ชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม "ปั่นพิชิตดอยนางนอน เหนือสุดแห่งแดนสยาม"

ค้นหารายชื่อผู้สมัคร
ป้อนบางส่วนของ ชื่อ/นามสกุล/ทีม และ ลำดับที่
No. ชื่อ-นามสกุล ทีม BIB No. ขนาดเสื้อ เส้นทาง สถานะ  
  แสดงทั้งหมด
1 นาย สวัสดิ์ เอิบโชคชัย OSK Cycling Club XL ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
2 นาย ชาญชัย ชุ่มเมืองเย็น CR3 M ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
3 นาย นเรศ เครือประดิษฐ์ CR3 M ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
4 นาย ชัชชัย ลีวงศ์พันธ์ Enjoy Bike M ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
5 นาย สุทธิพงษ์ ก้อนสิน ชมรมจักรยาน ธ.ก.ส เชียงราย L ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
6 นาย สุทธิชัย ธรรมศร เพื่อนสองล้อ M ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
7 นาย ปิยะพงษ์ ธิจิ่น ลื่น M ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
8 นาย อภินันท์ พานทอง M ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
9 น.ส. อาภาพัชญ์ ปัญญา M ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
10 นาย นันทา ศรีนา สายสัมพันธ์โคกนาดี XL ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
11 นาย ทวี เหล่าสุวรรณรัชต L ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
12 นาย ชัชวาล ผลหมู่ L ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
13 ว่าทีร้อยตรี เกรียงไกร สุทา หลังเขา XL ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
14 นาย พนม รอดโพธิ์ทอง หลังเขา M ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
15 นาย จิรภัทร ตุ่นหนิ้ว แฟมิลี่ไบค์ แม่จัน M ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
16 นาย จิรพงศ์ ตุ่นหนิ้ว แฟมิลี่ไบค์ แม่จัน M ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
17 นาย มงคล อินทจักร์ หลังเขา L ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
18 ค.ต. ูธวัชชัย จริยพัฒนกุล หลังเขา M ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
19 ค.ต. ูด.ต ธวัชชัย จริยพัฒนกุล หลังเขา M ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
20 นาย พันธ์นรินทร์ โสภานะ - 3XL ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
21 ร.ต.ท วันชัย ทิมขลิบ เสือเรือนแพ XL ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
22 นาย กิตติ ลิมปกาญจนารัตน์ XL ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
23 นาย กฤษณัย จิตติพร หนองบัวพยัฆค์ M ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
24 นาย บุตร แก้วเข้ม M ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
25 นาย วุฒิชัย ศรีภักดี แฟมิลี่ไบค์ แม่จัน L ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
26 น.ส. ณฐมน ทาแก้ว แฟมิลี่ไบค์ แม่จัน L ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
27 นาย มานพ ยิ้มสาระ พะเยา 60 L ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
28 นาย สรวิชญ์ งามการ M ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
29 นาย สุรชัย ทรายคำ dt bike M ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
30 นาย นายธงชัย สีกลิ่นดี เสือใหญ่อุทัยธานี M ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
31 นาย มนตรี อรุณ เสือใหญ่อุทัยธานี M ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
32 นาย สรณ์สุร ชูตระกูล L ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
33 น.ส. สุกัญญา สุวรรณภาพ เสือใหญ่อุทัยธานี S ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
34 นาย อุดมศักดิ์ แซ่นิ้ม เสือใหญ่อุทัยธานี XL ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
35 นาย ประมาณ ว่องไวเวช เสือใหญ่อุทัยธานี XL ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
36 นาย เจริญ คุณยศยิ่ง Cr3 M ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
37 นาง พิชญาภัค ธรณี ฝุ่นฟุ้ง M ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
38 พ.ท. จำนงค์ ชัยสุวรรณ์ เสือลายพราง M ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
39 นาย นายวรวุฒิ วรชิษณุพงศ์ นักปั่นขุนเขาแห่งดอยนางนอน M ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
40 นาย อาทิตย์ ประขุณี Love Bike Chiang rai XL ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
41 นาย คธาวุฒิ ชมภูรักษ์ DT BIKE M ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
42 นาย บุรินทร์ ทุมคำ L ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
43 นาย อนุสรณ์ ดวงรัตน์ C4H M ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
44 นาย แสงสยาม วิริยะ C4H L ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
45 นาย สุเนตร ใจหลัก ธกส.เชียงราย M ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
46 นาง วราพรรณ วงศ์สารคาม SS ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
47 นาย วีระชัย ไชยราช อิสระ M ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
48 นาย ชาคร ผุดผ่องพรรณ tne uncleman M ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
49 นาย Teerasak Sirirattanothai M ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
50 นาย ไกรสร เลาหชนะกูร BBL Cycling Club M ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
51 นาย พลากร สุวรรณรัตน์ - S ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
52 นาย จำเนียร คำใส แม่ฮ่องสอน L ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
53 นาย บุญเรือง ไชยลังกา เสือสุขภาพเชียงแสน L ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
54 นาย ฉลอง เตมีศักดิ์ เสือสุขภาพเชียงแสน L ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
55 นาย บัญชา เตจ๊ะวันดี เสือสุขภาพเชียงแสน L ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
56 นาย วุฒิชัย ยานะ เสือสุขภาพเชียงแสน M ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
57 นาง กรรณการ์ คูสุวรรณ์ เสือสุขภาพเชียงแสน M ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
58 นาย ธีระเดช สุตะวงค์ เสือสุขภาพเชียงแสน L ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
59 นาย สรพงษ์ วงค์เมืองมา เสือสุขภาพเชียงแสน L ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
60 นาย ธานินท์ เหมกัง เสือสุขภาพเชียงแสน S ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
61 นาย สุรชัย กาแก้ว เสือสุขภาพเชียงแสน XL ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
62 นาย สมศักดิ์ เพิ่มพูล เสือสุขภาพเชียงแสน 2XL ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
63 นาย สุพรรณ นาระเรศ เสือสุขภาพเชียงแสน M ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
64 นาย แสง คำโขง เสือสุขภาพเชียงแสน XL ร่วมกิจกรรมปั่น ระยะทาง 31 กม. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
  
Page: / Page Size:

รวม: 64 คน (ทั้งหมด 64 คน)


Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.