Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

500 คน

ผู้สมัครแล้ว

รับหลายช่องทาง คน

Event Details
 • วันที่กำหนดแข่ง30 กรกฎาคม 2560
 • วันที่รับวันสุดท้าย18 กรกฎาคม 2560
 • รับสมัครทั้งหมด500 คน
Event Route
 • A1 : รุ่น Open ชาย
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร        22 คน
 • A2 : รุ่นเยาวชนชาย ไม่เกิน 18 ปี
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          1 คน
 • A3 : รุ่นนักปั่นชาย 35 ปี ขึ้นไป
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร        37 คน
 • B1 : รุ่น Open หญิง
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          7 คน
 • C1: รุ่น Open ชาย ประเภทจักรยานเสือหมอบ(Road Bike)
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร        14 คน
 • C2 : รุ่นเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทจักรยานเสือหมอบ(Road Bike)
  ค่าสมัคร      900 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • C3 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 30-39 ปี ประเภทจักรยานเสือหมอบ(Road Bike)
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร        10 คน
 • C4 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 40-49 ปี ประเภทจักรยานเสือหมอบ(Road Bike)
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร        23 คน
 • C5 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 50-59 ปี ประเภทจักรยานเสือหมอบ(Road Bike)
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร        10 คน
 • C6 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป ประเภทจักรยานเสือหมอบ(Road Bike)
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          3 คน
 • C7 : รุ่น Open ชาย ประเภทจักรยานเสือภูเขา(Mountain Bike)
  ค่าสมัคร      900 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • C8 : รุ่นเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทจักรยานเสือภูเขา(Mountain Bike)
  ค่าสมัคร      900 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • C9 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 30-39 ปี ประเภทจักรยานเสือภูเขา(Mountain Bike)
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          3 คน
 • C10 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 40-49 ปี ประเภทจักรยานเสือภูเขา(Mountain Bike)
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          1 คน
 • C11 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 50-59 ปี ประเภทจักรยานเสือภูเขา(Mountain Bike)
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          1 คน
 • C12 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป ประเภทจักรยานเสือภูเขา(Mountain Bike)
  ค่าสมัคร      900 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • D1 : รุ่น Open หญิง ประเภทจักรยานเสือหมอบ(Road Bike)
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร        11 คน
 • D2 : รุ่นเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทจักรยานเสือหมอบ(Road Bike)
  ค่าสมัคร      900 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • D3 : รุ่น Open หญิง ประเภทจักรยานเสือภูเขา(Mountain Bike)
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          1 คน
 • D4 : รุ่นเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทจักรยานเสือภูเขา(Mountain Bike)
  ค่าสมัคร      900 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
Event Description

update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1619559

 

01TCTC_Opening.jpg


มหกรรมการแข่งขันจักรยาน
Thailand Cycling Tour Challenge 


มหกรรมการแข่งขันจักรยาน Thailand Cycling Tour Challenge ถูกจัดขึ้นโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(Tourism Authority of Thailand) เปิดประสบการณ์ เส้นทางปั่นจักรยานสุดท้าทายในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย 
สนามแรก เส้นทางจอมบึง-สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีและสนามที่สองท้าทายความสามารถของคุณกับเส้นทางของจังหวัดเชียงราย ถือว่าเป็นมหกรรมงานแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ของคนรักการปั่นจักรยานต้องไม่พลาด พร้อมรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย
พร้อมให้คุณประลองความแข็งแกร่งและท้าทายความสามารถของคุณ!

สนามแรก เส้นทางจังหวัดราชบุรี จัดแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 
ระยะทาง 109 กิโลเมตร และระยะทาง 62 กิโลเมตร
เปิดรับสมัครในวันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2560 หรือจนกว่าจะเต็ม 
ทาง https://event.thaimtb.com , Gotorace.com 

สนามที่สอง เส้นทางจังหวัดเชียงราย จัดแข่งขันวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 
ระยะทาง 120 กิโลเมตร และระยะทาง 69 กิโลเมตร
เปิดรับสมัครในวันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม – 19 สิงหาคม 2560 หรือจนกว่าจะเต็ม ทาง Gotorace.com เท่านั้น
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : FB Thailand Cycling Tour Challenge

วัตถุประสงค์ 
• เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้จักรยานในวงกว้างมากขึ้น 
• ยกระดับวงการการแข่งขันจักรยานในประเทศไทย
• เพื่อส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวด้วยจักรยานในเส้นทางจังหวัดราชบุรีและจังหวัดเชียงราย
• เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการเล่นกีฬา ไม่ข้องเกี่ยวกับอบายมุขและยาเสพติด 

ข้อกำหนดและกฎกติกากิจกรรมการแข่งขัน Thailand Cycling Tour Challenge 


เส้นทางจังหวัดราชบุรี
การแข่งขันประเภททีมเดี่ยว
จักรยานประเภท 
• จักรยานเสือหมอบ Road Bike
• จักรยานเสือภูเขา Mountain Bike (หน้ายางไม่ต่ำกว่า 1.95 นิ้ว) *เฉพาะเส้นทางปั่นระยะใกล้

Class A : ประเภทนักปั่นชาย เดี่ยว ระยะไกล ประเภทจักรยานเสือหมอบ (Road Bike)
แบ่งออกเป็น 3 รุ่น ระยะทาง 109 กิโลเมตร 
• A1 : รุ่น Open ชาย
• A2 : รุ่นเยาวชนชาย ไม่เกิน 18 ปี
• A3 : รุ่นนักปั่นชาย 35 ปี ขึ้นไป

Class B : ประเภทนักปั่นหญิง เดี่ยว ระยะไกล ประเภทจักรยานเสือหมอบ (Road Bike)
แบ่งออกเป็น 1 รุ่น ระยะทาง 109 กิโลเมตร 
• B1 : รุ่น Open หญิง

Class C : ประเภทนักปั่นชาย เดี่ยว ระยะใกล้ ประเภทจักรยานเสือหมอบ(Road Bike) และเสือภูเขา(Mountain Bike) 
แบ่งออกเป็น 6 รุ่น 2 ประเภทจักยาน ระยะทาง 62 กิโลเมตร
• C1: รุ่น Open ชาย ประเภทจักรยานเสือหมอบ(Road Bike)
• C2 : รุ่นเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทจักรยานเสือหมอบ(Road Bike)
• C3 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 30-39 ปี ประเภทจักรยานเสือหมอบ(Road Bike)
• C4 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 40-49 ปี ประเภทจักรยานเสือหมอบ(Road Bike)
• C5 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 50-59 ปี ประเภทจักรยานเสือหมอบ(Road Bike)
• C6 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป ประเภทจักรยานเสือหมอบ(Road Bike)
• C7 : รุ่น Open ชาย ประเภทจักรยานเสือภูเขา(Mountain Bike)
• C8 : รุ่นเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทจักรยานเสือภูเขา(Mountain Bike)
• C9 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 30-39 ปี ประเภทจักรยานเสือภูเขา(Mountain Bike)
• C10 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 40-49 ปี ประเภทจักรยานเสือภูเขา(Mountain Bike)
• C11 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 50-59 ปี ประเภทจักรยานเสือภูเขา(Mountain Bike)
• C12 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป ประเภทจักรยานเสือภูเขา(Mountain Bike)

Class D : ประเภทนักปั่นหญิง เดี่ยว ระยะใกล้ ประเภทจักรยานเสือหมอบ(Road Bike) และเสือภูเขา(Mountain Bike) 
แบ่งออกเป็น 2 รุ่น 2 ประเภทจักยาน ระยะทาง 62 กิโลเมตร
• D1 : รุ่น Open หญิง ประเภทจักรยานเสือหมอบ(Road Bike)
• D2 : รุ่นเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทจักรยานเสือหมอบ(Road Bike)
• D3 : รุ่น Open หญิง ประเภทจักรยานเสือภูเขา(Mountain Bike)
• D4 : รุ่นเยาวชนหญิง ประเภทจักรยานเสือภูเขา(Mountain Bike)

หมายเหตุ 
• การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 สนามนักกีฬาสามารถเลือกลงสนามใดสนามหนึ่งเพื่อทำการแข่งขันได้ 
• นักกีฬาที่ลงทำการแข่งขันของทั้ง 2 สนามสามารถร่วมลุ้นรางวัล Man of The Match ได้โดยนำเวลาของทั้ง 2 สนามมารวมกันและผู้ที่ทำเวลาได้น้อยที่สุดคือผู้ชนะทั้งประเภทชายและประเภทหญิง ไม่แบ่งช่วงอายุ 

วันที่รับสมัคร : 
สนามแรก เส้นทางจังหวัดราชบุรี 
รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2560
ช่องทาง : https://event.thaimtb.com , Gotorace.com 
จำนวน : 1,000 คน / สนาม 

ค่าสมัคร : 900 บาททุกคลาส / สนาม
สิ่งที่จะได้รับ 
• BIB ที่ใช้ในการแข่งขัน 
• เหรียญรางวัล
• เอกสารที่ใช้สำหรับการปั่น 
• ของที่ระลึกในแต่ละสนาม 
** เงินค่าสมัครทุกๆ 100 บาท ร่วมสมทบทุนบริจาคเพื่อซื้อจักรยานให้เยาวชนในโรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่


เส้นทางจังหวัดเชียงราย 
รุ่นการแข่งขันประเภททีมเดี่ยว
จักรยานประเภท 
• จักรยานเสือหมอบ Road Bike
• จักรยานเสือภูเขา Mountain Bike (หน้ายางไม่ต่ำกว่า 1.95 นิ้ว) *เฉพาะเส้นทางปั่นระยะใกล้

Class A : ประเภทนักปั่นชาย เดี่ยว ระยะไกล ประเภทจักรยานเสือหมอบ (Road BIke)
แบ่งออกเป็น 3 รุ่น ระยะทาง 120 กิโลเมตร 
• A1 : รุ่น Open ชาย
• A2 : รุ่นเยาวชนชาย ไม่เกิน 18 ปี
• A3 : รุ่นนักปั่นชาย 35 ปี ขึ้นไป

Class B : ประเภทนักปั่นหญิง เดี่ยว ระยะไกล ประเภทจักรยานเสือหมอบ (Road BIke)
แบ่งออกเป็น 1 รุ่น ระยะทาง 120 กิโลเมตร 
• B1 : รุ่น Open หญิง

Class C : ประเภทนักปั่นชาย เดี่ยว ระยะใกล้ ประเภทจักรยานเสือหมอบ(Road Bike) และเสือภูเขา(Mountain Bike) 
แบ่งออกเป็น 12 รุ่น ระยะทาง 69 กิโลเมตร
• C1: รุ่น Open ชาย ประเภทจักรยานเสือหมอบ(Road Bike)
• C2 : รุ่นเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทจักรยานเสือหมอบ(Road Bike)
• C3 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 30-39 ปี ประเภทจักรยานเสือหมอบ(Road Bike)
• C4 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 40-49 ปี ประเภทจักรยานเสือหมอบ(Road Bike)
• C5 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 50-59 ปี ประเภทจักรยานเสือหมอบ(Road Bike)
• C6 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป ประเภทจักรยานเสือหมอบ(Road Bike)
• C7 : รุ่น Open ชาย ประเภทจักรยานเสือภูเขา(Mountain Bike)
• C8 : รุ่นเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทจักรยานเสือภูเขา(Mountain Bike)
• C9 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 30-39 ปี ประเภทจักรยานเสือภูเขา(Mountain Bike)
• C10 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 40-49 ปี ประเภทจักรยานเสือภูเขา(Mountain Bike)
• C11 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 50-59 ปี ประเภทจักรยานเสือภูเขา(Mountain Bike)
• C12 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป ประเภทจักรยานเสือภูเขา(Mountain Bike)

Class D : ประเภทนักปั่นหญิง เดี่ยว ระยะใกล้ ประเภทจักรยานเสือหมอบ(Road Bike) และเสือภูเขา(Mountain Bike) 
แบ่งออกเป็น 12 รุ่น ระยะทาง 69 กิโลเมตร
• D1 : รุ่น Open หญิง ประเภทจักรยานเสือหมอบ(Road Bike)
• D2 : รุ่นเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทจักรยานเสือหมอบ(Road Bike)
• D3 : รุ่น Open หญิง ประเภทจักรยานเสือภูเขา(Mountain Bike)
• D4 : รุ่นเยาวชนหญิง ประเภทจักรยานเสือภูเขา(Mountain Bike)

หมายเหตุ 
• การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 สนามนักกีฬาสามารถเลือกลงสนามใดสนามหนึ่งเพื่อทำการแข่งขันได้ 
• นักกีฬาที่ลงทำการแข่งขันของทั้ง 2 สนามสามารถร่วมลุ้นรางวัล Man of The Match ได้โดยนำเวลาของทั้ง 2 สนามมารวมกันและผู้ที่ทำเวลาได้น้อยที่สุดคือผู้ชนะทั้งประเภทชายและประเภทหญิง ไม่แบ่งช่วงอายุ 

วันที่รับสมัคร : 
สนามที่สอง เส้นทางจังหวัดเชียงราย
เปิดรับสมัครในวันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม – 19 สิงหาคม 2560
ช่องทาง : Gotorace.com 
จำนวน : 1,000 คน / สนาม 
ค่าสมัคร : 900 บาททุกคลาส / สนาม

สิ่งที่จะได้รับ 
• BIB ที่ใช้ในการแข่งขัน 
• เหรียญรางวัล
• เอกสารที่ใช้สำหรับการปั่น 
• ของที่ระลึกในแต่ละสนาม 
** เงินค่าสมัครทุกๆ 100 บาท ร่วมสมทบทุนบริจาคเพื่อซื้อจักรยานให้เยาวชนในโรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่

กฎกติกาการแข่งขัน 
1. รถจักรยานประเภทเสือหมอบ(Road Bike) ขนาดล้อ 700 C เท่านั้น ไม่อนุญาตรถไทม์ไทรอัล 
2. รถจักรยานเสือภูเขา (Mountain Bike) หน้ายางไม่ต่ำกว่า 1.95 นิ้ว
3. การแข่งขันจะยึดกติกาการแข่งขันจักรยานของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) และสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับระเบียงการแข่งขัน Thailand Cycling Tour Challenge ฉบับนี้ 
4. ผู้เข้าร่วมจะต้องสวมหมวกกันกระแทกสำหรับจักรยานและรัดสายรัดให้เรียบร้อย ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน
5. ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องใช้จักรยานที่มีสภาพสมบูรณ์ มีระบบห้ามล้อ สามารถใช้งานได้ 100%
6. ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องมีป้ายหมายเลขติดอยู่ที่ตัว (ด้านหลัง) และหลักอาน
7. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องติดระบบจับเวลาไว้ที่จักรยาน
8. ไม่อนุญาตให้ติดตั้ง แอร์โร่บาร์ลงการแข่งขัน
9. ไม่อนุญาติให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันต่างรุ่นการแข่งขันปั่น Draft กันในระหว่างการแข่งขัน
10. ไม่อนุญาติให้ Draft รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
11. ไม่อนุญาติให้ทีมเซอร์วิส รถเซอร์วิสทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ เข้าร่วมอยู่ในขบวน แต่สามารถเข้าเซอร์วิสได้ในจุดบริการที่ทางผู้จัด จัดให้เท่านั้น (Neutralization Zone) หากฝ่าฝืนทางกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การแข่งขันได้ทันที
12. ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องผ่านจุด Check Point ตามที่กำหนด
13. ทีมผู้จัดมีรถเซอร์วิส คอยนำผู้เข้าร่วมแข่งขันขึ้นรถในกรณีที่ปั่นไม่ไหวและจะนำมาลงที่เส้นชัยเท่านั้น 
14. ป้ายหมายเลขจะติดอยู่ที่หลังซ้ายขวา และ หลักอานเท่านั้น
15. ป้ายหมายเลขที่หลังจะใช้สำหรับรับถ้วยที่ระลึกและเหรียญรางวัล
16. เส้นทางระหว่างที่ขบวนจักรยานผ่านจะมีการอำนวยการจราจรให้ตลอดเส้นทาง แต่ไม่ได้ปิด 100% ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องปั่นด้วยความระมัดระวัง
17. ทางผู้จัดจะมีใบ Safety Check กรอกข้อมูลส่วนตัว และแปะไว้บนท่อบน (Top Tube) ของจักรยานเท่านั้น มีไว้เพื่อกรณีผู้เข้าร่วมแข่งขันหมดสติ และทีมเข้าช่วยเหลือจะได้ทราบข้อมูลเบื้องต้น
18. การตัดสินจะตัดสินจากภาพถ่าย, วีดีโอ และระบบการจับเวลา
19. ระหว่างการแข่งขันผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องไม่มีท่าทางหรือกริยาที่จะทำร้าย ผู้เข้าร่วมแข่งขันด้วยกัน ถ้ากรรมการมีดุลพินิจว่าจงใจหรือทำร้ายผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จะตัดสิทธิ์ทันที
20. หากมีการประท้วงผลการแข่งขัน กรรมการจะให้ตัดสินผลการแข่งขันจากภาพถ่าย และการวัดผลจากระบบจับเวลา พร้อมกรรมการบุคคล เป็นการตัดสินชี้ขาด โดยก่อนประท้วงต้องวางเงินมัดจำการประท้วง 1,000 บาท หากการประท้วงมีผลจะนำเงินมัดจำคืน
21. ผู้จัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบความเสียหายต่อจักรยานของทางผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ในทุกกรณี
22. ผู้จัดการแข่งขัน ได้จัดทำประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม) รองรับการจัดกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้ให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ได้ลงทะเบียนตามกติกาของผู้จัดงานฯ
23. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
แนบไฟล์
05TCTC_Jersey.jpg
06TCTC_JerseySize.jpg
08TCTC_BIB.jpg
07TCTC_BIB.jpg
13TCTC_R62Ratchaburi.jpg
12TCTC_R109Ratchaburi.jpg
 
 
Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.