สันห์ทัศน์ ศรีโพนทอง รุ่งเรืองเภสัช จักราชไบค์ L(เพิ่มเงิน 300 บ.) A3 Road bike 30-39 ปี Male สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
2 นาย เสกสรร ปิ่นเงิน NKT & FREEDOM TOURING BICYCLES A5 Road bike 50-59 ปี Male ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
3 นาย พรไพร สถิตย์ ชมรมจักรยานตำบลวังแซ้ม รุ่น T ใจเกินร้อยพิชิตเส้นทาง ไม่จำกัดอายุ(ไม่จำกัดรถ) ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
4 นาย ศศิวัสส์ วิชชุตารัช สตาร์จอัพไบค์คลับ ไม่รับเสื้อ A3 Road bike 30-39 ปี Male คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
5 นาย ฉัตรชัย ฮกเจริญ ไม่รับเสื้อ รุ่น T ใจเกินร้อยพิชิตเส้นทาง ไม่จำกัดอายุ(ไม่จำกัดรถ) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
6 นาย ชนาธิป คำแท่ง 2wd ไม่รับเสื้อ A8 Road bike รุ่นน้ำหนัก 100 kg.UP คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
7 นาย บรรเจิด เนียมวงษ์ 2wd ไม่รับเสื้อ A4 Road bike 40-49 ปี Male คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
8 นาย พงศภัค กรึงไกร AF ไม่รับเสื้อ A8 Road bike รุ่นน้ำหนัก 100 kg.UP สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
9 นาย นิธิภัทร เอี่ยมตระกูล XL(เพิ่มเงิน 300 บ.) รุ่น T ใจเกินร้อยพิชิตเส้นทาง ไม่จำกัดอายุ(ไม่จำกัดรถ) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
10 นาย นิรุธ กสิกรรม ไม่รับเสื้อ A3 Road bike 30-39 ปี Male คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
11 นาย นิรุตต์ พิศลพูล ไม่รับเสื้อ A3 Road bike 30-39 ปี Male สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
12 นาย ทวีศักดิ์ วงษ์งาม ECT ไม่รับเสื้อ A5 Road bike 50-59 ปี Male คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
13 นาย สราวุธ นุกูลการ ไม่รับเสื้อ A4 Road bike 40-49 ปี Male สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
14 นาง Chayaniasa Ruksaweang red lion cycle club Hua Hin ไม่รับเสื้อ รุ่น T ใจเกินร้อยพิชิตเส้นทาง ไม่จำกัดอายุ(ไม่จำกัดรถ) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
15 นาย วิรุฬ อรรถพลชัยกุล Red lion cycle club Hua Hin ไม่รับเสื้อ รุ่น T ใจเกินร้อยพิชิตเส้นทาง ไม่จำกัดอายุ(ไม่จำกัดรถ) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
16 นาย ณรงค์ ภู่ภักดี Red lion cycle club Hua Hin ไม่รับเสื้อ รุ่น T ใจเกินร้อยพิชิตเส้นทาง ไม่จำกัดอายุ(ไม่จำกัดรถ) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
17 นาย ชยุตกรณ์ ภูไชย์ ไม่รับเสื้อ A4 Road bike 40-49 ปี Male สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
18 นาย นายพจน์ เจริญสันเทียะ L(เพิ่มเงิน 300 บ.) A6 Road bike 60 UP Male คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
19 นาย โกลิต นราอาจ FAMILY MAN RIDER XL(เพิ่มเงิน 300 บ.) รุ่น T ใจเกินร้อยพิชิตเส้นทาง ไม่จำกัดอายุ(ไม่จำกัดรถ) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
20 นาย วิญญู ลิ้มธัญลักษณ์ FAMILY MAN RIDER M(เพิ่มเงิน 300 บ.) รุ่น T ใจเกินร้อยพิชิตเส้นทาง ไม่จำกัดอายุ(ไม่จำกัดรถ) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
21 นาย รณวิทย์ ผานคำ FAMILY MAN RIDER XL(เพิ่มเงิน 300 บ.) รุ่น T ใจเกินร้อยพิชิตเส้นทาง ไม่จำกัดอายุ(ไม่จำกัดรถ) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
22 นาย สาธิต คำเพ็ชร FAMILY MAN RIDER ไม่รับเสื้อ รุ่น T ใจเกินร้อยพิชิตเส้นทาง ไม่จำกัดอายุ(ไม่จำกัดรถ) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
23 นาย นิรุธ วิไลสง่ากุล FAMILY MAN RIDER ไม่รับเสื้อ รุ่น T ใจเกินร้อยพิชิตเส้นทาง ไม่จำกัดอายุ(ไม่จำกัดรถ) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
24 นาย ภาขวัญ ชูพลสัตย์ FAMILY MAN RIDER ไม่รับเสื้อ รุ่น T ใจเกินร้อยพิชิตเส้นทาง ไม่จำกัดอายุ(ไม่จำกัดรถ) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
25 นาย ไพศาล แสงสารวัด FAMILY MAN RIDER ไม่รับเสื้อ รุ่น T ใจเกินร้อยพิชิตเส้นทาง ไม่จำกัดอายุ(ไม่จำกัดรถ) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
  
Page: / Page Size:

รวม: 286 คน (ทั้งหมด 286 คน)


Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.