Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

700 คน

ผู้สมัครแล้ว

0 คน

ปิดรับสมัครแล้ว !! ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบสถานะ/แจ้งชำระเงิน

ไม่เปิดรับสมัครหน้างาน...ปิดการแจ้งโอนเงินวันที่ 5 ก.พ. 16:00

Event Details
 • วันที่กำหนดแข่ง10 กุมภาพันธ์ 2561
 • รับสมัครวันสุดท้าย05 กุมภาพันธ์ 2561
 • จ่ายเงินวันสุดท้าย05 กุมภาพันธ์ 2561
 • รับสมัครทั้งหมด700 คน
Event Route
 • รุ่นแข่งขัน เสือหมอบ ระยะทาง 65 กม.

 • A-1 เสือหมอบชาย OPEN (ชิงถ้วยประทาน)
  ค่าสมัคร      500 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • A-2 เสือหมอบชาย อายุ 30 - 39 ปี
  ค่าสมัคร      500 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • A-3 เสือหมอบชาย อายุ 40 - 49 ปี
  ค่าสมัคร      500 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • A-4 เสือหมอบชาย อายุ 50 - 59 ปี
  ค่าสมัคร      500 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • A-5 เสือหมอบชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป
  ค่าสมัคร      500 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • ฺB-1 เสือหมอบหญิง OPEN (ชิงถ้วยประทาน)
  ค่าสมัคร      500 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • B-2 เสือหมอบหญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป
  ค่าสมัคร      500 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • รุ่นแข่งขัน เสือภูเขา ระยะทาง 65 กม.

 • C-1 เสือภูเขาชาย OPEN (ชิงถ้วยประทาน)
  ค่าสมัคร      500 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • C-2 เสือภูเขาชาย อายุ 30 - 39 ปี
  ค่าสมัคร      500 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • C-3 เสือภูเขาชาย อายุ 40 - 49 ปี
  ค่าสมัคร      500 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • C-4 เสือภูเขาชาย อายุ 50 - 59 ปี
  ค่าสมัคร      500 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • C-5 เสือภูเขาชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป
  ค่าสมัคร      500 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • รุ่น VIP ระยะทาง 12 กม.

 • VIP
  ค่าสมัคร   1,000 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • ประเภทพนักงาน ธ.ก.ส.

 • D-1: พนักงาน ธ.ก.ส. - เสือหมอบ (ชาย) รุ่น OPEN
  ค่าสมัคร      500 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • D-2: พนักงาน ธ.ก.ส. - เสือหมอบ (ชาย) 40 ปีขึ้นไป
  ค่าสมัคร      500 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • E-1: พนักงาน ธ.ก.ส. - เสือหมอบ (หญิง) รุ่น OPEN
  ค่าสมัคร      500 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • ท่องเที่ยวใจเกินร้อย

 • F: ท่องเที่ยวใจเกินร้อย (ชาย,หญิง)
  ค่าสมัคร      500 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
Event Description
update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1685169

 

 

ขอเชิญร่วมงานแข่งจักรยาน ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า อทิตยาทรกิติคุณ ปั่นรวมใจภักรักษ์ ซแรย์ อทิติยา
 

Image_e268b56.jpgกิจกรรมแข่งขันจักรยาน รวมใจภักดิ์ รักษ์ ซแรย์ อทิตยา
ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ


(ถ้วยประทานอยู่ระหว่างขั้นตอนการขอ)

1. ประเภท VIP ไม่แข่งขัน (ระยะทาง 12 กิโลเมตร)
เป็นการปั่นเชิงท่องเที่ยว (ซแรย์ อทิตยา ถึง โรงเรียนบ้านโคกปราสาท) มีกิจกรรมกับทางโรงเรียน เช่น โครงการทุนอาหารกลางวัน มอบพันธุ์ปลา เมล็ดพันธุ์ผัก โครงการ มอบจักรยาน ร่วมปลูกต้นไม้ รับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 100 คน โดยมีค่าสมัคร 1,000 บาท/คน (ค่าประกันชีวิต, เสื้อ, ถ้วยรางวัล และของที่ระลึกจาก ธ.ก.ส. ทุกคน) สมัครVIP สามารถลงแข่งประเภททั่วไปได้


2. ประเภทการแข่งขัน (ระยะทาง 65 กิโลเมตร)
เส้นทางการแข่งขันจากอ่างอำปึล บ้านเกียด บ้านระหาร บ้านโคกช้าง บ้านกะทม บ้านกระดาด และบ้านแสกแอร รับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 600 คน โดยมีค่าสมัคร 500 บาท/คน (ค่าประกันชีวิต,เสื้อ,เหรียญ ทุกคน)


3. ประเภทการแข่งขัน (ระยะทาง 65 กิโลเมตร) สำหรับพนักงาน คู่สมรส บุตร พนักงาน ธ.ก.ส. หรือ พนักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของลูกค้า ธ.ก.ส.ผู้กู้ ผู้ฝาก พนักงานสหกรณ์การเกษตร เพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.(สกต.) สำหรับประเภทนี้สมัครและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดทุกจังหวัด

[*]. มีรางวัลประเภททีมที่ส่งคนเข้าแข่งขันมากที่สุด ทุกประเภท รวมกัน

4.ประเภทท่องเที่ยวใจเกินร้อย (ระยะทาง 65 กิโลเมตร)
ใช้จักรยานได้ทุกประเภท ทุกชนิดจักรยาน ปั่นเข้าเส้นชัยภายใน เวลา 5 ชั่วโมงรับเหรียญทุกท่าน


ประเภทการแข่งขัน


ประเภทเสือหมอบ
1. ประเภทเสือหมอบ (ชาย)(A)
- รุ่น OPEN (ชิงถ้วยประทาน) (A-1)
- รุ่นอายุ 30 - 39 ปี (A-2)
- รุ่นอายุ 40 - 49 ปี (A-3)
- รุ่นอายุ 50 - 59 ปี (A-4)
- รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป (A-5)
2. ประเภทเสือหมอบ (หญิง) )(B)
- รุ่น OPEN (ชิงถ้วยประทาน) (B-1)
- รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป (B-2)

ประเภทเสือภูเขา
1. ประเภทเสือภูเขา (ชาย) )(C)
- รุ่น OPEN (ชิงถ้วยประทาน) (C-1)
- รุ่นอายุ 30 - 39 ปี (C-2)
- รุ่นอายุ 40 - 49 ปี (C-3)
- รุ่นอายุ 50 - 59 ปี (C-4)
- รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป (C-5)

ประเภทพนักงาน ธ.ก.ส.
พนักงาน ธ.ก.ส. คู่สมรส บุตร พนักงาน ธ.ก.ส. หรือ พนักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของลูกค้า ธ.ก.ส.ผู้กู้ ผู้ฝาก พนักงานสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.(สกต.)
[*]สามารถสมัครผ่าน http://www.Thaimtb.com ได้เฉพาะพนักงาน ธ.ก.ส.เท่านั้นและให้ระบุสังกัดและระหัสพนักงานมาด้วย กรณีครอบครัวหรือพนักงานส่วนงานที่เกี่ยวข้อง (สมาคมฯ ส.ก.ต.) ให้สมัครผ่านส่วนงาน ธ.ก.ส.ในพื้นที่และมีพนักงานรับรองมาด้วย


1.ประเภทเสือหมอบ (ชาย) (D)
- รุ่น OPEN (D-1)
- รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป (D-2)
2.ประเภทเสือหมอบ (หญิง) (E)
- รุ่น OPEN (E-1)


ประเภทท่องเที่ยวใจเกินร้อย (ชาย,หญิง) (F)
- รุ่นท่องเที่ยวใจเกินร้อย ชาย หญิง (F1)

ถ้วยรางวัล และรางวัลเงินสด ผู้ชนะการแข่งขันแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1 – 10
รางวัล OPEN (3 รุ่น)
- รางวัลที่ 1 เงินสดจำนวน 2,000 บาท (ถ้วยรางวัลประทาน)
- รางวัลที่ 2 เงินสดจำนวน 1,500 บาท (ถ้วยรางวัลลำดับ)
- รางวัลที่ 3 เงินสดจำนวน 1,000 บาท (ถ้วยรางวัลลำดับ)
- รางวัลที่ 4 เงินสดจำนวน 800 บาท (ถ้วยรางวัลลำดับ)
- รางวัลที่ 5 เงินสดจำนวน 500 บาท (ถ้วยรางวัลลำดับ)
- รางวัลที่ 6 – 10 เงินสดจำนวน 300 บาท (ถ้วยรางวัลลำดับ)

รางวัลจำกัดอายุ (9 รุ่น)
- รางวัลที่ 1 เงินสดจำนวน 2,000 บาท (ถ้วยรางวัลลำดับ)
- รางวัลที่ 2 เงินสดจำนวน 1,500 บาท (ถ้วยรางวัลลำดับ)
- รางวัลที่ 3 เงินสดจำนวน 1,000 บาท (ถ้วยรางวัลลำดับ)
- รางวัลที่ 4 เงินสดจำนวน 800 บาท (ถ้วยรางวัลลำดับ)
- รางวัลที่ 5 เงินสดจำนวน 500 บาท (ถ้วยรางวัลลำดับ)
- รางวัลที่ 6 – 10 เงินสดจำนวน 300 บาท (ถ้วยรางวัลลำดับ)

รางวัลประเภททีมที่เข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด ลำดับที่ 1 – 5
- รางวัลที่ 1 เงินสดจำนวน 3,000 บาท (ถ้วยรางวัลลำดับ)
- รางวัลที่ 2 เงินสดจำนวน 2,500 บาท (ถ้วยรางวัลลำดับ)
- รางวัลที่ 3 เงินสดจำนวน 2,000 บาท (ถ้วยรางวัลลำดับ)
- รางวัลที่ 4 เงินสดจำนวน 1,500 บาท (ถ้วยรางวัลลำดับ)
- รางวัลที่ 5 เงินสดจำนวน 1,000 บาท (ถ้วยรางวัลลำดับ)
การรับสมัครผ่านทาง Thaimtb.com ไม่รับสมัครหน้างาน
กำหนดการอื่นๆจะแจ้งต่อไป

ขนาดเสื้อ.jpg

ขนาดเสื้อ

 

Image_d46f273.jpg

ตัวอย่างเสื้อ

Image_7c518ab.jpg

ตัวอย่างเสื้อ

Image_144f4fe.jpg

ตัวอย่างเหรียญ

Image_343a5d5.jpg

ตัวอย่างเหรียญ

 

ถ้วยรุ่น สุรินทร์.jpg

ตัวอย่าถ้วย VIP และถ้วยลำดับ

[attachment=1]นำเสนอ-แผนที่

แนบไฟล์

นำเสนอ-แผนที่จักรยาน3.jpg

แผนที่ปั่นรุ่นทั่วไป

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.