ชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม "CMU Bike Challenge 2560 ปั่นจักรยานการกุศลเพื่อน้อง ม.ช."

ค้นหารายชื่อผู้สมัคร
ป้อนบางส่วนของ ชื่อ/นามสกุล/ทีม
No. ชื่อ-นามสกุล ทีม BIB No. ขนาดเสื้อ เส้นทาง สถานะ  
  แสดงทั้งหมด
1 นาง ประณยา ศุภราภรณ์ - L (ค่าสมัครเดิมก่อนปรับราคา) รับเสื้อและรับเหรียญที่ระลึก 500 บาท สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
2 นาง ลไม พรหมพิจารณ์ S (ค่าสมัครเดิมก่อนปรับราคา) รับเสื้อและรับเหรียญที่ระลึก 500 บาท สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
3 นาย จตุพร บุญเรศ XL (ค่าสมัครเดิมก่อนปรับราคา) รับเสื้อและรับเหรียญที่ระลึก 500 บาท สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
4 น.ส. มณฑาทิพย์ รัชอำนวยวงษ์ (ค่าสมัครเดิมก่อนปรับราคา) รับเสื้อและรับเหรียญที่ระลึก 500 บาท รอชำระเงิน แจ้งโอนเงินแทน
5 นาย โรจนวัฒน์ อินทร์งาม L (ค่าสมัครเดิมก่อนปรับราคา) รับเสื้อและรับเหรียญที่ระลึก 500 บาท สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
6 นาย อนันต์ อุตตะมะ Thaichild L (ค่าสมัครเดิมก่อนปรับราคา) รับเสื้อและรับเหรียญที่ระลึก 500 บาท สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
7 นาย มงคล ภักดีอุทธรณ์ ชมรมจักยานเพื่อสุขภาพฉะเชิงเทรา L (ค่าสมัครเดิมก่อนปรับราคา) รับเสื้อและรับเหรียญที่ระลึก 500 บาท รอชำระเงิน แจ้งโอนเงินแทน
8 นาย จรพรต อภิชัย XL (ค่าสมัครเดิมก่อนปรับราคา) รับเสื้อและรับเหรียญที่ระลึก 500 บาท สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
9 นาง เพ็ญศิริ หวันน้อย MTB FOR HEALTH อ.แม่แตง M (ค่าสมัครเดิมก่อนปรับราคา) รับเสื้อและรับเหรียญที่ระลึก 500 บาท สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
10 นาย ศุภชัย มาลา MTB FOR HEALTH อ.แม่แตง L (ค่าสมัครเดิมก่อนปรับราคา) รับเสื้อและรับเหรียญที่ระลึก 500 บาท สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
11 นาย รัฐธรรม์ มีลาภ PAKIN M (ค่าสมัครเดิมก่อนปรับราคา) รับเสื้อและรับเหรียญที่ระลึก 500 บาท สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
12 น.ส. ปวีณพร วิจิตรานุช Healthy Camp S (ค่าสมัครเดิมก่อนปรับราคา) รับเสื้อและรับเหรียญที่ระลึก 500 บาท สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
13 นาย ณัฏฐ์ธเนศ วินิจโรคาดูร Healthy Camp XL (ค่าสมัครเดิมก่อนปรับราคา) รับเสื้อและรับเหรียญที่ระลึก 500 บาท สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
14 นาง ณภัค วินิจโรคาดูร Healthy Camp M (ค่าสมัครเดิมก่อนปรับราคา) รับเสื้อและรับเหรียญที่ระลึก 500 บาท สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
15 นาย นชาดล ไชยประสพ ชมรมจักรยานบ้านธิ L (ค่าสมัครเดิมก่อนปรับราคา) รับเสื้อและรับเหรียญที่ระลึก 500 บาท สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
16 นาง พิศมัย ไชยประสพ ชมรมจักรยานบ้านธิ L (ค่าสมัครเดิมก่อนปรับราคา) รับเสื้อและรับเหรียญที่ระลึก 500 บาท สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
17 นาง อำไพร อภิวงค์งาม ชมรมจักรยานบ้านธิ M (ค่าสมัครเดิมก่อนปรับราคา) รับเสื้อและรับเหรียญที่ระลึก 500 บาท สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
18 นาง อำพร ล่องลอย ชมรมจักรยานบ้านธิ S (ค่าสมัครเดิมก่อนปรับราคา) รับเสื้อและรับเหรียญที่ระลึก 500 บาท สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
19 นาย ชานนท์ ณะพรหม L (ค่าสมัครเดิมก่อนปรับราคา) รับเสื้อและรับเหรียญที่ระลึก 500 บาท รอชำระเงิน แจ้งโอนเงินแทน
20 นาย ธนพล กมลหัตถ์ โรงเรียนจอมทอง L (ค่าสมัครเดิมก่อนปรับราคา) รับเสื้อและรับเหรียญที่ระลึก 500 บาท คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
21 นาย วันชัย พรหมกันธา อิสระ XL (ค่าสมัครเดิมก่อนปรับราคา) รับเสื้อและรับเหรียญที่ระลึก 500 บาท รอชำระเงิน แจ้งโอนเงินแทน
22 นาย นายประยงค์ สิทธิชายงาม ชมรมจักรยานบ้านธิ XL (ค่าสมัครเดิมก่อนปรับราคา) รับเสื้อและรับเหรียญที่ระลึก 500 บาท สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
23 นาย ทองใบ พรมสุข ชมรมจักรยานบ้านธิ L (ค่าสมัครเดิมก่อนปรับราคา) รับเสื้อและรับเหรียญที่ระลึก 500 บาท สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
24 นาย ไกรสร เลาหชนะกูร - M (ค่าสมัครเดิมก่อนปรับราคา) รับเสื้อและรับเหรียญที่ระลึก 500 บาท สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
25 นาย อภิชาต สุติคา ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเทศบาลโพธิ์พระยา L (ค่าสมัครเดิมก่อนปรับราคา) รับเสื้อและรับเหรียญที่ระลึก 500 บาท สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
26 นาง ศรีวรรณ สุติคา ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเทศบาลโพธิ์พระยา XL (ค่าสมัครเดิมก่อนปรับราคา) รับเสื้อและรับเหรียญที่ระลึก 500 บาท สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
27 นาย นพพล มานิตย์ จักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่ M (ค่าสมัครเดิมก่อนปรับราคา) รับเสื้อและรับเหรียญที่ระลึก 500 บาท สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
28 นาย ธีรพิชญ์ อุ่นวงศ์ สุดซอย เชียงใหม่ M บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก รอชำระเงิน แจ้งโอนเงินแทน
29 นาย Kunchit Buajeen บริจาค 200 บาท รับริสแบนกำไลข้อมือ คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
30 นาย ธิติ ปานกล่อม L บริจาค 600 บาท รับเสื้อจักรยาน หรือเสื้อโปโล รอชำระเงิน แจ้งโอนเงินแทน
31 นาย ปฏิภาณ เผื่อนบุษบง S บริจาค 600 บาท รับเสื้อจักรยาน หรือเสื้อโปโล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
32 นาย อนันต์ ปักษี จักรศาล L บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
33 นาย ธนบดี วัฒนกีบุตร L บริจาค 600 บาท รับเสื้อจักรยาน หรือเสื้อโปโล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
34 พ.ต.ต. ชวน จันทร์เทาว์ หนองบัวพยัคฆ์ ัจังหวัดหนองบัวลำภู M บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
35 นาย วัฒนชัย มังคลาด จักรศาล L บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
36 นาย นายบรรเจิด สิงห์โตทอง - XL บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
37 นาย วิษณุ จักษุธารา S บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก รอชำระเงิน แจ้งโอนเงินแทน
38 นาย ทัศนจักร ไชยฤทธิ์ M บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก รอชำระเงิน แจ้งโอนเงินแทน
39 นาย บุญเรือง กองมี S บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก รอชำระเงิน แจ้งโอนเงินแทน
40 นาย ชาญชัย จันทะวัง จักรศาล M บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
41 นาย สุวิล อุตสาคต XL บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
42 นาย ฟิล บำรุงชีพ XL บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
43 นาย จารุวัตร เตชะวุฒิ สุขสวัสดิ์ XL บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
44 นาย สราวุธ พรมเทพ PROMTHEP TEAM M บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
45 ว่าที่ ร.ต.หญิง ปาวษา โหมานันท์ S บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
46 นาย พูนชัย ยาวิราช CRRU BIKE TEAM L บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
47 นาย อานุภาพ โสภณสิริ อิสระ M บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
48 นาย ชาญชัย คงเจริญ M บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
49 นาย วีระ มุณีกร ride for fun M บริจาค 600 บาท รับเสื้อจักรยาน หรือเสื้อโปโล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
50 นาย ฌาน์วีร์ ไตรแสง ride for fun M บริจาค 600 บาท รับเสื้อจักรยาน หรือเสื้อโปโล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
51 นาย ศุภกิจ แก้วกันทะ ride for fun M บริจาค 600 บาท รับเสื้อจักรยาน หรือเสื้อโปโล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
52 นาง ณัฏฐิณี ไชยวงศ์ศรี L บริจาค 600 บาท รับเสื้อจักรยาน หรือเสื้อโปโล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
53 นาย อภิชัย ไชยวงศ์ศรี L บริจาค 600 บาท รับเสื้อจักรยาน หรือเสื้อโปโล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
54 นาย ศติญา เชียงแรง G.A.R.M.BIKE L บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
55 น.ส. วิมาลา จุ่งมิตร G.A.R.M.BIKE S บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
56 นาย ณัฐภัทร ใจหมั้น RSV L บริจาค 600 บาท รับเสื้อจักรยาน หรือเสื้อโปโล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
57 นาย พิชาติ อินทราวุธ XL บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
58 น.ส. ทิพย์ ศิริวรรธนาภา G.A.R.M.BIKE M บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
59 นาย จตุพร อัตวุฒิ XL บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
60 นาย สมชาย ยาโน CozyCyclingTeam (CCT) M บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
61 นาย ดุริยพันธุ์ งามสง่า Betagro Bike XL บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
62 นาง ภาณี วิภาศรีนิมิต ปั่นปั่น XL บริจาค 600 บาท รับเสื้อจักรยาน หรือเสื้อโปโล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
63 นาย อิทธิศักดิ์ พลอยประดับ Betagro bike XL บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
64 น.ส. สุมาลี จาตุวัฒนา Betagro bike XL บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
65 นาย รังสิวุฒิ ขันคำ Betagro bike XL บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
66 นาย พิทักษ์ เชี่ยวชาญ Betagro bike L บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
67 นาย ธีระพงศ์ สายาจักร Betagro bike XL บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
68 นาย สุรพันธ์ แสงสว่าง ศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่ M บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก รอชำระเงิน แจ้งโอนเงินแทน
69 นาย พงศ์พล ห่อตระกูล เพื่อนฮักนักปั่น XL บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
70 นาย ชุติพนธ์ นาถพรายพันธ์ุ เพื่อนฮักนักปั่น M บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
71 นาย วรดิษฐ คุณยศยิ่ง อิสระ M บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก รอชำระเงิน แจ้งโอนเงินแทน
72 นาย ประสงค์ พรมเสน ไม่มี XL บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
73 นาย เอกรินทร์ นามวงค์ ไม่มี L บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
74 นาย สุวรรณ สุวรรณา XL บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
75 นาย เกริกเกียรติ พวงแก้ว entaneerbikerider XL บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก รอชำระเงิน แจ้งโอนเงินแทน
76 นาย นพฤทธิ์ ธิวรรณ์ Butterfly Cycling & Twitters Team L บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก รอชำระเงิน แจ้งโอนเงินแทน
77 นาย คมสัน สมวงษ์ เสือเพื่อนล้านนา L บริจาค 600 บาท รับเสื้อจักรยาน หรือเสื้อโปโล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
78 นาง อภิพิม สุรวนิช บริจาค 200 บาท รับริสแบนกำไลข้อมือ สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
79 นาย ปริญญา เชื้อสะอาด L บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
80 นาย รัชชกุล กุลดิลก L บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
81 ร.ท. ร.ท.สุริวงค์ ขุนวงศ์ อิสระน S บริจาค 600 บาท รับเสื้อจักรยาน หรือเสื้อโปโล คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
82 น.ส. กชพรรณ ปัญญาคง L บริจาค 600 บาท รับเสื้อจักรยาน หรือเสื้อโปโล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
83 นาย ณัฐพล นันติแสง เพื่อนฮักนักปั่น M บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก รอชำระเงิน แจ้งโอนเงินแทน
84 นาย วีระพงษ์ ตาจันทร์ดี L บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
85 นาย วิศรุต วงศ์อาษา XL บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
86 นาย ปกรณ์พนธ์ บุญศุภาโรจน์ XL บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
87 น.ส. ยวิน ศรีสมัย บริจาค 200 บาท รับริสแบนกำไลข้อมือ สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
88 นาย เกริกฤทธิ์ สุภาพร - XL บริจาค 600 บาท รับเสื้อจักรยาน หรือเสื้อโปโล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
89 น.ส. ภีรนันท์ กันธิยะ S บริจาค 600 บาท รับเสื้อจักรยาน หรือเสื้อโปโล รอชำระเงิน แจ้งโอนเงินแทน
90 นาง วาสนา คงคา M บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
91 นาย ทวีศักดิ์ อมรเลิศพิศาล M บริจาค 600 บาท รับเสื้อจักรยาน หรือเสื้อโปโล สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
92 นาง ณิยดา พันธุ์ทอง M บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
93 นาย รัฐภูมิ หิรัญวิทย์ SAT Cycling Club บริจาค 200 บาท รับริสแบนกำไลข้อมือ รอชำระเงิน แจ้งโอนเงินแทน
94 สิบโท ทวีศักดิ์ เจริญยศ M บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก รอชำระเงิน แจ้งโอนเงินแทน
95 นาย สุรชัย ลีลาอุดมวรกุล XL บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
96 นาย อักษร ทราปัญ ธนาคารกรุงเทพ XL บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
97 นาย ภัทร์ธนพล มีชื่น XL บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
98 น.ส. วิชชุดา ปิงวงค์ M(เสื้อจักรยาน) บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
99 นาย ศตคุณ ยาวิราศ S บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก รอชำระเงิน แจ้งโอนเงินแทน
100 นาย ฐิตินันท์ นิติกุลเกยูร เสือสบเตี๊ยะ XL บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
  
Page: / Page Size:

รวม: 141 คน (ทั้งหมด 141 คน)


Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.