Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

1,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

528 คน

ปิดรับสมัครแล้ว !! ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบสถานะ/แจ้งชำระเงิน

ปิดการแจ้งชำระเงิน วันสุดท้าย วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 12:00.......หลังจากนั้น ผู้ที่ สถานะ "รอชำระ" จะถูกเปลี่ยนเป็น "คัดชื่อออก"

Event Details
 • วันที่กำหนดแข่ง19 พฤศจิกายน 2560
 • วันที่รับวันสุดท้าย16 พฤศจิกายน 2560
 • รับสมัครทั้งหมด1,000 คน
Event Route
 • เสือหมอบ/Road Bike

 • A1 เสือหมอบชาย รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดอายุ (OPEN)
  ค่าสมัคร      620 บาท      จำนวนผู้สมัคร        36 คน
 • A2 เสือหมอบชาย รุ่น 30-39 ปี
  ค่าสมัคร      620 บาท      จำนวนผู้สมัคร        23 คน
 • A3 เสือหมอบชาย รุ่น 40-49 ปี
  ค่าสมัคร      620 บาท      จำนวนผู้สมัคร        49 คน
 • A4 เสือหมอบชาย รุ่น 50-59 ปี
  ค่าสมัคร      620 บาท      จำนวนผู้สมัคร        32 คน
 • A5 เสือหมอบชาย รุ่น 60 ปี ขึ้นไป
  ค่าสมัคร      620 บาท      จำนวนผู้สมัคร        24 คน
 • B1 เสือหมอบหญิง รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดอายุ (OPEN)
  ค่าสมัคร      620 บาท      จำนวนผู้สมัคร        12 คน
 • B2 เสือหมอบหญิง รุ่น 40 ปี ขึ้นไป
  ค่าสมัคร      620 บาท      จำนวนผู้สมัคร          9 คน
 • เสือภูเขา/MTB

 • C1 เสือภูเขาชาย รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดอายุ (OPEN)
  ค่าสมัคร      620 บาท      จำนวนผู้สมัคร        13 คน
 • C2 เสือภูเขาชาย รุ่น 30-39 ปี
  ค่าสมัคร      620 บาท      จำนวนผู้สมัคร        12 คน
 • C3 เสือภูเขาชาย รุ่น 40-49 ปี
  ค่าสมัคร      620 บาท      จำนวนผู้สมัคร        26 คน
 • C4 เสือภูเขาชาย รุ่น 50-59 ปี
  ค่าสมัคร      620 บาท      จำนวนผู้สมัคร        25 คน
 • C5 เสือภูเขาชาย รุ่น 60 ปี ขึ้นไป
  ค่าสมัคร      620 บาท      จำนวนผู้สมัคร        12 คน
 • D1 เสือภูเขาหญิง รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดอายุ (OPEN)
  ค่าสมัคร      620 บาท      จำนวนผู้สมัคร        13 คน
 • D2 เสือภูเขาหญิง รุ่น 40 ปี ขึ้นไป
  ค่าสมัคร      620 บาท      จำนวนผู้สมัคร        14 คน
 • E ล้อโต ไม่จำกัดเพศ/อายุ
  ค่าสมัคร      620 บาท      จำนวนผู้สมัคร          6 คน
 • VIP

 • VIP วีไอพี ไม่จำกัด เพศ/อายุ/จักรยาน
  ค่าสมัคร   1,000 บาท      จำนวนผู้สมัคร      222 คน
Event Description
update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1587017

โรตารีกันทรลักษ์ปั่นใจเกินร้อยเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 3
สโมสรโรตารีกันทรลักษ์ ภาค 3340 โรตารีสากล ร่วมกับชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ขอเรียนเชิญชาวเสือทุกท่าน ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 4 ถ้วยรางวัล ประกอบด้วย
1. ถ้วยรางวัลชนะเลิศปั่นจักรยาน เสือหมอบ ชาย รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดอายุ
2. ถ้วยรางวัลชนะเลิศปั่นจักรยาน เสือภูเขา ชาย รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดอายุ
3. ถ้วยรางวัลชนะเลิศปั่นจักรยาน เสือหมอบ หญิง รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดอายุ
4. ถ้วยรางวัลชนะเลิศปั่นจักรยาน เสือภูเขา หญิง รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดอายุ


เส้นทางจากศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ สู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ระยะทาง 75 กิโลเมตร 

โดยมีวัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2560
2. เพื่อหารายได้สมทบช่วยโรงเรียนที่ยังขาดแคลนเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาด ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และอุปกรณ์การเรียนการสอน หนังสือห้องสมุดในโรงเรียน
3. เพื่อสมทบซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประชาชนและเยาวชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายโดยใช้จักรยาน
5. เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างมิตรภาพให้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ประเภท/รุ่น/รางวัล
A เสือหมอบ ชาย ระยะทาง 75 กิโลเมตร 
- A1 รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดอายุ (OPEN) 10 รางวัล ชนะเลิศรับถ้วยพระราชทาน 
3,000-2,000-1,000-500-300 พร้อมถ้วยรางวัล ,เหรียญ
- A2 รุ่น 30-39 ปี 10 รางวัล 1,000-800-700-500-300 พร้อมถ้วยรางวัล ,เหรียญ 
- A3 รุ่น 40-49 ปี 10 รางวัล 1,000-800-700-500-300 พร้อมถ้วยรางวัล ,เหรียญ
- A4 รุ่น 50-59 ปี 10 รางวัล 1,000-800-700-500-300 พร้อมถ้วยรางวัล ,เหรียญ 
- A5 รุ่น 60 ปี ขึ้นไป 10 รางวัล 1,000-800-700-500-300 พร้อมถ้วยรางวัล ,เหรียญ


B เสือหมอบ หญิง ระยะทาง 75 กิโลเมตร
- B1 รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดอายุ (OPEN) 10 รางวัล ชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทาน 
3,000-2,000-1,000-500-300 พร้อมถ้วยรางวัล ,เหรียญ
- B2 รุ่น 40 ปี ขึ้นไป 10 รางวัล 1,000-800-700-500-300 พร้อมถ้วยรางวัล ,เหรียญ 


C เสือภูเขา ชาย ระยะทาง 75 กิโลเมตร
- C1 รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดอายุ (OPEN) 10 รางวัล ชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทาน 
3,000-2,000-1,000-500-300 พร้อมถ้วยรางวัล ,เหรียญ
- C2 รุ่น 30-39 ปี 10 รางวัล 1,000-800-700-500-300 พร้อมถ้วยรางวัล ,เหรียญ 
- C3 รุ่น 40-49 ปี 10 รางวัล 1,000-800-700-500-300 พร้อมถ้วยรางวัล ,เหรียญ
- C4 รุ่น 50-59 ปี 10 รางวัล 1,000-800-700-500-300 พร้อมถ้วยรางวัล ,เหรียญ
- C5 รุ่น 60 ปี ขึ้นไป 10 รางวัล 1,000-800-700-500-300 พร้อมถ้วยรางวัล ,เหรียญ


D เสือภูเขา หญิง ระยะทาง 75 กิโลเมตร
- D1 รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดอายุ (OPEN) 10 รางวัล ชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทาน
3,000-2,000-1,000-500-300 พร้อมถ้วยรางวัล ,เหรียญ
- D2 รุ่น 40 ปี ขึ้นไป 10 รางวัล 1,000-800-700-500-300 พร้อมถ้วยรางวัล ,เหรียญ

E ล้อโต ระยะทาง 75 กิโลเมตร 
- E ไม่จำกัด เพศไม่จำกัดอายุ 5 รางวัล 1,000-800-700-500-300 พร้อมถ้วยรางวัล ,เหรียญ


VIP วีไอพี ไม่จำกัด เพศ ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดจักรยาน 
ได้รับรางวัลถ้วย VIP สามารถร่วมการแข่งขันในรุ่นทั่วไปและชิงถ้วยรางวัลได้ ไม่ต้องลงสมัครเพิ่ม


เบอร์โทรสำหรับการติดต่อประสานงาน
1. นายญาณวุฒิ ธรรมมาบุญ โทร. 0859563592
2. นายแพทย์จรุงศักดิ์ อัศวเมธาพันธ์ โทร. 0818798179
3. นายบัญชา แซ่เตีย โทร. 0818797135
4. นางสุนาฐ ทองสลับ โทร. 0857726983
5. นายวสันต์ ดอกไม้ โทร. 0819662243
6. นางอวยพร แก้วจารนัย โทร. 0898452987

กำหนดการด้งนี้
วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
- จัดเตรียมสถานที่บริเวณศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ ,เส้นทางปั่น ,เส้นชัย 
- เวลา 18.00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการ รายงานความพร้อมความเรียบร้อย
ด้านสถานที่, กองอำนวยการ, เอกสาร, เส้นทาง, จุดลงทะเบียน, พิธีการ, 
คณะกรรมการตัดสิน , การบริการน้ำ อาหาร, ความปลอดภัย ,การจราจร, อื่นๆ
วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
- เวลา 08.00 น. ตรวจความเรียบร้อยความพร้อมจุดลงทะเบียน เส้นทางปั่น เส้นชัย 
- เวลา 13.00 น. ถึง เวลา 18.00 น. รับลงทะเบียน
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
- เวลา 05.00 น. ถึง เวลา 07.00 น. รับลงทะเบียน 
- เวลา 07.30 น. ประธานเดินทางมาถึง อัญเชิญถ้วยพระราชทานถึงบริเวณศาลหลักเมือง 
ประธานจัดงานกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน 
- เวลา 08.00 น. 

- ปล่อยตัว A เสือหมอบ ชาย 
- ปล่อยตัว B เสือภูเขา ชาย
- ปล่อยตัว C เสือหมอบ หญิง
- ปล่อยตัว D เสือภูเขา หญิง
- ปล่อยตัว E ล้อโต ชาย/หญิง
- ปล่อยตัว VIP ชาย/หญิง
- ผู้เข้าเส้นชัย 1,000 คัน รับเหรียญ ปั่นใจเกินร้อยพิชิตผามออีแดง 
- เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป มอบถ้วยรางวัล เกียรติยศ 
หมายเหตุ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

ติดตามสมัครทาง ThaiMTB.com 
ค่าสมัคร รุ่นทั่วไป 620 บาท VIP 1,000 บาท


----------------------------

 

85595.jpg

85594.jpg

85590.jpg

85593.jpg

85592.jpg

85591.jpg

 

 

85624.jpg

85623.jpg

 
Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.