ชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม "ปั่นพิชิตดอยนางนอน เหนือสุดแห่งแดนสยาม"

No. ชื่อ-นามสกุล ทีม BIB No. ขนาดเสื้อ เส้นทาง สถานะ
   
1 นาย สวัสดิ์ เอิบโชคชัย OSK Cycling Club XL ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
2 นาย ชาญชัย ชุ่มเมืองเย็น CR3 M ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
3 นาย นเรศ เครือประดิษฐ์ CR3 M ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
4 นาย ชัชชัย ลีวงศ์พันธ์ Enjoy Bike M ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
5 นาย สุทธิพงษ์ ก้อนสิน ชมรมจักรยาน ธ.ก.ส เชียงราย L ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
6 นาย สุทธิชัย ธรรมศร เพื่อนสองล้อ M ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
7 นาย ปิยะพงษ์ ธิจิ่น ลื่น M ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
8 นาย อภินันท์ พานทอง M ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
9 น.ส. อาภาพัชญ์ ปัญญา M ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
10 นาย นันทา ศรีนา สายสัมพันธ์โคกนาดี XL ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
11 นาย ทวี เหล่าสุวรรณรัชต L ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
12 นาย ชัชวาล ผลหมู่ L ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
13 ว่าทีร้อยตรี เกรียงไกร สุทา หลังเขา XL ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
14 นาย พนม รอดโพธิ์ทอง หลังเขา M ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
15 นาย จิรภัทร ตุ่นหนิ้ว แฟมิลี่ไบค์ แม่จัน M ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
16 นาย จิรพงศ์ ตุ่นหนิ้ว แฟมิลี่ไบค์ แม่จัน M ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
17 นาย มงคล อินทจักร์ หลังเขา L ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
18 ค.ต. ูธวัชชัย จริยพัฒนกุล หลังเขา M ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
19 ค.ต. ูด.ต ธวัชชัย จริยพัฒนกุล หลังเขา M ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
20 นาย พันธ์นรินทร์ โสภานะ - 3XL ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
21 ร.ต.ท วันชัย ทิมขลิบ เสือเรือนแพ XL ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
22 นาย กิตติ ลิมปกาญจนารัตน์ XL ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
23 นาย กฤษณัย จิตติพร หนองบัวพยัฆค์ M ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
24 นาย บุตร แก้วเข้ม M ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
25 นาย วุฒิชัย ศรีภักดี แฟมิลี่ไบค์ แม่จัน L ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
  
Page: / Page Size:

รวม: 64 คน (ทั้งหมด 64 คน)


Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.