ชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม "เนินไส้เเตก ภาค2 สวนผึ้ง Road bike Challenge 2017"

No. ชื่อ-นามสกุล ทีม BIB No. ขนาดเสื้อ เส้นทาง สถานะ
   
1 นาย ฉัตรพล พินทุสุทธินันท์ 3XL A7 รุ่นน้ำหนัก 80 kg.ขึ้นไป (ไม่จำกัดประเภทรถ) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
2 น.ส. ธชวรรณ สุทธาธาร S Road bike (เสือหมอบ) B3 30-39 ปี Woman สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
3 นาย สวัสดิ์ เอิบโชคชัย XL Road bike (เสือหมอบ) A4 40-49 ปี Man ยกเลิก
4 นาย ธนาวุฒิ นาคสุข Bike-Thailand 5XL A7 รุ่นน้ำหนัก 80 kg.ขึ้นไป (ไม่จำกัดประเภทรถ) คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
5 พันเอก ปิยะวัฒก์ กิ่งเกตุ อำนวยศิลป์ สิงห์นักปั่น L Road bike (เสือหมอบ) A6 60 ปีขึ้นไป Man สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
6 นาย นเรศ ยินดี Thunder bull cycling M Road bike (เสือหมอบ) A4 40-49 ปี Man สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
7 นาย ณภัฏ รัตนบริทักษ์ Cycling Plus Thailand M A0 ท่องเที่ยวใจเกินร้อย ไม่จำกัดชนิดจักรยาน คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
8 นาย ชัยยา ปิ่นสุข 4XL A7 รุ่นน้ำหนัก 80 kg.ขึ้นไป (ไม่จำกัดประเภทรถ) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
9 นาย สงกรานต์ ฮ่อธิวงศ์ นักปั่น ซอย5 M A0 ท่องเที่ยวใจเกินร้อย ไม่จำกัดชนิดจักรยาน คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
10 น.ส. อังคนา พึ่งเดชะ นักปั่น ซอย5 L A0 ท่องเที่ยวใจเกินร้อย ไม่จำกัดชนิดจักรยาน คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
11 นาย ประเสริฐ งามกาละ นักปั่น ซอย5 XL A0 ท่องเที่ยวใจเกินร้อย ไม่จำกัดชนิดจักรยาน คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
12 Mr. สวัสดิ์ เอิบโชคชัย OSK Cycling Club XL Road bike (เสือหมอบ) A4 40-49 ปี Man คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
13 นาย ภูวเดช จันทร์สนธิ KPS.BIKE NET L Road bike (เสือหมอบ) A4 40-49 ปี Man สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
14 นาย อดิเรก วงษ์คงคำ XL Road bike (เสือหมอบ) A5 50-59 ปี Man คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
15 นาย จักรกฤษณ์ เกษกาญจนานุช M Road bike (เสือหมอบ) A3 30-39 ปี Man สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
16 นาย พงศภัค กรึงไกร AF 2XL A7 รุ่นน้ำหนัก 80 kg.ขึ้นไป (ไม่จำกัดประเภทรถ) สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
17 น.ส. สุภัทรา บุญหล้า ตากฟ้า L A0 ท่องเที่ยวใจเกินร้อย ไม่จำกัดชนิดจักรยาน คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
18 นาย ฤกษ์ฤทธิ์ ฤทธิรงค์ ไฟลุกโซ่ L A0 ท่องเที่ยวใจเกินร้อย ไม่จำกัดชนิดจักรยาน สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
19 นาย ชนินทร์ ปิ่นกุลบุตร ไฟลุกโซ่ XL A0 ท่องเที่ยวใจเกินร้อย ไม่จำกัดชนิดจักรยาน สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
20 นาย จิระพล เมธาวัธน์ ไฟลุกโซ่ XL A0 ท่องเที่ยวใจเกินร้อย ไม่จำกัดชนิดจักรยาน สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
21 นาย พุทธากร มหากนก ไฟลุกโซ่ L A0 ท่องเที่ยวใจเกินร้อย ไม่จำกัดชนิดจักรยาน สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
22 นาย ธนัช อิ่มผล ไฟลุกโซ่ L A0 ท่องเที่ยวใจเกินร้อย ไม่จำกัดชนิดจักรยาน สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
23 นาย วรวุฒิ อิ่มผล ไฟลุกโซ่ S A0 ท่องเที่ยวใจเกินร้อย ไม่จำกัดชนิดจักรยาน สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
24 นาย นนท์ธวัช สังข์สีเหลือบ ไฟลุกโซ่ XL A0 ท่องเที่ยวใจเกินร้อย ไม่จำกัดชนิดจักรยาน สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
25 นาย ศรัณย์ คุปตัษเฐียร ไฟลุกโซ่ S A0 ท่องเที่ยวใจเกินร้อย ไม่จำกัดชนิดจักรยาน สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
  
Page: / Page Size:

รวม: 311 คน (ทั้งหมด 311 คน)


Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.