Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

500 คน

ผู้สมัครแล้ว

57 คน

ปิดรับสมัครแล้ว !! ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบสถานะ/แจ้งชำระเงิน

ปิดการรับสมัครและแจ้งชำระเงิน วันสุดท้าย วันพุธที่ 28 กพ 21:00

Event Details
 • วันที่กำหนดแข่ง04 มีนาคม 2561
 • รับสมัครวันสุดท้าย28 กุมภาพันธ์ 2561
 • จ่ายเงินวันสุดท้าย28 กุมภาพันธ์ 2561
 • รับสมัครทั้งหมด500 คน
Event Route
 • ใจทะลุร้อยชาย ระยะทาง 45 กม.
  ค่าสมัคร      800 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • ใจทะลุร้อยหญิง ระยะทาง 45 กม.
  ค่าสมัคร      800 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • VIP ระยะทาง 7 กม.
  ค่าสมัคร   1,500 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
Event Description
update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1674084

 

 

 

ป้าย03.jpg

 

IMG_7996.JPG

ตั๊ก บริบูรณ์ สนับสนุนปั่นจักรยาน "เขาค้อใจทะลุร้อย" นำเงินรายได้ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้โรงพยาบาลเขาค้อ วันที่ 4 มี.ค. 2561 
ผู้สมัครปั่นการกุศลทุกคนจะได้รับเสื้อเขาค้อใจทะลุร้อย


ขอนัดพบนักปั่นจักรยานทุกท่านที่เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสร้างกุศลร่วมกันซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้โรงพยาบาลเขาค้อ และเพลิดเพลินกับการขี่จักรยานบนเขาค้อในบรรยากาศเย็นสบายเต็มไปด้วยโอโซนบริสุทธิ์ดังคำขวัญว่า "พักเขาค้อหนึ่งคืนอายุยืนสิบปี" วันที่ 4 มีนาคม 2561

สมัครประเภทใจทะลุร้อยชิงถ้วยเกียรติยศของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สาขาภาคเหนือ 2 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และชมรมวิศวกรเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล "เขาค้อใจทะลุร้อย" ในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สาขาภาคเหนือ 2 เป็นสาขาหนึ่งของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นสมาคมวิชาชีพด้านวิศวกรรม มีภารกิจให้การส่งเสริมและพัฒนาการทำงานของวิศวกร และให้การสนับสนุนด้านวิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ กำแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และอุทัยธานี นอกจากงานวิชาการแล้ว วสท. สาขาภาคเหนือ 2 ยังมีความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมชนบทให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประชาชนจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั้นนอกจากอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยแล้ว ยังจำเป็นต้องได้รับการดูแลด้านสุขภาพเพื่อให้มีพลานามัยที่ดีพร้อมจะทำงานอย่างมีความสุข ในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีประชากรอยู่จำนวนมากที่ต้องพึ่งพาอาศัยโรงพยาบาลเขาค้อในด้านรักษาพยาบาล แต่ด้วยงบประมาณของรัฐที่มีจำกัดทำให้โรงพยาบาลมีอุปกรณ์ทางการแพทย์น้อยและไม่ทันสมัย วสท.สาขาภาคเหนือ 2 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และชมรมวิศวกรเพชรบูรณ์ มีความร่วมมือกันที่จะจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้โรงพยาบาลเขาค้อ จึงได้จัดโครงการปั่นจักรยานการกุศล ใช้ชื่อว่า "เขาค้อใจทะลุร้อย" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา 05:00 น. ถึง 14:00 น. อันเป็นการช่วยให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. หารายได้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้โรงพยาบาลเขาค้อ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของรัฐที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในท้องถิ่นที่มีรายได้น้อยจำนวนมาก 
2. ส่งเสริมกีฬาจักรยานและการออกกายด้วยการปั่นจักรยาน อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชนทุกเพศทุกวัย
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ ทำให้ประชากรในท้องถิ่นมีรายได้
4. เชื่อมความสัมพันธ์อันดีในหมู่นักปั่นจักรยานทั่วราชอาณาจักรไทย เป็นการสร้างความสามัคคีของคนในชาติ
5. รำลึกถึงทหาร ตำรวจ และอาสาสมัครช่วยรบในสมรภูมิเขาค้อ ทำให้อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีความสงบสุข

 

ประเภทการรับสมัคร
1. ประเภทใจทะลุร้อยชาย ค่าสมัคร 800.- บาท ผู้สมัครทุกคนจะได้ (1) เสื้อปั่นใจทะลุร้อย (2) ถ้วยใจทะลุร้อย (3) อาหารเช้า-กลางวัน (4) เฉพาะผู้เข้าเส้นชัย 10 คนแรกจะได้รับถ้วยพิเศษ (5) น้ำดื่มตลอดเส้นทาง 
2. ประเภทใจทะลุร้อยหญิง ค่าสมัคร 800.- บาท ผู้สมัครทุกคนจะได้ (1) เสื้อปั่นใจทะลุร้อย (2) ถ้วยใจทะลุร้อย (3) อาหารเช้า-กลางวัน (4) เฉพาะผู้เข้าเส้นชัย 10 คนแรกจะได้รับถ้วยพิเศษ (5) น้ำดื่มตลอดเส้นทาง
3. ประเภท VIP ค่าสมัคร 1,500.- บาท ผู้สมัครทุกคนจะได้ (1) เสื้อปั่นใจทะลุร้อย (2) ถ้วย VIP (3) อาหารเช้า-กลางวัน (4) น้ำดื่มตลอดเส้นทาง


เส้นทางการปั่นจักรยาน
ประเภทใจทะลุร้อย ระยะทาง 45 กม.
เริ่มต้นจุด Start ที่โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ ผ่านเจดีย์กาญจนาภิเษก เลี้ยวซ้ายไปทางหนองแม่นา ผ่านแทนรักทะเลหมอก อบต.หนองแม่นา ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูง อุทยานแห่งชาติเขาค้อ ถึงแยกรื่นฤดี เลี้ยวซ้าย ผ่านจุดชมวิว วิ่งเข้าเส้นชัย Finish ที่โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ
ประเภท VIP ระยะทาง 7 กม.
เริ่มต้นจุด Start ที่โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ มุ่งสู่เจดีย์กาญจนาภิเษก วัดเขาค้อ แล้วย้อนกลับมาที่จุด Finish ที่โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ กำหนดการ
วันที่ 3 มีนาคม 2561
17:00 – 19:00 น. ลงทะเบียน รับเสื้อปั่นใจทะลุร้อย รอบที่ 1
ณ.โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 4 มีนาคม 2561
05:00 – 06:00 น. ลงทะเบียน รับเสื้อปั่นใจทะลุร้อย รอบที่ 2
ณ.โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
06:00 – 06:30 น. รับประทานอาหารเช้า
06:30 – 06:45 น. พิธีเปิดงาน
06:45 – 07:00 น. ปล่อยตัวนักปั่นจักรยานประเภทใจทะลุร้อย จากจุด Start
07:00 – 07:30 น. ปล่อยตัวนักปั่นจักรยานประเภท VIP จากจุด Start
10:30 – 12:00 น. มอบถ้วยใจทะลุร้อยให้นักปั่นที่เข้าเส้นชัย ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
12:00 – 12:45 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12:45 – 13:30 น. พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
13:30 – 14:00 น. พิธีปิดงาน และ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ข้อกำหนดในการแข่งขัน
(1) การแข่งขันนี้ไม่จำกัดเพศ อายุ และภูมิลำเนา 
(2) ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ หากพบว่าผู้เข้าแข่งขันมีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ อ่อนเพลีย หรือ 
มีอาการมึนเมา ผู้เข้าแข่งขันจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าแข่งขัน
(3) ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้จักรยานทั่วไปเข้าแข่งขันได้ ไม่จำกัดประเภทจักรยาน 
(4) ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้จักรยานที่มีสภาพสมบูรณ์ มีระบบห้ามล้อที่ใช้งานได้ 100%
(5) จักรยานที่มีการติดตั้งแอร์โร่บาร์จะไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าแข่งขัน
(6) ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมหมวกกันกระแทกศีรษะและมีสายรัดคาง และต้องสวมใส่บนศีรษะให้เรียบร้อยตลอดการ
แข่งขัน
(7) ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
(8) ผู้จัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดแก่จักรยานหรือผู้เข้าแข่งขันในทุกกรณี ผู้เข้าแข่งขัน
และผู้ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ
(9) ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับหมายเลขประจำตัว ผู้เข้าแข่งขันต้องติดหมายเลขประจำตัวไว้ที่ด้านหน้าของจักรยาน 
และติดด้านหลังของเสื้อ
(10) ผู้เข้าแข่งขันต้องปั่นจักรยานด้วยความระมัดระวัง ไม่เล่นกัน หรือกลั่นแกล้งผู้แข่งขันรายอื่นในระหว่างการแข่งขัน 
ผู้เข้าแข่งขันที่ไม่ปฎิบัติตามข้อกำหนดนี้จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน
(11) เส้นทางการแข่งขันนี้มีรถยนต์สัญจรไปมา ผู้เข้าแข่งขันต้องปั่นจักรยานในช่องทางที่กำหนดไว้เท่านั้น ไม่ปั่น
จักรยานล้ำเข้าในช่องที่มีรถยนต์วิ่งสวนมา และไม่ปั่นจักรยานแซงรถนำขบวน ระหว่างเส้นทางปั่นจักรยานจะมีเจ้า
หน้าที่ดูแลความเรียบร้อย ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันมิให้เกิด
อันตรายจากรถยนต์ที่สัญจรไปมาในเส้นทางปั่นจักรยาน
(12) การพิจารณาตัดสินผลการแข่งขันทุกประเภทจะมีคณะกรรมการผู้ตัดสินเป็นผู้ทำหน้าที่ตัดสิน ในกรณีที่มีการ
ประท้วงผลการตัดสิน ให้ผู้ประท้วงทำคำประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อคณะกรรมการอำนวยการภายใน 15 
นาทีหลังประกาศผลการตัดสินครั้งแรก ผู้ประท้วงจะต้องวางเงินประกันจำนวนเงิน 1,000.- บาท (หนึ่งพัน
บาท) เงินจำนวนนี้จะคืนให้ผู้ประท้วงหากการประท้วงเป็นผล และการตัดสินของคณะกรรมการอำนวยการถือเป็น
ที่สิ้นสุด
(13) ผู้จัดการแข่งขันได้จัดให้มีรถเซอร์วิสคอยนำผู้เข้าร่วมแข่งขันขึ้นรถในกรณีปั่นจักรยานไม่ไหว แล้วนำตัวผู้เข้าร่วม
แข่งขันพร้อมจักรยานไปส่งที่เส้นชัยเท่านั้น
(14) ผู้จัดการแข่งขันได้จัดให้มีรถพยาบาลเคลื่อนไปตามเส้นทางปั่นจักรยาน ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันมีอาการไม่สบาย
หรือบาดเจ็บ ผู้เข้าแข่งขันสามารถหยุดการแข่งขันชั่วคราวและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ดูแลเส้นทางเรียกรถพยาบาลทันที

 

ใจทะลุ100.jpg

แชมป์เพชรบูรณ์ 2017.jpg

เส้นทางปั่นจักรยาน.jpg

IMG_7587.JPG

รวมที่พักใกล้เส้นทางปั่น.jpg

ถ้วยรางวัล.jpg

brochure_Feb20.jpg

ถ้วยนายกรัฐมนตรี.JPG

ถ้วยเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบให้ผู้ชนะเลิศประเภทใจทะลุร้อย

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.