Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

1,500 คน

ผู้สมัครแล้ว

0 คน

ปิดรับสมัครแล้ว !! ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบสถานะ/แจ้งชำระเงิน

ปิดการแจ้งชำระเงิน วันสุดท้าย วันที่ 10 ธันวาคม 2560 23:00.......หลังจากนั้น ผู้ที่ สถานะ "รอชำระ" จะถูกเปลี่ยนเป็น "คัดชื่อออก"

Event Details
 • วันที่กำหนดแข่ง25 กุมภาพันธ์ 2561
 • รับสมัครวันสุดท้าย11 ธันวาคม 2560
 • จ่ายเงินวันสุดท้าย11 ธันวาคม 2560
 • รับสมัครทั้งหมด1,500 คน
Event Route
 • A ระยะทาง 70 กิโลเมตร
  ค่าสมัคร      620 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • B ระยะทาง 35 กิโลเมตร
  ค่าสมัคร      620 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • VIP ชาย-หญิง ระยะทาง 7 กิโลเมตร
  ค่าสมัคร   1,020 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
Event Description

update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1655889

 

ชมรมจักรยานจังหวัดสระบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก, ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา และโรงพยาบาลเสาไห้ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ขอเชิญนักปั่นมาสัมผัสเส้นทางความท้าทายของเทือกเขาดงพญาเย็น ในช่วงลมหนาวสุดท้ายของปี พร้อมชื่นชมความงดงามธรรมชาติท่ามกลางขุนเขา น้ำตก และฟาร์มวัว ในพื้นที่ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในรายการ สระบุรีใจเกินร้อย ครั้งที่ 2 “ The Mountain View” ในวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 

วัตถุประสงค์การจัดงาน
1. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงและปลูกจิตสำนึกให้เล่นกีฬาและการออกกำลังกายโดยจักรยาน
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ
2. เพื่อรณรงค์การใช้จักรยานส่งเสริมนโยบายการประหยัดพลังงานและขับขี่อย่างปลอดภัย
3. เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักมากขึ้น 
และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
4. เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด
5. เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล
6. เพื่อสนับสนุนงบประมาณแก่สาธารณกุศล ให้แก่ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

สถานที่จัดงาน 
มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชีย-แปซิฟิก , อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
 

รูปภาพ

 

รูปภาพ

 

รูปภาพ


รายละเอียดกิจกรรม
รับสมัครผู้เข้าร่วมงานปั่นจักรยาน (ประเภทเสือหมอบและเสือภูเขา) จำนวนจำกัด 2,000 ท่าน ผู้สมัครทุกท่าน
จะได้รับเสื้อปั่นจักรยานที่ระลึก (มีกระเป๋าหลัง) พร้อมเหรียญรางวัลที่ระลึก มีรายละเอียดประเภทดังนี้
1) ประเภท A ระยะทาง 70 กิโลเมตร ค่าสมัคร 600 บาท 
2) ประเภท B ระยะทาง 35 กิโลเมตร ค่าสมัคร 600 บาท 
3) ประเภทวีไอพี(VIP)ชาย-หญิง ระยะทาง 7 กิโลเมตร ค่าสมัคร 1,000 บาท ไม่จำกัดชนิดจักรยาน
และเลือกปั่นตามอัธยาศัย 

*** พิเศษสำหรับสุภาพสตรีที่ลงทะเบียน 500 ท่านแรก ***
จะได้รับเสื้อจาก ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ฟรีอีก 1 ตัว

โดยต้องมาลงทะเบียนรับเสื้อด้วยตนเอง พร้อมบัตรประชาชน 

การรับสมัคร
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ไปจนกว่าจะครบตามจำนวน 2,000 ท่าน หรือไม่เกินวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
สมัครได้ 2 ช่องทาง

1.รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ http://event.thaimtb.com (มีค่าบริการ 20 บาท)
2.สมัครทาง Line ให้โอนเงินเข้าบัญชี นายชูเกียรติ สัจจะไพศาล แล้วเขียนชื่อ – นามสกุล, 
เลขบัตรประจำตัวประชาชน ,ประเภทการแข่งขัน,ขนาด size เสื้อ และเบอร์โทรศัพท์ 
แล้วส่งมาที่ Line ID : sbc_2015 ***โดยจะลงรายชื่อ ผู้ที่ส่งหลักฐานการชำระเงินแล้วเท่านั้น

บัญชีสำหรับโอนเงินค่าสมัคร ชื่อบัญชี นายชูเกียรติ สัจจะไพศาล 
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุดบรรทัด เลขที่บัญชี 0318100101 

การลงทะเบียนรับเสื้อ
ให้นำบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้มาแสดง ผู้ที่ไม่ได้มารับด้วยตัวเองจะต้องฝากบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ มากับผู้ที่รับแทน เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครทุกท่าน

***ผู้สมัครทุกท่านจะได้รับการประกันอุบัติเหตุจาก บริษัทประกันภัย
*** ไม่รับสมัครหน้างาน ***

ติดต่อสอบถามรายละเอียดกิจกรรม/การสมัคร/เส้นทาง เพิ่มเติมได้ที่
อาจารย์จำเริญ โล่ห์เงิน โทร 089-9006326
คุณกิตติพงษ์ ฉายาวัฒนะ โทร 084-1184679
คุณชูเกียรติ สัจจะไพศาล โทร 083-1086964
ชมรมจักรยานจังหวัดสระบุรี โทร 065-0583208
Facebook : สระบุรีใจเกินร้อย http://bit.ly/2xUAruh
หรือที่ Facebook:ชมรมจักรยานจังหวัดสระบุรี http://bit.ly/2hmPb9M 
หรือที่ Line ID : sbc_2015

แนวทางเพื่อความปลอดภัยของนักปั่น
1. ผู้เข้าแข่งขันต้องสวมหมวกกันกระแทกตลอดการปั่น
2. ทางผู้จัดงานมีการประกันอุบัติเหตุสำหรับนักปั่นทุกท่าน ในวันปั่น
3. ไม่จำกัดประเภทรถที่เข้าร่วมการแข่งขัน แต่รถทุกคันต้องมีระบบห้ามล้อ หน้าและหลัง
4. ห้ามมิให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกระทำการที่ก่อให้เกิดอันตรายระหว่างการแข่งขัน เช่น เกาะรถยนต์ 
หรือขับขี่ในลักษณะอันตรายต่อกลุ่ม
5. ระหว่างเส้นทางจะมีป้ายกำกับเส้นทางและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ทางร่วมทางแยก)
6. นักปั่นทุกท่านต้องปฏิบัติตามกติกาที่คณะกรรมการระบุไว้โดยเคร่งครัด หากเกิดอันตรายใดๆ 
ทางผู้จัดจะไม่รับผิดชอบ
7. จุดประสงค์ของผู้จัดไม่ใช่การแข่งขันความเร็ว ดังนั้นจึงขอความกรุณานักปั่นที่เข้าร่วมงานทุกท่าน
ให้ใช้ความเร็วที่เหมาะสม ไม่ทำให้เกิดอันตรายกับตัวเองและผู้อื่น

สวัสดิการในวันจัดงาน
อาหารเช้า , อาหารกลางวัน , เครื่องดื่ม , น้ำดื่ม , ประกันอุบัติเหตุ

กำหนดการจัดงาน
วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

-เวลา 13.00 - 17.00 น. ลงทะเบียนรับเสื้อ ณ สถานที่จัดงานมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
-เวลา 05.30 - 07.00 น. ลงทะเบียนรับเสื้อ , รับประทานอาหารเช้า
-เวลา 07.30 น. ประธานในพิธีปล่อยตัวนักปั่น
-เวลา 11.00 – 12.00 น. เข้าเส้นชัย และรับเหรียญรางวัล พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน , เครื่องดื่ม
-เวลา 13.30 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม 

แบบเสื้อ ซิปยาว จาก Signature ผู้ผลิตเสื้องานอินทนนท์ 11

รูปภาพ

 

รูปภาพแบบเหรียญที่ระลึก

รูปภาพเส้นทางปั่น
เส้นทาง A

รูปภาพ


เส้นทาง B

รูปภาพ


เส้นทาง VIP

รูปภาพพร้อมช่างภาพมือโปรจากเพจ รักคนปั่น, ขวัญใจช่างภาพ และนักปั่นน่ารัก
 

รูปภาพ


และช่างภาพนักปั่นจากชมรมจักรยานจังหวัดสระบุรี
คุณปอง จากเพจ "ฅนลักถ่าย" คุณอนนท์ และทีมงานคุณต้น "โดรนจิตอาสา"

รูปภาพ


เชิญปั่นร่วมกับนักปั่นสาวสวยจากทีม HugMe Cycling Ladies

รูปภาพ

 

รูปภาพ

 

รูปภาพบรรยากาศงาน สระบุรีใจเกินร้อย ครั้งที่ 1 
ขอบคุณภาพสวยๆจาก ทีมงาน ต่าย งานเข้าจิ๊งจิง, รักคนปั่น, ขวัญใจช่างภาพ และชิวไบค์ นะครับ 
https://youtu.be/Njwlika5ukQ

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.