ชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม "สมาคมกีฬาจักรยานฯ เชิญชวนปั่นเพื่อชีวิต "Sport Tourism Bike 4 All" ชิงถ้วยและมอบเหรียญพระราชทาน สนาม #1 ประจำปี 2560"

No. ชื่อ-นามสกุล ทีม BIB No. เส้นทาง สถานะ
   
1 นาย ชัยยันต์ นันภูเขียว syntec plant cycling A1-1 AV40 Male (2 ชั่วโมง) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
2 นาย ทิวากร ลี้เกรียงไกร rmt cycling A1-2 AV40 Male (2 ชั่วโมง) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
3 นาย ปิติ ปรัชญารุ่งโรจน์ เมืองทอง A2-1 AV35 Male (2:17 ชั่วโมง) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
4 นาย ปฐมชัย ไกรชมสม เสือ OEG อยุธยา C-1 AV ท่องเที่ยว ไม่จำกัดเวลา สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
5 นาย ทัตเทพ อยู่บรรพต PS Sport A2-2 AV35 Male (2:17 ชั่วโมง) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
6 นาย ดิสรณ์ นิลเพ็ชร์ Slipnumb rider team the cycling project A2-3 AV35 Male (2:17 ชั่วโมง) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
7 นาย สราวุธ เด่นดวงแก้ว MTCC AV35 Male (2:17 ชั่วโมง) คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
8 น.ส. ปดิษฐา ผลวานิชย์ C-2 AV ท่องเที่ยว ไม่จำกัดเวลา สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
9 นาย พจน์ ชันทอง A2-4 AV35 Male (2:17 ชั่วโมง) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
10 นาย ธนัตถ์ กิตติวรการชัย AV40 Male (2 ชั่วโมง) คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
11 นาย ดิฐธวัช ชนะจน oneman show C-3 AV ท่องเที่ยว ไม่จำกัดเวลา สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
12 นาย สมศักดิ์ ราชพัฌน์ เสือ OEG อยุธยา A2-5 AV35 Male (2:17 ชั่วโมง) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
13 นาย ไพโรจน์ เม่นสุวรรณ์ หางน้ำสาครไซคลิ่งคลับ C-4 AV ท่องเที่ยว ไม่จำกัดเวลา สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
14 นาย ประสงค์ บุญประกอบ หางน้ำสาครไซคลิ่งคลับ C-5 AV ท่องเที่ยว ไม่จำกัดเวลา สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
15 นาย สุรัตน์ ภูมิเมือง หางน้ำสาครไซคลิ่งคลับ C-6 AV ท่องเที่ยว ไม่จำกัดเวลา สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
16 นาย ธนพล อิ่มทอง หางน้ำสาครไซคลิ่งคลับ C-7 AV ท่องเที่ยว ไม่จำกัดเวลา สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
17 นาย ปรีดา สารพฤกษ์ บางจากปิโตรเลียม C-8 AV ท่องเที่ยว ไม่จำกัดเวลา สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
18 นาย ธนบดี วงศ์แสง CSC Thailand A1-3 AV40 Male (2 ชั่วโมง) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
19 นาย วันฉัตร แสวงศักดิ์ CSC Thailand A1-4 AV40 Male (2 ชั่วโมง) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
20 นาย ทวิวัฒน์ บุญชู SlipNumb Cycling Club A2-6 AV35 Male (2:17 ชั่วโมง) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
21 นาย ธีรภัทร แดงศรี I AM RANGERS C-9 AV ท่องเที่ยว ไม่จำกัดเวลา สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
22 ด.ต. ศรศักดิ์ คงเมือง I AM RANGERS C-10 AV ท่องเที่ยว ไม่จำกัดเวลา สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
23 ร.ต.ท. ถวัลย์ เขียนสาร์ I AM RANGERS A2-7 AV35 Male (2:17 ชั่วโมง) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
24 นาย ปรีชา พุทธรักษา I AM RANGERS C-11 AV ท่องเที่ยว ไม่จำกัดเวลา สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
25 นาย นเรศ น้อยพุ่ม I AM RANGERS C-12 AV ท่องเที่ยว ไม่จำกัดเวลา สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
  
Page: / Page Size:

รวม: 803 คน (ทั้งหมด 803 คน)


Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.