Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

2,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

1,269 คน

ปิดรับสมัครแล้ว !! ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบสถานะ/แจ้งชำระเงิน

ผู้ที่สมัครตั้งแต่วันที่ 9-20 มีนาคม 2561 - จะได้รับเสื้อภายหลังงานทาง ปณ. (ค่าสมัครได้ถูกปรับโดยรวมค่าส่งเสื้อ 50 บาทแล้วค่ะ)

Event Details
 • วันที่กำหนดแข่ง25 มีนาคม 2561
 • รับสมัครวันสุดท้าย20 มีนาคม 2561
 • จ่ายเงินวันสุดท้าย20 มีนาคม 2561
 • รับสมัครทั้งหมด2,000 คน
Event Route
 • A ปั่นระยะทาง 76 กิโลเมตร (เพิ่มค่าจัดส่งเสื้อ 50 บาท)
  ค่าสมัคร      570 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • B ปั่นระยะทาง 35 กิโลเมตร (เพิ่มค่าจัดส่งเสื้อ 50 บาท)
  ค่าสมัคร      570 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • A ปั่นระยะทาง 76 กิโลเมตร [รับสูงสุด 663 คน]
  ค่าสมัคร      520 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • B ปั่นระยะทาง 35 กิโลเมตร [รับสูงสุด 492 คน]
  ค่าสมัคร      520 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
Event Description
update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1689769
 
เครือข่ายฅนจักรยานอาสาพัฒนาเมืองปทุมธานี (องค์กรสาธารณประโยชน์)
(Network of Cyclist Volunteers for Pathumthani Development)
ขอเชิญร่วมปั่นจักรยานการกุศล "ปั่นเปิดเมืองปทุม 2018" วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561

องค์กรร่วมจัด
หอการค้าปทุมธานี
สภาอุตสาหกรรมปทุมธานี
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวปทุม
สภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี
สมาคมการค้าธุรกิจอาหาร
สมาคมประสานงานองค์การภาคเอกชนจังหวัดปทุมธานี
ภาคีเครือข่ายจิตอาสา ๙ องค์กรปทุมธานี
ภาคีเครือข่ายประชาชนคนปทุมธานี
บริษัทประชารัฐ รักษ์สามัคคี ปทุมธานี(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
ชมรมร้านอาหารจังหวัดปทุมธานี

วัตถุประสงค์
ส่งเสริมการใช้จักรยานในการออกกำลังกายและการเดินทางที่ไม่ก่อมลพิษ
ส่งเสริมผู้รักการปั่นจักรยานทั้งในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียงให้รู้จักเส้นทาง แหล่งเรียนรู้ สถาปัตยกรรม วัดวาอารามที่น่าสนใจในเขตอำเภอคลองหลวง หนองเสือ และธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี
รณรงค์หารายได้ เงินบริจาค มอบให้โรงพยาบาลคลองหลวงเพื่อจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล

รูปแบบกิจกรรม
เป็นการปั่นจักรยานเชิงท่องเที่ยวและออกกำลังกาย นักปั่นจะได้สัมผัสบรรยากาศริมคลอง 5 คลอง 6 คลอง 9 คลองรังสิตประยูรศักดิ์ และคลองระพีพัฒน์ ซึ่งเป็นคลองที่ขุดเพื่อการชลประทานในสมัยรัชการที่ ๕ เพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกและเส้นทางคมนาคมระหว่างกรุงเทพฯกับจังหวัดข้างเคียง ทำให้มีการตั้งถิ่นฐานและเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญ และเกิดก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตที่เรืองชื่อ และแวะจุด Check Point ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในจังหวัดปทุมธานี คือพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วัดปัญญานันทาราม ชมและถ่ายภาพ 3 มิติปริศนาธรรม การปั่นไม่เน้นความเร็วมากนัก ไม่มีรถนำขบวน ไม่มีการปิดถนน มีป้ายบอกทางแยกสำคัญ ๆ เน้นการปั่นตามกฏจราจร โดยจะใช้ถนนร่วมกับพาหนะอื่นทั่วไป มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการข้ามแยกสำคัญ มีรถพยาบาลและหน่วยจักรยานอาสากู้ชีพกระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ มีประกันอุบัติเหตุให้นักปั่นทุกคน นักปั่นต้องแวะเข้าไป stamp ที่จุด check point ซึ่งมีน้ำและผลไม้บริการ จะไม่มีการแจกน้ำขวด ให้นำกระติกน้ำมาเติม (เพื่อลดการใช้ทรัพยากรและลดการสร้างขยะ) ผู้ที่ได้ stamp ครบทุกจุดและปั่นเข้าเส้นชัยภายในเวลาที่กำหนดจะได้รับเหรียญที่ระลึก ผู้ที่ปั่นครบและถึงเส้นชัยเป็นอันดับแรกของกลุ่มระยะยาว 76 กม. จะได้รับถ้วยรางวัล แบ่งเป็นประเภทหญิงและชาย

จุดปล่อยตัวและจุดสิ้นสุด (Start/Finish)
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ถนนสายบางขันธ์ – คลองหลวง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (แสดงแผนที่ ) มีบริการอาหารเช้าและอาหารกลางวัน (เรายกร้านก๋วยเตี๋ยวรสเลิศอันดับต้น ๆ ของจังหวัดปทุมธานีมาไว้ที่นี่)

เส้นทางปั่น
แบ่งเป็น 2 สาย จุด Start/Finish อยู่ที่เดียวกันคือ หอจดหมายเหตุ

สายยาวระยะทาง 76 กิโลเมตร ออกตัวเวลา 7:30 น.ต้องปั่นให้ครบและจบในเวลา 4 ชั่วโมงจึงจะได้รับเหรียญรางวัล
สายสั้นระยะทาง 35 กิโลเมตร ออกตัวเวลา 7:45 น.ต้องปั่นให้ครบและจบในเวลา 2.5 ชั่วโมงจึงจะได้รับเหรียญรางวัล
หมายเหตุเส้นทางอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมถ้าจำเป็น

ของรางวัล
รางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยอันดับต้น ๆ แบ่งเป็นชายหญิง และรางวัลอื่น ๆ จะแจ้งให้ทราบต่อไป (อยู่ระหว่างหาสปอนเซอร์เพิ่มเติม)

การติดต่อ/สอบถาม
ติดตามข่าวและพูดคุยใน Facebook Fanpage ฅนจักรยานอาสา ปทุมธานี หรือสอบถามเพิ่มเติม แจ้งลงทะเบียนเป็นกลุ่ม ติดต่อคุณตุ๊กตาทางไลน์ ID: vc.93 หรือโทร 081-374-6170

หน่วยงาน/สถานที่ที่เกี่ยวข้อง
โรงพยาบาลคลองหลวง
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
หออัครศิลปิน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วัดปัญญานันทาราม
วัดจุฬาจินดาราม

กำหนดการ (อาจเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข้อมูลล่าสุดก่อนงานปั่น)
05.30-07.00 ลงทะเบียนและรับเสื้อปั่น บริเวณเต้นท์อำนวยการ
07.00-07.30 พิธีเปิดและมอบเงินบริจาคแก่โรงพยาบาลคลองหลวง
07.30 ปล่อยตัวสายยาว 76 กม.
07.45 ปล่อยตัวสายสั้น 35 กม.
11.00-12.00 กิจกรรมสันทนาการ
12.00 มอบรางวัลและรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 เชิญชมนิทรรศการในหอจดหมายเหตุฯ, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาฯ, หออัครศิลปิน

 

route-A.jpg

Route-B.jpg

S__3637254.jpg

size.jpg

 
 

 

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.