Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

500 คน

ผู้สมัครแล้ว

293 คน

Event Details
 • วันที่กำหนดแข่ง25 มีนาคม 2561
 • รับสมัครวันสุดท้าย20 มีนาคม 2561
 • จ่ายเงินวันสุดท้าย20 มีนาคม 2561
 • รับสมัครทั้งหมด500 คน
Event Route
 • A: ใจเกินร้อย ระยะทาง 60 กิโลเมตร
  ค่าสมัคร      350 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • B: ประชาชนทั่วไป ระยะทาง 30 กิโลเมตร
  ค่าสมัคร      350 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • VIP ระยะทาง 10 กิโลเมตร
  ค่าสมัคร      500 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
Event Description
update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1679994

รูปภาพ

เทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสมาคมกีฬาจักรยานกรุงเก่า
ขอเชิญชวนนักปั่นท้าลม ที่มีใจรักในสองล้อ...เข้าร่วมปั่นกับเราในโครงการ "บ้านสร้างน่าอยู่ ปั่นเพื่อสุขภาพ" 
ในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสร้าง 

รูปภาพ
กติกา และเงื่อนไขการแข่งขัน ประเภท A และ ประเภท B
-การแข่งขันใช้กฎกติกาการแข่งขันจักรยานของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) และของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
-อุปกรณ์จักรยานทุกอย่างต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น
-ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตในระหว่างการแข่งขัน และได้ทำการฝึกซ้อมมาอย่างดีแล้ว
-ความเสียหายใดๆ ต่อทรัพย์สินและชีวิต อันเกิดจากการแข่งขัน ผู้แข่งขันและผู้เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดการแข่งขันได้
-ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องสวมหมวกกันกระแทกสำหรับจักรยานตลอดการแข่งขัน
-ผู้เข้าร่วมกาแข่งขันสามารถใช้จักรยานได้ทุกประเภท แต่ต้องมีอุปกรณ์ห้ามล้อ
-รถเซอร์วิสของแต่ละทีม (ถ้ามี) ให้วิ่งหลังขบวนนักแข่งเท่านั้น
-ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องติดป้ายเบอร์แข่งขันที่หน้ารถและเสื้อด้านหลังทุกคน
-หลักฐานในการรับรางวัล ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ได้รับรางวัลทุกประเภทต้องแสดงหลักฐานที่ทางราชการออกให้ต่อคณะกรรมการ
-ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง (ผู้ปกครองนำมาสมัคร)
-การประท้วงผลการตัดสิน ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ภายใน 20 นาที หลังประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ และต้องวางเงินประกัน 1,000 บาท (เงินประกันคืนให้เมื่อการประท้วงเป็นผล)
-การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

การรับสมัคร
เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2561 (สำหรับท่่านใดที่สมัครหลังวันที่ 10 มีนาคม 2561 จะไม่ได้รับเสื้อ เหรียญรางวัล และโล่รางวัล ในวันแข่งขันคือวันที่ 25 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ทางทีมงานจะจัดส่งเสื้อ เหรียญรางวัล และโล่รางวัลให้ในภายหลัง โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดส่งพัสดุด้วยตนเองทั้งหมด)

ประเภทและอัตราค่าสมัคร
รับสมัครผู้เข้าร่วมงานปั่นจักรยานจำนวน 500 คน
-ประเภท A ประเภทใจเกินร้อย ทั้งประเภทชาย และประเภทหญิง ระยะทาง 60 กิโลเมตร ค่าสมัคร 350 บาท
-ประเภท B ประเภทประชาชนทั่วไป ระยะทาง 30 กิโลเมตร ค่าสมัคร 350 บาท
-ประเภท VIP ระยะทาง 10 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท
-ประเภททีม (คนในทีมต้องสวมเสื้อเหมือนกัน)

ช่องทางในการรับสมัคร
สมัครได้ 2 ช่องทาง
1. รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 
2. สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เลขที่ 999 ม.7 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุุธยา 13170

รายละเอียดกิจกรรม
-ประเภท A ประเภทใจเกินร้อย ทุกท่านจะได้รับ เสื้อที่ระลึก+เหรียญรางวัล+ประกันอุบัติเหตุ
oประเภทชาย ที่เข้าเส้นชัย 20 คนแรก จะได้รับโล่รางวัล
oประเภทหญิง ที่เข้าเส้นชัย 10 คนแรก จะได้รับโล่รางวัล
-ประเภท B ประเภทประชาชนทั่วไป ทุกท่านจะได้รับ เสื้อที่ระลึก+เหรียญรางวัล+ประกันอุบัติเหตุ
-ประเภท VIP 10 ทุกท่านจะได้รับ เสื้อที่ระลึก+โล่รางวัล+ประกันอุบัติเหตุ
-ประเภทการสมัครแบบทีม (Team) จำนวน 5 รางวัล (แจ้งเลือกระยะ 60 กม หรือ 30 กม หรือ 10 กม. ได้เป็นรายบุคคล การตัดสินทีมจะตัดสินพร้อมกันหน้างาน สิ้นสุดการเพิ่มสมาชิก ในวันแข่งขัน)
**ทีมที่มีสมาชิกมากที่สุด 5 ทีม จะได้รับโล่รางวัล (ใส่เสื้อทีมสี,ลวดลายเหมือนกันเป็นจำนวนมากที่สุด 5 ทีม ถือเป็นทีมที่ชนะเลิศ และ ถ้าจำนวนเท่ากัน ให้ทีมสมัครก่อนเป็นผู้ชนะ)
**หมายเหตุ 5 ทีมที่ชนะ จะได้รับโล่รางวัล และจะได้ภาพถ่ายรวม ปริ้นขนาด 12x24 นิ้ว ทีมละหนึ่งภาพ (รับได้ที่ร้านถ่ายรูปดีจังดิจิตอลสตูดิโอ หรือ จัดส่งไปรษณีย์ให้ภายหลัง)
-การประกวดนักปั่นและจักรยานคู่ใจแต่งกายแฟนซีโดดเด่น คนเห็นแล้วยิ้มกว้าง เพื่อส่งเสริมสุขภาพควบคู่กับสร้างความสุขและรอยยิ้มผ่านกิจกรรม โล่รางวัล จำนวน 3 รางวัล ใช้หลักเกณฑ์การตัดสินโดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องแต่งกายแฟนซีและจักรยานก็ต้องมีการตกแต่งเช่นกัน โดยมีคะแนน 100 คะแนน โดยแบ่งเป็น คะแนนความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน คะแนนสวยงาม 30 คะแนน และคะแนนการนำเสนอชุดแฟนซี ภายใต้หัวข้อ “ปั่นเพื่อสุขภาพ สร้างรอยยิ้ม” 40 คะแนน

ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
1.เป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขันภายใต้โครงการ “บ้านสร้างเมืองน่าอยู่ ปั่นเพื่อสุขภาพ” ประจำปี 2561 ที่สนใจ ทุกประเภท ทุกระยะ ทุกกลุ่มอายุ ทั้งนี้ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนในระบบการรับสมัครสมบูรณ์แล้ว (ลงทะเบียน พร้อมทั้งชำระค่าสมัครเรียบร้อย และมีชื่ออยู่ในระบบ)
2.ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต้องลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ร่วมกิจกรรม ณ บูธรับสมัครกิจกรรม “นักปั่นและจักรยานคู่ใจแต่งกายแฟนซีโดดเด่น คนเห็นแล้วยิ้มกว้าง” หน้างาน เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 06.00-07.00 น. ของวันแข่งขัน

กำหนดการจัดกิจกรรม 
ในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสร้าง
เวลา 06.00-07.00 น. - ลงทะเบียนรับเสื้อที่ระลึก และหมายเลขประจำตัว ลงทะเบียน “นักปั่นและจักรยานคู่ใจ
แต่งกายแฟนซีโดดเด่น คนเห็นแล้วยิ้มกว้าง"
เวลา 07.00-07.30 น. - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม ณ บริเวณจุดปล่อยตัว (หน้าสำนักงานเทศบาล)
เวลา 07.30-08.00 น. - กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม พร้อมเชิญประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
เวลา 08.00 น. - เริ่มปล่อยตัวนักกีฬา
เวลา 11.00 น. - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เข้าถึงเส้นชัยทั้งหมด
เวลา 12.00 น. - ร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน
เวลา 13.00 น. - พิธีมอบโล่รางวัลให้กับนักกีฬาทุกประเภท
เวลา 14.00 น. - สิ้นสุดการจัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม**

ความปลอดภัยระหว่างกายแข่งขัน
เส้นทางที่ใช้แข่งขันจะมีการดูแลความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ ประจำตามจุดต่างๆ ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน และมีรถเจ้าหน้าที่บริการ (ด้านหน้า กลางกลุ่ม ปิดท้าย และในขบวนนักกีฬา) อีกทั้งยังมีทีมงานมาแชลมอเตอร์ไซค์ และมาแชลจักรยาน ดูแลความปลอดภัยแบบมืออาชีพตลอดเส้นทางการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมจะต้องติดหมายเลขการแข่งขันที่บริเวณด้านหน้าจักรยานและด้านหลังของเสื้อ โดยห้ามทำการปรับแต่ง ตัด หรือทำให้มีขนาดที่แตกต่างไปจากเดิม การดูแลขบวนและกำหนดความเร็วโดยเจ้าหน้าที่ (โรลลิ่ง) ผู้เข้าร่วมจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของฝ่ายจัดการแข่งขันอย่างเคร่งครัด **มีประกันอุบัติเหตุให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่าน**

การบริการทางการแพทย์
จะประกอบไปด้วยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินและรถพยาบาล ผู้เข้าร่วมสามารถหยุดชั่วคราวหรือออกจากการแข่งขันได้หากมีการบาดเจ็บหรือประสบอุบัติเหตุ โดยบริการทางการแพทย์จะประจำอยู่ตามจุดต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว กรณีต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ใกล้ที่สุด

การออกจากการแข่งขัน
หากต้องการออกจากการแข่งขัน ในระหว่างการแข่งขัน ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ท่านสามารถใช้บริการรถปิดขบวน
รูปภาพ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.081-8688051 (คุณวริศรา) และ 089-8548444 (คุณศิรายุทธ)
ผู้ดำเนินการจัดการแข่งขัน โดย เทศบาลตำบลบ้านสร้าง และ สมาคมกีฬาจักรยานกรุงเก่า 
คุณศิริรัตน์ ทองไถ่ผา โทร.085-8323611
หมายเหตุ : มีอาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่ม (ฟรี) ตลอดการแข่งขัน

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.