Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

1,500 คน

ผู้สมัครแล้ว

128 คน

ปิดรับสมัครแล้ว !! ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบสถานะ/แจ้งชำระเงิน

ปิดการแจ้งชำระเงิน วันสุดท้าย วันที่ 4 เมษายน 2561 23:00.......หลังจากนั้น ผู้ที่ สถานะ "รอชำระ" จะถูกเปลี่ยนเป็น "คัดชื่อออก" ค่ะ

Event Details
 • วันที่กำหนดแข่ง08 เมษายน 2561
 • รับสมัครวันสุดท้าย04 เมษายน 2561
 • จ่ายเงินวันสุดท้าย04 เมษายน 2561
 • รับสมัครทั้งหมด1,500 คน
Event Route
 • ประเภท A (ปั่นวัดใจ) ระยะทาง 50 กิโลเมตร (รวมค่าส่งเสื้อ จะได้รับหลังงาน)
  ค่าสมัคร      570 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • ประเภท VIP สามารถเลือกระยะปั่นได้ทุกเส้นทาง (รวมค่าส่งเสื้อ จะได้รับหลังงาน)
  ค่าสมัคร   1,070 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • ประเภทฺ B (ปั่นท่องเที่ยว) ระยะทาง 15 กิโลเมตร (รวมค่าส่งเสื้อ จะได้รับหลังงาน)
  ค่าสมัคร      570 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • ประเภท A (ปั่นวัดใจ) ระยะทาง 50 กิโลเมตร [รับสูงสุด 84 คน]
  ค่าสมัคร      520 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • ประเภทฺ B (ปั่นท่องเที่ยว) ระยะทาง 15 กิโลเมตร [รับสูงสุด 22 คน]
  ค่าสมัคร      520 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • VIP ระยะทาง 23 กิโลเมตร

 • ประเภท VIP สามารถเลือกระยะปั่นได้ทุกเส้นทาง [รับสูงสุด 5 คน]
  ค่าสมัคร   1,020 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
Event Description

update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1692292

 

อำเภอพิชัยร่วมกับชมรมจักรยานอำเภอพิชัย
ขอเชิญนักปั่นทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานภายใต้ชื่องาน
“ปั่นเปิดเมืองพิไชย 2561”
วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2561
ณ อนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก 
บ้านห้วยคา หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
------------------------------
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนองนโยบายสาธารณะรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ประชาชนใช้จักรยานมากขึ้น
2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของอำเภอพิชัย
3. เพื่อประชาสัมพันธ์ “งานบ้านเกิดถิ่นกำเนิดพระยาพิชัยดาบหัก”
4. เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพ ความรัก ความสามัคคี สร้างความสุขให้กับชาวจักรยานทั่วประเทศ และประชาชนทั่วไป 
5. รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้กับหน่วยงานสาธารณะประโยชน์ ในอำเภอพิชัย เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
------------------------------
สถานที่จัดงาน 
อนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก บ้านห้วยคา หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
------------------------------
การปั่นจักรยานแบ่งเป็น 3 ประเภท
1. ประเภท A (ปั่นวัดใจ) ระยะทาง 50 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 500 บาท) 
2. ประเภทฺ B (ปั่นท่องเที่ยว) ระยะทาง 15 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 500 บาท) 
3. ประเภท VIP สามารถเลือกระยะปั่นได้ทุกเส้นทาง (ค่าสมัคร 1,000 บาท)
* ทุกประเภท : ไม่จำกัดประเภทจักรยาน

50KM.jpg

https://ridewithgps.com/routes/26698674

15KM.jpg

https://ridewithgps.com/routes/26806432
------------------------------
จำนวนที่รับสมัคร
จำนวน 1,500 คน 
(ในเวบ ThaiMTB 1,000 คน / อำเภอพิชัย 500 คน)
-----------------------------
ระยะเวลารับสมัคร
บัดนี้ – 15 มีนาคม 2561 สมัครทาง https://event.thaimtb.com/ (จำนวน 1,000 คน)
บัดนี้ - 20 มีนาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย โทร.055-421782 (จำนวน 500 คน)
-----------------------------
วิธีการสมัครเข้าร่วมงาน
1. ในเว็บ event.thaimtb.com (เสียค่าสมัครเพิ่มอีก 20 บาท)
2. สมัครด้วยตนเอง : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย (วัน-เวลาราชการ)
3. ร้านเอกเซล อ.เมืองฯ จ.อุตรดิตถ์
4. ร้านจักรยานไบค์เซอร์วิสอุตรดิตถ์ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
5. ร้าน Chic Bicycle อ.เมืองฯ จ.อุตรดิตถ์
6. ร้านจักรยานไบค์เซอร์วิส อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
7. ร้านเอสเอ็นไบค์ อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก
8. ร้านจักรยานP&K BIKESPORT อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก

---------------------------- (ไม่รับสมัครหน้างาน) ----------------------------
ของที่ระลึกในงาน 
ประเภท A ระยะทาง 50 กิโลเมตร รับเสื้อปั่นจักรยาน และ เหรียญรางวัลที่ระลึก(ปั่นครบระยะ)
ประเภท B ระยะทาง 15 กิโลเมตร รับเสื้อปั่นจักรยาน และ เหรียญรางวัลที่ระลึก(ปั่นครบระยะ)
ประเภท VIP (เลือกปั่นได้ทุกระยะ) รับเสื้อปั่นจักรยาน เหรียญรางวัลที่ระลึก และของที่ระลึกพิเศษ
**พิเศษ ผู้สมัครทุกท่านมีสิทธิจับฉลาก ลุ้นของรางวัล, ของที่ระลึกมากมาย**
---------------------------------------
เสื้อจักรยานและของที่ระลึก

เสื้อ.jpg

 

เหรียญ.JPG

 

โล่png.png


--------------------------------------
สวัสดิการในวันจัดงาน
อาหารเช้า ,อาหารกลางวัน ,เครื่องดื่ม ,น้ำดื่ม ,ห้องสุขา
--------------------------------------
กำหนดการจัดงาน
วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 (ลงทะเบียนรับเสื้อล่วงหน้า)
• เวลา 13.00 น. - 17.00 น. ลงทะเบียนรับเสื้อ ที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักบ้านห้วยคา
• เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ชมงานบ้านเกิดถิ่นกำเนิดพระยาพิชัยดาบหัก/พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 (วันกิจกรรม)
• เวลา 05.30 น. ถึง 07.00 น ลงทะเบียนรายงานตัวและรับประทานอาหารเช้าพร้อมเครื่องดื่ม 
• เวลา 07.10 น. ถึง 07.25 น. พิธีเปิดกิจกรรม”ปั่นเปิดเมืองพิไชย ครั้งที่ 2”
• เวลา 07.30 น. เริ่มปล่อยขบวนปั่นจักรยาน แบบ Rolling Start 
• เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป มอบเหรียญรางวัลและของที่ระลึก แก่นักปั่นที่เข้าจุด FINISH 
(รับประทานอาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม)
-------------------------------------
จุดเริ่มต้น start และ สิ้นสุด Finish
บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก (บ้านห้วยคา)
------------------------------------
ที่พัก :
- NINETY-NINE PARK & RESORT โทร.080-8483848
- โรงแรมเพชรสยามรีสอร์ท โทร.055-421121
- จินดาวิวรีสอร์ท โทร.085-5358442
- เอส พี รีสอร์ท โทร.055-421174
- เพชรรีสอร์ท โทร.055-831006
- ชายเอกรีสอร์ท โทร.090-0610765
-----------------------------------
การติดต่อและสอบถาม 
- ที่ทำการปกครองอำเภอพิชัยชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพิชัย โทร.055-421023
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย โทร.055-421782
- Facebook :ปั่นเปิดเมืองพิไชย ครั้งที่ 2
- LineID :ปั่นเปิดเมืองพิไชย2
-----------------------------------
 
 
Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.