ชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม "เลื่อนวัน!! ท้าปั่น...สุดปลายฟ้าบูรพา..ตราด”"

ค้นหารายชื่อผู้สมัคร
ป้อนบางส่วนของ ชื่อ/นามสกุล/ทีม/ลำดับที่ และ BIB No. (Enter to search Name/Team/No/Bib no)
No. ชื่อ-นามสกุล ทีม BIB No. ขนาดเสื้อ เส้นทาง สถานะ  
  แสดงทั้งหมด
1 นาย สวัสดิ์ เอิบโชคชัย OSK Cycling Club L A: ท้า..ปั่นทดสอบ (Endurance Pro) 132km ยกเลิก
2 นาย สุทธิศักดิ์ มัลทวิล M A: ท้า..ปั่นทดสอบ (Endurance Pro) 132km สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
3 นาย มนตรี อ่อนกล่ำ M A: ท้า..ปั่นทดสอบ (Endurance Pro) 132km สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
4 น.ส. นรานันทน์ พิศิษฐวานิช แปดริ้ว XL A: ท้า..ปั่นทดสอบ (Endurance Pro) 132km คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
5 นาย จำเนียร หวังเจริญ Kasamsuk team L A: ท้า..ปั่นทดสอบ (Endurance Pro) 132km สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
6 นาย สาคร บุญเติม L A: ท้า..ปั่นทดสอบ (Endurance Pro) 132km สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
7 นาย ศราวุฒิ ศิริสวัสดิ์ M A: ท้า..ปั่นทดสอบ (Endurance Pro) 132km คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
8 นาย จำรัส หวังเจริญ Kasamsuk team L A: ท้า..ปั่นทดสอบ (Endurance Pro) 132km สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
9 นาย จิรานุวัฒน์ บัวทอง Kasamsuk team L A: ท้า..ปั่นทดสอบ (Endurance Pro) 132km สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
10 นาย สันติ อุยนันทพิทักษ์ เขาสมิง L B: ท้า..ปั่นเที่ยว (Endurance Touring) 48km สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
11 นาย ประจักษ์ ทักษณา อิสระ M A: ท้า..ปั่นทดสอบ (Endurance Pro) 132km ได้โอนเงินคืนแล้ว (งานยกเลิก)
12 นาย กังวาลย์ จันทรโชติ 2XL B: ท้า..ปั่นเที่ยว (Endurance Touring) 48km คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
13 นาย Prasert Prempakorn iLekStudio L A: ท้า..ปั่นทดสอบ (Endurance Pro) 132km คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
14 นาย ยุทธพงษ์ พงษ์วิมาน Kasamsuk team L A: ท้า..ปั่นทดสอบ (Endurance Pro) 132km สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
15 นาย พรไพร สถิตย์ ชมรมจักรยานตำบลวังแซ้ม M B: ท้า..ปั่นเที่ยว (Endurance Touring) 48km สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
16 น.ส. หทัยพัชญ์ บุญเที่ยง L B: ท้า..ปั่นเที่ยว (Endurance Touring) 48km คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
17 นาย สุรินทร์ อินทะยศ ฺBurapha University Cycling Club M B: ท้า..ปั่นเที่ยว (Endurance Touring) 48km สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
18 นาย ชาญ ห้อยยี่ภู่ M A: ท้า..ปั่นทดสอบ (Endurance Pro) 132km สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
19 นาย ประทีป อินทนี เปี๊ยกจักรยานคนเมืองขลุง M A: ท้า..ปั่นทดสอบ (Endurance Pro) 132km สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
20 นาย ชูรัตน์ รัตตะรมย์ เปี๊ยกจักรยานคนเมืองขลุง L A: ท้า..ปั่นทดสอบ (Endurance Pro) 132km สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
21 นาย ประสิทธิ์ คงคาสะอาด เปี๊ยกจักรยานคนเมืองขลุง L A: ท้า..ปั่นทดสอบ (Endurance Pro) 132km สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
22 นาย ไพทูรย์ นามกร เปี๊ยกจักรยานคนเมืองขลุง L A: ท้า..ปั่นทดสอบ (Endurance Pro) 132km สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
23 นาย Poomtong Chairat S A: ท้า..ปั่นทดสอบ (Endurance Pro) 132km คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
24 น.ส. พุ่มทอง ไชยราช S A: ท้า..ปั่นทดสอบ (Endurance Pro) 132km คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
25 นาย สุริยา เผือกพันธ์ อิสระ XL B: ท้า..ปั่นเที่ยว (Endurance Touring) 48km คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
27 นาย สุชาติ สำเริง M B: ท้า..ปั่นเที่ยว (Endurance Touring) 48km คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
28 นาง อุ่นเรือน สำเริง M B: ท้า..ปั่นเที่ยว (Endurance Touring) 48km คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
29 นาย วัสสา โตบัว singha soitan 3XL A: ท้า..ปั่นทดสอบ (Endurance Pro) 132km คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
  
Page: / Page Size:

รวม: 28 คน (ทั้งหมด 29 คน)


Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.