Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

1,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

0 คน

Event Details
  • วันที่กำหนดแข่ง25 กุมภาพันธ์ 2561
  • รับสมัครวันสุดท้าย19 กุมภาพันธ์ 2561
  • จ่ายเงินวันสุดท้าย19 กุมภาพันธ์ 2561
  • รับสมัครทั้งหมด1,000 คน
Event Route
  • เข้าร่วมกิจกรรม
    ค่าสมัคร      700 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
Event Description

update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1693217

 

1517375520872.jpg

การจัดกิจกรรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว“๒ ล้อ ๒ น่อง ท่อง ๒ แผ่นดิน”
(มุกดาหาร - สะหวันนะเขต)


กำหนดดำเนินการระหว่างวันเสาร์ที่ 24 และวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดมุกดาหาร ประเทศไทยและแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว 

วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
(๑) ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร
(๒) ส่งเสริมมิตรภาพระหว่างประเทศลาว ณ แขวงสะหวันนะเขต และประเทศเพื่อนบ้าน
(๓)เผยแพร่เส้นทางการปั่นจักรยาน ให้กับนักท่องเที่ยวและคนสนใจ
ที่ปั่นจักรยานออกกำลังกาย ท่องเที่ยว และส่งเสริมเศรษฐกิจรายได้สู่ชุมชน 
(๔)ส่งเสริมความร่วมมือสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

กลุ่มเป้าหมายและจำนวนนักปั่น 
(๑) นักปั่นจักรยานทั้งชาวไทย, ชาวลาว และนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
(๒) นักปั่นในพื้นที่ และมิตรภาพที่ชื่นชอบการปั่นจักรยาน
(๓) จำนวนนักปั่น ทั้งหมด ๗๐๐ คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ เสือภูเขา และเสือหมอบ
(๑) ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและอายุ
(๒) ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร
(๓) ผู้เข้าแข่งขันต้องมีจักรยานเป็นของตัวเอง 
(๔) ต้องสวมใส่หมวกกันกระแทกตลอดเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการ ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๔ และวันอาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

รายละเอียดกิจกรรม 
1.วันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กิจกรรม “ปั่น ชิลล์ ชิลล์ ชมวิวเมืองมุก” ระยะทาง ๕๐ – ๖๐ กิโลเมตร 
เส้นทางเริ่มต้น บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร - ศาลหลักเมือง 
ตลาดอินโดจีน - หอแก้วมุกดาหาร - แวะแชะ & แชร์ อ่างเก็บน้ำห้วยสิงห์ (จุดพักน้ำที่ ๑) 
- แวะพักและชมอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ (จุดพักน้ำที่ ๒ )
- หมู่บ้านโฮมสเตย์ท่าไค้ นาแล ชมวิถีชีวิตชุมชน 
-รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านโฮมสเตย์ท่าไค้ นาแล 
วันเสาร์นี้ ไม่มีค่าสมัครมาร่วมกิจกรรมได้เลยครับ

- หลังรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วปั่นชมวิถีชีวิตชุมชนโฮมสเตย์บ้านส้มป้อย 
ปั่นกลับถนนดอนตาล - มุกดาหารสิ้นสุดศาลากลาง จ.มุกดาหาร 

2. วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กิจกรรม “Tour of Mukdahan – 
Savannakhet 2018 ๒ ล้อ ๒ น่อง ท่อง ๒ แผ่นดิน มุกดาหาร (ไทย) – สะหวันนะเขต (สปป.ลาว) “ระยะทาง ๖๕ กิโลเมตร
เส้นทางเริ่มต้น บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร - ศาลหลักเมือง – สามแยก ธกส. – ผ่านด่านขึ้นสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2 ข้ามไปฝั่ง สปป.ลาว จุดผ่าน/แวะสำคัญ ๆ มีดังนี้
– วงเวียนไดโนเสาร์ – พิพิธภัณฑ์แขวงสะหวันนะเขต – ปั่นเลาะริมโขง – ศาลมเหศักดิ์หลักเมือง – กงสุลเก่า – อนุสาวรีย์ท่านหนูฮัก – พระธาตุอิงฮัง
ค่าสมัครคนละ 700 บาท สมัครได้ที่ https://event.thaimtb.com
แนบไฟล์
465218.jpg
1517474893186.jpg
S__53674016.jpg
 
 
 
 
Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.