Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

1,000 คน

ปิดรับสมัครแล้ว !! ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบสถานะ/แจ้งชำระเงิน

ผู้สมัครตั้งแต่ วันที่ 4 ส.ค. เป็นต้นไป - จะได้รับเสื้อภายหลังงาน

Event Details
  • วันที่กำหนดแข่งวันอาทิตย์ 13 ส.ค. 2560
  • รับสมัครวันสุดท้าย 11 ส.ค. 2560 เวลา 12:00 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
  • รับสมัครทั้งหมด1,000 คน
  • รูปแบบแข่งขันแบบปกติ
Event Route
  ค่าสมัคร คน

เสือหมอบ ชาย ระยะทาง 90 กม.
จำนวนผู้สมัคร 0 คน

A เสือหมอบชาย Open (ระยะทาง 90 กม.)600 บาท 0 คน
ฺB เสือหมอบชาย อายุ 30-39 ปี (ระยะทาง 90 กม.)600 บาท 0 คน
C เสือหมอบชาย อายุ 40-49 ปี (ระยะทาง 90 กม.)600 บาท 0 คน
D เสือหมอบชาย อายุ 50-59 ปี (ระยะทาง 90 กม.)600 บาท 0 คน
E เสือหมอบชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป (ระยะทาง 90 กม.)600 บาท 0 คน
F เสือหมอบชาย น้ำหนัก 85 กก. (ระยะทาง 90 กม.)600 บาท 0 คน

เสือหมอบ หญิง ระยะทาง 90 กม.
จำนวนผู้สมัคร 0 คน

G เสือหมอบหญิง Open (ระยะทาง 90 กม.)600 บาท 0 คน
H เสือหมอบหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป (ระยะทาง 90 กม.)600 บาท 0 คน

เสือภูเขา ชาย ระยะทาง 90 กม.
จำนวนผู้สมัคร 0 คน

I เสือภูเขาชาย Open (ระยะทาง 90 กม.)600 บาท 0 คน
J เสือภูเขาชาย อายุ 30-39 ปี (ระยะทาง 90 กม.)600 บาท 0 คน
K เสือภูเขาชาย อายุ 40-49 ปี (ระยะทาง 90 กม.)600 บาท 0 คน
L เสือภูเขาชาย อายุ 50-59 ปี (ระยะทาง 90 กม.)600 บาท 0 คน
M เสือภูเขาชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป (ระยะทาง 90 กม.)600 บาท 0 คน

เสือภูเขา หญิง ระยะทาง 90 กม.
จำนวนผู้สมัคร 0 คน

N เสือภูเขาหญิง Open (ระยะทาง 90 กม.)600 บาท 0 คน

VIP
จำนวนผู้สมัคร 0 คน

P รุ่น VIP1,000 บาท 0 คน
Event Description

update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1571358

รูปภาพ


วันอาทิตย์ 13สิงหาคม2560 เชิญร่วมการแข่งขันจักรยานใจเกินร้อย ปั่น เลย เลงโขง ครั้งที่4(ปั่นร่วมใจไทเลย)

ขอเชิญร่วมการแข่งขัน ชมและเชียร์ จักรยานใจเกินร้อย ปั่น เลย ลงโขง ครั้งที4
บนเส้นทางธรรมชาติ ลัดเลาะขุนเขา เส้นทางจักรยาน มุ่งตรงเมืองเลย ถ่ายรูปสวยๆบริเวณริมน้ำสายธรรมชาติ ด้วยความสนุกสนาน
ระยะทางประมาณ90km ภายในเวลา 5ช.ม.

จัดงานโดย 
ชมรมจักรยานภายในจังหวัดเลย เทศบาลเมืองจังหวัดเลย หอการค้าจังหวัดเลย และสมาคมร่วมใจกู้ภัยเมืองเลย

วัตถุประสงค์การจัดงาน
1.เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายให้กับประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง
2.เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเลย
3.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันจักรยานเป็นกิจกรรมประจำปีของจังหวัดเลย

กติกาการแข่งขัน
1. ดำเนินการแข่งขันตามกติกาของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI)ฉบับล่าสุด และ ข้อกำหนดเฉพาะกาลของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
2. ผู้สมัครแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมใบสมัคร
3. นักจักรยานทุกคนที่ทำการแข่งขันต้องสวมหมวกกันกระแทกและรัดสายรัดคางให้เรียบร้อยระหว่างการแข่งขัน
4. รถจักรยานที่ใช้ในการแข่งขันต้องเป็นจักรยานประเภทถนนเท่านั้นยกเว้นประเภทเสือภูเขาทางเรียบ
5. นักจักรยานทุกคนต้องรายงานตัว และ เซ็นชื่อในใบเริ่มต้นแข่งขันก่อนเวลาเริ่มต้นแข่งขัน 45 นาที การรายตัวจะสิ้นสุดลงก่อนเริ่มการแข่งขัน 20 นาที ถ้านักจักรยานคนใดไม่มีลายเซ็นในใบเริ่มต้นคณะผู้ตัดสินจะถือว่านักจักรยานคนนั้นไม่ได้เริ่มต้นการแข่งขันตามเวลาที่กำหนดในสูจิบัตร
6. นักจักรยานทุกคนเมื่อผ่านเส้นชัยแล้วต้องรายงานตัวต่อนายทะเบียนและเซ็นชื่อในใบลงทะเบียนหลังการแข่งขันทันที มิฉะนั้นจะถือว่าขี่ไม่ครบระยะทาง หรือขี่ไม่ถึงเส้นชัย
7. การตัดสินหาตำแหน่งผู้ชนะเลิศ และ อันดับรองของรุ่นต่างๆ ตัดสินจากอันดับที่เข้าเส้นชัย ไม่ได้ตัดสินจากเวลารวม
8. การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบต้องใช้อุปกรณ์พื้นฐานสำหรับรถจักรยานเสือภูเขาเท่านั้น ขนาดวงล้อที่สามารถเข้าร่วมแข่งขันในรุ่นจักรยานเสือภูเขาทางเรียบได้ล้อต้องมีขนาด 26, 27.5 และ 29 นิ้วเท่านั้น ( จักรยานประเภท Hybride ล้อ 700c นั้นต้องลงแข่งขันในรุ่นจักรยานถนน )
( 8.1 เสือภูเขาทางเรียบสามารถใส่ตะเกียบเข้าแข่งขันได้ ไม่อนุญาตให้ใส่แอร์โร่บาร์ลงทำการแข่งขัน )
( 8.2 เสือภูเขาทางเรียบต้องใช้ยางขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 ) 
9. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องพร้อมให้ตรวจบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ถ้าไม่มีหลักฐานจะถูกปรับเป็นแพ้
10. อายุนับตามปีเกิด
11. การประท้วงให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อคณะกรรมการภายใน 15 นาที หลังการประกาศผลอย่างเป็นทางการ พร้อมเงินประกัน 1,000 บาท ถ้าการประท้วงเป็นผลจะได้รับเงินประกันคืน ถ้าการประท้วงไม่เป็นผลเงินประกันจะถูกริบ
12. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ

เส้นทางการแข่ง
รูปภาพ 

รูปภาพ


แบบเสื้อจักรยานที่ระลึกสำหรับทุกท่านครับ
รูปภาพ

 

เหรียญรางวัลใจเกินร้อย
รูปภาพ
รูปภาพ

ถ้วยรางวัล 1-3
รูปภาพ
ถ้วยรางวัล 4-10
รูปภาพ

ถ้วย VIP
รูปภาพ

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved. https://event.thaimtb.com/