ชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม "เนินไส้เเตก ภาค2 สวนผึ้ง Road bike Challenge 2017"

ค้นหารายชื่อผู้สมัคร
ป้อนบางส่วนของ ชื่อ/นามสกุล/ทีม และ ลำดับที่
No. ชื่อ-นามสกุล ทีม BIB No. ขนาดเสื้อ เส้นทาง สถานะ  
  แสดงทั้งหมด
1 นาย ฉัตรพล พินทุสุทธินันท์ 3XL A7 รุ่นน้ำหนัก 80 kg.ขึ้นไป (ไม่จำกัดประเภทรถ) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
2 น.ส. ธชวรรณ สุทธาธาร S Road bike (เสือหมอบ) B3 30-39 ปี Woman สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
3 นาย สวัสดิ์ เอิบโชคชัย XL Road bike (เสือหมอบ) A4 40-49 ปี Man ยกเลิก
4 นาย ธนาวุฒิ นาคสุข Bike-Thailand 5XL A7 รุ่นน้ำหนัก 80 kg.ขึ้นไป (ไม่จำกัดประเภทรถ) คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
5 พันเอก ปิยะวัฒก์ กิ่งเกตุ อำนวยศิลป์ สิงห์นักปั่น L Road bike (เสือหมอบ) A6 60 ปีขึ้นไป Man สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
6 นาย นเรศ ยินดี Thunder bull cycling M Road bike (เสือหมอบ) A4 40-49 ปี Man สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
7 นาย ณภัฏ รัตนบริทักษ์ Cycling Plus Thailand M A0 ท่องเที่ยวใจเกินร้อย ไม่จำกัดชนิดจักรยาน คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
8 นาย ชัยยา ปิ่นสุข 4XL A7 รุ่นน้ำหนัก 80 kg.ขึ้นไป (ไม่จำกัดประเภทรถ) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
9 นาย สงกรานต์ ฮ่อธิวงศ์ นักปั่น ซอย5 M A0 ท่องเที่ยวใจเกินร้อย ไม่จำกัดชนิดจักรยาน คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
10 น.ส. อังคนา พึ่งเดชะ นักปั่น ซอย5 L A0 ท่องเที่ยวใจเกินร้อย ไม่จำกัดชนิดจักรยาน คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
11 นาย ประเสริฐ งามกาละ นักปั่น ซอย5 XL A0 ท่องเที่ยวใจเกินร้อย ไม่จำกัดชนิดจักรยาน คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
12 Mr. สวัสดิ์ เอิบโชคชัย OSK Cycling Club XL Road bike (เสือหมอบ) A4 40-49 ปี Man คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
13 นาย ภูวเดช จันทร์สนธิ KPS.BIKE NET L Road bike (เสือหมอบ) A4 40-49 ปี Man สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
14 นาย อดิเรก วงษ์คงคำ XL Road bike (เสือหมอบ) A5 50-59 ปี Man คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
15 นาย จักรกฤษณ์ เกษกาญจนานุช M Road bike (เสือหมอบ) A3 30-39 ปี Man สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
16 นาย พงศภัค กรึงไกร AF 2XL A7 รุ่นน้ำหนัก 80 kg.ขึ้นไป (ไม่จำกัดประเภทรถ) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
17 น.ส. สุภัทรา บุญหล้า ตากฟ้า L A0 ท่องเที่ยวใจเกินร้อย ไม่จำกัดชนิดจักรยาน คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
18 นาย ฤกษ์ฤทธิ์ ฤทธิรงค์ ไฟลุกโซ่ L A0 ท่องเที่ยวใจเกินร้อย ไม่จำกัดชนิดจักรยาน สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
19 นาย ชนินทร์ ปิ่นกุลบุตร ไฟลุกโซ่ XL A0 ท่องเที่ยวใจเกินร้อย ไม่จำกัดชนิดจักรยาน สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
20 นาย จิระพล เมธาวัธน์ ไฟลุกโซ่ XL A0 ท่องเที่ยวใจเกินร้อย ไม่จำกัดชนิดจักรยาน สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
21 นาย พุทธากร มหากนก ไฟลุกโซ่ L A0 ท่องเที่ยวใจเกินร้อย ไม่จำกัดชนิดจักรยาน สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
22 นาย ธนัช อิ่มผล ไฟลุกโซ่ L A0 ท่องเที่ยวใจเกินร้อย ไม่จำกัดชนิดจักรยาน สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
23 นาย วรวุฒิ อิ่มผล ไฟลุกโซ่ S A0 ท่องเที่ยวใจเกินร้อย ไม่จำกัดชนิดจักรยาน สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
24 นาย นนท์ธวัช สังข์สีเหลือบ ไฟลุกโซ่ XL A0 ท่องเที่ยวใจเกินร้อย ไม่จำกัดชนิดจักรยาน สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
25 นาย ศรัณย์ คุปตัษเฐียร ไฟลุกโซ่ S A0 ท่องเที่ยวใจเกินร้อย ไม่จำกัดชนิดจักรยาน สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
26 นาย กษิดิ์เดช อัตตวงศกร FreeDom Cycling S Road bike (เสือหมอบ) A3 30-39 ปี Man สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
27 นาย นุกูล วงศ์ยุทธนาพงศ์ FreeDom Cycling M Road bike (เสือหมอบ) A3 30-39 ปี Man สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
28 นาย ภาณุพันธ์ ศรีฉ่ำ FreeDom Cycling L A7 รุ่นน้ำหนัก 80 kg.ขึ้นไป (ไม่จำกัดประเภทรถ) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
29 น.ส. ชรัณยภัทร์ รวมชนอนุเคราะห์ FreeDom Cycling S Road bike (เสือหมอบ) B1 OPEN Woman สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
30 น.ส. รุจิรา อาจมุงคุล FreeDom Cycling S Road bike (เสือหมอบ) B1 OPEN Woman สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
31 นาย ศุพิชญ์ แท่งฉาว FreeDom Cycling L A7 รุ่นน้ำหนัก 80 kg.ขึ้นไป (ไม่จำกัดประเภทรถ) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
32 นาย ทวุฒธิ แสนกุล ชมรมจักยานเพื่อสุขภาพศรีเชียงใหม่ L Road bike (เสือหมอบ) A5 50-59 ปี Man คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
33 นาย ธนภณ วุฒิวงค์ จักรยานเพื่อสุขภาพศรีเชียงใหม่ M Road bike (เสือหมอบ) A6 60 ปีขึ้นไป Man คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
34 ดาบตำรวจ วัชรพงษ์ แก้วอินทร์ M Road bike (เสือหมอบ) A4 40-49 ปี Man สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
35 ด.ช. พงศพัศ แก้วอินทร์ M Road bike (เสือหมอบ) Ao เยาวชน ไม่เกิน18ปีชาย สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
36 นาย ชินวุฒิ ยงยืน K3B Cycling Team M Road bike (เสือหมอบ) Ao เยาวชน ไม่เกิน18ปีชาย สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
37 นาย วัชรพงศ์ อิ่มผล ไฟลุกโซ่ 2XL A0 ท่องเที่ยวใจเกินร้อย ไม่จำกัดชนิดจักรยาน สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
38 นาย อิทธิวัฒน์ ฤทธิรงค์ ไฟลุกโซ่ L A0 ท่องเที่ยวใจเกินร้อย ไม่จำกัดชนิดจักรยาน สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
39 นาย ศักดิ์สยาม อังคุณานุวัติ ปั่นแฮก L Road bike (เสือหมอบ) A1 OPEN Man คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
40 นาย วิมาน กิตติกุลนารา ปั่นแฮก L Road bike (เสือหมอบ) A1 OPEN Man คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
41 น.ส. สุภิณา ลีลาคหกิจ ปั่นแฮก M Road bike (เสือหมอบ) B1 OPEN Woman คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
42 นาย ศรีสมนึก เพิ่มพูล ปั่นแฮก 2XL Road bike (เสือหมอบ) A1 OPEN Man คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
43 นาย ศักดิ์ชัย เนื่องจากสังข์ ปั่นแฮก 2XL Road bike (เสือหมอบ) A1 OPEN Man คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
44 นาย พนม รอดโพธ์ทอง หลังเขา M A0 ท่องเที่ยวใจเกินร้อย ไม่จำกัดชนิดจักรยาน คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
45 นาย อัณณ์ แสนปัญญา ตาก S Road bike (เสือหมอบ) A1 OPEN Man คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
46 น.ส. ศาณัณทิณีย์ เวชสูงเนิน Power Bike Khaoyai M Road bike (เสือหมอบ) B3 30-39 ปี Woman ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
47 นาย วรกาาญจน์ เวที Powerbike Khaoyai L Road bike (เสือหมอบ) A3 30-39 ปี Man ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
48 นาย Vichit Suko PIA M Road bike (เสือหมอบ) A3 30-39 ปี Man คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
49 นาย ชนินทร์ กมลรัตน์ บางกอกแอร์เวย์ M Road bike (เสือหมอบ) A5 50-59 ปี Man สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
50 นาย ธำรงค์ สง่าแสง ayutthaya family M Road bike (เสือหมอบ) A5 50-59 ปี Man สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
51 น.ส. แอลนา เสือเถื่อน อิสระ S Road bike (เสือหมอบ) B4 40 up Woman สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
52 จ.ส.อ. นพดล สุทธิวิรัช Royal thai shooting club S Road bike (เสือหมอบ) A3 30-39 ปี Man คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
53 นาย สุรศักดิ์ ประสพคุณวุฒิ ครอบครัวตัวปั่น. ป่วน XL Road bike (เสือหมอบ) A4 40-49 ปี Man สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
54 นาง visaruta forsans M A0 ท่องเที่ยวใจเกินร้อย ไม่จำกัดชนิดจักรยาน คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
55 นาย พิชัย ยินดี ฟอร์พีช M Road bike (เสือหมอบ) A4 40-49 ปี Man คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
56 นาย เจนณรงค์ อาจวิชัย ฟอร์พีช M Road bike (เสือหมอบ) A1 OPEN Man คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
57 นาย จันณรงค์ ปันทุรี ฟอร์พีช M Road bike (เสือหมอบ) A1 OPEN Man คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
58 นาย สุรศักดิ์ ปันทุรี ฟอร์พีช M Road bike (เสือหมอบ) A1 OPEN Man คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
59 นาย อภิเดช ทองรอด M Road bike (เสือหมอบ) A1 OPEN Man คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
60 นาย มงคล สร้อยนาค พระราม5 M Road bike (เสือหมอบ) A5 50-59 ปี Man คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
61 น.ส. ศรีดา พึ่งฮั้ว Joy&jam S Road bike (เสือหมอบ) B4 40 up Woman คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
62 นาย สุรเชษฐ์ สืบวิสัย highway i'm in love L Road bike (เสือหมอบ) A4 40-49 ปี Man คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
63 น.ส. กมลวรรณ ระงับภัย highway i'm in love S Road bike (เสือหมอบ) B1 OPEN Woman คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
64 นาย คำรณ วุธศรี M Road bike (เสือหมอบ) A5 50-59 ปี Man คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
65 นาย วิทยา เกิดสมจิตต์ zip 70120 S Road bike (เสือหมอบ) A4 40-49 ปี Man สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
66 นาย สุมิตร สุขใส ชะอำไบค์ midnight M Road bike (เสือหมอบ) A4 40-49 ปี Man สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
67 นาย สิรภพ เกษมสุข M Road bike (เสือหมอบ) A1 OPEN Man สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
68 นาย ปกรณ์ เรือนทอง Pleno Cycling Club L A7 รุ่นน้ำหนัก 80 kg.ขึ้นไป (ไม่จำกัดประเภทรถ) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
69 นาย สุนทร นนทภา S Road bike (เสือหมอบ) A5 50-59 ปี Man คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
70 นาย สมพร สีกาบมา M Road bike (เสือหมอบ) A5 50-59 ปี Man คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
71 นาย อนิวรรตน์ ป้านสำราญ av18++ L A0 ท่องเที่ยวใจเกินร้อย ไม่จำกัดชนิดจักรยาน สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
72 น.ส. รุ่งลักษณ์ นาคพงษ์ S A0 ท่องเที่ยวใจเกินร้อย ไม่จำกัดชนิดจักรยาน สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
73 นาย กิตติพงษ์ เพชรนิล bassist of jartown 2XL A7 รุ่นน้ำหนัก 80 kg.ขึ้นไป (ไม่จำกัดประเภทรถ) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
74 นาย ปรีชา เข็มกายี สโมสรนักปั่นตราด L Road bike (เสือหมอบ) A6 60 ปีขึ้นไป Man คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
75 นาย พูลสุข พรพลวัฒน์ M A0 ท่องเที่ยวใจเกินร้อย ไม่จำกัดชนิดจักรยาน คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
76 นาย วิทยา กำเนิดตันมณี INJUSTICE TEAM M A0 ท่องเที่ยวใจเกินร้อย ไม่จำกัดชนิดจักรยาน สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
77 นาย ปิยะพันธุ์ อำพล OV58_CYCLING L Road bike (เสือหมอบ) A5 50-59 ปี Man สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
78 น.ส. ศิริรัตน์ เชิงวัวัฒน์กิจ OV58_CYCLING M Road bike (เสือหมอบ) B4 40 up Woman สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
79 นาย ชัยเนตร์ ใบทับทิม L Road bike (เสือหมอบ) A3 30-39 ปี Man คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
80 นาย ศุภณัฐ เชษฐบุรี S Road bike (เสือหมอบ) A1 OPEN Man คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
81 นาย กฤษกร ยาสิทธิ์ ยาสิทธิ์ M Road bike (เสือหมอบ) Ao เยาวชน ไม่เกิน18ปีชาย คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
82 นาย ภูมิศักดิ์ หลวงเทพนีวัน บ้านรถถีบ M Road bike (เสือหมอบ) A4 40-49 ปี Man สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
83 นาย ภูมินันท์ เกิดบำเพ็ญ บ้านรถถีบ L Road bike (เสือหมอบ) A4 40-49 ปี Man สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
84 นาย สมศักดิ์ เครือพลับ บ้านรถถีบ L Road bike (เสือหมอบ) A3 30-39 ปี Man สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
85 นาย ธีระศักดิ์ ภูสีดวง บ้านรถถีบ M Road bike (เสือหมอบ) A3 30-39 ปี Man สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
86 นาย ภาณุ ตั้งพูลผล TSC Bike XL Road bike (เสือหมอบ) A1 OPEN Man ยกเลิก
87 นาย ป๋วย ศศิพงศ์ไพโรจน์ TSC Bike S Road bike (เสือหมอบ) A1 OPEN Man ยกเลิก
88 น.ส. มรรษพร บุศย์เมือง TSC Bike S Road bike (เสือหมอบ) B1 OPEN Woman ยกเลิก
89 นาย เฉลิมเกียรติ เป็นศิริ ชะอำไบค์ L Road bike (เสือหมอบ) A4 40-49 ปี Man สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
90 นาย ยชนา พราหมณี ชะอำไบค์ L Road bike (เสือหมอบ) A5 50-59 ปี Man สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
91 นาย สิริชัย ลิ้มลิขิตอักษร ชะอำไบค์ S Road bike (เสือหมอบ) A3 30-39 ปี Man สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
92 นาย สุราทร พลายงาม M Road bike (เสือหมอบ) A3 30-39 ปี Man คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
93 นาย สุชาติ หิรัญประสิทธิ์ ชะอำไบด์ M Road bike (เสือหมอบ) A5 50-59 ปี Man สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
94 นาย ประทีป เทียมเมือง ชะอำ ไบค์ L Road bike (เสือหมอบ) A5 50-59 ปี Man สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
95 นาย ธรรมนูญ วัยระตา คาลเท็กซ์ M Road bike (เสือหมอบ) A4 40-49 ปี Man คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
96 นาย พีระพล ศรีปานันท์ PPP cycing club XL A0 ท่องเที่ยวใจเกินร้อย ไม่จำกัดชนิดจักรยาน คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
97 นาง สุภาณี ศรีปานันท์ PPP cycing club M A0 ท่องเที่ยวใจเกินร้อย ไม่จำกัดชนิดจักรยาน คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
98 นาย ณัฐวุฒิ แสงนวล Bike พฤกษา25 2XL A7 รุ่นน้ำหนัก 80 kg.ขึ้นไป (ไม่จำกัดประเภทรถ) คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
99 นาย สุธี ลิ้นทอง เพื่อนชวนปั่น M A0 ท่องเที่ยวใจเกินร้อย ไม่จำกัดชนิดจักรยาน สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
100 นาย สัญญา ดำรงค์ไทย คีรี M Road bike (เสือหมอบ) A4 40-49 ปี Man สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
  
Page: / Page Size:

รวม: 311 คน (ทั้งหมด 310 คน)


Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.