ชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม "งานแข่งขึ้นเขาและกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการกุศลกับ Andy Schleck แชมป์ Tour de France 2010"

No. ชื่อ-นามสกุล ทีม BIB No. ขนาดเสื้อ เส้นทาง สถานะ
   
1 นาย พสธร ภาสวรเวช S Men 30 up สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
2 นาย ฉัตรพล พินทุสุทธินันท์ Men 30 up คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
3 นาย MIKE RUDDICK ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
4 นาย สมเกียรติ โชคคีรีกร XL Men 30 up สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
5 นาย ธีร์ พรหมลักขโณ Stag Head M Men 30 up คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
6 นาย มารุต ศานติจรรยาพร ปั่นแค่ไหวใจเกินร้อย XL ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
7 นาย ดิเรก เอี้ยงทอง Pana Bike L ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
8 นาย พงศ์พัฒน์ ริมธีระกุล ปั่นแค่ไหวใจเกินร้อย XL ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
9 ด.ช. วิศรุต มุขอ่อน S Youth คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
10 นาย ฐมศิลป์ ตันศรีตรัง HighwaysCycling Club and ปั่นแค่ไหว and Sitara Cycling Club XXL Men 30 up ยกเลิก
11 น.ส. Printaporn Sangdara M ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
12 นาย มติพร หงษ์ยนต์ Can L ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
13 นาย Vichit Suko PIA S Men 30 up คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
14 นาย Rawi Wongwhan อิสระ 2XL Men 30 up คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
15 นาย นิสัย พลายแก้ว รักปั่นรักษ์สุขภาพกุยบุรี 2XL ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
16 น.ส. อพรรณตรี ชัยชุมพล Chili M Female 30 up คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
17 นาย เสฏฐนันท์ รัตนเสรี M Men 16 - 29 คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
18 นาย ฉัตรตริน พลอยเจรฺิญ L Men 16 - 29 คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
19 นาย วีระยุทธ เจือวัฒนศิริกุล Ecolab L Men 30 up สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
20 น.ส. อภิวรรณ นามเดช จักรยานรักษ์หัวหิน M ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
21 นาย กำพล พวงซ้อน จักรยานรักษ์หัวหิน M ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
22 นาง วิลาวรรณ์ หาญสุวรรณ M ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
23 นาย นิรุจน์ บุตรประสงค์ L ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
24 นาย ยงยศ พัฒน์ทวี M ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
25 นาย ณรงค์รัตน์ บุญสิน XL ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
  
Page: / Page Size:

รวม: 170 คน (ทั้งหมด 170 คน)


Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.