Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

200 คน

ปิดรับสมัครแล้ว !! ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบสถานะ/แจ้งชำระเงิน

เปลี่ยนวันจัดกิจกรรมจากวันที่ 20 มกราคม เป็น 21 มกราคม

Event Details
  • วันที่กำหนดแข่งวันอาทิตย์ 21 ม.ค. 2561
  • รับสมัครวันสุดท้าย 15 ม.ค. 2561 เวลา 23:59 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
  • รับสมัครทั้งหมด200 คน
  • รูปแบบแข่งขันแบบปกติ
Event Route
  ค่าสมัคร คน
ร่วมกิจกรรม (เสือภูเขา)390 บาท 0 คน
Event Description

Link กิจกรรม :  https://www.facebook.com/ditorganic/pho ... 2550/?type

qr-รายละเอียดของงาน.jpg

กำหนดการงานปั่นจักรยานการกุศล
Ride to Success : ปั่นเพื่อเปลี่ยน
วันที่ 21 มกราคม 2561
ณ อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
----------------------------------------------------

06.00 น. ลงทะเบียนนักปั่น (โดยพิธีกรภาคสนาม เป็นเจ้าหน้าที่จัดงาน)
  -ลงทะเบียนรับเบอร์เข้าร่วมกิจกรรม
  -รับประทานอาหารเช้า
08.30 น. พิธีการ “Ride to Success : ปั่นเพื่อเปลี่ยน”
  -พิธีกรกล่าวต้อนรับเข้าสู่งาน
  -เชิญผู้บริหารของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ขึ้นกล่าวรายงาน
  -เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ขึ้นกล่าวถึงงานในครั้งนี้
  -ถ่ายรูปร่วมกัน
09.00 น.  ปล่อยตัวขบวนจักรยาน ride to success
-ขบวน VIP ปั่นออกจากจุดเริ่ม แวะที่สำนักงานเกษตรอินทรีย์ และเยี่ยมชมแปลงผักของชุมชน จากนั้นปั่นชมสวนและผ่านโรงพยาบาลสนามชัยเขตกลับสู่จุดสิ้นสุด
-ขบวนทั่วไป ปั่นออกจากจุดเริ่มต้น ปั่นชมพื้นที่เกษตรอินทรีย์ และพัก 1 จุด ผ่านโรงพยาบาลกลับสู่จุดสิ้นสุด (รวม 44 กิโลเมตร)
11.00 น. ขบวนเริ่มเข้าสู่จุดสิ้นสุดการปั่น
  -รับของที่ระลึก
  -เข้าจุดพักเพื่อรอรับประทานอาหาร
  -ขอความร่วมมือนการเปลี่ยนเสื้อเพื่อถ่ายภาพร่วมกันตอนจบ
11.30 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับนักปั่นและขอบคุณที่ร่วมงานปั่นในครั้งนี้
11.45 น. พิธีกรเชิญคู่ดารา ท๊อป-นุ่น ขึ้นพูดคุยสัมภาษณ์
-ความสำคัญของเกษตรอินทรีย์  
-การบริโภคอาหารออแกนิกเพื่อสุขภาพ 
-แนะนำเมนูออแกนิกง่ายๆ
12.00 น. พิธีกรเชิญผู้บริหารกรมฯ มอบเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลและโรงเรียน
12.15 น. รับประทานอาหารร่วมกัน
 -ชมนิทรรศการและสินค้าออแกนิกจากชุมชน
13.30 น. จบกิจกรรม

 

สถานที่จัดงาน
- โรงเรียนบ้านยางแดง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

สถานที่จอดรถ
- วัดบ้านยางแดง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

ประเภทของกิจกรรม
- กิจกรรมการปั่นเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนและเรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์
- กำหนดความเร็วในการปั่น 15-20 กม./ชม. 

 

ช่องทางการรับสมัคร
- สมัครได้ที่เวป Thaimtb จำนวน 200 ท่าน
- อัตราค่าสมัครท่านละ 390 บาท
             ***รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย และมอบให้โรงเรียนบ้านยางแดงและโรงพยาบาลสนามชัยเขต

สิ่งที่ผู้สมัครจะได้รับ
1. เสื้อที่ระลึกของงานจำนวน 1 ตัว 
และกระเป๋าจำนวน 1 ใบ 
2. Lucky Draw
3. ประกันอุบัติเหตุ

การดูแลรักษาความปลอดภัย 
1. มีรถพยาบาล ตามท้ายขบวนตลอดเส้นทาง
2. มี Bike Marshall ในจำนวนที่พอเพียงกับนักปั่น
3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำตามทางร่วมทางแยกสำคัญ
4. มีระบบสื่อสารในขบวนตลอดเส้นทาง
5. มีรถจักรยานยนตร์นำขบวน จำนวน 1 คัน
6. มีจุดให้น้ำระหว่างเส้นทาง 1 จุด (กม.21.5)

 

 

ข้อกำหนด
1. รับสมัครเฉพาะจักรยานประเภทเสือภูเขาเท่านั้น เนื่องจากเส้นทางเป็นทางเรียบลาดยาง 60% ทางเทรลลูกรัง 40% 
2. ไม่อนุญาตให้รถจักรยานที่ไม่มีดอกยางเข้าร่วมปั่นในเส้นทางรถจักรยานทุกคันต้องมีระบบเบรคที่ดี ทั้งล้อหน้าและล้อหลัง
3. ต้องไม่มีกระเป๋าหรือส่วนยื่นอื่นใดยื่นออกมาด้านข้างนอกตัวรถจักรยาน
4. ผู้ร่วมปั่นทุกท่านต้องติดป้าย BIB ที่เสื้อปั่นด้านหลัง
5. ให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านติดสติ๊กเกอร์ใต้หลักอาน
6. ขณะปั่นห้ามใช้มือถือหรืออุปกรณ์ถ่ายภาพใดๆ ที่ต้องปล่อยมือข้างใดข้างหนึ่งออกจากแฮนด์ ในขณะอยู่ในขบวนปั่นจักรยาน
7. ต้องใช้รองเท้าผ้าใบ รองเท้าหุ้มส้น หรือรองเท้าปั่นจักรยานเท่านั้น 
8. ห้ามรองเท้าแตะทุกชนิด
9. ห้ามใช้วาจาหรือแสดงกริยาไม่สุภาพ หากพบเห็นเจ้าหน้าที่จะเชิญออกจากเส้นทาง
10. ห้ามใช้ มี หรือเสพสารเสพติดทุกประเภท รวมถึงของมึนเมาทุกประเภท ก่อนหรือขณะปั่นจักรยาน 
          หากเจ้าหน้าที่ประเมินแล้ว ถือว่าคำตัดสินเป็นที่สิ้นสุด

เส้นทางการปั่นจักรยาน จุด Start/Finish 
- โรงเรียนบ้านยางแดง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา (ระยะทาง 44.5 กม.)

qr-small.jpg

bag-small.jpg

shirt-small.jpg

size-new-resize.jpg

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved. https://event.thaimtb.com/