Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

1,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

0 คน

ปิดรับสมัครแล้ว !! ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบสถานะ/แจ้งชำระเงิน

กรณี สมัครหลังวันที่ 26 ม.ค - 20 ก.พ อาจจะได้รับเสื้อไม่ตรงไซส์ และไม่มีประกันชีวิต......ปิดการแจ้งชำระเงิน วันสุดท้าย วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 23:00.......หลังจากนั้น ผู้ที่มี สถานะ "รอชำระ" จะถูกเปลี่ยนเป็น "คัดชื่อออก" ค่ะ

Event Details
 • วันที่กำหนดแข่ง25 กุมภาพันธ์ 2561
 • รับสมัครวันสุดท้าย20 กุมภาพันธ์ 2561
 • จ่ายเงินวันสุดท้าย20 กุมภาพันธ์ 2561
 • รับสมัครทั้งหมด1,000 คน
Event Route
 • AO: Road Female OPEN
  ค่าสมัคร      750 บาท      จำนวนผู้สมัคร        42 คน
 • A3: Road Female 30-39Y
  ค่าสมัคร      750 บาท      จำนวนผู้สมัคร        19 คน
 • A4: Road Female 40-49Y
  ค่าสมัคร      750 บาท      จำนวนผู้สมัคร        48 คน
 • A5: Road Female 50Y up
  ค่าสมัคร      750 บาท      จำนวนผู้สมัคร        32 คน
 • BO: MTB Female OPEN
  ค่าสมัคร      750 บาท      จำนวนผู้สมัคร        15 คน
 • B3: MTB Female 30-39Y
  ค่าสมัคร      750 บาท      จำนวนผู้สมัคร          4 คน
 • B4: MTB Female 40-49Y
  ค่าสมัคร      750 บาท      จำนวนผู้สมัคร        22 คน
 • B5: MTB Female 50Y up
  ค่าสมัคร      750 บาท      จำนวนผู้สมัคร        30 คน
 • VIP (40km)
  ค่าสมัคร   1,000 บาท      จำนวนผู้สมัคร      241 คน
Event Description
update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1659307
 
 
รูปภาพ
 
Thai Angel cycling 
เนื่องด้วยกลุ่ม Thai Angel Cycling ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมกันจัดกิจกรรมปั่นจักรยานหญิง ภายใต้ชื่อ “Thai Angel cycling” เป็นงานแข่งขันจักรยานชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นาทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพฯ ณ เทศบาลนครหาดใหญ่ วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

1.หลักการและเหตุผล 
สืบเนื่องจากปีที่ผ่านมาโครงการจัดแข่งจักรยานในจังหวัดสงขลา ได้รับการตอบรับอย่างดีจาก นักกีฬาจักรยานทั้งภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง และได้มีนักกีฬาน้องใหม่ในวงการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่เนื่องด้วยการจัดการแข่งขันทุกงานผ่านมา ยังไม่มีงานที่เน้นจากัดการปั่นเฉพาะผู้หญิง ทั้งที่จานวน นักปั่นหญิงมีจานวนมาก แต่ยังไม่มีสนามให้ลงแข่งทดสอบฝีมือเท่าที่ควร ทาให้ขาดกาลังใจในการฝึกซ้อม ดังนั้น โครงการนี้จึงได้เกิดขึ้นเพื่อให้นักปั่นจักรยานผู้หญิง ให้ได้มีโอกาสมารวมตัวกันแสดงศักยภาพ และนอกจากจะมุ่งเน้นการฝึกฝนการปั่นจักรยานของผู้หญิง ยังสร้างค่านิยมในหมู่นักปั่นหญิงให้รักสุขภาพและ มีจิตสาธารณะทาเพื่อสังคม เพื่อความยั่งยืนในอนาคต 

2. วัตถุประสงค์ 
1. รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อนาทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. ส่งเสริมการปั่นจักรยานในหมู่นักปั่นหญิง ให้มีการรวมตัวกันมากขึ้น 
3. กระตุ้นให้มีการส่งเสริมศักยภาพ ฝึกฝน และเรียนรู้วิธีการปั่นจักรยานอย่างถูกวิธี 
4. ส่งเสริมการใช้จักรยานเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการลดโลกร้อน
5. สร้างค่านิยมในหมู่ นักปั่นหญิง ให้ รักสุขภาพและ มีจิตสาธารณะทาเพื่อสังคมด้วย 
6. ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา สร้างความสามัคคีในหมู่นักปั่นสงขลา
 
3. เป้าหมาย 
กำหนดเป้าหมายของโครงการ โดยคาดหวังจากสมาชิกนักแข่งและผู้สนใจทั่วทุกพื้นที่ของ จังหวัดสงขลา และจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศไทย จะร่วมโครงการนี้ประมาณ 1000 - 2000 คน 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย
1. นักกีฬาจักรยาน หญิง
2. ผู้ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ และปั่นผู้จักรยานทุกประเภททั้งชายและหญิง
3. นักกีฬาจักรยานในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศที่ให้ความสนใจ
4. นักปั่นจักรยานที่ต้องการร่วมการกุศล
5. สถานที่ดาเนินการ 
ลานพระบรมรูป ร.5 สวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่ 
 

เส้นทางจักรยาน
เส้นทางปั่นแข่งขั่น จาก เทศบาลนครหาดใหญ่ ไป บ้านหว้าหลัง ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา 
รูปภาพ
 

เส้นทาง vip จาก เทศบาลนครหาดใหญ่ ไป เนินพิจิตร
รูปภาพ

 
6. กิจกรรม 

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
ตั้งแต่เวลา 13.00 -21.00 น.ลงทะเบียนนักแข่ง และ เริ่มกิจกรรมร้านค้า การบริจาคโลหิต

วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 
ตั้งแต่เวลา 6.00 -13.30 น.
-เวลา 05.30 - 07.00 น. ลงทะเบียนรับเสื้อ , รับประทานอาหารเช้า
-เวลา 07.30 น. ประธานในพิธีปล่อยตัวนักปั่น
-เวลา 11.00 – 12.00 น. เข้าเส้นชัย และรับเหรียญรางวัล พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน , เครื่องดื่ม
-เวลา 13.30 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม 
 

7.การปั่นจักรยาน แบ่งเป็น 2 ประเภท 

1. การแข่งขัน เสือหมอบและเสือภูเขา เฉพาะนักปั่นหญิง ระยะทาง 70 km 
ค่าสมัคร 750 ได้รับเสื้อปั่น 1 ตัว 

ถ้วยรางวัล
- ถ้วยรางวัลพระราชทานมีเฉพาะ ลำดับที่ 1 รุ่น open จักรยานเสือหมอบ
- ถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเฉพาะ ลำดับที่ 1 รุ่น open จักรยานเสือภูเขา
- ถ้วยรางวัลรุ่นแข่งขัน แจกถ้วยอันดับ 1-10 และได้รับเหรียญทุกคนที่เข้าเส้นชัย

เงินรางวัล
1.1 รุ่น open ไม่จากัดอายุ เงินรางวัล 6 ลำดับ 10000, 7000, 5000 , 2000 , 1000, 500 เรียงตามลำดับ 
1.2 อายุ 30-39 ปี เงินรางวัล 6 ลำดับ 3000, 2000, 1500, 1000 , 700 , 500 เรียงตามลำดับ 
1.3 อายุ 40-49 ปี เงินรางวัล 6 ลำดับ 3000, 2000, 1500, 1000, 700 , 500 เรียงตามลำดับ 
1.4 อายุ 50 ปี ขึ้นไป เงินรางวัล 6 ลำดับ 3000, 2000, 1500, 1000 , 700 , 500 เรียงตามลำดับ 
 

2. ปั่น vip ท่องเที่ยวไม่จากัด เพศ อายุ และชนิดจักรยาน ระยะทาง 40 km ค่าสมัคร 1000 ได้รับเสื้อปั่น 1 ตัว ผ้าบัฟ 1 ผืน เป้กันน้ำ 1 ใบ
มีถ้วยรางวัลสาหรับ 200 ท่านแรก (ชาย 100 หญิง 100) ที่เข้าเส้นชัย และผู้ที่สมัคร vip ทุกท่านที่เข้าเส้นชัยได้รับเหรียญรางวัล
 

การรับสมัคร
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ http://event.thaimtb.com
เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะครบตามจำนวน 2,000 ท่าน หรือไม่เกินวันที่ 25 มกราคม 2561

สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อเสื้ออย่างเดียว ราคา 750 บาทนะคะค่าส่งems 50฿ 
ติดต่อโดยตรงที่ npd sport เลยค่ะ
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 9514582699
ผ่านเวบไซต์ http://www.npdevent.com
หรือ

การติดต่อสอบถาม
facebook fanpage : Thai Angel cycling 
https://www.facebook.com/thaiangelcycling/

ผู้จัด
ต้น/น.ส.กษมา เครือเนียม 094-5322654 (Line : tonkasama28)
Facebook : tonkasama Boatbakery

เดช/ร.อ.อภิเดช แก้วกระจาย 087-5302552

1510589324515.jpg

1510589326627.jpg

1510589317667.jpg

1 thai angel poster.jpg

 

 

 

กติกาและเงื่อนไขการแข่งขันจักรยานทางเรียบ (เสือภูเขา)
1. การแข่งขันใช้กฎกติกาการแข่งขันจักรยานของคณะกรรมการการแข่งขันเท่านั้น
2. รถเซอร์วิสของแต่ละทีม (ถ้ามี) ให้วิ่งหลังขบวนนักแข่งเท่านั้น ไม่อนุญาตให้วิ่งแทรกขบวนนักแข่ง
3. เพื่อเซอร์วิสทีมของตัวเอง นอกจากได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้ควบคุมการแข่งขันเท่านั้น
4. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรรมการจัดการแข่งขันอย่างเคร่งครัดตลอดเส้นทาง
การแข่งขัน
5. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้จักรยาน 2 ล้อ ตัวถังต้องเป็นของเสือภูเขาเท่านั้น
6. แฮนด์ต้องเป็นของเสือภูเขาเท่านั้น
7. ไม่จํากัดวงล้อ
8. สามารถใช้ยางเสือภูเขาได้ทุกชนิด ขนาดของหน้ายางไม่ต่ํากว่า 1.5 นิ้ว
9.ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมหมวกกันกระแทกศีรษะและกระชับสายรัดคางตลอดเวลาการแข่งขัน
10.ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่รถจักรยานของผู้เข้าแข่งขันและผู้เกี่ยวข้อง จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย
ใดๆ จากผู้จัดการแข่งขันได้
11.ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องติดป้ายเบอร์สําหรับแข่งขัน ที่หน้ารถและหลังเสื้ออย่างชัดเจน ห้ามตัด พับ หรือ
เจาะรูใดๆ ทั้งสิ้น หากหลุดและอยู่ในสภาพที่มองไม่ชัดเจน กรรมการจะไม่รับผิดชอบและไม่รับการ
ประท้วงใดๆ ทั้งสิ้น
12.ระหว่างเส้นทางการแข่งขันจะมีเจ้าหน้าที่ดูแล พร้อมเจ้าหน้าที่สื่อสาร
13.หลักฐานในการรับรางวัล ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลทุกรุ่น ต้องแสดงหลักฐานที่ทางราชการออกให้
ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
14.ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ํากว่า 15 ปีต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
15.รุ่นอายุใช้ตามเกณฑ์ปีปัจจุบัน ลบด้วย ปีพ.ศ. ที่เกิด
16.การประท้วงผลการตัดสิน ต้องทําเป็นลายลักษณ์อักษร ยื่นต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ภายใน
30 นาทีหลังประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ และต้องวางเงินประกัน 2000 บาท (หากการประท้วง
เป็นผลจะคืนเงินประกันให้)
17.การตัดสินของคณะกรรมการกลางถือเป็นที่สิ้นสุด
18.เนื่องจากในการแข่งขันครั้งนี้ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ มีความจําเป็นต้องใช้ทางสาธารณะและ
ทางหลวงจังหวัด ดังนั้นผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
19.เส้นทางการแข่งขันเป็นภูเขาลาดชันเป็นส่วนมาก (บริเวณเขาขาด) ขอให้นักกีฬาใช้ความระมัดระวัง


กติกาและเงื่อนไขการแข่งขันจักรยานทางเรียบ (เสือหมอบ)
1.การแข่งขันใช้กฎกติกาการแข่งขันจักรยานของคณะกรรมการการแข่งขันเท่านั้น
2.รถเซอร์วิสของแต่ละทีม (ถ้ามี) ให้วิ่งหลังขบวนนักแข่งเท่านั้น ไม่อนุญาตให้วิ่งแทรกขบวนนักแข่ง
เพื่อเซอร์วิสทีมของตัวเอง นอกจากได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้ควบคุมการแข่งขันเท่านั้น
3.ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้จักรยาน 2 ล้อ ประเภทเสือหมอบ (Road Bike)ขนาดล้อ 700 C เท่านั้นห้ามติดตั้งแอโร่บาร์ทุกชนิด ไม่อนุญาตรถไทม์ไทรอัล
4.ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมหมวกกันกระแทกศีรษะและกระชับสายรัดคางตลอดเวลาการแข่งขัน
5.ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรรมการจัดการแข่งขันอย่างเคร่งครัดตลอดเส้นทาง
การแข่งขัน
6.ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่รถจักรยานของผู้เข้าแข่งขันและผู้เกี่ยวข้อง จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย
ใดๆ จากผู้จัดการแข่งขันได้
7.ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องติดป้ายเบอร์สําหรับแข่งขัน ที่หน้ารถและหลังเสื้ออย่างชัดเจน ห้ามตัด พับ หรือ
เจาะรูใดๆ ทั้งสิ้น หากหลุดและอยู่ในสภาพที่มองไม่ชัดเจน กรรมการจะไม่รับผิดชอบและไม่รับการ
ประท้วงใดๆ ทั้งสิ้น
8.ระหว่างเส้นทางการแข่งขันจะมีเจ้าหน้าที่ดูแล พร้อมเจ้าหน้าที่สื่อสาร
9.หลักฐานในการรับรางวัล ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลทุกรุ่น ต้องแสดงหลักฐานที่ทางราชการออกให้
ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
10.ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ํากว่า 15 ปีต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
11.รุ่นอายุใช้ตามเกณฑ์ปีปัจจุบัน ลบด้วย ปีพ.ศ. ที่เกิด
12.การประท้วงผลการตัดสิน ต้องทําเป็นลายลักษณ์อักษร ยื่นต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ
ภายใน 30 นาทีหลังประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ และต้องวางเงินประกัน 2000 บาท
(หากการประท้วงเป็นผลจะคืนเงินประกันให้)
13.การตัดสินของคณะกรรมการกลางถือเป็นที่สิ้นสุด
14.เนื่องจากในการแข่งขันครั้งนี้ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ มีความจําเป็นต้องใช้ทางสาธารณะและ
ทางหลวงจังหวัด ดังนั้นผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
15.เส้นทางการแข่งขันเป็นภูเขาลาดชันเป็นส่วนมาก (บริเวณเขาขาด) ขอให้นักกีฬาใช้ความระมัดระวัง

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.