Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

500 คน

Event Details
  • วันที่กำหนดแข่งวันเสาร์ 5 ส.ค. 2560
  • รับสมัครวันสุดท้าย 04 ส.ค. 2560 เวลา 09:05 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
  • รับสมัครทั้งหมด500 คน
  • รูปแบบแข่งขันแบบปกติ
Event Route
  ค่าสมัคร คน
A2: Male Super Under 18 yrs.500 บาท 0 คน
B2: Female Super Under 18 yrs.500 บาท 0 คน
A1: Male Expert Pro Open500 บาท 0 คน
B1: Female Expert Pro Open500 บาท 0 คน
A3: Male Amature 30-39 yrs.500 บาท 0 คน
B3: Female Amature 30 yrs. Over500 บาท 0 คน
A4: Male Amature 40-49 yrs.500 บาท 0 คน
A1: Male Expert Pro Open (3Stage)1,000 บาท 0 คน
A5: Male Amature 50 yrs. Over500 บาท 0 คน
B1: Female Expert Pro Open (3Stage)1,000 บาท 0 คน
A2: Male Super Under 18 yrs. (3Stage)1,000 บาท 0 คน
B2: Female Super Under 18 yrs. (3Stage)1,000 บาท 0 คน
A3: Male Amature 30-39 yrs. (3Stage)1,000 บาท 0 คน
B3: Female Amature 30 yrs. Over (3Stage)1,000 บาท 0 คน
A4: Male Amature 40-49 yrs. (3Stage)1,000 บาท 0 คน
A5: Male Amature 50 yrs. Over (3Stage)1,000 บาท 0 คน
Event Description

 

 

SUPER ONE BIKE 2017
CYCLING RACE CIRCUIT SERIESการแข่งขันจักรยานรูปแบบใหม่ในสไตล์ Racing Circuit เก็บคะแนนสะสมเพื่อหาแชมป์ประจำปี
ผู้เข้าแข่งขันจะได้สัมผัสบรรยากาศสนามแข่งและรูปแบบการแข่งขันในแบบเซอร์กิตบนสนามแข่งรถชั้นนำของประเทศ
นักกีฬาจักรยานประเภทมืออาชีพและสมัครเล่นจะได้พิสูจน์และท้าทยความความสามารถของตนเองและยังเป็นการพัฒนาทักษะการปั่นจักรยานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รูปแบบการแข่งขัน
Inline Race เก็บคะแนนสะสมประจำปี 3 สนาม


ตารางการแข่งขัน SUPER ONE BIKE CYCLING RACE CIRCUIT SERIRS 2017
สนาม 1 : วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 / สนามพีระ อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดชลบุรี / ระยะทางต่อรอบ 2.4 กม.
สนาม 2 : วันที่ 5 สิงหาคม 2560 / สนามปทุมธานีสปีดเวย์ จังหวัดปทุมธานี/ ระยะทางต่อรอบ 1.9 กม.
สนาม 3 : วันที่ 3 กันยายน 2560 / สนามแก่งกระจานเซอร์กิต จังหวัดเพชรบุรี / ระยะทางต่อรอบ 2.9 กม.

**อันดับและเงินรางวัลประจำสนาม
อันดับที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
อันดับที่ 2 เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
อันดับที่ 3 เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
อันดับที่ 4 เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
อันดับที่ 5 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
อันดับที่ 6 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
อันดับที่ 7 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
อันดับที่ 8 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
อันดับที่ 9 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
อันดับที่ 10 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

***แชมป์ประจำปี 8 รุ่น
เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลแชมป์ประจำปี

กำหนดการแข่งขัน
7.00 – 8.00 : ลงทะเบียน / รับประทานอาหารเช้า
8.00 – 8.30 : ประชุมนักแข่งชี้แจงกติกาการแข่งขัน
8.30 – 8.45 : พิธีเปิดการแข่งขัน
9.00 – 9.50 : การแข่งขันรุ่นบุคคลทั่วไป อายุ 50 ปีขึ้นไป (ชาย) หรือรุ่น A5 / จำนวน 7 รอบสนาม
10.00 – 10.50 : การแข่งขันรุ่นบุคคลทั่วไป อายุ 40-49 ปี (ชาย) หรือรุ่น A4 / จำนวน 10 รอบสนาม
11.00 – 11.50 : การแข่งขันรุ่นบุคคลทั่วไป อายุ 30-39 ปี (ชาย) หรือรุ่น A3 / จำนวน 12 รอบสนาม
มอบรางวัลช่วงเช้า 3 รุ่น
12.00 – 12.50 : พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.50 : การแข่งขันรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี (ชาย) หรือรุ่น A2 / จำนวน 12 รอบสนาม
14.00 – 14.50 : การแข่งขันรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี (หญิง) หรือรุ่น B2 / จำนวน 10 รอบสนาม
15.00 – 15.50 : การแข่งขันรุ่นบุคคลทั่วไป อายุ 30 ปีขึ้นไป (หญิง) หรือรุ่น B3 / จำนวน 7 รอบสนาม
16.00 – 16.50 : การแข่งขันรุ่นทั่วไป (ชาย) หรือรุ่น A1/ จำนวน 20 รอบสนาม
17.00 – 17.50 : การแข่งขันรุ่นทั่วไป (หญิง) หรือรุ่น B1 / จำนวน 12 รอบสนาม
มอบรางวัลช่วงบ่าย 5 รุ่น
18.00 : จบการแข่งขัน

*หมายเหตุ
-โปรแกรมการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
-จำนวนรอบการแข่งขันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนรอบตามระยะทางของแต่ละสนาม

การแบ่งประเภทรุ่นดังนี้
ประเภทรถถนน (เสือหมอบ)
1.เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี (ชาย) / Male Super Under 18 yrs.
2.เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี (หญิง) / Female Super Under 18 yrs.
3.ทั่วไป (ชาย) / Male Expert Pro Open
4.ทั่วไป (หญิง) / Female Expert Pro Open
5.บุคคลทั่วไป อายุ 30-39 ปี (ชาย) / Male Amature 30-39 yrs.
6.บุคคลทั่วไป อายุ 30 ปีขึ้นไป (หญิง) / Female Amature 30 yrs. Over
7.บุคคลทั่วไป อายุ 40-49 ปี (ชาย) / Male Amature 40-49 yrs.
8.บุคคลทั่วไป อายุ 50 ปีขึ้นไป (ชาย) / Male Amature 50 yrs. Over
(มีชิพจับเวลาให้กับทุกท่าน) *หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกรุ่น หากโดนน็อครอบถูกตัดสินให้ออกจากการแข่งขัน

การสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
1.ประเภทรายสนาม / ค่าสมัคร 500 บาท ต่อ 1 สนาม
2.ประเภทชิงแชมป์ประจำปี / ค่าสมัคร 1,000 บาท / 3 สนาม
รางวัล สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1.เหรียญรางวัลเกียรติยศ ได้ทุกคนที่สมัครและทำการแข่งขันจนจบการแข่งขัน
2.ถ้วยรางวัลเกียรติยศอันดับ 1-10 สำหรับทุกรุ่นอายุ ที่ติดอันดับ
3.เงินรางวัลประจำสนาม

4.ถ้วยพร้อมเงินรางวัลประจำปี (สำหรับผู้สมัครในรูปแบบเก็บคะแนนสะสมประจำปี)

point.jpgการบริการมีดังนี้

1.อาหารเช้า และอาหารมื้อเที่ยง

2.นํ้าดื่ม บริการ

3.ประกันอุบัติเหตุ

4. รถพยาบาล

ข้อกำหนดบังคับ ในการขับขี่ สำหรับผู้เข้าร่วม

1.ผู้เข้าร่วมที่อายุน้อยกว่า 18 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองและลงชื่อรับทราบเงื่อนไขการเข้าร่วม ผู้สมัครทุกท่านจะต้องมีความพร้อมทางร่างกายและสุขภาพที่จะสามารถเข้าร่วมได้ ท่านที่ทำการลงทะเบียนยินดียอมรับหากเกิดอุบัติเหตุใดๆ ระหว่างการเข้าร่วม รวมทั้งความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากผู้เข้าร่วมท่านอื่นๆ สภาพอากาศที่เลวร้าย การจราจร หรือ สภาพถนน อุปกรณ์

2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม SUPER ONE BIKE CYCLING RACE CIRCUIT SERIRS 2017 จะต้องสวมหมวกกันน๊อกตลอดระยะเวลาการขับขี่ ห้ามถอดออกระหว่างการขับขี่เด็ดขาด

3.อุปกรณ์ / จักรยาน ดังต่อไปนี้ ไม่อนุญาตให้เข้าร่วม • ขวดนํ้า/กระป๋อง ที่อาจแตกได้ระหว่างการขับขี่ (เช่น ขวดแก้ว) หรือแบบอลูมิเนียมที่เสี่ยงให้เกิดอันตราย แก่ผู้เข้าร่วมท่านอื่นๆ

4.ความปลอดภัยระหว่างการแข่งขัน จะมีการดูแลความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ ประจำตามจุดต่างๆ ผู้เข้าร่วมจะต้องติดหมายเลขที่บริเวณหลัง และที่ใต้อานจักรยานตลอดเวลา โดยห้ามทำการปรับแต่ง ตัด หรือ ทำให้ขนาดต่างไปจากเดิม การปล่อยตัว ที ผู้เข้าร่วมจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของฝ่ายจัดการกิจกรรมอย่างเคร่งครัด

5.การบริการทางการแพทย์ บริการทางการแพทย์ จะประกอบไปด้วยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ฉุกเฉิน และรถพยาบาล ผู้เข้าร่วมสามารถหยุดชั่วคราวหรือออกจากการแข่งขันได้หากมีการบาดเจ็บหรือประสบอุบัติเหตุ เพื่อให้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วที่สุด กรณีต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ใกล้ที่สุด

6.การจับเวลา จะมีการจับเวลาการแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าร่วม จะได้รับแผ่นหมายเลข โดยมีเซ็นเซอร์จับเวลาติดไว้ โดยท่านจะต้องติดไว้ที่หลักอานจักรยาน เพื่อทำการตรวจสอบเวลาตามจุดที่ได้ติดตั้งเครื่องจับเวลาไว้

7.การตัดสิน การตัดสินใช้ระบบภาพวีดีโอ เป็นการตัดสิน UCI และระบบชิพ สำหรับจับเวลา 8.ลิขสิทธิ์การบันทึกภาพ ผู้เข้าร่วม กิจกรรมยินดีให้ผู้จัด (หรือผู้ร่วมจัด) บันทึกภาพตลอดระยะเวลา เพื่อนำมาใช้ แก้ไข ดัดแปลง ชื่อผู้เข้าร่วม เสียง ภายใต้ลิขสิทธิ์ของผู้จัดได้

บริษัท สนใจโฆษณาสนันสนุนกิจกรรม ติดต่อสอบถามได้ที่ : 082-0928777 / 080-4857878
เริ่มเปิดรับสมัคร วันที่ 1พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2560 (เปิดรับสมัครล่วงหน้าผ่านทาง https://event.thaimtb.comเท่านั้น)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Announcement for new schedule and information of competition.

New series title: SUPER ONE BIKE 2017 CYCLING RACE CIRCUIT SERIES

Competition program
*Round 2 : August 5, 2017 / Pathum Thani Speedway Pathum Thani Province / Distance 1.9 km. 

*Round 3 : September 3, 2017 / Kaengkrachan Circuit Petchaburi Province/
Distance 2.9 km

*Rank and prize money on the each competition round.
1st place prize money 10,000 baht with trophy
2nd place prize money 8,000 baht with trophy.
3rd place prize money of 6,000 baht with trophy.
4th place prize money 4,000 baht with trophy.
5th place prize money 2,000 baht with trophy.
6th place prize money 1,000 baht with trophy.
7th place prize money 1,000 baht with trophy
8th place prize money 1,000 baht with trophy.
9th place prize money 1,000 baht with trophy
10th place prize money 1,000 baht with trophy

All of 8 championship classes will awarded 
20,000 baht prize money with the season championship trophy.

The team apologizes for your inconvenience.
We please to receive feedback from everyone.
And we will continuously improve for further competition. 

Thank you, 
SUPER ONE BIKE 2017 CYCLING RACE CIRCUIT SERIES
#SuperOneBike2017
#adventurebikeclub
#Truevisions
#CP
#toyota
#hunterformen
#freshinfinity

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved. https://event.thaimtb.com/