ชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม "Lao Star International Challenge 2017 หนองคาย-เวียงจันทน์ "ปิดเมืองปั่น ครั้งประวัติศาสตร์""

No. ชื่อ-นามสกุล ทีม BIB No. ขนาดเสื้อ เส้นทาง สถานะ
   
2 นาง จิรพรรณ อักษรสวาสดิ์
(ชื่อผู้รับแทน: นายพรรณวิสุทธิ์)
- Female(S) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
3 นาย วิทยา อ่างมัจฉา ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพอำเภอสังคม Male(M) A3 : Roadbike Male Age 40 – 49 สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
4 นาย ณรงค์ฤทธิ์ มั่นคงดี FAT MAN BIKE Male(2XL) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
5 ด.ช. ปริญญา พาณิชกุล FAT MAN BIKE Male(XL) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
6 นาย วัชราวุธ อุตตะระตะ FAT MAN BIKE Male(2XL) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
7 นาย อานนท์ เหล่าประเสริฐ FAT MAN BIKE Male(2XL) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
8 นาย sathaporn phumimanoch ิBD.RAYONG Male(M) A4 : Roadbike Male Age 50 – 59 สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
9 น.ส. น้ำค้าง ฉิมณรงค์ Female(M) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
10 นาย กิตติรัชต์ ประยูรคง Male(L) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
11 นาย วะสรรณ์ คัดทจันทร์ chakan bike Male(L) A1 : Roadbike Open Male คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
12 นาย ธนกร พัฒนกิจสิริ Muk bike Male(XS) A2 : Roadbike Male Age 30 – 39 สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
13 นาย บัญชา จีนสม Male(XL) A3 : Roadbike Male Age 40 – 49 สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
14 นาย พานุ อ่อนวงษ์ Male(L) A3 : Roadbike Male Age 40 – 49 สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
15 นาย อภินันท์ คล้ายศรี ANSCC อำนวยศิลป์ สิงห์นักปั่น Male(L) A3 : Roadbike Male Age 40 – 49 สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
16 นาย พีรวัส จันทร์เสม PK cycling Male(S) A4 : Roadbike Male Age 50 – 59 สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
17 นาย จิรชาติ บุญญาคม Male(M) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
18 น.ส. อรสุดา กองคำ Female(L) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
19 น.ส. สุภัทรา บุญหล้า ตากฟ้า Female(XL) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
20 น.ส. อาภาพัชญ์ ปัญญา ตากฟ้า Female(M) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
21 นาย อภินันท์ พานทอง ตากฟ้า Male(S) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
22 นาย จักรกฤษ เดชสาวงค์ FAT MAN BIKE Male(L) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
23 นาย มงคล ฝอยทอง Male(M) A3 : Roadbike Male Age 40 – 49 สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
24 นาย สุรศักดิ์ ไกรเลิศ AEROTHAI สายทรมานบันเทิง Male(L) D: Touring trip 60km. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
25 นาย ภควัต พลกุล Ass Plan Gangster Male(M) C2 : MTB Open Male Age 30 up สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
26 นาย สมเกียรติ เลิศวิมลลักษณ์ กองวัคซีน Male(S) A3 : Roadbike Male Age 40 – 49 สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
  
Page: / Page Size:

รวม: 1,022 คน (ทั้งหมด 1,022 คน)


Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.