ชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม "สมาคมกีฬาจักรยานฯ เชิญชวนปั่นเพื่อชีวิต "Sport Tourism Bike 4 All" ชิงถ้วยและมอบเหรียญพระราชทาน สนาม #1 ประจำปี 2560"

No. ชื่อ-นามสกุล ทีม BIB No. ขนาดเสื้อ เส้นทาง สถานะ
   
1 นาย ชัยยันต์ นันภูเขียว syntec plant cycling M AV40 Male (2 ชั่วโมง) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
2 นาย ทิวากร ลี้เกรียงไกร rmt cycling M AV40 Male (2 ชั่วโมง) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
3 นาย ปิติ ปรัชญารุ่งโรจน์ เมืองทอง S AV35 Male (2:17 ชั่วโมง) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
4 นาย ปฐมชัย ไกรชมสม เสือ OEG อยุธยา XL AV ท่องเที่ยว ไม่จำกัดเวลา สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
5 นาย ทัตเทพ อยู่บรรพต PS Sport L AV35 Male (2:17 ชั่วโมง) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
6 นาย ดิสรณ์ นิลเพ็ชร์ Slipnumb rider team the cycling project L AV35 Male (2:17 ชั่วโมง) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
7 นาย สราวุธ เด่นดวงแก้ว MTCC XL AV35 Male (2:17 ชั่วโมง) รอชำระเงิน แจ้งโอนเงินแทน
8 น.ส. ปดิษฐา ผลวานิชย์ 4XL AV ท่องเที่ยว ไม่จำกัดเวลา สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
9 นาย พจน์ ชันทอง L AV35 Male (2:17 ชั่วโมง) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
10 นาย ธนัตถ์ กิตติวรการชัย XL AV40 Male (2 ชั่วโมง) รอชำระเงิน แจ้งโอนเงินแทน
11 นาย ดิฐธวัช ชนะจน oneman show XL AV ท่องเที่ยว ไม่จำกัดเวลา สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
12 นาย สมศักดิ์ ราชพัฌน์ เสือ OEG อยุธยา L AV35 Male (2:17 ชั่วโมง) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
13 นาย ไพโรจน์ เม่นสุวรรณ์ หางน้ำสาครไซคลิ่งคลับ XL AV ท่องเที่ยว ไม่จำกัดเวลา สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
14 นาย ประสงค์ บุญประกอบ หางน้ำสาครไซคลิ่งคลับ 2XL AV ท่องเที่ยว ไม่จำกัดเวลา สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
15 นาย สุรัตน์ ภูมิเมือง หางน้ำสาครไซคลิ่งคลับ M AV ท่องเที่ยว ไม่จำกัดเวลา สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
16 นาย ธนพล อิ่มทอง หางน้ำสาครไซคลิ่งคลับ XL AV ท่องเที่ยว ไม่จำกัดเวลา สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
17 นาย ปรีดา สารพฤกษ์ บางจากปิโตรเลียม XL AV ท่องเที่ยว ไม่จำกัดเวลา สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
18 นาย ธนบดี วงศ์แสง CSC Thailand M AV40 Male (2 ชั่วโมง) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
19 นาย วันฉัตร แสวงศักดิ์ CSC Thailand L AV40 Male (2 ชั่วโมง) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
20 นาย ทวิวัฒน์ บุญชู SlipNumb Cycling Club XS AV35 Male (2:17 ชั่วโมง) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
21 นาย ธีรภัทร แดงศรี I AM RANGERS L AV ท่องเที่ยว ไม่จำกัดเวลา สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
22 ด.ต. ศรศักดิ์ คงเมือง I AM RANGERS L AV ท่องเที่ยว ไม่จำกัดเวลา สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
23 ร.ต.ท. ถวัลย์ เขียนสาร์ I AM RANGERS L AV35 Male (2:17 ชั่วโมง) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
24 นาย ปรีชา พุทธรักษา I AM RANGERS L AV ท่องเที่ยว ไม่จำกัดเวลา สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
25 นาย นเรศ น้อยพุ่ม I AM RANGERS XL AV ท่องเที่ยว ไม่จำกัดเวลา สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
  
Page: / Page Size:

รวม: 412 คน (ทั้งหมด 412 คน)


Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.