Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

1,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

123 คน

ปิดรับสมัครแล้ว !! ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบสถานะ/แจ้งชำระเงิน

สมัครหลังวันที่ 25 กพ. จะได้รับเสื้อภายหลังวันงาน

Event Details
 • วันที่กำหนดแข่ง25 มีนาคม 2561
 • รับสมัครวันสุดท้าย20 มีนาคม 2561
 • จ่ายเงินวันสุดท้าย20 มีนาคม 2561
 • รับสมัครทั้งหมด1,000 คน
Event Route
 • A ระยะทาง 70 กิโลเมตร
  ค่าสมัคร      700 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • B ระยะทาง 40 กิโลเมตร
  ค่าสมัคร      700 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • VIP ระยะทาง 40 กิโลเมตร
  ค่าสมัคร   1,000 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
Event Description
update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1681632

ชมรมนักปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพสะพานสูง
จัด ปั่นจักรยาน “มวกเหล็กใจเกินร้อย” วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561
*****************************************************************

ชมรมนักปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพสะพานสูง ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จัดงานปั่นจักรยาน “มวกเหล็กใจเกินร้อย ดงพญาเย็น” ขอเรียนเชิญนักปั่นจักรยาน มาสัมผัสเส้นทางธรรมชาติของเขาดงพญาเย็น พร้อมชื่นชมกับความงดงามตามธรรมชาติของภูเขา น้ำตก ในพื้นที่ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในวันอาทิตย์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2561
วัตถุประสงค์การจัดงาน 
1. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงและปลูกจิตสำนึกให้เล่นกีฬาและการออกกำลังกายโดยจักรยาน เพื่อสนับสนุน กิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ
2. เพื่อรณรงค์การใช้จักรยานส่งเสริมนโยบายการประหยัดพลังงานและขับขี่อย่างปลอดภัย 
3. เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักมากขึ้น และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
4. เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด
5. เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล
6. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน , ประหยัดพลังงานในการสัญจร ลดมลพิษในอากาศรักษาสิ่งแวดล้อมและ รายได้เป็นทุนการศึกษาของนักเรียนยากจน เด็กกำพร้า
สถานที่จัดงาน 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
รายละเอียดของกิจกรรม การปั่น
1. ประเภท A ระยะทาง 70 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 700 บาท) รับเสื้อแขนสั้น + เหรียญที่ระลึก + ประกันอุบัติเหตุ
2. ประเภท B ระยะทาง 40 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 700 บาท) รับเสื้อแขนสั้น + เหรียญที่ระลึก + ประกันอุบัติเหตุ
3. ประเภท VIP ระยะทาง 40 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 1,000 บาท) รับเสื้อแขนยาว + เหรียญที่ระลึก + ประกันอุบติเหตุ
**พิเศษ** สำหรับ ทีมที่สมัครมากที่สุด ลำดับ 1 และ 2 จะได้รับถ้วยรางวัลจากชมรมเป็นที่ระลึก
**หมายเหตุ** ผู้สมัครเป็นชาย หญิง เสือหมอบ , เสือภูเขา , อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป อายุต่ำกว่า18 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

การรับสมัคร
สมัครได้ 2 ช่องทางเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ไปจนกว่าจะครบตามจำนวน 1,500 ท่าน หรือจนถึงวันที่ 30 มกราคม 2561 
- สมัครผ่านทาง LINE ID: Ray2107 (คุณเรย์) 
- สมัครออนไลน์ผ่าน Thaimtb.com (มีค่าบริการ 20 บาท)
- บัญชีสำหรับโอนเงินค่าสมัคร ชื่อ บัญชี น.ส.พรรณวดี ธาราสุข และหรือ นางเลิศลักษณ์ จันทรา และหรือ 
น.ส.ธัญลักษณ์ อยู่รับ
- ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 211-230-9431 
- ส่งหลักฐานการชำระเงิน และส่งชื่อ – นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน ประเภทการปั่น ,ขนาดเสื้อ และ เบอร์โทรศัพท์ ( โดยจะลงรายชื่อ ผู้ที่ส่งหลักฐานการชำระเงินแล้วเท่านั้น )
 

S__60022790.jpgการลงทะเบียนรับเสื้อ
ให้นำบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้มาแสดง ผู้ที่ไม่ได้มารับด้วยตัวเองจะต้องฝากบัตรประชาชนหรือบัตร ที่ทางราชการออกให้ มากับผู้ที่รับแทน เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครทุกท่าน
- ติดต่อสอบถามรายละเอียดของกิจกรรม/การสมัคร/เส้นทาง เพิ่มเติมได้ที่
1. คุณลักษณ์ 089-797-0499
2. คุณเรย์ 083-012-2205
3. คุณเอ็ม 092-270-4655
4. Facebook ชมรมนักปั่นจักรยานสะพานสูง 
5. Line ID: Ray2107
6. Thaimtb.com

แนวทางเพื่อความปลอดภัยของนักปั่น
1. ผู้เข้าแข่งขันต้องสวมหมวกกันกระแทกตลอดการปั่น
2. ทางผู้จัดงานมีการประกันอุบัติเหตุสำหรับนักปั่นทุกท่าน ในวันปั่น
3. ไม่จำกัดประเภทรถที่เข้าร่วมการแข่งขัน แต่รถทุกคันต้องมีระบบห้ามล้อ หน้าและหลัง
4. ห้ามมิให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกระทำการที่ก่อให้เกิดอันตราย ระหว่างการแข่งขัน เช่น เกาะรถยนต์ หรือขับขี่ในลักษณะอันตรายต่อกลุ่ม
5. ระหว่างเส้นทางจะมีป้ายกำกับเส้นทางและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ทางร่วมทางแยก)
6. นักปั่นทุกท่านต้องปฏิบัติตามกติกาที่คณะกรรมการระบุไว้โดยเคร่งครัด หากเกิดอันตรายใดๆ ทางผู้จัดจะไม่รับผิดชอบ
7. จุดประสงค์ของผู้จัดไม่ใช่การแข่งขันความเร็ว ดังนั้นจึงขอความกรุณานักปั่นที่เข้าร่วมงานทุกท่า น ให้ใช้ความเร็วที่เหมาะสม ไม่ทำให้ เกิดอันตรายกับตัวเองและผู้อื่น
แผนกำหนดการวันงาน
วันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม 2561 
เวลา 13.00 – 17.00 น. ลงทะเบียนรับเสื้อ ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
วันอาทิตย์ ที่ 25 มีนาคม 2561 
เวลา 05.30 – 07.30 น. ลงทะเบียนรับเสื้อ , รับประทานอาหารเช้า
เวลา 07.45 น. ประธานในพิธีปล่อยตัวนักปั่น
เวลา 11.00 – 12.00 น. นักปั่นเข้าเส้นชัย และรับเหรียญ และ รับประทานอาหารกลางวัน , เครื่องดื่ม
เวลา 14.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม
สวัสดิการในวันจัดงาน
อาหารเช้า , อาหารกลางวัน , เครื่องดื่ม , น้ำดื่ม , ประกันอุบัติเหตุ

แบบเสื้อ 
 

แบบเสื้อสี.jpg

 

แบบเสื้อ.jpg


แผนที่ เส้นทางปั่น

S__2990087.jpg

S__2990088.jpg

S__2990089.jpg


รูปสถานที่จัดงาน วิทยาลัยมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
 

สถานีรถไฟมวกเหล็ก.jpg

spd_20130321135803_b.jpg

maxresdefault.jpg

20160914_3_1473838509_457205.jpg

3.jpg


รายชื่อรีสอร์ทใกล้เคียงสถานที่จัดงาน
1. บ้านสวนรจนา รีสอร์ทมวกเหล็ก โทร. 08-9610-9622 , 08-6349-2749 , 08-1456-6592 
2. มวกเหล็กพฤษารีสอร์ท โทร. 083-333-7350
3. บ้านสวนรจนา รีสอร์ทมวกเหล็ก โทร. 081-456-6592
4. บ้านอิงเขา รีสอร์ทมวกเหล็ก โทร. 086-559-7965
5. มวกเหล็กพาราไดซ์ รีสอร์ท โทร. 081-758-6611
6. ไร่กุสุมา รีสอร์ท โทร. 036-721-286
7. บ้านเรือนไท รีสอร์ทมวกเหล็ก โทร. 087-741-8109
8. มาซิแคมป์ รีสอร์ท โทร. 036-226-121
9. มวกเหล็ก ฟอเรส รีสอร์ท โทร. 080-459-5500
10. เพชรเจ็ดสาวน้อย รีสอร์ท โทร. 036-721-299
11. บ้านอิงน้ำ รีสอร์ท โทร. 083-112-4162
12. วัลเล่ย์ การ์เด้น รีสอร์ท โทร. 036-720-024
13. บัวหลวง รีสอร์ท โทร. 036-721-284
14. ไร่อรุณวิทย์ รีสอร์ท โทร. 081-549-0060
15. ไร่ดาวเด่น รีสอร์ท โทร. 036-909-334
16. บ้านแม่รีสอร์ท โทร. 081-991-2596
17. พาร์คฮิลล์ รีสอร์ท โทร. 036-341-325
18. ไร่เครือวัลย์ รีสอร์ท โทร. 085-424-2333
19. ไม้เงิน ไม้ทอง รีสอร์ท โทร. 090-917-5664
20. ณดล สตรีมไซค์ ไทย วิลล่า โทร. 084-341-8484

เราในนาม “ชมรมนักปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพสะพานสูง” เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร มีความยินดีและขอขอบคุณ นักปั่นจักรยานทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้ มีสิ่งใดที่เป็นอุปสรรค และเป็นปัญหาทางเรายินดีรับฟัง และขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย


ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง
ชมรมนักปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพสะพานสูง
โทร.081-734-6287

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.