Event Details
  • วันที่กำหนดแข่งวันอาทิตย์ 21 ม.ค. 2561
  • รับสมัครวันสุดท้าย 16 ม.ค. 2561 เวลา 12:00 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
  • รับสมัครทั้งหมด700 คน
  • รูปแบบแข่งขันแบบปกติ
Event Route
  ค่าสมัคร คน
สาย A ระยะทาง 73 กิโลเมตร520 บาท 0 คน
สาย B ระยะทาง 38 กิโลเมตร520 บาท 0 คน
สาย VIP ระยะทาง 10 กิโลเมตร1,200 บาท 0 คน
Event Description
update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1673412

 

ชมรมจักรยานขาแข้ง&หนองจอกทีม อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
(KHA KHAENG & Nong Chok TEAM Cycling Club)
จัดโดย พ.ต.อ.พิชัย มาพิจารณ์ ชมรมจักรยานขาแข้ง&หนองจอกทีมร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และอำเภอบ้านไร่ และ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
เรียนเชิญพี่น้องนักปั่นทั้งเสือหมอบและเสือภูเขาทุกท่าน 
**********ร่วมทดสอบพลังกาย + พลังใจ**********
ในงาน " ปั่นเสือ พิชิตดอยแก่นมะกรูด หนาวสุดกลางสยาม 2018 " 
อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
ในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 

วัตถุประสงค์การจัดงาน
1.เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะยากจนในเขตพื้นที่อำเภอบ้านไร่
2.เพื่อสมทบทุนการทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้สังคมของชมรมฯ
3.เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใน อ.บ้านไร่ โดยการใช้จักรยาน
4.เพื่อรณณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปหันมาใส่ใจสุขภาพโดยการออกกำลังกายเล่นกีฬา เพื่อห่างไกลยาเสพติด โดยการใช้จักรยาน

สถานที่จัดงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ต.บ้านไร่อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 

รายละเอียดของการจัดงานในครั้งนี้
งานปั่นจักรยานในครั้งนี้เป็นการปั่นเพื่อสุขภาพไม่มีผลการแข่งขัน ประกอบด้วยเส้นทางปั่นสองเส้นทาง
- สาย VIP ระยะทาง 10 กิโลเมตร
- สาย A ระยะทาง 73 กิโลเมตร
- สาย B ระยะทาง 38 กิโลเมตร

ในปีนี้ทางผู้จัดไม่ได้มุ่งเน้นการแข่งขันแต่จะส่งเสริมเพื่อให้คนมาออกกำลังกาย
รายละเอียดเรื่องการสมัคร
ค่าสมัครทั้งสองเส้นทาง สมัครผ่าน https://event.thaimtb.com 
รุ่น VIP ค่าสมัคร 1,200 มอบทุนการศึกษา 1 ทุนๆ ล่ะ 1,000 บาท รับของที่ระลึก "ผ้าทอทอมือ 1 ผืน
ค่าสมัคร 520 บาท/ท่าน รับจำนวน 700 ท่าน
สมัครด้วยตนเองสำหรับคนพื้นที่อุทัยธานี 500 บาท/ท่าน รับจำนวน 300 ท่าน
ผู้สมัครทุกท่านจะได้รับของที่ระลึก"ผ้าทอทอมือ ลายโบราณ “ ท่านละ 1 ผืน 
กำหนดการรับสมัคร เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

สมัครด้วยตนเองได้ที่
- นิรันดร์คาร์เซ็นเตอร์ สามแยกทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี โทร.0819727551
- ร้านเจ้อ้อย ข้าวแกงปักษ์ใต้ เยื้องตรงข้ามโรงเรียนบ้านไร่วิทยา อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี โทร.0872716528
- พ.ต.อ.พิชัย มาพิจารณ์ โทร.0894108999

การลงทะเบียนรับผ้าทอลายโบราณ
ให้นำบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกไห้มาแสดง ผู้ที่ไม่ได้มารับด้วยตัวเองจะต้องฝากบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกไห้ มากับผู้ที่รับแทน เผื่อผลประโยชน์ของผู้สมัครทุกท่าน
 
แนวทางเพื่อความปลอดภัยของนักปั่น
1.ผู้เข้าร่วมปั่นต้องสวมหมวกกันกระแทกตลอดการปั่น
2.ไม่จำกัดประเภทรถที่เข้าร่วมการปั่น แต่รถทุกคันต้องมีระบบห้ามล้อ หน้าและหลัง
3.ห้ามมิไห้ผู้เข้าร่วมปั่นกระทำการที่ก่อไห้เกิดอันตราย เช่น เกาะรถนยต์
4.ระหว่างเส้นทางจะมีป้ายกำกับเส้นทางและเจ้าหน้าที่รักาาความปลอดภัย
5.นักปั่นทุกท่านต้องปฏิบัติตามกติกาที่คณะกรรมการระบุไว้โดยเคร่งครัด หากเกิดอันตรายใดๆ ทางผู้จัดจะไม่รับผิดชอบ
6.จุดประสงค์ของผู้จัดไม่ใช่การแข่งขันความเร็ว ดังนั้นจึงขอความกรุณานักปั่นที่เข้าร่วมงานทุกท่านให้ใช้ความเร็วที่เหมาะสม 

กำหนดการจัดกิจกรรม 
วันเสาร์ที่ 20 ม.ค.2561
15.00 - 17.00 น. รับลงทะเบียน พร้อมรับของที่ระลึก
วันอาทิตย์ที่ 21 ม.ค.2561
05.30 - 07.30 น. รับลงทะเบียน พร้อมรับของที่ระลึก และนักปั่นรับประทานอาหารเช้า
07.45 น. นักปั่น สาย A และ สาย B ร่วมตัวกันที่จุดสตาร์ท
- ประธานชมรมฯ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ/กล่าวต้อนรับนักปั่นที่มาร่วมงานฯ
- ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานฯ
08.00 น. ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านฯ เคารพธงชาติโดยพร้อมเพียงกัน
- ปล่อยตัวนักปั่น VIP ระยะทาง 10 กม.
- ปล่อยตัวนักปั่น สาย A ระยะทาง 73 กม.
- ปล่อยตัวนักปั่น สาย B ระยะทาง 38 กม. ตามลำดับ
12.00 น. นักปั่นเข้าเส้น/รับประทานอาหารมื้อเที่ยง
13.00 น. นักปั่นเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยสวัสดิภาพ
*หมายเหตุ : กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

IMG_2225.JPG

777.jpg

00000.jpg

55.jpg

1616.jpg

2020202.jpg

1515.jpg

 

 

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved. https://event.thaimtb.com/