Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

400 คน

ผู้สมัครแล้ว

220 คน

Event Details
 • วันที่กำหนดแข่ง18 พฤษภาคม 2561
 • รับสมัครวันสุดท้าย04 พฤษภาคม 2561
 • จ่ายเงินวันสุดท้าย04 พฤษภาคม 2561
 • รับสมัครทั้งหมด400 คน
Event Route
 • 3 Stage Race

 • (Stage Race 3Day) Male Open ทั่วไปชาย ไม่จำกัดอายุ [รับสูงสุด 9 คน]
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          1 คน
 • (Stage Race 3Day) Female Open ทั่วไปหญิง ไม่จำกัดอายุ [รับสูงสุด 1 คน]
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • (Stage Race 3Day) Male 18-29Y [รับสูงสุด 6 คน]
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • (Stage Race 3Day) Male 30-39Y [รับสูงสุด 27 คน]
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • (Stage Race 3Day) Male 40-49Y [รับสูงสุด 34 คน]
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • (Stage Race 3Day) Male 50Y up [รับสูงสุด 29 คน]
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • (Stage Race 3Day) Female 18-39Y [รับสูงสุด 5 คน]
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • (Stage Race 3Day) Female 40Y up [รับสูงสุด 11 คน]
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • (Stage Race 3Day) Male under 18Y [รับสูงสุด 2 คน]
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • (Stage Race 3Day) Male Novice มือใหม่ชาย [รับสูงสุด 7 คน]
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • (Stage Race 3Day) Female Novice มือใหม่หญิง [รับสูงสุด 2 คน]
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • One Day Fun Ride

 • (FUN RIDE 1 day) 18 พฤษภาคม 2018
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • (FUN RIDE 1 day) 19 พฤษภาคม 2018
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • (FUN RIDE 1 day) 20 พฤษภาคม 2018
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • (1 Day Race) 18 May 2018

 • (Stage Race 1Day/18 พค.2018) Male Open ทั่วไปชาย ไม่จำกัดอายุ
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • (Stage Race 1Day/18 พค.2018) Female Open ทั่วไปหญิง ไม่จำกัดอายุ
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • (Stage Race 1Day/18 พค.2018) Male 18-29Y
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • (Stage Race 1Day/18 พค.2018) Male 30-39Y
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • (Stage Race 1Day/18 พค.2018) Male 40-49Y
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • (Stage Race 1Day/18 พค.2018) Male 50Y up
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          2 คน
 • (Stage Race 1Day/18 พค.2018) Female 18-39Y
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • (Stage Race 1Day/18 พค.2018) Female 40Y up
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • (Stage Race 1Day/18 พค.2018) Male under 18Y
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • (Stage Race 1Day/18 พค.2018) Male Novice มือใหม่ชาย
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          1 คน
 • (Stage Race 1Day/18 พค.2018) Female Novice มือใหม่หญิง
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • (1 Day Race) 19 May 2018

 • (Stage Race 1Day/19 พค.2018) Male Open ทั่วไปชาย ไม่จำกัดอายุ
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • (Stage Race 1Day/19 พค.2018) Female Open ทั่วไปหญิง ไม่จำกัดอายุ
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • (Stage Race 1Day/19 พค.2018) Male 18-29Y
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • (Stage Race 1Day/19 พค.2018) Male 30-39Y
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • (Stage Race 1Day/19 พค.2018) Male 40-49Y
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • (Stage Race 1Day/19 พค.2018) Male 50Y up
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • (Stage Race 1Day/19 พค.2018) Female 18-39Y
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • (Stage Race 1Day/19 พค.2018) Female 40Y up
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • (Stage Race 1Day/19 พค.2018) Male under 18Y
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • (Stage Race 1Day/19 พค.2018) Male Novice มือใหม่ชาย
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • (Stage Race 1Day/19 พค.2018) Female Novice มือใหม่หญิง
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • (1 Day Race) 20 May 2018

 • (Stage Race 1Day/20 พค.2018) Male Open ทั่วไปชาย ไม่จำกัดอายุ
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • (Stage Race 1Day/20 พค.2018) Female Open ทั่วไปหญิง ไม่จำกัดอายุ
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • (Stage Race 1Day/20 พค.2018) Male 18-29Y
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • (Stage Race 1Day/20 พค.2018) Male 30-39Y
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • (Stage Race 1Day/20 พค.2018) Male 40-49Y
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • (Stage Race 1Day/20 พค.2018) Male 50Y up
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • (Stage Race 1Day/20 พค.2018) Female 18-39Y
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • (Stage Race 1Day/20 พค.2018) Female 40Y up
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          2 คน
 • (Stage Race 1Day/20 พค.2018) Male under 18Y
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • (Stage Race 1Day/20 พค.2018) Male Novice มือใหม่ชาย
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • (Stage Race 1Day/20 พค.2018) Female Novice มือใหม่หญิง
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
Event Description

update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1713306

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และไทยแลนด์ไตรลีก ร่วมกับ THAIMTB ขอเชิญเพื่อนๆ นักปั่น ร่วมแข่งขันในมหกรรมจักรยานทางไกลแห่งลุ่มแม่น้ำโขง รายการ The Great Mekong Bike Ride 2018 ชิงเงินรางวัล 1 ล้านบาท จัดขึ้นในวันที่ 18-20 พค 61 ณ จังหวัดนครพนม มุกดาหาร และสกลนคร ท่านจะได้พบกับความสนุก กับเส้นทางแข่งขันสุดท้าทายตลอด 3 วัน 3 สเตจ กับระยะทางรวมทั้งสิ้น 372 กม. โดยแบ่งประเภทแข่งขันคร่าวๆ ดังนี้

------------------------------
(ประเภทบุคคล 3 สเตจ)
-รุ่นทั่วไป ชาย-หญิง
-รุ่นกลุ่มอายุ ชาย 18-29, 30-39, 40-49 และ 50 ปีขึ้นไป
-รุ่นกลุ่มอายุ หญิง 18-39 และ 40 ปีขึ้นไป
-รุ่นเยาวชน ชาย อายุต่ำกว่า 18 ปี
-รุ่นมือใหม่ ไม่จำกัดอายุ ชาย-หญิง
(ประเภททีม 3 สเตจ)
-ไม่จำกัดเพศ
------------------------------
(ประเภทบุคคล 1 สเตจ)
สามารถเลือกแข่งขันในสเตจใดสเตจหนึ่งได้
-รุ่นทั่วไป ชาย-หญิง
-รุ่นกลุ่มอายุ ชาย 18-29, 30-39, 40-49 และ 50 ปีขึ้นไป
-รุ่นกลุ่มอายุ หญิง 18-39 และ 40 ปีขึ้นไป
-รุ่นเยาวชน ชาย อายุต่ำกว่า 18 ปี
-รุ่นมือใหม่ ไม่จำกัดอายุ ชาย-หญิง
(ประเภททีม 1 สเตจ)
-ไม่จำกัดเพศ

การแข่งใช้กติกามาตราฐาน UCI โดยอยู่ในระหว่างดำเนินการรับรองจากสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย เพื่อความเป็นงานแข่งที่มีมาตราฐานมากที่สุด
 

Facebook-Stage1.jpg

 

 

3-GMBR Facebook_stage2.jpg

 

Facebook-Stage3.jpg------------------------------
สำหรับ ThaiMTB ได้รับมอบหมายจาก ททท. ให้ช่วยดูแลการแข่งขันในเรื่องระบบจับเวลา ChipTiming ทั้ง 3 Stage Race และ Stage เดี๋ยวรายวัน ในทุกๆประเภท 

การนี้ ไทยแลนด์ไตรลีกและ ThaiMTB ร่วมกัน สนับสนุนค่าสมัครให้แก่เพื่อนทุกท่าน สามารถสมัครแข่งขันโดยไม่คิดค่าสมัคร ในประเภทบุคคล 3 สเตจ จำนวน 100 ท่าน และในประเภทบุคคล 1 สเตจ จำนวน 300 ท่าน

สมัครด่วน! ติดต่อ THAIMTB ได้ที่ https://event.thaimtb.com

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถศึกษาได้ทาง www.thegreatmekongbikeride.com หรือ www.thailandtrileague.com

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.