Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

1,300 คน

ผู้สมัครแล้ว

1,141 คน

ปิดรับสมัครแล้ว !! ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบสถานะ/แจ้งชำระเงิน

ผู้ที่สมัครหลัง 15 มีนาคม จะได้รับเสื้อหลังงาน..........ปิดการแจ้งชำระเงินวันสุดท้าย 4 เมษายน 12:00......หลังจากนั้นผู้สมัครที่ทีสถานะ "รอชำระเงิน" จะถูกเปลี่ยนเป็น "คัดชื่อออก" ค่ะ

Event Details
 • วันที่กำหนดแข่ง08 เมษายน 2561
 • รับสมัครวันสุดท้าย04 เมษายน 2561
 • จ่ายเงินวันสุดท้าย04 เมษายน 2561
 • รับสมัครทั้งหมด1,300 คน
Event Route
 • ประเภท เสือหมอบ

 • A1: ROAD Male OPEN
  ค่าสมัคร      650 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • A 2 เสือหมอบ รุ่นอายุชาย 35-40 ปี 75 Km.
  ค่าสมัคร      650 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • A 3 เสือหมอบ รุ่นอายุชาย 41-49 ปี 75Km.
  ค่าสมัคร      650 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • A 4 เสือหมอบ รุ่นอายุชาย 50 ปีขึ้นไป 75Km.
  ค่าสมัคร      650 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • B 1 เสือหมอบ รุ่นทั่วไป หญิง 75 Km.
  ค่าสมัคร      650 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • ประเภท เสือภูเขา

 • C 1 เสือภูเขา รุ่นทั่วไป Open ชาย 75 Km.
  ค่าสมัคร      650 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • C 2 เสือภูเขารุ่นอายุชาย 35-40 ปี 75 Km.
  ค่าสมัคร      650 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • C 3 เสือภูเขา รุ่นอายุชาย 41-49 ปี 75 Km.
  ค่าสมัคร      650 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • C 4 เสือภูเขา รุ่นอายุชาย 50 ปีขึ้นไป 75 Km.
  ค่าสมัคร      650 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • D 1 เสือภูเขา รุ่นทั่วไปหญิง 75 Km.
  ค่าสมัคร      650 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • VIP (เลือกลงรุ่นแข่งขัน , ได้รับเสื้อโปโล และ เหรียญ)

 • VIP- เลือกลงรุ่นแข่งขันใดก็ได้ที่หน้างาน (รับเสื้อโปโลพร้อมเหรียญ)
  ค่าสมัคร   1,000 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • ท่องเที่ยว

 • E 1: ท่องเที่ยวทั่วไปชาย-หญิง 22 Km. (เสื้อปั่นจักรยานพร้อมเหรียญ)
  ค่าสมัคร      650 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • E 2: ท่องเที่ยว VIP ชาย-หญิง 22 Km. (เสื้อโปโลพร้อมเหรียญ)
  ค่าสมัคร   1,000 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
Event Description
update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1687646

 

TOUR OF BANGPHRA "BIKE FOR FUR” เพื่อการกุศล 
วัน อาทิตย์ ที่ 8 เมษายน 2561

การแข่งขันจักรยานทางเรียบ เสือหมอบ เสือภูเขา ครั้งที่ 1
การแข่งขันปั่นจักรยาน TOUR OF BANGPHRA “BIKE FOR FUR”เพื่อการกุศล 
บนเส้นทางที่เป็นที่นิยมของนักปั่นจำนวนมากในขณะนี้ นั่นคือ อ่างเก็บน้ำบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

วัตถุประสงค์
-เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบทุนการพัฒนาการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดตโปทาราม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
-เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบทุนการพัฒนาการศึกษาให้กับ บ้านครูบุญชู เพื่อเด็กพิเศษ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพแข็งแรง ลดความเสี่ยงจากโรคภัยไข้เจ็บ
-เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับครอบครัวและสังคม
-เพื่อเป็นการเผยแพร่และสนับสนุนการท่องเที่ยว บริเวณอ่างเก็บน้ำบางพระ จ.ชลบุรี ให้กับประชาชนทั่วไปให้ได้ทราบ ถึงสถานที่ ที่กำลังเป็นที่นิยมและชื่นชอบของนักปั่นจักรยานและคนรักการออกกำลังกาย ในขณะนี้
โดยเส้นทางการท่องเที่ยวและแข่งขันเป็น 2 ระยะทาง คือ 
1.เส้นทางท่องเที่ยว 22 Km. จุดสตาร์ท-เส้นชัย ที่ โรงเรียนวัดตโปทาราม ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีชลบุรี ปั่นวนไปจนรอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ชมธรรมชาติบริเวณรอบๆ 
2.เส้นทางแข่งขัน 75 km.จุด Start ปล่อยตัว วัดตโปทาราม มุ่งหน้าตรงไป ถึง/กม.8.8 เลี้ยวขวาข้ามสะพานสวนผีเสื้อ/กม.10 เจอสามแยกเลี้ยวขวา/กม.11.5 เจอสามแยกเลี้ยวซ้ายไปทางน้ำตกชันตาเถร/กม.13.5 เจอสามแยกวัดเขาไม้แดง ตรงไปทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียว/กม.17 เจอสามแยก เลี้ยวขวา 100 เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสนามกอล์ฟ/กม.18 วงเวียนในสนามกอล์ฟเลี้ยวซ้าย(จุดให้น้ำที่ 1)ซุ้มต้นสน/กม.19.5 เจอสามแยกตรงไป/กม.21 เลี้ยวซ้าย/กม.21.8 เจอสี่แยกเลี้ยวซ้าย (ระวังทราย)/กม.23 เจอสี่แยกเลี้ยวซ้ายไปทางหิ่งห้อยชาเลท์ (ระวังถนนชำรุด)/กม.26.8 เจอสี่แยกเลียวซ้าย (ระวังทางชำรุด)/กม.32.2 เลี้ยวขวา/กม.41.7 เจอสามแยก เลี้ยวขวา (จุดอันตรายโปรดระมัดระวัง)/กม.46 เลี้ยวซ้ายเข้าวัดเขาตะแบก/กม.47.5 จุดให้น้ำที่ 2 บนเขาหน้าวัดเขาตะแบก เลี้ยวขวาลงเนิน/กม.51 เจอสามแยก เลี้ยวขวา (จุดอันตรายโปรดระมัดระวัง)/กม.51.6 เจอสามแยกตรงไป/กม.55.5 จุดให้น้ำ 3 สนามบินหนองค้อ/กม.56 เลี้ยวขวาไปทางวัดแสนสุข/กม.59 เจอสามแยกเลี้ยวซ้าย/กม.62 เจอสามแยกเลี้ยวขวา/กม.65.5 เลี้ยวขวา
กม.66.5 เจอสี่แยกเลี้ยวซ้าย (ระวังทราย)/กม.68 เจอสี่แยกเลี้ยวขวา (ระวังถนนลูกรังโปรดระมัดระวัง)/กม.69 เจอสามแยกเลี้ยวซ้ายข้ามสะพานแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าอ่างเก็บน้ำบางพระ เพื่อมุ่งหน้าเข้าเส้นชัยที่บริเวณ หน้าร้าน PILOT61 หลังเข้าเส้นชัยให้นักปั่นทุกท่านปั่น โรลิ่ง 1 กม. กลับมาที่จุดปล่อยตัวกองอำนวยการ ที่ วัดตโปทาราม เพื่อรับรางวัลสำหรับนักปั่นที่ติดอันดับ 1-5 ของแต่ล่ะรุ่น และเหรียญรางวัลสำหรับนักปั่นที่ผ่านเข้าเส้นชัยทุกคน พร้อมรับประทานอาหารเครื่องดื่มผลไม้ที่ทางทีมงานได้จัดเตรียมไว้ให้

ซี่งจะแยกประเภทการแข่งขัน ดังนี้ คือ 

1.ประเภทการปั่นจักรยาน(เสือหมอบ)ระยะทาง 75 km.
ถ้วยรางวัลได้เฉพาะผู้เข้าอันดับ 1-3 ของแต่ละรุ่น
650 บาท
A1 รุ่นทั่วไป Open ชาย 75 Km. เงินรางวัลที่ 1 2,000 บาท+ถ้วยรางวัล เงินรางวัลที่ 2 1,500 บาท+ถ้วยรางวัล
เงินรางวัลที่ 3 1,000 บาท+ถ้วยรางวัล เงินรางวัลที่ 4 500 บาท
เงินรางวัลที่ 5 300 บาท
A2 รุ่นอายุชาย35-40ปี 75 Km. เงินรางวัลที่ 1 1,000 บาท+ถ้วยรางวัล เงินรางวัลที่ 2 800 บาท+ถ้วยรางวัล 
เงินรางวัลที่ 3 600 บาท+ถ้วยรางวัล
เงินรางวัลที่ 4 400 บาท เงินรางวัลที่ 5 200 บาท
A3 รุ่นอายุชาย41-49ปี 75 Km. เงินรางวัลที่ 1 1,000 บาท+ถ้วยรางวัล เงินรางวัลที่ 2 800 บาท+ถ้วยรางวัล เงิน
รางวัลที่ 3 600 บาท+ถ้วยรางวัล
เงินรางวัลที่ 4 400 บาท เงินรางวัลที่ 5 200 บาท
A4 รุ่นอายุชาย50ปีขึ้นไป 75 Km. เงินรางวัลที่ 1 1,000 บาท+ถ้วยรางวัล เงินรางวัลที่ 2 800 บาท+ถ้วยรางวัล เงิน
รางวัลที่ 3600 บาท+ถ้วยรางวัล
เงินรางวัลที่ 4 400 บาท เงินรางวัลที่ 5 200 บาท
B1 รุ่นทั่วไป หญิง 75 Km. เงินรางวัลที่ 1 1,000 บาท+ถ้วยรางวัล เงินรางวัลที่ 2 800 บาท+ถ้วยรางวัล เงิน
รางวัลที่ 3 600 บาท+ถ้วยรางวัล
เงินรางวัลที่ 4 400 บาท เงินรางวัลที่ 5 200 บาท

2.ประเภทการปั่นจักรยาน(เสือภูเขา)ระยะทาง 75 km.
ถ้วยรางวัลได้เฉพาะผู้เข้าอันดับ 1-3 ของแต่ละรุ่น
650 บาท
C1 รุ่นทั่วไปOpenชาย 75 Km. เงินรางวัลที่ 1 2,000 บาท+ถ้วยรางวัล เงินรางวัลที่ 2 1,500 บาท+ถ้วยรางวัล
เงินรางวัลที่ 3 1,000 บาท+ถ้วยรางวัล เงินรางวัลที่ 4 500 บาท
C2 รุ่นอายุชาย35-40ปี 75 Km. เงินรางวัลที่ 1 1,000 บาท+ถ้วยรางวัล เงินรางวัลที่ 2 800 บาท+ถ้วยรางวัล เงิน
รางวัลที่ 3 600 บาท+ถ้วยรางวัล
เงินรางวัลที่ 4 400 บาท เงินรางวัลที่ 5 200 บาท
C3 รุ่นอายุชาย41-49ปี 75 Km. เงินรางวัลที่ 1 1,000 บาท+ถ้วยรางวัล เงินรางวัลที่ 2 800 บาท+ถ้วยรางวัล เงิน
รางวัลที่ 3 600 บาท+ถ้วยรางวัล
เงินรางวัลที่ 4 400 บาท เงินรางวัลที่ 5 200 บาท
C4 รุ่นอายุชาย50ปีขึ้นไป 75 Km.เงินรางวัลที่ 1 1,000 บาท เงินรางวัลที่ 2 800 บาท เงินรางวัลที่ 3 600 บาท
เงินรางวัลที่ 4 400 บาท เงินรางวัลที่ 5 200 บาท
D1 รุ่นทั่วไปหญิง 75 Km. เงินรางวัลที่ 1 1,000 บาท+ถ้วยรางวัล เงินรางวัลที่ 2 800 บาท+ถ้วยรางวัล เงิน
รางวัลที่ 3 600 บาท+ถ้วยรางวัล
เงินรางวัลที่ 4 400 บาท เงินรางวัลที่ 5 200 บาท

3.ประเภทการปั่นจักรยานเชิงท่องเที่ยว(เสือหมอบ-ภูเขา-อื่นๆทุกประเภท)#ไม่มีชิฟจับเวลา
E 1 ท่องเที่ยวทั่วไปชาย-หญิง 22 Km.(เสื้อปั่นจักรยานพร้อมเหรียญ)
650 บาท
E 2 ท่องเที่ยว VIP ชาย-หญิง 22 Km.,(เสื้อโปโลพร้อมเหรียญ)
1,000 บาท
สำหรับผู้ที่เข้าเส้นชัย 1,2,3 

4.ประเภทการสมัครทีม (สมัครทีมที่การแต่งกายเหมือนกันมากที่สุด)
สมัครการแข่งขันเป็นทีม จำนวนสมัครมากทีสุดในงาน 2,000.-
*หมายเหตุ ประเภททีมต้องแต่งกายเหมือนกันถึงได้รางวัล รวม 2,000.-
 
 

กำหนดการจัดงาน 
วันเสาร์ ที่ 7 เมษายน 2561 
10.00 น.- 17.00 น. สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับเสื้อและหมายเลขผู้รับสมัคร ได้ที่ ร้าน Pilot 61 Tel.082-221-5665,084-344-8964 อ่างเก็บน้ำบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

วันอาทิตย์ ที่ 8 เมษายน 2561
05.00-06.30 น. รายงานตัว ลงทะเบียนหน้างาน บริเวณ สถานที่จัดงาน โรงเรียน วัดตโปทาราม
06.30-06.45 น. เช็คอินนักปั่น บริเวณ สถานที่จัดงาน โรงเรียน วัดตโปทาราม
07.00 น. ประธานกล่าวเปิดงาน ทัวร์ ออฟ บางพระ 2561
07.05 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวนักกีฬา รุ่น A 1 ระยะทาง 75 Km.
07.10 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวนักกีฬา รุ่น A 2 ระยะทาง 75 Km.
07.15 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวนักกีฬา รุน A 3 ระยะทาง 75 Km.
07.20 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวนักกีฬา รุ่น A 4 ระยะทาง 75 Km.
07.25 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวนักกีฬา รุ่น B 1 ระยะทาง 75 Km.
07.30 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวนักกีฬา รุ่น C 1 ระยะทาง 75 Km.
07.35 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวนักกีฬา รุ่น C 2 ระยะทาง 75 Km.
07.40 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวนักกีฬา รุ่น C 1 ระยะทาง 75 Km.
07.45 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวนักกีฬา รุ่น C 2 ระยะทาง 75 Km.
07.50 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวนักกีฬา รุ่น D 1 ระยะทาง 75 Km.
07.55 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวนักกีฬา รุ่น E 1 ท่องเที่ยว 22 Km. 
07.55 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวนักกีฬา รุ่น E 2 VIP เชิงท่องเที่ยว 22 Km. 
09.30 น. นักปั่นเริ่มทยอยเข้าเส้นชัย ในแต่ละรุ่นและร่วมรับประทานอาหารเครื่องดื่ม ที่ โรงเรียน วัดตโปทาราม
11:30-13:00 น. พิธีมอบเหรีญ สำหรับนักปั่นที่เข้าเส้นชัยทุกคน และพิธีมอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะในแต่ละรุ่น เสร็จกิจกรรม ปิดงาน เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดีภาพ สถานที่ อ่างเก็บน้ำบางพระ ระยะทาง 22 Km. และ ระยะทาง 75 Km.(จุดปล่อยตัวและรับประทานอาหารที่ โรงเรียน วัดตโปทารามกติกาและเงื่อนไขการแข่งขันเสือหมอบ, เสือภูเขาทางเรียบ Tour of BangPhra 
1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้จักรยาน 2 ล้อ ตัวถังต้องเป็นของเสือภูเขาและเสือหมอบเท่านั้น 
2. แฮนด์ต้องเป็นของเสือภูเขาและเสือหมอบเท่านั้น 
3. ห้ามติดตั้งแอโร่บาร์ทุกชนิดและบาร์เอนในลักษณะคว่ำลงเพื่อการหมอบลู่ลม ของเสือภูเขาและเสือหมอบ
4. ประเภทเสือภูเขาต้องมีโช๊คหน้า ไม่อนุญาติให้ใช้ตะเกียบ
5. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมหมวกกันกะแทกศีรษะตลอดการแข่งขัน
6. ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่รถจักรยานหรือผู้เข้าแข่งขันๆและผู้เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดการแข่งขันได้
7. ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับป้ายเบอร์และชิฟจับเวลาสำหรับแข่งขันที่รถทุกคน
8. การปล่อยตัว จะปล่อยตัวแบบแยกประเภทโดยแบ่งเป็นกลุ่ม
9. ระหว่งเส้นทางการแข่งขันจะมีเจ้าหน้าที่ดูแล พร้อมเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร และมีจุดให้น้ำเป็นระยะๆ
10. การตัดสินของคณะกรรมการฯถือเป็นที่สิ้นสุด
11. งานปั่น Tour of BangPhra นักปั่นต้องปั่นครบระยะทางที่กำหนดภายในเวลา 4 ชั่วโมง(จะมีรถเซอร์วิสเริ่มออกวิ่งเก็บนักปั่นที่เวลาเกิน)#หมายเหตุกรณีนักปั่นจะขึ้นรถหรือไม่ขึ้นก็ได้ครับ
12.ถ้ากระทำความผิดในการแข่งขันและจักรยานไม่เป็นไปตามรุ่นที่ลงสมัคร ทางทีมงานกรรมการขอตัดออกจากตำแหน่งทันที

ค่าสมัคร 
1.บุคคลทั่วไป 650 บาท ได้รับเสื้อจักรยานซิปหน้า "ผู้แข่งขันทุกคนจะมีชิฟจับเวลา จาก ThaiMTB"
พร้อมรับเหรียญ TOUR OF BANGPHRA
2.VIP 1,000 บาท ได้รับเสื้อโปโล และ เหรียญ
TOUR OF BANGPHRA 2018


ติดต่อสอบถาม
1.คุณสิวะพร ยอดเณร 081-611-0693
2.แอดมิน 095-349-7819
3.คุณพงษ์พัฒน์ วนเก่าน้อย 084-344-8964 Line ID: joe_pongpat(ติดต่อประสานงาน)
4.Pilot 61 082-221-5665
ประธานที่ปรึกษา 5.ผกร.ต.วิชาญ สุธรรมพงษ์ 081-658-4143

 

TOUR OF BANGPHRA.jpg

 

เสื้อ TOUR OF BANGPHRA 2018.jpg

 

TOUR-OF-BANGPHRA-2018-10 เส้นทางท่องเที่ยว 22 km..jpg

TOUR-OF-BANGPHRA-2018-10 เส้นทางท่องเที่ยว 22 Km.

แผนที่แข่งขันจักรยาน Tour of Bangphra 75 km..jpg

 

TOUR OF BANGPHRA 2018-05.jpg

 

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.