Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

1,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

0 คน

ปิดรับสมัครแล้ว !! ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบสถานะ/แจ้งชำระเงิน

ผู้ที่สมัครตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2561 - จะได้รับเสื้อภายหลังงานทาง ปณ. (ค่าสมัครได้ถูกปรับโดยรวมค่าส่งเสื้อ 50 บาทแล้วค่ะ)

Event Details
  • วันที่กำหนดแข่ง04 กุมภาพันธ์ 2561
  • รับสมัครวันสุดท้าย21 มกราคม 2561
  • จ่ายเงินวันสุดท้าย21 มกราคม 2561
  • รับสมัครทั้งหมด1,000 คน
Event Route
  • ทั่วไป ชาย/หญิง ระยะทาง 55 กม.
    ค่าสมัคร      420 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
  • VIP ระยะทาง 25 กม.
    ค่าสมัคร   1,050 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
Event Description
update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1662318

 

กิจกรรมปั่นจักรยาน ใจเกินร้อย “ปั่นชมเขื่อน เยือนถิ่นหลวงพ่อโต” ครั้งที่ 5
วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561

*********************************************
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง
2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปหันมาปั่นจักรยานเพื่อการออกกำลังกายและรู้จักใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์
3. เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬา 
4. เงินรายได้ส่วนหนึ่งหลักหักค่าใช้จ่ายนำไปดำเนินงานกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ ให้พื้นที่


กำหนดวันจัดกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 จุดปล่อยตัว ณ สนามกีฬาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ (บริเวณเขื่อนพระราม 6) ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
1. ประเภท VIP 25 กิโลเมตร ค่าสมัคร 1,000 บาท 
2. ประเภททั่วไป ชาย/หญิง 55 กิโลเมตร ค่าสมัคร 370 บาท ภายในเวลา 2.30 ชั่วโมง 


รางวัลและสิทธิประโยชน์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ทุกคน จะได้รับเสื้อกีฬาที่ระลึก, อาหารมื้อเช้าและอาหารหลังเสร็จกิจกรรมผู้เข้าเส้นชัยทุกท่านจะได้รับเหรียญรางวัลที่ระลึก 
2. รุ่น VIP ผู้สมัคร ได้รับเหรียญรางวัลที่ระลึก,เสื้อกีฬาที่ระลึก,วัตถุมงคลหลวงพ่อโต พรหมรังสี 
3. รางวัลประเภททีม จำนวน 4 รางวัล (ใช้หลักเกณฑ์จากจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เข้าร่วมในทีมนั้นๆ มากที่สุด) ได้รับถ้วยรางวัล จำนวนทีม ละ 1 ใบ (ทีมที่เข้าร่วมกิจกรรมประเภททีมจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนทำการแข่งขัน วิธีการตัดสินจากสมาชิกของทีมที่เข้าร่วมกิจกรรมใส่เสื้อทีมเป็นจำนวนมากที่สุดถือเป็นทีมที่ชนะเลิศ)

เส้นทางปั่น
รุ่นประชาชนทั่วไป ปั่นไปนมัสการรอยพระพุทธบาท ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี แล้วปั่นกลับจุดปล่อยตัว รวมระยะทาง จำนวน 55 กิโลเมตร 

วันที่รับสมัคร
1. รับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 5 มกราคม 2561 
2. ปิดรับสมัคร ในวันที่ 5 มกราคม 2561 หรือ เมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน 1,000 ท่าน

หมายเหตุ - ทั้งนี้ไม่เปิดรับสมัครหน้างานการแข่งขัน เพื่อความสะดวกแก่การบริหารจัดการของผู้จัดกิจกรรม

 

กำหนดการจัดกิจกรรม
กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
เวลา 06.00 น. - 07.30 น. - ลงทะเบียนรับเสื้อที่ระลึก และ หมายเลขประจำตัว พร้อมร่วม รับประทานอาหารเช้า
เวลา 07.30 น. - 08.00 น. - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เตรียมความพร้อม ณ บริเวณจุดปล่อยตัว (เขื่อนพระราม6)
เวลา 08.00 น .- 08.30 น. - กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม พร้อมเชิญประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว
เวลา 08.30 น. - ปล่อยตัวนักปั่นจักรยาน (1. ประชาชนทั่วไป 2. VIP)
เวลา 11.00 น. - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เข้าถึงเส้นชัย
เวลา 12.00 น. - ร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน
เวลา 13.00 น. - สิ้นสุดการจัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ 
1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. เปิดให้ลงทะเบียน รับเสื้อและหมายเลข ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 (เวลา 16.00 - 19.00 น.)
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

เสื้อที่ระลึกสวยๆ จากผู้จัดครับ

แนบไฟล์

S__20299784_01.jpg

เสื้อที่ระลึก

S__20299785.jpg

 

เหรียญที่ระลึกงานปั่นเพิ่มความเป็นสิริมงคล จากผู้จัดครับ

แนบไฟล์

หน้า.jpg

เหรียญที่ระลึก

หลัง.jpg

เหรียญที่ระลึก

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.