Event Details
  • วันที่กำหนดแข่งวันอาทิตย์ 19 ก.พ. 2560
  • รับสมัครวันสุดท้าย 15 ก.พ. 2560 เวลา 20:00 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
  • รับสมัครทั้งหมด500 คน
  • รูปแบบแข่งขันแบบปกติ
Event Route
  ค่าสมัคร คน
ประเภทบุคคลทั่วไป ระยะทาง 65 กม.500 บาท 0 คน
ประเภท VIP ระยะทาง 12 กม.1,000 บาท 0 คน
Event Description
update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1562549

 ปั่น...ปันน้อง
มูลนิธิโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ เชิญชวนเพื่อน ๆ นักปั่น มาร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล เพื่อหารายได้มอบให้กับ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ (โรงเรียนสำหรับนักเรียนพิเศษที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและพูด) โดยร่วมกับเครือข่ายจักรยานต่าง ๆ ภายใต้ชื่อโครงการ “ปั่น...ปันน้อง” 

วัตถุประสงค์
1) เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน
2) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและวิชาชีพของนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
3) เพื่อทำการช่วยเหลือบุคลากรภายในโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
4) เพื่อร่วมมือและพัฒนาสาธารณประโยชน์
5) เพื่อช่วยเหลือและอนุเคราะห์ผู้พิการทางการได้ยิน ทางด้านการศึกษาและอาชีพ
6) เพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ เกี่ยวกับการกุศลและสาธารณประโยชน์
7) เพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียน การสอน สำหรับเด็กนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินและพูด

กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 05.30-06.30 ลงทะเบียน พร้อมรับเสื้อ เข็มกลัด และรับประทานอาหาร
06.40 พิธีเปิด
07.00 ปล่อยตัวนักปั่น
12.00 รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

สถานที่จัดงาน และปล่อยตัวนักปั่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)
โดยสามารถจอดรถได้ที่ ศูนย์ฝึกกีฬาเฉลิมพระเกียรติ อยู่ตรงข้าม มหาวิทยาลัยฯ

อัตราค่าสมัคร
1) ประเภทบุคคลทั่วไป 500 บาท จะได้รับเสื้อยืด 1 ตัว และเข็มกลัด 1 อัน
2) ประเภท VIP 1,000 บาท จะได้รับเสื้อโปโล 1 ตัว และเข็มกลัด 1 อัน

ระยะทางในการปั่น
1) ประเภทบุคคลทั่วไป 66 กิโลเมตร 
2) ประเภท VIP 12 กิโลเมตร

เส้นทางในการปั่น
เริ่มจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปั่นไปตามถนนเทียนทะเล แวะรับน้ำดื่มที่วัดปทีปพลีผล ปั่นต่อไปยังวัดธรรมคุณาราม (วัดหลวงพ่อเต่า) เพื่อรับน้ำดื่ม และเช็คพ๊อย ปั่นต่อไปยังบ้านคลองสวน และแวะรับน้ำดื่มที่วัดสาขลา พร้อมเช็คพ๊อย จากนั้นท่านสามารถหาอาหารรับประทานได้ที่ตลาดโบราณวัดสาขลา พร้อมทั้งลอดโบส์ถ และกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นปั่นกันยาว ๆ กลับมายัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นอันจบทริป

ด้านความปลอดภัย
1) เจ้าหน้าที่ตำรวจ
2) อาสาสมัครจากเครือข่ายจักรยาน
3) อาสากู้ภัย
4) รถพยายาล

สิ่งที่นักปั่นจะได้รับ ณ จุดลงทะเบียน
1) เสื้อยืด 
2) เข็มกลัด (โดยฝีมือนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ)
3) หมายเลขติดตัวรถจักรยาน
4) น้ำดื่ม อาหารเช้า และของว่าง
5) ประกันอุบัติเหตุ (ตอนสมัครกรุณาระบุหมายเลขบัตรประชาชน และกรุ๊ปเลือด)
หมายเหตุ ผู้เรียกร้องสินไหมประกันภัย จะต้องเป็นบุคคลเดียวกับผู้สมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
มูลนิธิโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 
โทร 02-2860733 และ 02-2855618
โทรสาร 02-2866129
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-5146918 (คุณนิชาภัทร์ ศรีธรากุล)
e-mail : sotthungmahamek@gmail.com

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved. https://event.thaimtb.com/