NEW
212) SPINMAN CYCLING FEST 2017 เทศกาลปั่นจักรยานนานาชาติ ราชบุรี ครั้งแรกของเมืองไทย
Register

ปิดการแจ้งชำระเงิน วันสุดท้าย วันที่ 31 ตุลาคม 2560 20:00.......หลังจากนั้น ผู้ที่ สถานะ "รอชำระ" จะถูกเปลี่ยนเป็น "คัดชื่อออก"

Limit

1,600 participants

Current

1,287 participants


SHOW ALL
Running Trip
November
December
January
February
212) SPINMAN CYCLING FEST 2017 เทศกาลปั่นจักรยานนานาชาติ ราชบุรี ครั้งแรกของเมืองไทย
Register

ปิดการแจ้งชำระเงิน วันสุดท้าย วันที่ 31 ตุลาคม 2560 20:00.......หลังจากนั้น ผู้ที่ สถานะ "รอชำระ" จะถูกเปลี่ยนเป็น "คัดชื่อออก"

Limit

1,600 participants

Current

1,287 participants

209) ปั่นพิชิตอินทนนท์ คนพันธุ์อึด ครั้งที่ 11
Closed !!

ปิดรับสมัคร และ ปิดแก้ไขข้อมูลแล้ว

Limit

7400+400 participants

Current

7,764 participants

204) ปั่นวัดใจ มังกรปากน้ำโพ ครั้งที่3 “The Colorful”
Closed !!

ปิดรับสมัครแล้วค่ะ

Limit

4000 + คนในพื้นที่ 1000 participants

Current

5,021 participants

199) ปั่นโชคดี@เขาโจด
Closed !!

ปิดรับสมัคร และ ปิดแก้ไขข้อมูลแล้ว

Limit

500 participants

Current

178 participants

197) งานปั่นเพื่อสันติภาพ Peace Road 2017
Register

ปิดการแจ้งชำระเงิน วันสุดท้าย วันที่ 31 ตุลาคม 2560 20:00.......หลังจากนั้น ผู้ที่ สถานะ "รอชำระ" จะถูกเปลี่ยนเป็น "คัดชื่อออก"

Limit

1,000 participants

Current

302 participants

163) Singha - Bangkok Airways Road Classic 2017 ณ สิงห์ปาร์ค เชียงราย
Register

ปิดการแจ้งชำระเงิน วันสุดท้าย วันที่ 31 ตุลาคม 2560 20:00.......หลังจากนั้น ผู้ที่ สถานะ "รอชำระ" จะถูกเปลี่ยนเป็น "คัดชื่อออก"

Limit

2,000 participants

Current

404 participants

162) CMU Bike Challenge 2560 ปั่นจักรยานการกุศลเพื่อน้อง ม.ช.
Register

ผู้ลงทะเบียนหลัง 30 ก.ย.60 ของที่ระลึก เสื้อ เเละ เหรียญ จะถูกจัดส่งไปทางไปรษณีย์หลังวันที่ 6 พ.ย.60

Limit

2,000 participants

Current

215 participants

143) ศรีสะเกษ-ปั่นพิชิตผามออีแดง โรตารีกันทรลักษ์ปั่นใจเกินร้อยเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 3
Register

ปิดการแจ้งชำระเงิน วันสุดท้าย วันที่ 31 ตุลาคม 2560 20:00.......หลังจากนั้น ผู้ที่ สถานะ "รอชำระ" จะถูกเปลี่ยนเป็น "คัดชื่อออก"

Limit

1,000 participants

Current

252 participants

89) เลื่อนวัน!! "ท้าปั่น...สุดปลายฟ้าบูรพา..ตราด”
Closed !!

ประกาศ !! เลื่อนการจัดกิจกรรม กำหนดวันใหม่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

Limit

500 participants

Current

17 participants

76) 100 Plus "สุพรรณบุรีปั่นสไตล์เมืองเหน่อ # 6"
Closed !!

ปิดการแก้ไขข้อมูล วันสุดท้าย วันที่ 16 มิถุนายน 2560

Limit

5,000 participants

Current

5,914 participants

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.