Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

500 คน

ผู้สมัครแล้ว

447 คน

Event Details
 • วันที่กำหนดแข่ง15 ตุลาคม 2560
 • วันที่รับวันสุดท้าย03 กันยายน 2560
 • รับสมัครทั้งหมด500 คน
Event Route
 • A0 Road bike เยาวชน ไม่เกิน 18 ปี
  ค่าสมัคร      890 บาท      จำนวนผู้สมัคร          6 คน
 • A1 Road bike OPEN MAN(ทั่วไปชาย)
  ค่าสมัคร      890 บาท      จำนวนผู้สมัคร        28 คน
 • A3 Road bike 30-39 ปี MEN
  ค่าสมัคร      890 บาท      จำนวนผู้สมัคร        44 คน
 • A4 Road bike 40-49 ปี MAN
  ค่าสมัคร      890 บาท      จำนวนผู้สมัคร        63 คน
 • A5 Road bike 50-59 ปี MAN
  ค่าสมัคร      890 บาท      จำนวนผู้สมัคร        32 คน
 • A6 Road bike 60 UP MAN
  ค่าสมัคร      890 บาท      จำนวนผู้สมัคร          5 คน
 • A7 Road bike รุ่นน้ำหนัก 80 kg.UP
  ค่าสมัคร      890 บาท      จำนวนผู้สมัคร          7 คน
 • A8 Road bike รุ่นน้ำหนัก 100 kg.UP
  ค่าสมัคร      890 บาท      จำนวนผู้สมัคร          2 คน
 • B1 Road bike OPEN Woman(หญิง)
  ค่าสมัคร      890 บาท      จำนวนผู้สมัคร          3 คน
 • B3 Road bike 30-39 ปี Woman
  ค่าสมัคร      890 บาท      จำนวนผู้สมัคร          4 คน
 • B4 Road bike 40 UP Woman
  ค่าสมัคร      890 บาท      จำนวนผู้สมัคร        10 คน
 • M1 MTB OPEN ชาย
  ค่าสมัคร      890 บาท      จำนวนผู้สมัคร        11 คน
 • M2 MTB OPEN หญิง
  ค่าสมัคร      890 บาท      จำนวนผู้สมัคร          2 คน
 • M3 MTB 30-39 ชาย
  ค่าสมัคร      890 บาท      จำนวนผู้สมัคร        10 คน
 • M4 MTB 40-49 ชาย
  ค่าสมัคร      890 บาท      จำนวนผู้สมัคร        16 คน
 • M5 MTB อายุ 50 ปีขึ้นไป
  ค่าสมัคร      890 บาท      จำนวนผู้สมัคร          8 คน
 • F1 รุ้น Fat bike ไม่จำกัดอายุ
  ค่าสมัคร      890 บาท      จำนวนผู้สมัคร          3 คน
 • T ใจเกินร้อยพิชิตเส้นทาง
  ค่าสมัคร      890 บาท      จำนวนผู้สมัคร          7 คน
 • ประสงค์รับเสื้อด้วย

 • A0 Road bike เยาวชน ไม่เกิน 18 ปี (รับเสื้อด้วย)
  ค่าสมัคร   1,300 บาท      จำนวนผู้สมัคร          4 คน
 • A1 Road bike OPEN MAN(ทั่วไปชาย) (รับเสื้อด้วย)
  ค่าสมัคร   1,300 บาท      จำนวนผู้สมัคร          6 คน
 • A3 Road bike 30-39 ปี MEN (รับเสื้อด้วย)
  ค่าสมัคร   1,300 บาท      จำนวนผู้สมัคร        15 คน
 • A4 Road bike 40-49 ปี MAN (รับเสื้อด้วย)
  ค่าสมัคร   1,300 บาท      จำนวนผู้สมัคร        37 คน
 • A5 Road bike 50-59 ปี MAN (รับเสื้อด้วย)
  ค่าสมัคร   1,300 บาท      จำนวนผู้สมัคร        29 คน
 • A6 Road bike 60 UP MAN (รับเสื้อด้วย)
  ค่าสมัคร   1,300 บาท      จำนวนผู้สมัคร        10 คน
 • A7 Road bike รุ่นน้ำหนัก 80 kg.UP (รับเสื้อด้วย)
  ค่าสมัคร   1,300 บาท      จำนวนผู้สมัคร          8 คน
 • A8 Road bike รุ่นน้ำหนัก 100 kg.UP (รับเสื้อด้วย)
  ค่าสมัคร   1,300 บาท      จำนวนผู้สมัคร          1 คน
 • B1 Road bike OPEN Woman(หญิง) (รับเสื้อด้วย)
  ค่าสมัคร   1,300 บาท      จำนวนผู้สมัคร          2 คน
 • B3 Road bike 30-39 ปี Woman (รับเสื้อด้วย)
  ค่าสมัคร   1,300 บาท      จำนวนผู้สมัคร          1 คน
 • B4 Road bike 40 UP Woman (รับเสื้อด้วย)
  ค่าสมัคร   1,300 บาท      จำนวนผู้สมัคร          3 คน
 • M1 MTB OPEN ชาย (รับเสื้อด้วย)
  ค่าสมัคร   1,300 บาท      จำนวนผู้สมัคร          9 คน
 • M2 MTB OPEN หญิง (รับเสื้อด้วย)
  ค่าสมัคร   1,300 บาท      จำนวนผู้สมัคร          6 คน
 • M3 MTB 30-39 ชาย (รับเสื้อด้วย)
  ค่าสมัคร   1,300 บาท      จำนวนผู้สมัคร          7 คน
 • M4 MTB 40-49 ชาย (รับเสื้อด้วย)
  ค่าสมัคร   1,300 บาท      จำนวนผู้สมัคร          7 คน
 • M5 MTB อายุ 50 ปีขึ้นไป (รับเสื้อด้วย)
  ค่าสมัคร   1,300 บาท      จำนวนผู้สมัคร        14 คน
 • F1 รุ้น Fat bike ไม่จำกัดอายุ (รับเสื้อด้วย)
  ค่าสมัคร   1,300 บาท      จำนวนผู้สมัคร          3 คน
 • T ใจเกินร้อยพิชิตเส้นทาง (รับเสื้อด้วย)
  ค่าสมัคร   1,300 บาท      จำนวนผู้สมัคร        24 คน
Event Description
update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1588654
	
Red white ่jersey ภูทับเบิก Challenge พบความยิ่งใหญ่ของปี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ตำนาน ไอ้น่องเหล็ก ตามกระเเสเรียกร้อง » อาทิตย์ 29 ต.ค. 2017 จังหวัดเพชรบูรณ์ พบความยิ่งใหญ่ของปี ไอ้น่องเหล็ก เเรงบันดาลใจ ทุบสถิติตัวเรา ภูทับเบิกปีเเห่งขุนเขา ระเบิดความมันส์และคลาสสิก ท่ามกลางขุนเขาทะเลหมอก ดินแดนสวรรค์ของสุดยอดสิงห์นักปั่นใฝ่ฝันมาพิชิตครั้งหนึ่งในชีวิตมาพิชิต111โค้ง ความสูงจากระดับน้ำทะเล 1667 โด่งดังและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ความสูงชัน โค้ง งดงามที่สุด
บนถนนอันสุดแสนคลาสสิกนี้ ท่านจะได้พิสูจน์และท้าทายความสามารถของตนเอง ท่านจะได้ทดสอบความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจ ท่ามกลางอากาศหนาวเย็นที่สูงชันแวดล้อม ด้วยวิวทิวทัศน์ที่สวยงามตระการตา
กิจกรรมในครั้งนี้ นักกีฬาจะถูกบันทึกสถิติเวลาเป็นของตนเองด้วยระบบ Chip Transponder 
ที่ทันสมัย โดยนักกีฬาที่เข้าเส้นชัยในเวลาที่กำหนด จะได้รับการบันทึกสถิติทุกคน
สมาชิกสอบถามเข้ามามาก จะได้ปรับเเต่งรถขึ้นเขาต่อเนื่อง จาก เขาใหญ่ ไป อินทนนท์ ไป ภูทับเบิก 15 ต .ค. 2017 ปีนี้เป็นปีเเห่งขุนเขาจริงๆ สนุกท้าทาย กำลังตัวเองล้วนๆ พิสูจน์ นักกีฬาคนเก่งจริงๆ พิชิต ภูทับเบิก Roadbike Thailand ร่วมกับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว ภูทับเบิก เปิด ตำนาน ภูทับเบิก สนุกบันเทิง พิชิตคลื่นทะเลหมอกเจ้าภูเขา 
(หมายเหตุตอนขาลงนักกีฬาทุกท่านนั่งรถโดยสารเท่านั้น) https://www.youtube.com/watch?v=Q0U_zwN6y0A&t=26s กดชมความสนุกภูทับเบิก

https://www.facebook.com/RoadbikeThailand/


วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม
๑.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว และเส้นทางปั่น
๒. เพื่อลดมลภาวะ และรักษาสิ่งแวดล้อม
๓.เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยการปั่นจักรยาน
๔.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปสนใจในกีฬาจักรยาน ห่างไกลจากยาเสพติด
๕.รายได้บางส่วนซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ ที่จัดกิจกรรม โรงเรียนภูทับเบิกร่วมใจ

การบริการมีดังต่อไปนี้
1. รถนำขบวน
2. รถพยาบาล
3. รถมอเตอร์ไซค์เซอร์วิส
4.รถเก็บจักรยานและรถโดยสารรับส่งนักกีฬาหลังจบกิจกรรม
*หมายเหตุ กำหนดการสตาร์ท 07:00-07:30 น. และรถบริการ(รถเก็บ)
จะออกจากจุดสตาร์ทหลักจากนักกีฬาออกตัวไปแล้ว เวลา 07:40 น.
แนะนำนักกีฬาไม่ควรออกสตาร์ทหลังรถเก็บ เนื่องจากจะทำให้การบริการค่อยข้างลำบาก
ดังนั้นหากนักกีฬาท่านใดที่ออกสตาร์ทหลังจากที่รถเก็บออกไปแล้ว
นักกีฬาจะต้องดูแลตัวเอง เพราะรถเก็บไม่สามารถที่จะถอยมาดูแลท่านได้
5. อาหารเช้า น้ำดื่ม และผลไม้ บริการ
6. จุดให้น้ำ 3 จุด

กิจกรรม King Of Mountain ภูทับเบิก Challenge 2017
วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 อ. หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

ระยะทาง 21 กิโลเมตร

สถานที่ออกสตาร์ท : จุดเริ่มต้นขึ้นภูทับเบิก ภูหินวิวรีสอร์ท

จุด Finish : แยกหน้าด่าน หน่วยพิทักษ์อุทยานทับเบิก
ระยะทาง 21 km
**ค่าสมัคร 890 บาท 
(โล่เกีรยติยศพิชิตภูทับเบิก+ป้าย+จะได้รับเสื้อยืดเนื้อผ้า cotton อย่างดี คนละ 1 ตัว ชิบจับเวลา
+รวมค่ารถโดยสารขาลง+ประกันอุบัติเหตุให้สำหรับนักกีฬาทุกที่เข้าร่วมกิจกรรม อาหาร ผลไม้ น้ำดื่ม))
**ค่าสมัคร 1300 บาท 
(ได้รับเสื้อ KOM เจ้าภูเขา Jersey+เหรียญพิชิตภูทับเบิก+ป้าย ชิบจับเวลา
+รวมค่ารถโดยสารขาลง+ประกันอุบัติเหตุให้สำหรับนักกีฬาทุกที่เข้าร่วมกิจกรรม อาหาร ผลไม้ น้ำดื่ม))
(สำหรับท่านใด มีความประสงค์ให้จัดส่งเสื้อ EMS ให้ ให้เลือกจัดส่งตอนลงสมัครด้วย บวกค่าจัดส่ง 100 บาท ) 
*กติกาในการลงสมัครร่วมกิจกรรม

ทางเราจะสรุปรายชื่อ บนเพจ "Roadbike Thailand"
ตามลิ้ง https://www.facebook.com/RoadbikeThailand
และกระทู้ใน Thaimtb นี้

ประเภทรุ่น
1. รุ่น T ใจเกินร้อยพิชิตเส้นทาง ไม่จำกัดอายุ(ไม่จำกัดรถ) (ทุกท่านที่ปั่นจะได้รับ เหลียญ Road bike Challenge )

2. รุ่นแข่งขัน และรางวัล อันดับ 1-10 ทุกรุ่น
A0 Road bike เยาวชน ไม่เกิน 18 ปี 
A1 Road bike OPEN MAN(ทั่วไปชาย) 
A3 Road bike 30-39 ปี MEN
A4 Road bike 40-49 ปี MAN
A5 Road bike 50-59 ปี MAN
A6 Road bike 60 UP MAN
A7 Road bike รุ่นน้ำหนัก 80 kg.UP 
A8 Road bike รุ่นน้ำหนัก 100 kg.UP 
B1 Road bike OPEN Woman(หญิง)
B3 Road bike 30-39 ปี Woman
B4 Road bike 40 UP Woman
ิฺฺฺ
Mountain Bike (MTB) เสือภูเขา รางวัล อันดับ 1-5 ทุกรุ่น (กติกา ห้ามใส่แฮนด์เสือหมอบ เเต่งได้เต็มที่ ห้ามใส่เครื่องยนต์)
M1 MTB OPEN ชาย
M2 MTB OPEN หญิง
M3 MTB 30-39 ชาย
M4 MTB 40-49 ชาย
M5 MTB อายุ 50 ปีขึ้นไป 
F1 รุ้น Fat bike ไม่จำกัดอายุ
3.รางวัลรถเบาที่สุด 1-3 ในประเทศไทย

4.รางวัลถ้วยอันดับ 1-10 สำหรับ ทีม/ชมรม ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนสมาชิกมาก 

ใช้กฎระเบียบกติกาการแข่งขันใช้ของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นผู้ตัดสิน UCI

-การปล่อยตัว เเต่ละรุ่น ปล่อยห่าง 5 นาที

1.กำหนดระยะเวลาภายใน 4 ชั่วโมง(หากเกินกำหนดระยะเวลา ทางผู้จัดขออนุญาตเก็บขึ้นรถเก็บทันที)
2.ข้อควรระวังในการฝึกซ้อมและแข่งขัน ตอนลงเขา ควรนั่งรถโดยสารลงมายังด้านล่าง
3.นักกีฬาควรใช้เฟือง/สเตอร์ 11-34 / หรือ 12-36 / หรือ 11-40 จานหน้าควรเป็น 50-34 หรือ เพิ่มความยาวของขาจาน
4.ควรใช้เฟืองและโซ่สภาพค่อนข้างใหม่ และควรเปลี่ยนผ้าเบรค /ยางนอก/ยางในใหม่
5.นักกีฬาควรทานน้ำ/อาหาร สม่ำเสมอ ระหว่างก่อนและแข่งขัน
6.นักกีฬาควรสวมหมวกกันน็อค ที่มีรูระบายอากาศค่อนข้างมาก
7.นักกีฬาควรใช้อุปกรณ์ค่อนข้างเบา(ถ้าทำได้)
8.นักกีฬาจะต้องมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง
9.นักกีฬาต้องแสดงใบรับรองแพทย์ ต่อจุดลงทะเบียนรับป้ายเบอร์(ในวันที่ 15 ตุลาคม 2559)
10.นักกีฬาต้องฝากเสื้อกันหนาวไว้ที่จุดลงทะเบียน ณ.ภูหินวิวรีสอร์ท
หน้า 7-11 ตั้งแต่เวลา 09:00-17:00 น.ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 (เพื่อจะได้ใส่ตอนเข้าเส้นชัย เนื่องจากอากาศหนาว)
หรือหากท่านใดมีกระเป๋าจักรยานก็สามารถฝากได้

สำหรับ**ทุกท่านที่สมัคร จะได้รับเสื้อ KOM+ เหรียญพิชิตภูทับเบิก+ป้าย ระบบชิบจับเวลา

1. ถ้วยรางวัลอันดับของแต่ละรุ่น 1-10
2. พิเศษ รางวัล ทีม ส่งนักกีฬามาก 1-10 อันดับ
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยาน
ทั้งนี้เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ ที่จัดกิจกรรม

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 ภูหินวิวรีสอร์ท
07:00-18:00 น.รับเสื้อพร้อมป้ายเบอร์ จุดสตาร์ทจุดเริ่มต้นขึ้นภูทับเบิก จุดลงทะเบียน
วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2559 ภูหินวิวรีสอร์ท
04.30 -6.00 น. ลงทะเบียนรับป้ายเบอร์ รายงานตัวพร้อมกันหน้าเส้นชัย จุดเริ่มต้นขึ้นภูทับเบิก ภูหินวิวรีสอร์ท
06.00 -06.50 น.แนะนำเทคนิคการปั่นพร้อมแนะนำเส้นทางกฎการแข่งขัน/ มอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียน/
พร้อมทั้งประธาน เปิดแข่งขัน
07.00 น. ออกสตาร์ท ภูหินวิวรีสอร์ท
10:00-12:00 น. Finish ณ. แยกหน้าด่าน หน่วยพิทักษ์อุทยานทับเบิก
รับรางวัล ภูทับเบิกรับประทาน น้ำดื่ม+ผลไม้ (นักกีฬาทยอยนั่งรถโดยสารลงจากยอดภูทับเบิก)

……………..พิธีปิดการแข่งขัน………………….
*หมายเหตุ ห้ามนักกีฬาปั่นลงจากยอดภูทับเบิก ต้องนั่งรถโดยสารหรือรถส่วนตัวเท่านั้น
(มีประกันอุบัติเหตุให้สำหรับนักกีฬาทุกที่เข้าร่วมกิจกรรม)
*หากเกิดอุบัติใดๆเกิดขึ้นทุกกรณี นักกีฬาจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ กับทางผู้จัด ทุกประการ นักกีฬาที่สมัครเข้ามา ถือว่ารับทราบกฎและกติกา

ติดต่อสอบถามได้ที่ 081-9149347 มีศักดิ์ ปักษ์ชัยภูมิ

…………….**ปิดรับสมัคร 1 ก.ค 2560**………………
 

 

17440424_1313664508725562_77514854_n.jpg

ภูทับเบิก-2.jpg

p19v8t4r9p12qf1tp91liummgpm751.jpg

17351123_1313664258725587_1693986800_n.jpg

14890347_1811339075800610_3009289281649968813_o.jpg

14884522_1502383916443413_7056424724700240661_o.jpg

15578575_1224201637671850_5406641212560711682_n.jpg

img1491019640207.jpg

16754780_1127840807325242_1838341006_n.jpg

<
Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.