ชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม "CMU Bike Challenge 2560 ปั่นจักรยานการกุศลเพื่อน้อง ม.ช."

ค้นหารายชื่อผู้สมัคร
ป้อนบางส่วนของ ชื่อ/นามสกุล/ทีม/ลำดับที่ และ BIB No. (Enter to search Name/Team/No/Bib no)
No. ชื่อ-นามสกุล ทีม BIB No. ขนาดเสื้อ เส้นทาง สถานะ  
  แสดงทั้งหมด
1 นาง ประณยา ศุภราภรณ์ - XL(เสื้อโปโล) (ค่าสมัครเดิมก่อนปรับราคา) รับเสื้อและรับเหรียญที่ระลึก 500 บาท สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
2 นาง ลไม พรหมพิจารณ์ S(เสื้อจักรยาน) (ค่าสมัครเดิมก่อนปรับราคา) รับเสื้อและรับเหรียญที่ระลึก 500 บาท สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
3 นาย จตุพร บุญเรศ L(เสื้อจักรยาน) (ค่าสมัครเดิมก่อนปรับราคา) รับเสื้อและรับเหรียญที่ระลึก 500 บาท สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
4 น.ส. มณฑาทิพย์ รัชอำนวยวงษ์ (ค่าสมัครเดิมก่อนปรับราคา) รับเสื้อและรับเหรียญที่ระลึก 500 บาท คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
5 นาย โรจนวัฒน์ อินทร์งาม L(เสื้อจักรยาน) (ค่าสมัครเดิมก่อนปรับราคา) รับเสื้อและรับเหรียญที่ระลึก 500 บาท สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
6 นาย อนันต์ อุตตะมะ Thaichild L(เสื้อจักรยาน) (ค่าสมัครเดิมก่อนปรับราคา) รับเสื้อและรับเหรียญที่ระลึก 500 บาท สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
7 นาย มงคล ภักดีอุทธรณ์ ชมรมจักยานเพื่อสุขภาพฉะเชิงเทรา L(เสื้อจักรยาน) (ค่าสมัครเดิมก่อนปรับราคา) รับเสื้อและรับเหรียญที่ระลึก 500 บาท สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
8 นาย จรพรต อภิชัย XL(เสื้อจักรยาน) (ค่าสมัครเดิมก่อนปรับราคา) รับเสื้อและรับเหรียญที่ระลึก 500 บาท สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
9 นาง เพ็ญศิริ หวันน้อย MTB FOR HEALTH อ.แม่แตง M(เสื้อจักรยาน) (ค่าสมัครเดิมก่อนปรับราคา) รับเสื้อและรับเหรียญที่ระลึก 500 บาท สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
10 นาย ศุภชัย มาลา MTB FOR HEALTH อ.แม่แตง L(เสื้อจักรยาน) (ค่าสมัครเดิมก่อนปรับราคา) รับเสื้อและรับเหรียญที่ระลึก 500 บาท สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
11 นาย รัฐธรรม์ มีลาภ PAKIN M(เสื้อจักรยาน) (ค่าสมัครเดิมก่อนปรับราคา) รับเสื้อและรับเหรียญที่ระลึก 500 บาท สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
12 น.ส. ปวีณพร วิจิตรานุช Healthy Camp S(เสื้อจักรยาน) (ค่าสมัครเดิมก่อนปรับราคา) รับเสื้อและรับเหรียญที่ระลึก 500 บาท สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
13 นาย ณัฏฐ์ธเนศ วินิจโรคาดูร Healthy Camp XL(เสื้อจักรยาน) (ค่าสมัครเดิมก่อนปรับราคา) รับเสื้อและรับเหรียญที่ระลึก 500 บาท สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
14 นาง ณภัค วินิจโรคาดูร Healthy Camp M(เสื้อจักรยาน) (ค่าสมัครเดิมก่อนปรับราคา) รับเสื้อและรับเหรียญที่ระลึก 500 บาท สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
15 นาย นชาดล ไชยประสพ ชมรมจักรยานบ้านธิ L(เสื้อจักรยาน) (ค่าสมัครเดิมก่อนปรับราคา) รับเสื้อและรับเหรียญที่ระลึก 500 บาท สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
16 นาง พิศมัย ไชยประสพ ชมรมจักรยานบ้านธิ L(เสื้อจักรยาน) (ค่าสมัครเดิมก่อนปรับราคา) รับเสื้อและรับเหรียญที่ระลึก 500 บาท สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
17 นาง อำไพร อภิวงค์งาม ชมรมจักรยานบ้านธิ M(เสื้อจักรยาน) (ค่าสมัครเดิมก่อนปรับราคา) รับเสื้อและรับเหรียญที่ระลึก 500 บาท สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
18 นาง อำพร ล่องลอย ชมรมจักรยานบ้านธิ S(เสื้อจักรยาน) (ค่าสมัครเดิมก่อนปรับราคา) รับเสื้อและรับเหรียญที่ระลึก 500 บาท สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
19 นาย ชานนท์ ณะพรหม L(เสื้อจักรยาน) (ค่าสมัครเดิมก่อนปรับราคา) รับเสื้อและรับเหรียญที่ระลึก 500 บาท คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
20 นาย ธนพล กมลหัตถ์ โรงเรียนจอมทอง L(เสื้อจักรยาน) (ค่าสมัครเดิมก่อนปรับราคา) รับเสื้อและรับเหรียญที่ระลึก 500 บาท คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
21 นาย วันชัย พรหมกันธา อิสระ XL(เสื้อจักรยาน) (ค่าสมัครเดิมก่อนปรับราคา) รับเสื้อและรับเหรียญที่ระลึก 500 บาท คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
22 นาย นายประยงค์ สิทธิชายงาม ชมรมจักรยานบ้านธิ XL(เสื้อจักรยาน) (ค่าสมัครเดิมก่อนปรับราคา) รับเสื้อและรับเหรียญที่ระลึก 500 บาท สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
23 นาย ทองใบ พรมสุข ชมรมจักรยานบ้านธิ L(เสื้อจักรยาน) (ค่าสมัครเดิมก่อนปรับราคา) รับเสื้อและรับเหรียญที่ระลึก 500 บาท สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
24 นาย ไกรสร เลาหชนะกูร - M(เสื้อจักรยาน) (ค่าสมัครเดิมก่อนปรับราคา) รับเสื้อและรับเหรียญที่ระลึก 500 บาท สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
25 นาย อภิชาต สุติคา ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเทศบาลโพธิ์พระยา L(เสื้อจักรยาน) (ค่าสมัครเดิมก่อนปรับราคา) รับเสื้อและรับเหรียญที่ระลึก 500 บาท สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
26 นาง ศรีวรรณ สุติคา ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเทศบาลโพธิ์พระยา XL(เสื้อจักรยาน) (ค่าสมัครเดิมก่อนปรับราคา) รับเสื้อและรับเหรียญที่ระลึก 500 บาท สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
27 นาย นพพล มานิตย์ จักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่ M(เสื้อจักรยาน) (ค่าสมัครเดิมก่อนปรับราคา) รับเสื้อและรับเหรียญที่ระลึก 500 บาท สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
28 นาย ธีรพิชญ์ อุ่นวงศ์ สุดซอย เชียงใหม่ M(เสื้อจักรยาน) บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก (รับเสื้อวันงาน) คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
29 นาย Kunchit Buajeen บริจาค 200 บาท รับริสแบนกำไลข้อมือ คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
30 นาย ธิติ ปานกล่อม L(เสื้อจักรยาน) บริจาค 600 บาท รับเสื้อจักรยานหรือเสื้อโปโล (รับเสื้อวันงาน) คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
31 นาย ปฏิภาณ เผื่อนบุษบง S(เสื้อจักรยาน) บริจาค 600 บาท รับเสื้อจักรยานหรือเสื้อโปโล (รับเสื้อวันงาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
32 นาย อนันต์ ปักษี จักรศาล L(เสื้อจักรยาน) บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก (รับเสื้อวันงาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
33 นาย ธนบดี วัฒนกีบุตร L(เสื้อจักรยาน) บริจาค 600 บาท รับเสื้อจักรยานหรือเสื้อโปโล (รับเสื้อวันงาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
34 พ.ต.ต. ชวน จันทร์เทาว์ หนองบัวพยัคฆ์ ัจังหวัดหนองบัวลำภู M(เสื้อจักรยาน) บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก (รับเสื้อวันงาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
35 นาย วัฒนชัย มังคลาด จักรศาล L(เสื้อจักรยาน) บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก (รับเสื้อวันงาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
36 นาย นายบรรเจิด สิงห์โตทอง - XL(เสื้อจักรยาน) บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก (รับเสื้อวันงาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
37 นาย วิษณุ จักษุธารา S(เสื้อจักรยาน) บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก (รับเสื้อวันงาน) คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
38 นาย ทัศนจักร ไชยฤทธิ์ M(เสื้อจักรยาน) บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก (รับเสื้อวันงาน) คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
39 นาย บุญเรือง กองมี S(เสื้อจักรยาน) บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก (รับเสื้อวันงาน) คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
40 นาย ชาญชัย จันทะวัง จักรศาล M(เสื้อจักรยาน) บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก (รับเสื้อวันงาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
41 นาย สุวิล อุตสาคต XL(เสื้อจักรยาน) บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก (รับเสื้อวันงาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
42 นาย ฟิล บำรุงชีพ XL(เสื้อจักรยาน) บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก (รับเสื้อวันงาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
43 นาย จารุวัตร เตชะวุฒิ สุขสวัสดิ์ XL(เสื้อจักรยาน) บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก (รับเสื้อวันงาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
44 นาย สราวุธ พรมเทพ PROMTHEP TEAM L(เสื้อจักรยาน) บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก (รับเสื้อวันงาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
45 ว่าที่ ร.ต.หญิง ปาวษา โหมานันท์ S(เสื้อจักรยาน) บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก (รับเสื้อวันงาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
46 นาย พูนชัย ยาวิราช CRRU BIKE TEAM L(เสื้อจักรยาน) บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก (รับเสื้อวันงาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
47 นาย อานุภาพ โสภณสิริ อิสระ M(เสื้อจักรยาน) บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก (รับเสื้อวันงาน) คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
48 นาย ชาญชัย คงเจริญ M(เสื้อจักรยาน) บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก (รับเสื้อวันงาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
49 นาย วีระ มุณีกร ride for fun M(เสื้อจักรยาน) บริจาค 600 บาท รับเสื้อจักรยานหรือเสื้อโปโล (รับเสื้อวันงาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
50 นาย ฌาน์วีร์ ไตรแสง ride for fun M(เสื้อจักรยาน) บริจาค 600 บาท รับเสื้อจักรยานหรือเสื้อโปโล (รับเสื้อวันงาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
51 นาย ศุภกิจ แก้วกันทะ ride for fun M(เสื้อจักรยาน) บริจาค 600 บาท รับเสื้อจักรยานหรือเสื้อโปโล (รับเสื้อวันงาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
52 นาง ณัฏฐิณี ไชยวงศ์ศรี L(เสื้อจักรยาน) บริจาค 600 บาท รับเสื้อจักรยานหรือเสื้อโปโล (รับเสื้อวันงาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
53 นาย อภิชัย ไชยวงศ์ศรี L(เสื้อจักรยาน) บริจาค 600 บาท รับเสื้อจักรยานหรือเสื้อโปโล (รับเสื้อวันงาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
54 นาย ศติญา เชียงแรง G.A.R.M.BIKE L(เสื้อจักรยาน) บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก (รับเสื้อวันงาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
55 น.ส. วิมาลา จุ่งมิตร G.A.R.M.BIKE S(เสื้อจักรยาน) บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก (รับเสื้อวันงาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
56 นาย ณัฐภัทร ใจหมั้น RSV L(เสื้อจักรยาน) บริจาค 600 บาท รับเสื้อจักรยานหรือเสื้อโปโล (รับเสื้อวันงาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
57 นาย พิชาติ อินทราวุธ XL(เสื้อจักรยาน) บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก (รับเสื้อวันงาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
58 น.ส. ทิพย์ ศิริวรรธนาภา G.A.R.M.BIKE M(เสื้อจักรยาน) บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก (รับเสื้อวันงาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
59 นาย จตุพร อัตวุฒิ XL(เสื้อจักรยาน) บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก (รับเสื้อวันงาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
60 นาย สมชาย ยาโน CozyCyclingTeam (CCT) M(เสื้อจักรยาน) บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก (รับเสื้อวันงาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
61 นาย ดุริยพันธุ์ งามสง่า Betagro Bike XL(เสื้อจักรยาน) บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก (รับเสื้อวันงาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
62 นาง ภาณี วิภาศรีนิมิต ปั่นปั่น XL(เสื้อจักรยาน) บริจาค 600 บาท รับเสื้อจักรยานหรือเสื้อโปโล (รับเสื้อวันงาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
63 นาย อิทธิศักดิ์ พลอยประดับ Betagro bike XL(เสื้อจักรยาน) บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก (รับเสื้อวันงาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
64 น.ส. สุมาลี จาตุวัฒนา Betagro bike XL(เสื้อจักรยาน) บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก (รับเสื้อวันงาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
65 นาย รังสิวุฒิ ขันคำ Betagro bike XL(เสื้อจักรยาน) บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก (รับเสื้อวันงาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
66 นาย พิทักษ์ เชี่ยวชาญ Betagro bike L(เสื้อจักรยาน) บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก (รับเสื้อวันงาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
67 นาย ธีระพงศ์ สายาจักร Betagro bike XL(เสื้อจักรยาน) บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก (รับเสื้อวันงาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
68 นาย สุรพันธ์ แสงสว่าง ศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่ M(เสื้อจักรยาน) บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก (รับเสื้อวันงาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
69 นาย พงศ์พล ห่อตระกูล เพื่อนฮักนักปั่น XL(เสื้อจักรยาน) บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก (รับเสื้อวันงาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
70 นาย ชุติพนธ์ นาถพรายพันธ์ุ เพื่อนฮักนักปั่น M(เสื้อจักรยาน) บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก (รับเสื้อวันงาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
71 นาย วรดิษฐ คุณยศยิ่ง อิสระ M(เสื้อจักรยาน) บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก (รับเสื้อวันงาน) คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
72 นาย ประสงค์ พรมเสน ไม่มี XL(เสื้อจักรยาน) บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก (รับเสื้อวันงาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
73 นาย เอกรินทร์ นามวงค์ ไม่มี L(เสื้อจักรยาน) บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก (รับเสื้อวันงาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
74 นาย สุวรรณ สุวรรณา XL(เสื้อจักรยาน) บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก (รับเสื้อวันงาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
75 นาย เกริกเกียรติ พวงแก้ว entaneerbikerider XL(เสื้อจักรยาน) บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก (รับเสื้อวันงาน) คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
76 นาย นพฤทธิ์ ธิวรรณ์ Butterfly Cycling & Twitters Team L(เสื้อจักรยาน) บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก (รับเสื้อวันงาน) คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
77 นาย คมสัน สมวงษ์ เสือเพื่อนล้านนา L(เสื้อจักรยาน) บริจาค 600 บาท รับเสื้อจักรยานหรือเสื้อโปโล (รับเสื้อวันงาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
78 นาง อภิพิม สุรวนิช บริจาค 200 บาท รับริสแบนกำไลข้อมือ สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
79 นาย ปริญญา เชื้อสะอาด L(เสื้อจักรยาน) บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก (รับเสื้อวันงาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
80 นาย รัชชกุล กุลดิลก L(เสื้อจักรยาน) บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก (รับเสื้อวันงาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
81 ร.ท. ร.ท.สุริวงค์ ขุนวงศ์ อิสระน S(เสื้อจักรยาน) บริจาค 600 บาท รับเสื้อจักรยานหรือเสื้อโปโล (รับเสื้อวันงาน) คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
82 น.ส. กชพรรณ ปัญญาคง L(เสื้อจักรยาน) บริจาค 600 บาท รับเสื้อจักรยานหรือเสื้อโปโล (รับเสื้อวันงาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
83 นาย ณัฐพล นันติแสง เพื่อนฮักนักปั่น M(เสื้อจักรยาน) บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก (รับเสื้อวันงาน) คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
84 นาย วีระพงษ์ ตาจันทร์ดี L(เสื้อจักรยาน) บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก (รับเสื้อวันงาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
85 นาย วิศรุต วงศ์อาษา XL(เสื้อจักรยาน) บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก (รับเสื้อวันงาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
86 นาย ปกรณ์พนธ์ บุญศุภาโรจน์ XL(เสื้อจักรยาน) บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก (รับเสื้อวันงาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
87 น.ส. ยวิน ศรีสมัย บริจาค 200 บาท รับริสแบนกำไลข้อมือ สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
88 นาย เกริกฤทธิ์ สุภาพร - XL(เสื้อจักรยาน) บริจาค 600 บาท รับเสื้อจักรยานหรือเสื้อโปโล (รับเสื้อวันงาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
89 น.ส. ภีรนันท์ กันธิยะ S(เสื้อจักรยาน) บริจาค 600 บาท รับเสื้อจักรยานหรือเสื้อโปโล (รับเสื้อวันงาน) คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
90 นาง วาสนา คงคา M(เสื้อจักรยาน) บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก (รับเสื้อวันงาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
91 นาย ทวีศักดิ์ อมรเลิศพิศาล M(เสื้อจักรยาน) บริจาค 600 บาท รับเสื้อจักรยานหรือเสื้อโปโล (รับเสื้อวันงาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
92 นาง ณิยดา พันธุ์ทอง M(เสื้อจักรยาน) บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก (รับเสื้อวันงาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
93 นาย รัฐภูมิ หิรัญวิทย์ SAT Cycling Club บริจาค 200 บาท รับริสแบนกำไลข้อมือ คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
94 สิบโท ทวีศักดิ์ เจริญยศ M(เสื้อจักรยาน) บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก (รับเสื้อวันงาน) คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
95 นาย สุรชัย ลีลาอุดมวรกุล XL(เสื้อจักรยาน) บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก (รับเสื้อวันงาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
96 นาย อักษร ทราปัญ ธนาคารกรุงเทพ XL(เสื้อจักรยาน) บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก (รับเสื้อวันงาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
97 นาย ภัทร์ธนพล มีชื่น XL(เสื้อจักรยาน) บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก (รับเสื้อวันงาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
98 น.ส. วิชชุดา ปิงวงค์ M(เสื้อจักรยาน) บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก (รับเสื้อวันงาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
99 นาย ศตคุณ ยาวิราศ S(เสื้อจักรยาน) บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก (รับเสื้อวันงาน) คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
100 นาย ฐิตินันท์ นิติกุลเกยูร เสือสบเตี๊ยะ XL(เสื้อจักรยาน) บริจาค 700 บาท รับเสื้อจักรยานหรือโปโลและเหรียญที่ระลึก (รับเสื้อวันงาน) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
  
Page: / Page Size:

รวม: 268 คน (ทั้งหมด 268 คน)


Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.