Event Details
  • วันที่กำหนดแข่งวันอาทิตย์ 13 ส.ค. 2560
  • รับสมัครวันสุดท้าย 04 ส.ค. 2560 เวลา 18:00 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
  • รับสมัครทั้งหมด500 คน
  • รูปแบบแข่งขันแบบปกติ
Event Route
  ค่าสมัคร คน
VIP800 บาท 0 คน
A: เสือหมอบ อายุไม่เกิน 30 ขาย400 บาท 0 คน
B: เสือหมอบ อายุ 30-39ปี ขาย400 บาท 0 คน
C: เสือหมอบ อายุ 40-49ปี ขาย400 บาท 0 คน
D: เสือหมอบ อายุ 50-59ปี ขาย400 บาท 0 คน
E: เสือหมอบ อายุ 60ปีขึ้นไป ขาย400 บาท 0 คน
F: เสือหมอบ หญิง ไม่จำกัดอายุ400 บาท 0 คน
G: เสือภูเขา อายุไม่เกิน 30 ขาย400 บาท 0 คน
H: เสือภูเขา อายุ 30-39ปี ขาย400 บาท 0 คน
I: เสือภูเขา อายุ 40-49ปี ขาย400 บาท 0 คน
J: เสือภูเขา อายุ 50-59ปี ขาย400 บาท 0 คน
K: เสือภูเขา อายุ 60ปีขึ้นไป ขาย400 บาท 0 คน
L: เสือภูเขา อายุไม่เกิน 40ปี หญิง400 บาท 0 คน
M: เสือภูเขา อายุ 40ปีขึ้นไป หญิง400 บาท 0 คน
Event Description
update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1610344
 
 
วันอาทิตย์ 13 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลเกาะแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และชมรมจักรยานตำบลเกาะแก้วเชิญร่วมการแข่งขันปั่นจักรยานพิชิตลุ่มน้ำชี ครั้งที่ 2 “เกาะแก้วปั่นรวมใจ เทิดไท้องค์ราชินี” ร่วมการแข่งขัน ชมและเชียร์ การปั่นจักรยานพิชิตลุ่มน้ำชี ครั้งที่ 2 “เกาะแก้วปั่นรวมใจ เทิดไท้องค์ราชินี” บนเส้นทางธรรมชาติ ลัดเลาะทุ่งข้าวเขียวขจี ตลอดริมฝั่งแม่น้ำชีของอำเภอเสลภูมิ อำเภอธวัชบุรี อำเภอทุ่งเขาหลวง และ อำเภอโพนทอง ระยะทาง 56 กิโลเมตร (VIP. ระยะทาง 20 กิโลเมตร) 

จัดงานโดย
เทศบาลตำบลเกาะแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และชมรมจักรยานตำบลเกาะแก้ว

วัตถุประสงค์การจัดงาน
1.เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายให้กับประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง
2.เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเลย
3.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันจักรยานเป็นกิจกรรมประจำปีของตำบลเกาะแก้ว

กติกาการแข่งขัน
1. ดำเนินการแข่งขันตามกติกาของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI)ฉบับล่าสุด และ ข้อกำหนดเฉพาะกาลของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
2. ผู้สมัครแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมใบสมัคร
3. นักจักรยานทุกคนที่ทำการแข่งขันต้องสวมหมวกกันกระแทกและรัดสายรัดคางให้เรียบร้อยระหว่างการแข่งขัน
4. รถจักรยานที่ใช้ในการแข่งขันต้องเป็นจักรยานประเภทถนนเท่านั้นยกเว้นประเภทเสือภูเขาทางเรียบ
5. นักจักรยานทุกคนต้องรายงานตัว และ เซ็นชื่อในใบเริ่มต้นแข่งขันก่อนเวลาเริ่มต้นแข่งขัน 45 นาที การรายตัวจะสิ้นสุดลงก่อนเริ่มการแข่งขัน 20 นาที ถ้านักจักรยานคนใดไม่มีลายเซ็นในใบเริ่มต้นคณะผู้ตัดสินจะถือว่านักจักรยานคนนั้นไม่ได้เริ่มต้นการแข่งขันตามเวลาที่กำหนดในสูจิบัตร
6. นักจักรยานทุกคนเมื่อผ่านเส้นชัยแล้วต้องรายงานตัวต่อนายทะเบียนและเซ็นชื่อในใบลงทะเบียนหลังการแข่งขันทันที มิฉะนั้นจะถือว่าขี่ไม่ครบระยะทาง หรือขี่ไม่ถึงเส้นชัย
7. การตัดสินหาตำแหน่งผู้ชนะเลิศ และ อันดับรองของรุ่นต่างๆ ตัดสินจากอันดับที่เข้าเส้นชัย ไม่ได้ตัดสินจากเวลารวม
8. การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบต้องใช้อุปกรณ์พื้นฐานสำหรับรถจักรยานเสือภูเขาเท่านั้น ขนาดวงล้อที่สามารถเข้าร่วมแข่งขันในรุ่นจักรยานเสือภูเขาทางเรียบได้ล้อต้องมีขนาด 26, 27.5 และ 29 นิ้วเท่านั้น ( จักรยานประเภท Hybride ล้อ 700c นั้นต้องลงแข่งขันในรุ่นจักรยานถนน )
( 8.1 เสือภูเขาทางเรียบไม่สามารถใส่ตะเกียบเข้าแข่งขันได้ ไม่อนุญาตให้ใส่แอร์โร่บาร์ลงทำการแข่งขัน )
( 8.2 เสือภูเขาทางเรียบต้องใช้ยางขนาดไม่ต่ำกว่า 1.9 ) 
9. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องพร้อมให้ตรวจบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ถ้าไม่มีหลักฐานจะถูกปรับเป็นแพ้
10. อายุนับตามปีเกิด ( พ.ศ. 2560 – พ.ศ.เกิด= อายุผู้เข้าแข่งขัน)
11. การประท้วงให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อคณะกรรมการภายใน 15 นาที หลังการประกาศผลอย่างเป็นทางการ พร้อมเงินประกัน 1,000 บาท ถ้าการประท้วงเป็นผลจะได้รับเงินประกันคืน ถ้าการประท้วงไม่เป็นผลเงินประกันจะถูกริบ
12. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ

เส้นทางการแข่งขัน
1.รุ่นทั่วไป (เสือหมอบ และ เสือภูเขา)
เริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว – เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสาย 2044 –เลี้ยวซ้ายสะพานแม่น้ำชีบ้านธวัชดินแดง – บ้านท่าแสบง – เลี้ยวซ้ายเข้าอำเภอเสลภูมิ – เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสาย 2046 ผ่านบ้านนาเมือง – ตำบลโนนชัยศรี – บ้านหนองขี้ม้า – เลี้ยวซ้ายไปบ้านหนองดง – เลี้ยวซ้ายไปบ้านเหล่าแขม – เลี้ยวซ้ายไปมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด - เข้าเส้นชัยอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผ่านพื้นที่ 3 อำเภอ รวมระยะทาง 56 กิโลเมตร
2. รุ่น VIP. และ รุ่นท้องถิ่น (ชาวบ้านในตำบลเกาะแก้ว)
เริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว – เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสาย 2044 –เลี้ยวซ้ายผ่านบ้านท่าม่วง – บ้านหนองสิม – บ้านดอนหาด – บ้านนากระตึบ - รวมระยะทาง 20 กิโลเมตร

ค่าสมัคร
1) รุ่นทั่วไป 400 บาท ทุกรุ่น ได้รับเสื้อจักรยาน (อันดับที่ 1-10 รับถ้วยรางวัล และอันดับที่ 1-5 รับเงินรางวัล 1000/800/600/400/200) +++ นักปั่นจะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันชีวิตทุกท่าน+++
2) รุ่น VIP. 800 บาท (ได้รับถ้วยรางวัลทุกคน พร้อมเสื้อจักรยาน อันดับที่ 1-10 รับถ้วยอันดับ) +++ นักปั่นจะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันชีวิตทุกท่าน+++

วิธีการสมัคร

+++สมัครล่วงหน้าตามช่องทางที่ระบุด้านล่าง ขออนุญาตไม่รับสมัครหน้างาน รับจำนวน 500 คันเท่านั้น เพื่อคุณภาพในการบริหารงานและดูแลนักปั่นอย่างทั่วถึง +++ นักปั่นจะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันชีวิตทุกท่าน+++

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน
089-5752700 อ.หน่อง พีรวุฒิ เวียนติง 
086-6362010 คุณจ๋า
095-6453263 ผอ.ภูวภัทร พิมพิลา

แนบไฟล์

18574991_786085721560014_2005084092_o.jpg

18578645_786085711560015_62622112_n.png

ประเภท และ รุ่นแข่งขัน

Untitled.png

แบบร่าง เสื้องานแข่ง ตัวจริงจะเป็นสีดำ แถบฟ้า โรงงานออกแบบเสร็จจะอัพเดทอีกที่ครับ

18578932_786085741560012_1310722744_n(1).jpg

แผนที่เส้นทางแข่งขัน สำรวจแล้วจะถ่ายภาพมาอัพให้ครับ (ทางเป็นลาดยางทั้งหมด)

 

แนบไฟล์

เบอร์ติดต่อ.png


แสดงแผนที่ GOOGLE MAP แบบเต็มจอ................รูปภาพ
 
 
 
Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved. https://event.thaimtb.com/