ชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม "งานแข่งขึ้นเขาและกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการกุศลกับ Andy Schleck แชมป์ Tour de France 2010"

ค้นหารายชื่อผู้สมัคร
ป้อนบางส่วนของ ชื่อ/นามสกุล/ทีม และ ลำดับที่
No. ชื่อ-นามสกุล ทีม BIB No. ขนาดเสื้อ เส้นทาง สถานะ  
  แสดงทั้งหมด
1 นาย พสธร ภาสวรเวช S Men 30 up สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
2 นาย ฉัตรพล พินทุสุทธินันท์ Men 30 up คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
3 นาย MIKE RUDDICK ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
4 นาย สมเกียรติ โชคคีรีกร XL Men 30 up สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
5 นาย ธีร์ พรหมลักขโณ Stag Head M Men 30 up คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
6 นาย มารุต ศานติจรรยาพร ปั่นแค่ไหวใจเกินร้อย XL ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
7 นาย ดิเรก เอี้ยงทอง Pana Bike L ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
8 นาย พงศ์พัฒน์ ริมธีระกุล ปั่นแค่ไหวใจเกินร้อย XL ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
9 ด.ช. วิศรุต มุขอ่อน S Youth คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
10 นาย ฐมศิลป์ ตันศรีตรัง HighwaysCycling Club and ปั่นแค่ไหว and Sitara Cycling Club XXL Men 30 up ยกเลิก
11 น.ส. Printaporn Sangdara M ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
12 นาย มติพร หงษ์ยนต์ Can L ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
13 นาย Vichit Suko PIA S Men 30 up คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
14 นาย Rawi Wongwhan อิสระ 2XL Men 30 up คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
15 นาย นิสัย พลายแก้ว รักปั่นรักษ์สุขภาพกุยบุรี 2XL ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
16 น.ส. อพรรณตรี ชัยชุมพล Chili M Female 30 up คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
17 นาย เสฏฐนันท์ รัตนเสรี M Men 16 - 29 คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
18 นาย ฉัตรตริน พลอยเจรฺิญ L Men 16 - 29 คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
19 นาย วีระยุทธ เจือวัฒนศิริกุล Ecolab L Men 30 up สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
20 น.ส. อภิวรรณ นามเดช จักรยานรักษ์หัวหิน M ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
21 นาย กำพล พวงซ้อน จักรยานรักษ์หัวหิน M ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
22 นาง วิลาวรรณ์ หาญสุวรรณ M ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
23 นาย นิรุจน์ บุตรประสงค์ L ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
24 นาย ยงยศ พัฒน์ทวี M ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
25 นาย ณรงค์รัตน์ บุญสิน XL ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
26 นาย ชะเอม วิมลสิทธิพงศ์ _แรงน่องปราณบุรี XL ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
27 นาย Nattee Komolwejakul S ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
28 ด.ช. เทมนที วรรณวีระ M ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
29 นาย นายชัยวัฒน์ ปุ่มฆ้อง อืสระ 2XL Men 30 up สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
30 น.ส. บวรนันท์ ธิราช XS Female 16 - 29 คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
31 นาย สมชาย ปิงยศ love bike L Men 30 up สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
32 นาย สุริยา พิทักษ์วงศาโรจน์ love bike XL Men 30 up สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
33 น.ส. เสาวณีย์ พิชญะเมธาวัชร์ love bike M Female 30 up สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
34 นาง เพชรพนา ภิรมย์ love bike M Female 30 up สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
35 น.ส. ธวัลรัตน์ วัฒนะโชติเจริญ XS ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
36 นาย Kevin Bratsky L ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
37 นาง Hayley Dixon M ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
38 นาย Nick Ashworth XL ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
39 นาย ประหยัด บุญยุภู M ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
40 ว่าที่ ร.ต. สุทธิพงศ์ โหดหมาน SKA M ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
41 นาย ไพโรจน์ ถนอมชาติ S ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
42 นาย จำรัส ตันสกุล ออมสินภาค 4 L ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
43 นาง วรณัน ตันสกุล ออมสินภาค 4 3XL ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
44 นาย วีรพล คล้ายพัฒน์ PUR BIKE XL Men 16 - 29 สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
45 นาย กฤษขจร สังข์บุรี PUR BIKE M Men 30 up สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
46 นาย วริน สุขเอนก PUR BIKE XL Men 30 up สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
47 นาง จันทิมา แฉ่งฉายา ลอยลม M ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
48 นาย วรภัทร แฉ่งฉายา ลอยลม XL ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
49 ด.ช. ทินภัทร แฉ่งฉายา ลอยลม M ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
50 นาย ชัชวาลย์ เชียงหอม ลอยลม L ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
51 นาย รุ่งโรจน์ ภักดีบำรุง - L ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
52 นาย ภาณุ กล้าหาญ เดี่ยว XL ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
53 นาย teerapat sittichai - L ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
54 นาย ขุนพิชัยยุทธ เนติรัตน์ XL ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
55 นาย วศิน มูลจัด - 4XL ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
56 นาย วชิรวิทย์ มุระดา - 4XL ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
57 นาย อภิชาติ ตลับทอง เสือยืนต้น XL ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
58 นาย วิธวัฒน์ มหาบุญ ชายสี่ Bike XL Men 30 up สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
59 นาย วรพงษ์ วิมลรวี ชายสี่ Bike 2XL Men 30 up สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
60 นาย เชาว์ เปี่ยมพุทธากุล ชายสี่ bike L Men 30 up สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
61 นาย คมกฤต อยู่แสนสุข ชายสี่ Bike 3XL Men 30 up สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
62 นาง อัมพร มีศักดา Bangna Bike XL ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
63 นาย อัครพล เรืองสิริอุดม Bangna Bike XL ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
64 นาย วิวัฒน์ ทรงเกียรติศักดิ์ L ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
65 จ.ส.อ. มนู ธนะวัฒน์ นเรศหัวหิน L Men 30 up สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
66 นาย สุทธิชัย เลิศหิรัญรัตน์ Acc40 L ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
67 นาย เฉลิมพงษ์ ลาภส่งผล 4XL ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
68 น.ส. พาฝัน ลาภส่งผล S ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
69 นาง ญาณี ยาไชย S ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
70 นาย โกวิท เรืองอัศวเดช L ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
71 นาย สาโรจน์ มโนรถกุล ACC-40 S ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
72 นาย ธิติพงศ์ เต็มผาติ L ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
73 นาย ธงชัย ตรีภูวนันทกุล ACC 40 L ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
74 จ.ส.อ. ธนะศักดิ์ สกุณี M Men 30 up สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
75 นาย สุรชัย น้ำทรัพย์อนันต์ OMAC CYCLIST CLUB XL ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
76 นาย พรชัย พรศิริโกศล ACC40 XL ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
77 นาย นิพนธ์ สำเร็จผลไพบูลย์ เราเพื่อนกัน XL Men 30 up สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
78 นาย อภิชาติ หลงศิริ เราเพื่อนกัน L Men 30 up สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
79 นาย ศักดิ์ชัย ไข่มุกค์ TVF CyCling XL Men 30 up สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
80 นาย สมชัย พงธเนศวร TVF CyCling M Men 30 up สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
81 นาย วีระชัย วิทยาภาเลิศ M ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
82 น.ส. วณิชยา สมบูรณ์เจริญชัย XS ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
83 นาย กรกมล เกิดสว่าง XL ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
84 นาง วีรณา บุษราคัมวงศ์ M ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
85 นาย อนุรัตน์ บุษราคัมวงศ์ M ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
86 นาย อนุรักษ์ ชัยสัตรา M ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
87 นาย พัลลภ โกมารพิมพ์ S Men 30 up สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
88 นาย สุรชัย เหล่ามานะเจริญ ChillOutCycling L Men 30 up สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
89 นาย วิธาน ปลดเปลื้อง Swu bike L ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
90 นาย วรากรณ์ เอี่ยมสำอางค์ M Men 16 - 29 คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
91 นาย ศิระ ตินทุกะสิริ XL Men 30 up คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
92 นาย สมคิด พึ่งเจาะ กลุ่มจักรยานหนองแก L ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
93 นาย ภีมะ เอกโพธิ์ L ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
94 นาย สนิท คงกระพันธ์ Chill Chill Bike Hua hin XL ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
95 นาง วาสนาวิไล คงด่าน Blackstar XS Female 30 up สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
96 น.ส. ณิชมน ป่าลั่นทม Coke bikes pattaya XS ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
97 นาย เอกพล ป่าลั่นทม Coke bikes pattaya M ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
98 นาย บุญลือ บุญเงิน L ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
99 นาย อภินันท์ สิทธิรักษ์ M ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
100 นาย รัตน์ติชัย โพธิ์คำ Coke bikes.pattaya M ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
  
Page: / Page Size:

รวม: 170 คน (ทั้งหมด 170 คน)


Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.