Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

1,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

361 คน

ปิดรับสมัครแล้ว !! ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบสถานะ/แจ้งชำระเงิน

ปิดรับสมัคร และ ปิดการแก้ไขข้อมูลแล้วค่ะ

Event Details
 • วันที่กำหนดแข่ง26 พฤศจิกายน 2560
 • วันที่รับวันสุดท้าย06 พฤศจิกายน 2560
 • รับสมัครทั้งหมด1,000 คน
Event Route
 • เส้นทาง A ประเภท VIP ระยะทาาง 80 กม.
  ค่าสมัคร   1,000 บาท      จำนวนผู้สมัคร        26 คน
 • เส้นทาง A ประเภททั่วไป ระยะทาาง 80 กม.
  ค่าสมัคร      500 บาท      จำนวนผู้สมัคร      154 คน
 • เส้นทาง B ประเภท VIP ระยะทาาง 30 กม.
  ค่าสมัคร   1,000 บาท      จำนวนผู้สมัคร        19 คน
 • เส้นทาง B ประเภททั่วไป ระยะทาาง 30 กม.
  ค่าสมัคร      500 บาท      จำนวนผู้สมัคร      154 คน
 • เส้นทาง C ประเภท VIP ระยะทาาง 10 กม.
  ค่าสมัคร   1,000 บาท      จำนวนผู้สมัคร          8 คน
Event Description

update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1589243

 

ladyao.jpg" 1 คน ให้ 1,000,000 คน รับ"

การร่วมทำบุญบริจาคเงินซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ "คือการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์"

กลุ่มจักรยานสี่สายน้ำ ร่วมกับ โรงพยาบาลลาดยาว ส่วนราชการอำเภอลาดยาว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ขอเชิญร่วมงานปั่นจักรยานการกุศล ในโครงการ 
"ปั่นสร้างบุญ ร่วมสมทบทุน ซื้ออุปกรณ์การแพทย์" 
ให้กับตึกผู้ป่วยนอกหลังใหม่ โรงพยาบาลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

พบกับศิลปินนักปั่นภายในงาน "มอส ปฏิภาณ ปฐวิกานต์"

มอส.jpgความเป็นมา
ด้วยโรงพยาบาลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ แต่ยังขาดแขลนทุนทรัพย์ในการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจมีผลกระทบกับประชาชนทั่วไปที่เข้ามารับบริการ ในหลายๆด้าน 
ชมรมจักรยานสี่สายน้ำ ชมรมจักรยานลาดยาว องค์การปกครองส่วนถ้องถิ่น ตลอดจนส่วนราชการของอำเภอลาดยาว ได้เล็งเห็นสภาพปัญหาและตระหนักถึงความสำคัญ ความจำเป็น จากปัญหาดังกล่าว จึงได้รวมตัวกันเพื่อแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว โดยใช้กิจกรรมการปั่นจักรยานการกุศลหารายได้ เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งการในการช่วยลดบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน และส่งผลไปยังการส่งเสริมและพัฒนาในรูปแบบที่ทุกภาคส่วน ทุกองค์กร ตลอดจนประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพื่อให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยาน และมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ เกิดความรักความสามัคคี
2. เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนักให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้เห็นคุณค่า ความสำคัญของการเล่นกีฬา และออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยาน
3. เพื่อเป็นตัวอย่างในการประหยัดพลังงานและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนสนใจการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการใช้จักรยานกันมากขึ้น
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์
5. เพื่อนำรายได้จากการจัดกิจกรรมมอบสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ให้แก่อาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ โรงพยาบาลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์


ประเภทการรับสมัคร
1. ประเภททั่วไป และ VIP เส้นทาง A ระยะทาง 80 กม. ไม่จำกัดประเภทรถ
ปล่อยตัวเวลา : 08.19 น.
ลักษณะเส้นทาง : ทางลาดยาง
แผนที่เส้นทางจาก Ride With GPS :
https://ridewithgps.com/routes/23007905


2. ประเภททั่วไป และ VIP เส้นทาง B ระยะทาง 30 กม. ไม่จำกัดประเภทรถ
ปล่อยตัวเวลา : 08.29 น.
ลักษณะเส้นทาง : ทางลาดยาง
แผนที่เส้นทางจาก Ride With GPS :
https://ridewithgps.com/trips/15341981

3. ประเภททั่วไป และ VIP เส้นทาง C ระยะทาง 10 กม. ไม่จำกัดประเภทรถ
ปล่อยตัวเวลา : 08.39 น.
ลักษณะเส้นทาง : ทางลาดยาง
แผนที่เส้นทางจาก Ride With GPS :
https://ridewithgps.com/trips/16709446

***ทั้งนี้เวลาการปล่อยตัวทุกรุ่นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

ค่าสมัคร
1. ผู้สมัครทั่วไป ค่าสมัคร 500 บาท ทุกระยะทาง
2. ผู้สมัคร VIP ค่าสมัคร 1,000 บาท ทุกระยะทาง

วิธีการสมัครร่วมกิจกรรม
1. สมัครทาง EVEN THAIMTB : https://event.thaimtb.com/event.php?e=151
2. สมัครด้วยตัวเองที่โรงพยาบาลลาดยาว
3. สมัครที่ LINE ปั่นสร้างบุญฯ : Line ID : @rdv6017f
4. สมัครทาง Facebook Page ปั่นสร้างบุญฯ : https://www.facebook.com/pun4hos4health
5. สมัครผ่านตัวแทนทีมงานสี่สายน้ำ (ที่ท่านรู้จัก)

ของที่ระลึก
- ผู้สมัครประเภททั่วไป จะได้รับเสื้อจักรยาน 1 ตัว
- ผู้สมัครประเภท VIP จะได้รับเสื้อจักรยาน 1 ตัว และ ของทีระลึก

**หมายเหตุ**

สมัครก่อนวันงาน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 12.00 น - 20.00 น. ณ โรงพยาบาลลาดยาว

สมัครหน้างาน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 05.30 น - 07.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

การสมัครและชำระเงินหลังวันที่ 15 ตุลาคม 2560 ทุกกรณีจัดส่งเสื้อและของที่ระลึกให้ภายหลัง

การเปิดรับลงทะเบียน รับเสื้อ และหมายเลขประจำตัว
ผู้ที่สมัครและชำระเงินแล้วสามารถลงทะเบียนได้ดังนี้

วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.00 น. - 20.00 น. โรงพยาบาลลาดยาว

วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 05.00 น. - 07.00 น. โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
**กรณีลงทะเบียนไม่ทัน 07.00 น. ให้มาติดต่อหลังเลิกงาน เนื่องจากต้องเข้าสู่พิธีการแบบและขนาดเสื้อ
 

ss.jpg

  


 

size_new.jpg

 

 การบริจาคเงินเพื่อร่วมสมทบทุนโครงการ (ไม่เกี่ยวกับค่าสมัครลงทะเบียนใน Thai MTB) 
สำหรับท่านที่ต้องการจะบริจาคเงินสมทบทุนเพิ่มเติม สามารถบริจาคได้ตามรายละเอียดนี้
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร กรุงไทย สาขาลาดยาว 
ชื่อบัญชี นายนฤพล แก้วชิงดวง หรือ น.ส.พัชรี พยัคเภท หรือ นายจิรภัทร อินทวัน 
เลขที่บัญชี 606-0-46464-5
หมายเหตุ
เมื่อโอนเงินบริจาคแล้ว กรุณาแจ้งทีมงาน
หรือโทร 0897055404 นฤพล

ข้อกำหนดสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะต้องมีความพร้อมทางร่างกายที่จะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินดียอมรับหากเกิดอุบัติเหตุใดๆ ระหว่างการเข้าร่วม รวมทั้งความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากผู้เข้าร่วมท่านอื่นๆ สภาพอากาศ การจราจร หรือสภาพถนน
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องสวมหมวกกันน็อกตลอดระยะเวลาการปั่นจักรยาน ห้ามถอดออก

กำหนดการภายในงาน
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560
- เปิดรับสมัครหน้างาน (กรณีไม่ได้สมัครผ่าน Thai MTB)
ตั้งแต่เวลา 12.00 น - 20.00 น. 
- เปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่สมัครล่วงหน้า / รับหมายเลขประจำตัวและเสื้อจักรยาน 
ตั้งแต่เวลา 12.00 น - 20.00 น.
** ณ โรงพยาบาลลาดยาว

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560
- 05.00 น. - 07.00 น. เปิดรับสมัครและลงทะเบียน รับเสื้อและหมายเลขรถเพิ่มเติมหน้างาน
- 06.00 น. - 07.30 น. ร่วมรับประทานอาหารเช้า
- 07.00 น. พิธีกรเริ่มกล่าวทักทายผู้เข้าร่วมงาน
- 07.49 น. ประธานกล่าวเปิดงาน
- 08.19 น. ประธานทำพิธีปล่อยตัว ประเภทระยะทาง 80 กม.
- 08.29 น. ปล่อยตัว ประเภทระยะทาง 30 กม.
- 08.39 น. ปล่อยตัว ประเภทระยะทาง 10 กม.
- 09.30 น. เป็นต้นไป ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
- 13.00 น. ปิดงาน
** ณ บริเวณสนามโรงเรียนอนุบาลลาดยาว

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณนฤพล แก้วชิงดวง โทร 089-7055404
จสอ.วินัย น่วมศิริ โทร 086-9492492
สอ.ธงชัย เรี่ยวแรง โทร 089-8599482
นายจิรภัทร อินทวัน

E-Mail : pun4hos@hotmail.com
Line ID : @rdv6017f
Line QRCode : 

line ID2.pngข้อมูลเพิ่มเติม
แนะนำที่พัก (กรณีผู้ร่วมกิจกรรมที่มาจากต่างจังหวัด)

นักปั่นจักยานที่เดินทางมาวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ก่อนวันงาน หากต้องการห้องพักให้ทีมงานติดต่อให้
หรือต้องการที่พักฟรี สถานที่กลางเต๊นท์ ตามที่ทางทีมงานจัดเตรียมไว้ให้ กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าด้วยนะครับ (**สำคัญมาก**)


ที่พักรีสอร์ท
1. นาบัว รีสอร์ท 1 กม. จากสถานที่จัดงาน โทร 056-271488, 082-768-8633
2. นวัต รีสอร์ท 1 กม. จากสถานที่จัดงาน โทร 056 271 998 
3. ไอดิน รีสอร์ท 1 กม. จากสถานที่จัดงาน โทร 056 217 696
4. ณ ดา รีสอร์ท 4 กม. จากสถานที่จัดงาน โทร 089 858 5906
5. โรงแรมสอระ 1 กม. จากสถานที่จัดงาน โทร 056 271 296
6. โรงแรมฮอลิเดย์ 500 เมตร จากสถานที่จัดงาน โทร 056 271 120
7. จันทร์เจ้ารีสอร์ท 29 กม. จากสถานที่จัดงาน ถนนสายเอเซีย โทร 056 870 120
8. ตะวันนา รีสอร์ท 28 กม. จากสถานที่จัดงาน ถนนสายเอเซี โทร 095 560 6335
9. ดอนรัง รีสอร์ท 8 กม. จากสถานที่จัดงาน ถนนสายลาดยาว-อ.สว่างอารมณ์ 095-3319070

ที่พักฟรี (โปรดแจ้งล่วงหน้า ****สำคัญมาก*** โทร 0897055404)
1. ห้องประชุมโรงพยาบาลลาดยาว
2. ห้องประชุมเทศบาลตำบลลาดยาว
3. ลานกางเต๊นโรงเรียนลาดยาววิทาคม 
4. โรงยิมโรงเรียนอนุบาลลาดยาว
5. ศาลาประชาคมอำเภอลาดยาว

ร้านอาหารแนะนำ
ร้านเอสพี ร้านอาหารขนาดกลาง บริการอาหารและเครื่องดื่ม รองรับ 40-50 ท่าน
ร้านใบตอง ร้านอาหารขนาดกลาง บริการอาหารและเครื่องดื่ม รองรับ 40-50 ท่าน
ร้านซี๊ดซ้าด ร้านอาหารขนาดเล็ก บริการอาหารและเครื่องดื่ม รองรับ 30-40 ท่าน
ร้านขวัญ2 ร้านอาหารขนาดกลาง บริการอาหารและเครื่องดื่ม รองรับ 40-50 ท่าน

ร้านอาหารฟาสฟูต ริมฟุตบาท/ร้านข้าวต้มอาหารตามสั่ง
บริเวรถนนหน้าอำเภอ และบริเวณถนนช่วงเส้นทางสามแยกไฟแดง-ไปนครสวรรค์

ร้านอาหารบุฟเฟ่หมูกระทะ
1. ร้าน พุงกลาง หมูกระทะ
2. ร้าน เชล เชล หมูกระทะ
3. ร้าน เอโอหมู กระทะ

ร้านคาเฟ่ แอนด์ บริสโต
1. ร้านอิ่มดี คาเฟ่ แอนด์ บริสโทร (ตรงข้ามธนาคารไทยพานิชย์)
2. ร้านล๊อฟท์ คาเฟ่ (เลี้ยวเข้าทางเข้าศูนย์ท่ารถ 200 เมตร ฝั่งทางไปศาลเจ้าไก่ต่อ)
3. ร้านเค้กหอม (ห่างจากสภ.ลาดยาวไปทาง ศาลเจ้าไก่ต่อ 500 เมตร ฝั่งซ้ายมือ)
4. ร้านมุมหวาน (หน้าที่ว่าการอำเภอ)
5. ร้านนัตสึ คาเฟ่ (ตรงข้ามสนง.เกษตรอำเภอลาดยาว)

--ร้านอาหารและที่พัก จะทำแผนที่ประกอบภายหลัง—


จุดปล่อยตัวและเส้นชัย 
จุดปล่อยตัวจะเริ่มจากโรงเรียนอนุบาลลาดยาว และกลับมาเข้าเส้นชัยที่โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
โดยจะทำการปล่อยตัวระยะทาง 80 กม. เป็นกลุ่มแรก ตามด้วยระยะทาง 30 กม. และระยะทาง 10 กม. ตามลำดับ

เส้นทาง 80 กม.

Route80.pngเส้นทาง 30 กม.

Route30.pngเส้นทาง VIP 10 กม.

Route10.png

แนบไฟล์

received_1273846416002988.jpeg

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.