Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

900 คน

ผู้สมัครแล้ว

0 คน

ปิดรับสมัครแล้ว !! ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบสถานะ/แจ้งชำระเงิน

ปิดการแจ้งชำระเงิน วันสุดท้าย วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 12:00.......หลังจากนั้น ผู้ที่ สถานะ "รอชำระ" จะถูกเปลี่ยนเป็น "คัดชื่อออก" ค่ะ

Event Details
 • วันที่กำหนดแข่ง04 กุมภาพันธ์ 2561
 • รับสมัครวันสุดท้าย01 กุมภาพันธ์ 2561
 • จ่ายเงินวันสุดท้าย01 กุมภาพันธ์ 2561
 • รับสมัครทั้งหมด900 คน
Event Route
 • X : Male 70UP
  ค่าสมัคร      600 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • VIP ปั่นเชิงท่องเที่ยว ระยะทาง 20 กม.
  ค่าสมัคร   1,000 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • เสือภูเขา ระยะทาง 80 กม.

 • A : MTB Male Open
  ค่าสมัคร      600 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • B : MTB Male 30-39Y
  ค่าสมัคร      600 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • C : MTB Male 40-49Y
  ค่าสมัคร      600 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • D : MTB Male 50-59Y
  ค่าสมัคร      600 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • E : MTB Male 60Y UP
  ค่าสมัคร      600 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • H : MTB Male 85KG UP
  ค่าสมัคร      600 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • P : MTB Female OPEN
  ค่าสมัคร      600 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • P : MTB Female 40 UP
  ค่าสมัคร      600 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • เสือหมอบ ระยะทาง 80 กม.

 • Q : ROAD Male Open
  ค่าสมัคร      600 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • I : ROAD Male 30-39Y
  ค่าสมัคร      600 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • J : ROAD Male 40-49Y
  ค่าสมัคร      600 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • K : ROAD Male 50-59Y
  ค่าสมัคร      600 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • L : ROAD Male 60Y UP
  ค่าสมัคร      600 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • M : ROAD Male 85KG UP
  ค่าสมัคร      600 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • N : ROAD Female Open
  ค่าสมัคร      600 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • Y : ROAD Female 40Y
  ค่าสมัคร      600 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
Event Description
update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1677875

 

ปั่นพิชิต 30มอ บ้านไผ่ใจเกินร้อย ครั้งที่ 2
วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561

*********************************************
รูปภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น
2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปหันมาปั่นจักรยานเพื่อการออกกำลังกายและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬา 
4. เงินรายได้ส่วนหนึ่งหลักหักค่าใช้จ่ายนำไปดำเนินงานกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ และเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในเขตจังหวัดขอนแก่น

กำหนดวันจัดกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 จุดเริ่มต้นที่ สนามที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น และใช้เส้นทาง อ.บ้านไผ่ - อ.บรบือ (ถนนแจ้งสนิท) ระยะทาง 80 กิโลเมตร และ 20 กิโลเมตร

รุ่นในการแข่งขัน ดังนี้
เสือภูเขาและเสือหมอบใช้เส้นทางเดียวกัน ระยะทาง 80 กิโลเมตร

รุ่นเสือภูเขา (ค่าสมัคร 600 บาท)
A : เสือภูเขาชาย Open ถ้วยรางวัล 1-10 เงินรางวัลอันดับ 1-5 : 1,200 - 1,000 – 800 – 600 – 400 บาท
B : เสือภูเขาชาย อายุ 30-39 ปี ถ้วยรางวัล 1-10 เงินรางวัลอันดับ 1-3 : 1,000 – 800 – 500 บาท
C : เสือภูเขาชาย อายุ 40-49 ปี ถ้วยรางวัล 1-10 เงินรางวัลอันดับ 1-3 : 1,000 – 800 – 500 บาท
D : เสือภูเขาชาย อายุ 50-59 ปี ถ้วยรางวัล 1-10 เงินรางวัลอันดับ 1-3 : 1,000 – 800 – 500 บาท
E : เสือภูเขาชาย อายุ 60 ปี ขึ้นไป ถ้วยรางวัล 1-10 เงินรางวัลอันดับ 1-3 : 1,000 – 800 – 500 บาท
H : เสือภูเขาชาย น้ำหนัก 85 กก.ขึ้นไป ถ้วยรางวัล 1-10 เงินรางวัลอันดับ 1-3 : 1,000 – 800 – 500 บาท
O : เสือภูเขาหญิง Open ถ้วยรางวัล 1-10 เงินรางวัลอันดับ 1-5 : 1,000 - 800 – 500 – 300 – 300 บาท
P : เสือภูเขาหญิง อายุ 40 ปี ขึ้นไป ถ้วยรางวัล 1-10 เงินรางวัลอันดับ 1-3 : 1,000 – 800 – 500 บาท

รุ่นเสือหมอบ (ค่าสมัคร 600 บาท)
Q : เสือหมอบชาย Open ถ้วยรางวัล 1-10 เงินรางวัลอันดับ 1-5 : 1,200 - 1,000 – 800 – 600 – 400 บาท
I : เสือหมอบชาย อายุ 30-39 ปี ถ้วยรางวัล 1-10 เงินรางวัลอันดับ 1-3 : 1,000 – 800 – 500 บาท
J : เสือหมอบชาย อายุ 40-49 ปี ถ้วยรางวัล 1-10 เงินรางวัลอันดับ 1-3 : 1,000 – 800 – 500 บาท
K : เสือหมอบชาย อายุ 50-59 ปี ถ้วยรางวัล 1-10 เงินรางวัลอันดับ 1-3 : 1,000 – 800 – 500 บาท
L : เสือหมอบชาย อายุ 60 ปี ขึ้นไป ถ้วยรางวัล 1-10 เงินรางวัลอันดับ 1-3 : 1,000 – 800 – 500 บาท
M : เสือหมอบชาย น้ำหนัก 85 กก.ขึ้นไป ถ้วยรางวัล 1-10 เงินรางวัลอันดับ 1-3 : 1,000 – 800 – 500 บาท
N : เสือหมอบหญิง Open ถ้วยรางวัล 1-10 เงินรางวัลอันดับ 1-5 : 1,000 - 800 – 500 – 300 – 300 บาท
Y : เสือหมอบหญิง อายุ 40 ปี ขึ้นไป ถ้วยรางวัล 1-10 เงินรางวัลอันดับ 1-3 : 1,000 – 800 – 500 บาท
X : ไม่จำกัดประเภทรถ อายุ 70 ปีขึ้นไป ถ้วยรางวัล 1-5

รุ่น VIP (ค่าสมัคร 1,000 บาท)
VIP ปั่นเชิงท่องเที่ยว ระยะทาง 20 กม.

รางวัลและสิทธิประโยชน์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1.ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ทุกคน จะได้รับเสื้อจักรยานที่ระลึกและเหรียญรางวัลที่ระลึก 
2.รุ่น VIP ผู้สมัคร ได้รับเหรียญรางวัลที่ระลึก, เสื้อจักรยานที่ระลึก และโล่เกรียติยศ
***เสื้อจักรยานที่ระลึกและเหรียญรางวัล สำหรับ 500 ท่านแรก ที่สมัครและชำระเงินค่าสมัคร จะได้รับวันลงทะเบียน ส่วนที่เกิน 500 ท่านแรก ทางผู้จัดงานจะส่งให้ทางไปรษณีย์ในภายหลัง***

เส้นทางการแข่งขัน
1.เส้นทางการปั่นรุ่นเสือหมอบและเสือภูเขา(รุ่นชาย-หญิง) ถนน บ้านไผ่ - บรบือ (ถนนแจ้งสนิท) ระยะทาง 80 กิโลเมตร กลับตัวที่ ปั๊ม ปตท.บรบือ
2.รุ่น VIP ถนน บ้านไผ่ - บรบือ (ถนนแจ้งสนิท) ระยะทาง 20 กิโลเมตร กลับตัวที่ หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง
3.จุดปล่อยตัวและเส้นชัย อยู่ที่ ถนนเลี่ยงเมือง (หน้าโรงแรมไฮย์เวย์)
***การจัดอันดับรางวัลเป็นระบบชิป****

รูปภาพ

วันที่รับสมัคร
1.รับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ถึง 28 มกราคม 2561 
2.ปิดรับสมัคร ในวันที่ 28 มกราคม 2561 หรือ เมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน 900 ท่าน
หมายเหตุ - ทั้งนี้ไม่เปิดรับสมัครหน้างานการแข่งขัน เพื่อความสะดวกแก่การบริหารจัดการของผู้จัดกิจกรรมการรับสมัคร

การรับสมัคร
1.สมัครทางเว็บไซต์ https://event.thaimtb.com/event.php?e=237

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นายกตุ้ม (081-7686977)
ผอ.อาสา (081-3911818)
อ.ดุสิต (085-0120113)
อ.เอก (061-9542798)

เสื้อที่ระลึกงานปั่นพิชิต 30มอ บ้านไผ่ใจเกินร้อย ครั้งที่ 2
รูปภาพ

เหรียญที่ระลึกงานปั่นพิชิต 30มอ บ้านไผ่ใจเกินร้อย ครั้งที่ 2
รูปภาพ

กำหนดการแข่งขันปั่นจักรยานทางเรียบ
“ปั่นพิชิต 30 มอ บ้านไผ่ใจเกินร้อย” ครั้งที่2
ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
******************************************************
วันเสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 08.30 – 17.00 น. รับรายงานตัว พร้อมรับเสื้อ,เหรียญที่ระลึก หมายเลขและชิป ณ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่

วันอาทิตย์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 04.30 – 07.00 น. รับรายงานตัวจากผู้ที่สมัครไว้แล้ว พร้อมรับเสื้อ,เหรียญที่ระลึก หมายเลขและชิป ที่หอประชุมอำเภอบ้านไผ่ พร้อมรับประทานอาหารเช้า
เวลา 07.30 น. พิธีเปิดการแข่งขัน สนามที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
เวลา 07.45 น. ปล่อยตัวนักปั่นตามรุ่น เสือหมอบ, เสือภูเขา, เวลาห่างกัน 5 นาที และปล่อยตัวนักปั่นเพื่อสุขภาพ VIP
เวลา 11.00 น. พิธีมอบรางวัล/รับโล่รางวัล และพิธีปิดการแข่งขัน
เวลา 11.30 น. รับประทานอาหาร

หมายเหตุ -จุดเริ่มต้นปล่อยตัวนักปั่น ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่
-เส้นทางการแข่งขัน ถนนแจ้งสนิท อ.บ้านไผ่-อ.บรบือ (กลับตัวที่ ปตท.บรบือ)
-รุ่นเสือหมอบ เสือภูเขา ทั้งชาย-หญิง ระยะทางไปกลับ 80 กม.
-รุ่น VIP ระยะทาง 20 กม. กลับตัวที่หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง
-จุดปล่อยตัว-จุดเส้นชัย ที่ถนนเลี่ยงเมืองหน้าโรงแรมไฮเวย์

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.