Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

1,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

28 คน

ปิดรับสมัครแล้ว !! ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบสถานะ/แจ้งชำระเงิน

ผู้ที่สมัครในช่วง 21 เม.ย - 10 พ.ค. จะได้รับเสื้อภายหลังวันหลังงาน และชำระค่าจัดส่งเพิ่มที่หน้างาน

Event Details
 • วันที่กำหนดแข่ง19 พ.ค. 2561
 • รับสมัครวันสุดท้าย10 พ.ค. 2561 เวลา 20:00 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
 • รับสมัครทั้งหมด1,000 คน
Event Route
 • รุ่นทั่วไป 62 km (รับเสื้อหลังงาน ชำระเพิ่มค่าจัดส่งหน้างาน)
  ค่าสมัคร      600 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • รุ่น VIP 24 km (รับเสื้อหลังงาน ชำระเพิ่มค่าจัดส่งหน้างาน)
  ค่าสมัคร   1,000 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • รุ่นทั่วไป 62 km [รับสูงสุด 13 คน]
  ค่าสมัคร      600 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • รุ่น VIP 24 km [รับสูงสุด 1 คน]
  ค่าสมัคร   1,000 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
Event Description

update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1710151

S__2121807.jpg

 
รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ "ปั่น - ปัน - รักษ์"
Bike For Ed.Surin3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ร่วมกับกลุ่มจักรยานอำเภอปราสาท จัดกิจกรรมระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษา ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 เนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็ก มีงบประมาณในการบริหารจัดการค่อนข้างจำกัดไม่เพียงพอต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้โรงเรียนมีศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างตรงตามความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
กิจกรรม Bike for Ed. Surin3 ครั้งที 1 จัดขึ้นเพื่อมอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย เป็นกองทุนเพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้านพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ลักษณะพื้นที่ทางกายภาพของโรงเรียนบ้านพนม มีแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญเป็นจุดเด่นเหมาะสมในการจัดกิจกรรม ซึ่งมีพื้นที่เป็นภูเขา เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัดสุรินทร์ มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง นอกเหนือจากการมีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามแล้วยังมีความสำคัญในด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต แหล่งอารยธรรมโบราณ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังมีชุมชนที่น่าสนใจในด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ และอนุรักษ์ผืนป่าธรรมชาติที่มีความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยวโดยใช้จักรยานเป็นอย่างยิ่ง

**วันจัดกิจกรรม วันเสาร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2561

**การรับสมัคร วันที่ 25 มีนาคม 2561 - 20 เมษายน 2561

**ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน 30 เมษายน 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3

**การลงทะเบียน สถานที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3
*วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:00 - 19:00 น. 
*วันเสาร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 05:00 - 06:00 น. 

**วิธีแข่งขัน
*ปล่อยตัวนักปั่น เวลา 07:30 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 
*มีจุดเก็บคะแนน 3 จุด และจุดควบคุม 1 จุด
*แต่ละจุดนักปั่นต้องร่วมกิจกรรมเพื่อสะสมคะแนน
*เข้าเส้นชัยก่อนเวลา 12:00 น. หลังจากนั้นไม่นับคะแนนให้
*ประกาศผลการแข่งขันเวลา 13:00 น.

**เส้นทางแข่งขัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ - บ้านเชื้อเพลิง - บ้านไพล - บ้านพนม - บ้านสวาย - บ้านโคกเมือง - บ้านทุ่งม(วัดหลวงปู่หงส์) - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ระยะทาง 62 กม.

**ของรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท

แนบไฟล์

เส้นทางการแข่งขัน.jpg

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.