Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

1,000 คน

ปิดรับสมัครแล้ว !! ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบสถานะ/แจ้งชำระเงิน

ปิดรับสมัคร และ ปิดแก้ไขข้อมูลแล้ว (สามารถสมัครหน้างานได้)

Event Details
  • วันที่กำหนดแข่งวันอาทิตย์ 26 มี.ค. 2560
  • รับสมัครวันสุดท้าย 23 มี.ค. 2560 เวลา 22:00 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
  • รับสมัครทั้งหมด1,000 คน
  • รูปแบบแข่งขันแบบปกติ
Event Route
  ค่าสมัคร คน
MTB ชาย อายุตั้งแต่ 36 ปีขึ้นไป500 บาท 0 คน
MTB ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี500 บาท 0 คน
MTB หญิง อายุตั้งแต่ 36 ปีขึ้นไป500 บาท 0 คน
MTB หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี500 บาท 0 คน
Roadbike ชาย อายุตั้งแต่ 24 - 39 ปี500 บาท 0 คน
Roadbike ชาย อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป500 บาท 0 คน
Roadbike ชาย อายุไม่เกิน 23 ปี500 บาท 0 คน
Roadbike หญิง อายุตั้งแต่ 24 - 39 ปี500 บาท 0 คน
Roadbike หญิง อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป500 บาท 0 คน
Roadbike หญิง อายุไม่เกิน 23 ปี500 บาท 0 คน
ใจเกินร้อยระยะทาง 20 กม500 บาท 0 คน
Event Description

update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1568983

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

ปั่นสันเขื่อน "TOUR OF SRINAGARINDRA" 

วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. บริเวณเขื่อนศรีนครินทร์กาญจนบุรี 

การสมัคร สมัครออนไลน์ทางThaimtb 
***โปรดติดตามThaimtb จะupคืนนี้(24 ก.พ.2560) พรุ่งนี้สมัครได้เลยครับ***

ค่าสมัคร ทุกประเภทค่าสมัคร 500 บาท 
สิ่งที่ได้ - ผ้าพันคอสำหรับผู้เข้าเส้น FINISHER 
รูปภาพ 
- เหรียญที่ระลึกเฉพาะงานนี้ 
- อาหารเช้า , กลางวัน , น้ำดื่ม เครื่องดื่ม , ผลไม้ , ขนม ของหวาน 
- การบริการดูแลนักปั่น ตลอดการแข่งขัน
 

ประเภท การแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

1. ประเภท A จักรยานประเภทถนน Road Bike ระยะทาง 55 กม. ปล่อยตัวเวลา 08.00 น.เป็นต้นไป 
เส้นทางลักษณะลาดยางเรียบ เป็นทางราบสลับเนินเขาสูงชัน เหมาะกับผู้มีประสบการณ์การแข่งขัน 
สามารถใช้จักรยาน 2 ล้อขับเคลื่อนด้วยแรงคนทุกชนิด และห้ามติดตั้งแอโร่บาร์ 
 รุ่นการแข่งขันประเภท A แบ่งการแข่งขันออกเป็น 6 รุ่นคือ 
A1-001 ชายอายุไม่เกิน 23 ปี 
A2-001 ชายอายุตั้งแต่ 24 - 39 ปี 
A3-001 ชายอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป 
A4-001 หญิงอายุไม่เกิน 23 ปี 
A5-001 หญิงอายุตั้งแต่ 24 - 39 ปี 
A6-001 หญิงอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป 
 ชิงรางวัล A - อันดับที่ 1 แต่ละรุ่นรับถ้วยประทานจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ (ถ้วยเบญจรงค์) 
- อันดับที่ 2 - 5 แต่ละรุ่นรับถ้วยเกียรติยศ 
- เข้าภายในเวลา 4 ชั่วโมง รับเหรียญที่ระลึก 

2. ประเภท B B-001 การแข่งขันแบบใจเกินร้อยระยะทาง 20 กม. ใช้จักรยานได้ทุกชนิด ไม่แบ่งกลุ่มอายุ ปล่อยตัว 
เวลา 08.40 น.เป็นต้นไป เส้นทางลักษณะลาดยางเรียบ เป็นทางราบสลับเนินเขา เหมาะกับการปั่น 
ท่องเที่ยวเน้นเพื่อสุขภาพ เข้าทันเวลา 12.00 น. รับเหรียญที่ระลึกทุกคน 


***กลับมาแล้ว Mountain Bike จากการห่างหายไปหลายปี*** 
3. ประเภท C จักรยานประเภทวิบาก Mountain Bike ระยะทาง 30 กม. ปล่อยตัวเวลา 08.20 น.เป็นต้นไป 
เส้นทางลักษณะลาดยางเรียบ 40% ทางวิบาก 60 % เป็นทางราบสลับเนินเขา ร่องน้ำ หินลอย เหมาะกับ 
ผู้มีประสบการณ์การแข่งขันประเภทจักรยานวิบาก โดยจักรยานเสือภูเขาต้องมีโช๊คหน้า ขนาดของ 
หน้ายางไม่ต่ำกว่า 1.9 นิ้ว ขนาดวงล้อไม่จำกัด แฮนด์ต้องเป็นของเสือภูเขาและห้ามติดตั้งแอโร่บาร์ 
 รุ่นการแข่งขันประเภท C แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 รุ่นคือ 
C1-001 ชายอายุไม่เกิน 35 ปี 
C2-001 ชายอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป 
C3-001 หญิงอายุไม่เกิน 35 ปี 
C4-001 หญิงอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป 
 ชิงรางวัล C - อันดับที่ 1 แต่ละรุ่นรับถ้วยประทานจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ (ถ้วยเบญจรงค์) 
- อันดับที่ 2 - 5 แต่ละรุ่นรับถ้วยเกียรติยศ 
- เข้าภายในเวลา 4 ชั่วโมง รับเหรียญที่ระลึก 

กติกาและเงื่อนไขการแข่งขันจักรยาน ปั่นสันเขื่อน "TOUR OF SRINAGARINDRA" 
1. การแข่งขันใช้กฎกติกาการแข่งขันจักรยานของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ ( UCI ) 
 และของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมทั้งของคณะกรรมการการแข่งขันเท่านั้น 
2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมหมวกกันกระแทกศีรษะตลอดการแข่งขัน 
3. ความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแก่รถจักรยานหรือผู้เข้าแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันและผู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเรียกร้อง 
 ค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดการแข่งขันได้ 
4. ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับและต้องติดป้ายเบอร์สำหรับแข่งขัน ที่รถและเสื้อทุกคน 
5. หลักฐานในการรับรางวัล ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลทุกรุ่น ต้องแสดงหลักฐานที่ทางราชการออกให้ 
 ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิสูจน์อายุตามปี พ.ศ. เกิด 
6. รุ่นอายุใช้ตามเกณฑ์ ปี พ.ศ. 2560 ลบด้วย ปี พ.ศ. ที่เกิด 
7. ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง 
8. การประท้วงผลการตัดสินต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อคณะกรรมการจัดแข่งขันฯ ภายใน 30 นาที 
9. หลังประกาศผล และต้องวางเงินประกัน 2,000 บาท (หากการประท้วงเป็นผลจะคืนเงินประกันให้) 
 การตัดสินของคณะกรรมการกลางถือเป็นที่สิ้นสุด

086-2595989 ณรงค์ชัย ตีระพานิชพันธ์ ประธานชมรมจักรยานจังหวัดกาญจนบุรี
081-2855982 อ.ดำรงค์ เจิงสอง กรรมการเส้นทางปั่น
081-9459144 ด.ต.นิยม เหลืองประมวล ประชาสัมพันธ์ชมรมฯ

แนบไฟล์

srinakarindam001.jpg

acb7abbc6c4945f4a857d1390a2c9ab4.jpg

เขื่อนศรีนครินทร์.jpg

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved. https://event.thaimtb.com/